Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • 9. 11. 1990
 • unmarried
Department
 • Department of Economics
Employment - Position
 • Instructor
Education and Academic Qualifications
 • Master Degree in Economic Policy, Faculty of Economics and Administration, Masaryk University (2010-2015)
 • Summer school Atlantic and Continental Approach to Energy Security (29. 7. - 4. 8. 2012)
 • The World Bank Group - eLearning Course "Golden Growth: The European Economic Model e-Learning Course" (2. 3. - 27. 3. 2015
Employment
 • 2015 - so far: Vaclav Klaus Institut, analyst
 • 2015 - 2016: Maytas Lerch Grammar School, Teacher of Economics
 • 2013 - 2017: Ministry of Education, Youth and Sports
 • 2013 - 2016 Czech Statistical Office
Teaching Activities
 • Principles of Economics
 • Microeconomics 1
 • Economic Statistics
 • The Transformation Processes in the Czech Republic
Scientific and Research Activities
 • Political Economy of Conflict
 • Secession
 • Czech Science Foundation: The real functioning of the centrally planned economy in Czechoslovakia
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 2016/06/11 – 2016/06/18: Institute for Studies on Economics and Employment, Iseo, ITA
  • Letní škola I.S.E.O. je řazena mezi nejlepší ekonomické letní školy světa (viz např. seznam dle The American Economic Association). Každoročně na ni jako lektoři po celý týden přednášejí nejlepší světoví ekonomové včetně nositelů Nobelovy ceny za ekonomii. V letošním roce bude mezi přednášejícím např. profesor Stiglitz (NC 2001), prof. Spence (NC 2001) a prof. Deaton (NC 2015). Laureáty vybírá na základě zaslaných podkladů komise, které předseda prof. Solow (NC 1987). Tato komise mi zároveň udělila nejvyšší možné stipendium, které pokrývá 60 % celkových nákladů). Koncepce letní školy navíc umožňuje velmi úzký kontakt s lektory, kteří po celou dobu bydlí spolu s účastníky ve stejném hotelovém kontextu a účastní se s nimi i neformálních setkání. Z tohoto hlediska vidím velký potenciál pro budoucí kvalitní publikační činnost v zahraničních (zejména amerických) odborných časopisech.
University Activities
 • Member of Academic Senate (since 2015), vice-chair (since 2017)
 • Secretary of the Committee for Economic Policy
Activities Outside University
 • Czech Economic Society (since 2011), member of local executive board
 • American Economic Association (since 2012)
 • The Union of Czech mathematicians and physicists (since 2012)
Awards Related to Science and Research
 • Prof. František Vencovský Award - 1st Place
 • Dean's Award for the excellent study results
 • Dean's Award for the best final thesis 2015
 • Rector's Award 2015
 • Czechs of the Year 2010
 • MERKUR prize 2010 (České hlavičky) for Economics students
Major Publications
 • LIPOVSKÁ, Hana. The Political Economy of Independence in Europe. 1st ed. United Kingdom: Routledge, 2020. 240 pp. Routledge Studies in the European Economy. ISBN 978-0-367-89647-8. URL info
 • LIPOVSKÁ, Hana. Má to cenu? Lekce z ekonomie. 1st ed. Munipress, 2019. 125 pp. Munice, číslo 3. ISBN 978-80-210-9250-1. info
 • LIPOVSKÁ, Hana. Moderní ekonomie: Jednoduše o všem, co byste měli vědět (Modern economics: Just about everything you need to know). 1st ed. Praha: GRADA Publishing, a. s., 2017. 256 pp. ISBN 978-80-271-0120-7. URL info
 • LIPOVSKÁ, Hana. Padáme do deflační pasti? In Filip Šebesta. IVK v roce třetím: výběr textů. Praha: Institut Václava Klause, 2016. p. 203-207. 25/2016. ISBN 978-80-7542-009-1. info
 • FISCHER, Jakub, Hana LIPOVSKÁ and Daniel NĚMEC. IMPLEMENTAČNÍ ZPOŽDĚNÍ DISKREČNÍ FISKÁLNÍ POLITIKY (Implementation Lag of Discretionary Fiscal Policy). Politická ekonomie. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, roč. 64, No 3, p. 245-263. ISSN 0032-3233. doi:10.18267/j.polek.1069. URL info
 • FISCHER, Jakub and Hana LIPOVSKÁ. Novel Government Debt Indicator: Government Debt to Net Wealth of Households. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research - the 19th International Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 110-116. ISBN 978-80-210-7532-0. info
 • LIPOVSKÁ, Hana. The Fiscal Placebo. ACTA VŠFS. 2015, roč. 9, No 2, p. 130-148. ISSN 1802-792X. info
 • FISCHER, Jakub and Hana LIPOVSKÁ. BUILDING HUMAN CAPITAL: THE IMPACT OF PARENTS' INITIAL EDUCATIONAL LEVEL AND LIFELONG LEARNING ON THEIR CHILDREN. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science. 2013, vol. 6, No 4, p. 134-142. ISSN 1803-1617. info

2017/07/03


Curriculum Vitae: Ing. Hana Lipovská, Ph.D. (učo 370545), version: English(1), last update: 2017/07/03 13:50, H. Lipovská

Another Variant: Czech(2)