Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Zbyněk Ulčák, born 1966 in Starý Bohumín
Pracoviště
 • Deparment of Environmental Studies
  Faculty of Social Studies, Masaryk university
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • PhD. - Applied and Landscape Ecology (Mendel University Brno, 2003)
 • Ing. - Agronomy (Brno Agricultural University, 1989)
Přehled zaměstnání
 • 2000- now: Department of Environmental Studies, FSS MU, (2004-2011-head of Department)
 • 1999: Centre for Interdisciplinary Studies, Palacký University, Olomouc
 • 1994-2016: Department of Applied and Landscape Ecology, Faculty of Agronomy, Mendel University Brno (1999-2016 - part-time)
 • 1989-1994: Department of Crop Science and Breeding, Faculty of Agronomy, Mendel University Brno
Pedagogická činnost
 • Bachelor and master courses: Review of Environmental Risks, Landscape management, Practical placement, Environmental Risks - excursion, Ecology (Faculty of Medicine), Seminar of external lecturers
 • Bachelor and master thesis supervisor
Vědeckovýzkumná činnost
 • see https://www.muni.cz/en/people/34756-zbynek-ulcak/projects
Akademické stáže
 • 2014-2019 - Erasmus teaching visits to universities in Poland, Portugal, Bosnia and Hercegovina, Serbia.
 • November 2015 – Royal Bhutan University (ERASMUS MUNDUS)
 • June- 2002 - "International Bioethics Institute", Lisboa, Portugal. Training Course on theory and applied ethics of biological sciences, teaching methods
 • December 1997 - Central European University Budapest, Curriculum Resource Centre
 • october 1996-March 1997 - University of London, Wye College, U.K. - Masaryk Scholarship - Course Rural Resources and Environmental Policy
 • Ruppin Institute of Agriculture, Israel - May-July 1994 – International Irrigation and Advisory Course
 • Emerson College, U.K. - August 1992-August 1993
 • Agriculture Canada Research Station, Ste. - Foy, Québec, Canada, June-October 1988
Mimouniversitní aktivity
 • 1999-now - memeber CZ-IALE-Czech Society for Landscape Ecology, (2009-2015, 2020-now - a national comittee secretary)
Ocenění vědeckou komunitou
 • from 2003: member International Association of Landscape Ecology (IALE) from 2004: member European Society for Agricultural and Food Ethics
Vybrané publikace
 • DOSTALÍK, Jan, Lucie SOVOVÁ, Lucie MIOVSKÁ, Zbyněk ULČÁK, Radoslava KRYLOVÁ, Lukáš KALA, Vojtěch PELIKÁN and Eva FRAŇKOVÁ. Metodika hodnocení městských produkčních a zahradních ploch (MEZA) (Methodology for Assessment of Areas of Urban and Garden Production (MEZA)). 2018. Plný text metodiky je na webových stránkách projektu „Vývoj metodiky pro hodnocení městských produkčních a zahradních ploch“ v sekci "Výstupy" info
 • ULČÁK, Zbyněk. Život je černý i bílý. 1st ed. Drnovice: Drnka, 2015. ISBN 978-80-904591-4-4. info
 • UNČOVSKÁ, Jana and Zbyněk ULČÁK. ORGANIC BOX SCHEMES: FASHION OR DOWNSHIFTING? Agriculture & Forestry. Podgorica: Biotechnical Faculty of the University of Montenegro, 2015, vol. 61, No 1, p. 59-66, 7 pp. ISSN 0554-5579. info
 • KARÁSEK, Petr, Dagmar STEJSKALOVÁ and Zbyněk ULČÁK. Analysis of Rural Social Aspects in the Context of Land Consolidations and Land Use Planning, the Case Study, Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, vol. 62, No 3, p. 507-515. ISSN 1211-8516. URL info
 • CAKLOVÁ, Karolína and Zbyněk ULČÁK. ORGANIC MEAT CONSUMERS AND THEIR AWARNESS OF ANIMAL WELFARE AS REFLECTED BY PURCHASE PREFERENCES. In Dusan Kovacevic. Fifth International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2014”. Sarajevo: University of East Sarajevo: Faculty of Agriculture, 2014. p. 958-964. ISBN 978-99955-751-9-9. URL info
 • ULČÁK, Zbyněk. Hospodaření v krajině: vybrané kapitoly (Landscape Management: Selected Chapters). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 82 pp. ISBN 978-80-210-7649-5. info
 • ULČÁK, Zbyněk and Jiří PALL. Indicators of Agricultural Sustainability - The Moral of a Story. In Sustainable Development of Multifunctional Landscapes. 1. vyd. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 2003. p. 67 - 78. ISBN 3-540-00008-9. info

2020/06/15


Životopis: Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (učo 34756), verze: čeština(1), změněno: 15. 6. 2020 15:27, Z. Ulčák