Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Markéta Novotná
Pracoviště
 • Katedra regionální ekonomie a správy
  Ekonomicko-správní fakulta MU
  Lipová 41a
  602 00 Brno-Pisárky
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018: doktorský stupeň, obor Veřejná ekonomie, Ph.D., Destination Governance, ESF MU
 • 2014: magisterský stupeň, obor Regionální rozvoj a správa, Ing., Proces řízení destinace a jeho zkvalitňování - případová studie Rakousko, ESF MU
 • 2012: bakalářský stupeň, obor Regionální rozvoj a cestovní ruch, Bc., Směry výzkumu cestovního ruchu - oblast politiky cestovního ruchu, ESF MU
 • 2009: maturita, osmileté všeobecné studium, Gymnázium Třebíč
Přehled zaměstnání
 • 2018 – dosud: ESF MU, odborná asistentka
 • 2016 – 2018: ESF MU, asistentka
 • 2015 – 2018: CEITEC, finanční manažerka
 • 2013 – 2015: CEITEC, asistentka projektu
 • 2007 – 2013: MKS Třebíč, průvodkyně, pracovnice infocentra
Pedagogická činnost
 • Cestovní ruch
 • Udržitelný cestovní ruch
 • Politiky cestovního ruchu
 • Management cestovního ruchu
 • Vedení bakalářských a diplomových prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • destination governance
 • social network analysis
 • sustainability
 • consumer behaviour
 • destination management
Vybrané publikace
 • KRIŽAN, František, Josef KUNC, Kristína BILKOVÁ and Markéta NOVOTNÁ. Transformation and Sustainable Development of Shopping Centers: Case of Czech and Slovak Cities. Sustainability. Basel (Switzerland): MDPI, 2022, vol. 14, No 1, p. 1-19. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su14010062. odkaz na web časopisu info
 • KUNC, Josef, František KRIŽAN, Markéta NOVOTNÁ and Kristína BILKOVÁ. Social Dimension of Shopping Centers Operation: Managerial Perspectives. Sustainability. Basel (Switzerland): MDPI, 2022, vol. 14, No 2, p. 1-14. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su14020709. odkaz na web časopisu info
 • NOVOTNÁ, Markéta and Josef KUNC. Consuming Luxury Tourism – Differences in Consumption Patterns in the Czech Market. In Anupama S. Kotur, Saurabh Kumar Dixit. The Emerald Handbook of Luxury Management for Hospitality and Tourism. First edition. Bingley: Emerald Publishing Limited, 2022. p. 125-144. Handbook. ISBN 978-1-83982-901-7. doi:10.1108/978-1-83982-900-020211006. odkaz na kapitolu odkaz na knihu odkaz na knihu google.books info
 • KUNC, Josef, František KRIŽAN, Markéta NOVOTNÁ, Kristína BILKOVÁ, Tamás SIKOS T., Dariusz ILNICKI and Ryan WYETH. Thirty years of retail transformation in V4 countries. First edition. Polsko: De Gruyter Poland Sp. z o.o., 2022. 200 pp. ISBN 978-83-67405-05-8. doi:10.2478/9788367405065. URL info
 • NOVOTNÁ, Markéta, Helena KUBÍČKOVÁ and Josef KUNC. Outdoor excitement in homeland? Opportunities and threats to balloon tourism in the Czech Republic during the coronavirus outbreak. Journal of Outdoor Recreation and Tourism. Amsterdam: Elsevier, 2021, vol. 36, December, p. 1-5. ISSN 2213-0780. doi:10.1016/j.jort.2021.100424. personalized Share Link info
 • NOVOTNÁ, Markéta, Daniela GARBIN PRANIČEVIČ and Josef KUNC. Tourism megatrends before the pandemic outbreak: a comparative analysis of two destinations. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. p. 214-220. ISBN 978-80-210-9896-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9896-2021-26. odkaz na sborník info
 • FIALOVÁ, Dana and Markéta NOVOTNÁ. Změna cestovatelského chování během pandemie (Change in travel behaviour during a pandemic.). Geografické rozhledy. Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., 2021, vol. 31, No 1, p. 24-25. ISSN 1210-3004. odkaz na web časopisu info
 • ŠAUER, Martin, Jiří VYSTOUPIL, Markéta NOVOTNÁ and Krzysztof WIDAWSKI. Central European tourist flows: Intraregional patterns and their implications. Moravian Geographical Reports. AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, 2021, vol. 29, No 4, p. 278-291. ISSN 1210-8812. doi:10.2478/mgr-2021-0020. URL odkaz na web časopisu info
 • KUNC, Josef, Petr TONEV, Markéta NOVOTNÁ, Petr ŠAŠINKA, Zdeněk DVOŘÁK, Soňa RASZKOVÁ and Aneta KRAJÍČKOVÁ. Size matters: Development and cooperation of municipalities in the Brno metropolitan area (Czech Republic). Geografia Cassoviensis. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, vol. 15, No 2, p. 204-217. ISSN 1337-6748. doi:10.33542/GC2021-2-06. odkaz na článek odkaz na web časopisu info
 • KUNC, Josef, Vlastimil REICHEL and Markéta NOVOTNÁ. Modelling Frequency of Visits to the Shopping Centres as a Part of Consumer´s Preferences: Case Study from the Czech Republic. International Journal of Retail & Distribution Management. Emerald Group Publishing Ltd., 2020, vol. 48, No 9, p. 985-1002. ISSN 0959-0552. doi:10.1108/IJRDM-04-2019-0130. URL info
 • NOVOTNÁ, Markéta and Eliška BECKERTOVÁ. Prostorová mobilita uživatelů služby Airbnb v kontextu současných megatrendů (Spatial Mobility of Airbnb Users in the Context of Current Megatrends). Trendy v podnikání - Business Trends. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2020, vol. 10, No 2, p. 15-23. ISSN 1805-0603. doi:10.24132/jbt.2020.10.2.15_23. URL URL info
 • NOVOTNÁ, Markéta and Josef KUNC. Luxury tourists and their preferences: Perspectives in the Czech Republic. Tourism : An International Interdisciplinary Journal. Institute for Tourism, Zagreb, 2019, vol. 67, No 1, p. 90-95. ISSN 1332-7461. URL info
