CS

Curriculum Vitae

Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc., nar. 22. 4. 1924 v Bratislavě
Pracoviště
 • Evangelická teologická fakulta UK
  FF MU (externě)
Funkce na pracovišti
 • externí profesorka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1996: profesura FFMU
 • 1993: habilitace FFUK
 • 1959: CSc.
 • 1952: PhDr. FFUK
Přehled zaměstnání
 • od 1993: externí učitelka FFMU (novořečtina); vědecká pracovnice ETF UK, Centrum biblických studií
 • od 1963: externí učitelka FFUK (klasická filologie, byzantologie, novořečtina)
 • 1953-91: vedoucí vědecká pracovnice Kabinet pro studia řecká, římská a latinská AV ČR
Pedagogická činnost
 • Úvod do studia novořečtiny
  Řecká literatura 16.-18. stol.
  Řecká literatura 19. stol.
  Řecká literatura 20. stol.
  Dějiny byzantské literatury
  Vývoj řeckého jazyka
  Katharevusa
  Překladatelský seminář
  Řecká folklorní slovesnost
  Seminář k bakalářské práci
  Seminář k magisterské diplomové práci
Mimouniverzitní aktivity
 • Národní byzantologický komitét
  Národní balkanistický komitét
  členka výboru České společnosti novořeckých studií
  Jednota klasických filologů
  Obec překladatelů
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2004: zlatá medaile Společnosti řeckých překladatelů krásné literatury, Atény
 • 2004 medaile UK u příležitosti 85. výročí ETF UK
 • od 1953: členka redakční rady Byzantinoslavik
 • 1953-85: výkonná redaktorka a členka redakční rady Listů filologických

5. 11. 2004


Životopis: prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc. (učo 33415), verze: čeština(1), změněno: 5. 11. 2004 15:56, R. Dostálová

Other applications