Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. Ing. Pavel ONDRČKA, CSc
 • Narozen : 27/11/1935
 • Stav : ženatý, 3 děti
Pracoviště
 • Masarykova univerzita v Brně
  Ekonomicko správní fakulta
  Lipová 41a
  659 79 Brno
Funkce na pracovišti
 • Člen katedry ekonomie
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1995 - Profesor v oboru ekonomie (Prof.) - přednáška na téma: "Ekonomické problémy transformačního procesu", Masarykova univerzita v Brně
 • 1991 - Docent v oboru Národohospodářská teorie a politika (Doc.), habilitační práce: "Úloha štátu a trhu v modernej ekonomike", Ekonomická Univerzita Bratislava
 • 1990 - Vedoucí vědecký pracovník I. - práce na téma: "Od potrieb cez spotrebu k teórii životnej úrovne", Ústřední ústav národohospodářského výzkumu, pobočka Bratislava
 • 1969 - Kandidát ekonomických věd v oboru dějin ekonomických teorií (CSc.), kandidátská práce: "Problémy industrializácie v teóriách rozvoja rozvojových krajín", Vysoká škola ekonomická, Bratislava
 • Inženýr ekonomie v oboru národohospodářské plánování (Ing.), diplomová práce: "Rozdelovanie investícií v chemickom priemysle", Vysoká škola ekonomická Bratislava
Přehled zaměstnání
 • 1993 - nyní: Masarykova univerzita v Brně, profesor ekonomie na katedře ekonomie
 • 1990 - 1993: Ekonomická univerzita Bratislava, Výskumný ústav národohospodársky - ředitel
 • 1984 - 1990: Ústřední ústav národohospodářsky Praha, pobočka Bratislava, vedoucí sociálního odboru
 • 1980 - 1984: Výskumný ústav životnej úrovne Bratislava, vedoucí metodického odboru
 • 1972 - 1979: Výskumné výpočtové stredisko OSN, Bratislava, vedoucí ekonometrického týmu osobní spotřeby
 • 1963 - 1972: Vysoká škola ekonomická Bratislava, odborný asistent Katedry Dějin ekonomických teorií.
Pedagogická činnost
 • Přednášky:
  Makroekonomie II. (magisterské studijní programy)
  Teorie trhu (magisterské studijní programy)
  Transformace v České republice v anglickém jazyce pro Central European Studies Program při MU Brno

 • Semináře :
  Speciální seminář z makroekonomie
  Diplomový seminář (magisterský studijní program v oboru národní hospodářství)

 • Vedení diplomových prací:
  Od roku 1993 - nyní: vedoucím desítek diplomových prací v oborech ekonomie, matematika/ekonomie, národní hospodářství, hospodářská politika

 • Vedení doktorandů:
  V současné době vede 11 studentů doktorského studia v oboru hospodářská politika a ekonomie