 • NOVOTNÁ, Markéta and Andrea HOLEŠINSKÁ. Behaviour of Stakeholders in Different Destination Networks – Three Cases from the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendel University in Brno, Czech Republic, 2019, vol. 67, No 2, p. 535-544. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201967020535. URL info
 • KUBÍČKOVÁ, Helena and Markéta NOVOTNÁ. Historické památky ve venkovských oblastech - výzvy pro další rozvoj destinace (Historical monuments in the rural areas - challenges for further destination development). In Ivica Linderová. 14. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu. Sborník z mezinárodní konference. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2019. p. 156-165. ISBN 978-80-88064-42-8. URL info
 • NOVOTNÁ, Markéta and Josef KUNC. Experiences Matter! Luxury Tourism Consumption Patterns and Motivation of the Czech Affluent Society. Deturope. 2019, vol. 11, No 2, p. 121-142. ISSN 1821-2506. URL info
 • NOVOTNÁ, Markéta, Bohumil FRANTÁL, Josef KUNC and Helena KUBÍČKOVÁ. Special Interest Tourism in the Czech Republic: Introduction and Overview. Czech Journal of Tourism. Masarykova univerzita, 2019, vol. 8, No 1, p. 49-63. ISSN 1805-3580. doi:10.2478/cjot-2019-0004. URL info
 • ŠAUER, Martin and Markéta NOVOTNÁ. Tourist Flows between Central European Metropolises (in the Context of Metropolisation Processes). Geographia Technica. Cluj University Press, 2018, vol. 13, No 2, p. 125-137. ISSN 1842-5135. doi:10.21163/GT_2018.132.10. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta. Analýza spolupráce v cestovním ruchu z pohledu síťových charakteristik (Analysis of cooperation in tourism from the perspective of network characteristics). In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 660-666. ISBN 978-80-210-8587-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-86. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta and Andrea HOLEŠINSKÁ. Networking in a destination from the perspective of virtual relationships and their spatial dimension. Geographia Technica. Cluj University Press, 2017, vol. 12, No 2, p. 10-19. ISSN 1842-5135. doi:10.21163/GT_2017.122.02. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta and Svatava NUNVÁŘOVÁ. Služby cestovního ruchu a řízení jejich kvality: zaměření na úlohu veřejného sektoru (Tourism services and service quality management: a focus on the role of the public sector). Studia turistica. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, vol. 8, No 2, p. 7-17. ISSN 1804-252X. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta and Svatava NUNVÁŘOVÁ. Význam turistických místních poplatků ve venkovských horských střediscích cestovního ruchu (The importance of tourist local taxes in rural mountain tourism regions). In Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Region v rozvoji společnosti 2017. Brno: Mendelova univerzita, 2017. p. 67-77. ISBN 978-80-7509-548-0. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta. Využití teorie her v konceptu destination governance (The use of game theory in the destination governance concept). In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2016. p. 962-968. ISBN 978-80-210-8273-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-124. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta. Network structures and their impact on destination competitiveness – a case study of Vsacko (Czech Republic). In Sustainability of Rural Areas in Practice. Conference Proceedings from International Scientific Conference. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016. p. 123-132. ISBN 978-80-552-1574-7. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta and Šárka FRÁNKOVÁ. Význam síťování pro inovační politiku (The importance of networking for innovation policy). In Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Region v rozvoji společnosti 2016. Brno: Mendelova univerzita, 2016. p. 77-89. ISBN 978-80-7509-459-9. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta. Výzkumná témata v politice cestovního ruchu (Research topics in tourism policy). In RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D., Ing. Bc. Martina Doležalová. 10. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu. Sborník z mezinárodní konference. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015. p. 22-33. ISBN 978-80-88064-09-1. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta. The Process of Managing a Destination in Lower and Upper Austria. Czech Journal of Tourism. Brno: Masarykova univerzita, 2015, IV, No 1, p. 5-25. ISSN 1805-3580. doi:10.1515/cjot-2015-0001. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea and Markéta BOBKOVÁ. Destination networks as a tool for minimizing risk and improving the performance of a destination. Czech Journal of Tourism. Brno: Masarykova univerzita, 2015, vol. 4, No 2, p. 90-102. ISSN 1805-3580. doi:10.1515/cjot-2015­­-0006. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea and Markéta NOVOTNÁ. Tourism destination governance v kontextu teoretických poznatků (TOURISM DESTINATION GOVERNANCE IN THE THEORETICAL CONTEXT). In Klímová, V., Žítek, V. XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 796-801. ISBN 978-80-210-6840-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-103. info

2020/02/26


Životopis: Ing. Markéta Novotná, Ph.D. (učo 349165), verze: čeština(1), změněno: 26. 2. 2020 16:31, M. Novotná