Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Person Identification
 • Markéta Nezvedová, Pharm.D., Ph.D.
  born in Znojmo, Czech Republic
Affiliation and Address
 • Metabolomics and Proteomics Research Group
  Biomarkers of Disease and Health, The RECETOX Centre
  Faculty of Science, Masaryk University
  Kamenice 753/5, pavilion D29, office 123
  625 00 Brno, Czech Republic
Current Position
 • Researcher
Education and Academic Qualifications
 • 2023: Ph.D., Environmental Health and Sciences, Environmental Chemistry and Toxicology, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic
 • 2019: Certification in the field of Practical Pharmacy, Institute for Postgraduate Medical Education, Prague, Czech Republic
 • 2015: Pharm.D., Pharmaceutical analysis, Dept. of Pharmaceutical Chemistry and Drug Analysis, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University in Prague, Czech Republic
 • 2014: MSc., Pharmacy, Dept. of Pharmaceutical Chemistry and Drug Analysis, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University in Prague, Czech Republic
Professional Experience
 • 2024-present: Researcher, postdoctoral research, Research Centre for Toxic Compounds in the Environment (RECETOX), Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic
 • 2019-2023: Doctoral study and research, Environmental Health and Sciences, Environmental Chemistry and Toxicology, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic
 • 2015-2019: Pharmaceutical practice in a private pharmacy, Znojmo, Czech Republic
Teaching Activities
 • Supervision of 2 Master Students, 1 Bachelor Student, 1 Internship Student
 • Teaching assistance: Fundamentals in Environmental Processes Research Course
Research Projects
 • 2012-2025: Czech Health Research Council, AZV project No. NU22-08-00543
 • 2019-2022: Czech Health Research Council, AZV project No. NV19-08-00472
 • 2018-2020: The Grant Agency of the Masaryk University, GAMU project No. MUNI/G/1131/2017
 • 2015-2022: CETOCOEN Plus; Ministry of Education, Youth and Sports of the CR; CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000469
 • 2012-2014: The Charles University Grant Agency, GAUK project No. 631612/2011/B-CH/FaF
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 2022/05/17 – 2022/06/17: Freie University of Berlin, Berlin, Other programs, DEU
  • Hlavním přínosem stáže bude především prohloubení znalostí a získání praxe v oblasti hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením. Na konci stáže bude mít student zkušenosti s různými typy iontových zdrojů, které budou testovány, dále se získáváním hmotnostních spekter s vysokým rozlišením a jejich interpretací. Stážista bude členem výzkumného týmu pracujícího na mezinárodním projektu a bude tak spolupracovat s dalšími výzkumnými skupinami (Německo, Francie, Itálie, Švédsko, Česká republika).
Other Academic Activities
 • 2019-2023: Member of the Legislative Commission of the Academic Senate of the Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic
 • 2019-2023: Member of the Academic Senate of the Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Non-university Activities
 • 2021: Member of the American Society for Mass Spectrometry (ASMS), Santa Fe, NM, USA
 • 2021-present: Member of the Czech Society Biochemistry and Molecular Biology (CSBMB), Prague, Czech Republic
 • 2020-present: Member of the Czech Society for Mass Spectrometry (CSMS), Palacky University, Olomouc, Czech Republic
 • 2017-present: Czech Pharmaceutical Society, Czech Medical Association of J. E. Purkyně (CFS CLS JEP), Prague, Czech Republic
 • 2014-present: Member of the Czech Chamber of Pharmacists (CLnK), Prague, Czech Republic

2024/02/07


Curriculum vitae: PharmDr. Markéta Nezvedová, Ph.D. (učo 357835), version: English(1), last update: 2024/02/07 13:23, M. Nezvedová