Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Profesní vizitka - zobrazuje se ve Vašem profilu

Who I am
  • Sharka Dohnalova
Areas
  • ELT Drama in Education
Current position and projects
  • Teacher and Teacher Trainer
Education
  • Praktický jazyk pro studenty učitelství pro MŠ Fonetika a fonologie pro studenty učitelství pro MŠ Didaktika pro studenty učitelství MŠ Dramatické postupy pro výuku cizích jazyků 1, 2 Intenzivní kurz dramatické výchovy pro rozvoj jazykových a sociálních dovedností
Contact me provided
  • you are interested in Drama in Education
Teacher Training
  • Pilgrims Teacher Training College Training for teachers in the Czech Republic

2017/07/19


Profesní vizitka - zobrazuje se ve Vašem profilu: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová (učo 33450), version: English(1), last update: 2017/07/19 13:26, Š. Dohnalová

Another Variant: English(2)