 • Zkušební komise:
  Předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky v magisterském Studijním programu Hospodářská politika a správa, odbor národní hospodářství
  Předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu programu Ekonomické teorie, obor ekonomie
  Člen zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky v doktorandském studijním programu Ekonomické teorie, obor ekonomie
Vědeckovýzkumná činnost
 • Těžiště vědeckovýzkumné činnosti je zaměřeno do oblasti makroekonomcké teorie a teorie hospodářské politiky. Tato činnost byla promítnuta do učebních pomůcek a příspěvků na mezinárodních seminářích a konferencích.
 • Neméně významným je jeho příspěvek do makroekonomických analýz transformačních ekonomík. Výsledkem byly publikace "Specifika transformačního procesu I - III, jejichž zpracování se zúčastil jako vedoucí řešitelského kolektiruvu.
Akademické stáže
 • 2000: Albert Ludwigs Universität, Freiburg, Německo
 • 1999: Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen
 • 1999: International Atlantic Economic Society, Montreal, Canada
 • 1997: Vorstand des Instituts für Europarechgt der Univeristät Linz, Linz, Rak.
 • 1996: Mac Lenon College, Waco, Texas
 • 1996: Baylor University, Waco, Texas
 • 1995: Internationales Zentrum, Tübingen, Německo
 • 1994: Internationales Zentrum, Tübingen, Německo
 • 1994: Canadian Bureau for International Education training, Saint Marys Halifax, Nova Scotia, Canada
 • 1993: Academia International Liberdade E Desenvolvimento, Sintra, Portugalsko
Universitní aktivity
 • 1996 - nyní: člen vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně
 • 1994 - nyní: člen Akademického senátu ESF MU
 • 1994 - nyní: člen oborové rady doktorského studijního programu v oboru hosp. politika
 • 1994 - nyní: člen oborové rady doktorského studijního programu v oboru ekonomie
 • 1993 - nyní: člen vědecké rady ESF
 • 2000 - nyní: člen ediční rady časopisu Národohospodářský obzor
Mimouniversitní aktivity
 • 2000: Přednášky kurzu Makroekonomie II. na FaME Zlín
 • 1998 - nyní: člen vědecké rady Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně, VUT Brno
 • 1998 - nyní: Přednášky v anglickém jazyce na téma: Ekonomické problémy transformácie SR, Stredisko stredoeurópských štúdií pri Komenského univerzite v Bratislave, SR
 • 1993 - 1998: Přednášky v anglickém jazyce na téma: Ekonomické problémy zemí transformačného procesu, Academia Instropolitana, Svätý Jur pri Bratislave, SR
Vybrané publikace
 • ONDRČKA, Pavel. Makroekonomie různých ekonomických proudů. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 253 pp. 4324/ESF-12/06-17/99. ISBN 80-210-3993-0. info
 • ONDRČKA, Pavel. EU a národní makroekonomická politika. In Hospodárská politika v tranzitivních ekonomikách IV. 1. vyd. Ostrava: VSB - TU Ostrava, 2003. p. 242-250. ISBN 80-248-0398-4. info
 • HINDLS, R., R. HOLMAN and S. a kol. HRONOVÁ. Ekonomický slovník. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2003. 620 pp. ISBN 80-7179-81. info
 • ONDRČKA, Pavel. Ten Years of Transformation and Seven Years after the Split of the former Czechoslovakia. In Ten Years of Economic Transformation, Ed. by Kari Liuhto, Studies in Industrial Engineering and Management. Lappeenranta: LUT, 2001. p. 85-100. ISBN 951-764-570-8. info
 • ONDRČKA, Pavel. Anmerkungen zur Transformation in der Slowakei und der Rolle wirtschaftskultureller Faktoren. In Kultur als Bestimmungsfaktor der Transformation im Osten Europas. Bremen: Edition Temmen - Universität Bremen, 2001. p. 293-301. ISBN 3-86108-337-X. info
 • ONDRČKA, Pavel. Znamenitá kniha o měnové politice v české historii. Univerzitní noviny, Brno: MU Brno, 2001, vol. 2001, No 9, p. 59-60. ISSN 1211-6866. info
 • ONDRČKA, Pavel. Európská únia a globálna ekonómia (Teh European Union and global economy). Bratislava: Centrum európských studií UK Bratislava, 2000. 16 pp. ISBN 80-89005-01-2. info
 • ONDRČKA, Pavel. Problems of Economic Transition in Slovakia. In Problems of Economic Transition. : St. John's University, 1999. 30 pp. info
 • ONDRČKA, Pavol. Pre-acession strategy of education in Czech Republic. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 4 pp. ISBN 80-210-1882-8. info
 • ONDRČKA, Pavel. Národné povedomie a vznik ČSR (National awareness and foundation of Czechoslovakia). Slovenské listy, 1997, vol. 1997, No 11, p. 8. ISSN 1210-9118. info
 • ONDRČKA, Pavel. Teorie monetární a fiskální politiky (The theory of monetary and fiscal policy). Brno: Masarykova univerzita, 1997. 148 pp. ISBN 80-210-1510-1. info
 • ONDRČKA, Pavel. Mechanismy a odporúčania stimulácie vzájomného obratu krajín Višegrádskej štvorky (Mechanismus and recommendation of stimulation mutual turnover Visegrad's countries). Bratislava: International Center for Economic Growth, 1994. 17 pp. info
 • ONDRČKA, Pavol. Transformation process of Slovak Economy. Berlín: Institut für Europaische Politik, 1994. 11 pp. info
 • ONDRČKA, Pavol. Analýza ekonomiky Slovenska (The Economic Survey of Slovakia). 1. vyd. Bratislava: Kopint-Datorg, 1993. 107 pp. info
 • ONDRČKA, Pavol. Problémy štátneho zadl'ženia (Problems state debt). Bratislava: VÚNH EU, 1993. 39 pp. info
 • ONDRČKA, Pavol. Spor vo vede, stimul jej rozvoja (Controversy in the science, stimulus her development). Bratislava: Integrátor č. 1, 1992. 12 pp. info
 • ONDRČKA, Pavol. Problems of transition process of Slovakia. Freiburg - Německo: Albert Ludwigs Universität, 1992. 32 pp. info
 • ONDRČKA, Pavol. Úloha štátu a trhu v modernej ekonomike (The role of the state and market in modern economies). Bratislava: VÚNH, EU, 1991. 46 pp. info
 • ONDRČKA, Pavol. Reflexie k modelu vzťahov štátu a trhu v trhovej ekonomike (Reflection to model relation of the state and market in market economics). Bratislava: Univerzita v Bathe, 1990. 10 pp. info
 • ONDRČKA, Pavol. Komparatívna analýza sociálnej sféry v Európskom společenstve (Comparative analysis of social sphere in European community). Bratislava: ÚÚNV, 1990. 54 pp. info

2005/03/30


Životopis: prof. Ing. Pavel Ondrčka, CSc. (učo 32733), verze: čeština(1), změněno: 30. 3. 2005 11:38, P. Ondrčka