Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Person Identification
 • PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D., born March 21, 1948, in Brno, Czech Republic
Workplace
 • Masaryk University
  Faculty of Arts
  Department of Philosophy
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
  Czech Republic
Employment Position
 • Professor in History of Philosophy
 • Head of Department of Philosophy
Education and Academic Qualifications
 • 1997 Ph.D.
 • 1980 PhDr. in History of Philosophy, University of Brno
 • 1973 state final examination (equal to M.A.) in Philosophy and Czech, University of Brno
Employment Summary
 • 1995 Researcher Assistant at the Department of Philosophy, Faculty of Arts, University of Brno
 • 1991-1995 Researcher, Institute for Ethics and Religious StudiesPhilosophy of the Czechoslovak Academy of Sciences
 • 1991-1995 Researcher, Institute for Resaerch of Social Consiousness of Czechoslovak Academy of Sciences Brno
 • 1977-1991 Institute for Research of Social Consciousness of Czechoslovak Academy of Science 1976-1977 Teacher at primary school in Brno
Pedagogical Activities
 • History of Christianity, History of Czech Philosophy
Scientific and Research Activities
 • History of Czech Philosophy
Academical Stays
 • 2004 Roma
 • 2003 Wien
 • 2003 Munchen
 • 1999 Angelicum, Roma
 • 1998-99 Roma
 • 1997 Wien
 • 1989 Berlin, Lipsko
Extrauniversity Activities
 • 1990-: member of the Czech Society of the Study of Religion
Appreciation of Science Community
 • 2004-: member of the editorial board of the Varia, Masaryk Institute of Academy of Sciences of Czech Republic, Prag
 • 2001-: editor of the journal Sborník prací FF MU, B
 • 2000-2003: member of the editorial board of Masarykův sbornik
 • 1993-2001: editor of the review Religio. Revue pro religionistiku
Selected Publications
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Nad filosofickými meditacemi Karla Flosse (On Karel Floss’ philosophical meditations). Studia comeniana et historica, Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, 2017, XLVI/2016, 95-96, p. 297-306. ISSN 0323-2220. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Karel Vorovka, Skepse a gnóse : vyznání filosofické (Karel Vorovka, Skepsis et Gnosis : A Philosophical Confession). Druhé, revidované vydání. Praha: Dybbuk, 2017. 240 pp. ISBN 978-80-7438-167-6. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Filosof a matematik Karel Vorovka (The Philosopher and Mathematician Karel Vorovka). In Pavlincová, Helena. Karel Vorovka, Skepse a gnóse : vyznání filosofické. Druhé, revidované vydání. Praha: Dybbuk, 2017. p. 197-219, 23 pp. ISBN 978-80-7438-167-6. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Iděja slavjanskogo filosofskogo kongressa v dvadcatych godach XX veka (The Idea of Slavic Philosophical Congress in the 1920s). In Slavjanskaja iděja v istorii i sovremennosti: k 150-letiju slavjanskogo s'jezd. 2017. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Groh, Vladimír (1895-1941), Altphilologe und Historiker (Groh, Vladimír (1895-1941), philologist and historian). In Lfg. 4. Wien, Oesterreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950. Rakousko, Wien: Oesterreichische Akademie der Wissenschaften, 2016. p. nestránkováno, 3 pp. ISBN 978-3-7001-3213-4. URL info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Místo Fundova „kvalitativního pozitivismu“ v českém pozitivistickém myšlení (The place of Funda's ‘qualitative positivism’ in Czech philosophical thinking). In Paitlová, Jitka. Po cestách kritického myšlení. Vydání první. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2015. p. 28-43, 16 pp. ISBN 978-80-246-2933-9. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Čáda, František (Franz) (1865–1918), Philosoph, Psychologe und Pädagoge (Čáda, Francis (Franz) (1865–1918), philosopher, psychologist and educator). In Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 Online-Edition. Lfg. 4. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2015. p. nestránkováno, 3 pp. ISBN 978-3-7001-3213-4. URL info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Čupr, František (Franz) (1821–1882), Philosoph, Pädagoge und Politiker (Čupr Francis (1821-1882), philosopher, educator and politician). In Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 Online-Edition. Lfg. 4. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2015. p. nestránkováno, 3 pp. ISBN 978-3-7001-3213-4. URL info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Drtina, František (Franz) (1861–1925), Philosoph, Pädagoge und Politiker (Drtina, Francis (1861–1925), philosopher, educator and politician). In Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 Online-Edition. Lfg 4. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2015. p. nestránkováno, 3 pp. ISBN 978-3-7001-3213-4. URL info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Durdík, Josef (1837–1902), Philosoph, Psychologe und Schriftsteller (Durdík, Josef (1837–1902), philosopher, psychologist and writer). In Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 Online-Edition. Lfg 4. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2015. p. nestránkováno, 3 pp. ISBN 978-3-7001-3213-4. URL info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Masaryk a krásná literatura (Masaryk and belles-lettre). In Bohunická, Lenka; Lalíková, Erika. Filozofie - veda - literatúra. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2014. p. 135-145, 11 pp. ISBN 978-80-8127-111-3. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Rádlova Útěcha z filosofie na stránkách Křesťanské revue (Rádl's Consolation from Philosophy on the Pages of the Christian Review). Studia philosophica, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 59, č. 2, p. 89-94. ISSN 1803-7445. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Sulle orme romane dei filosofi cattholici cechi (In the Roman Footsteps of Czech Catholic Philosophers). In PARMA, Tomáš. Dal Bohemicum al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. p. 233-242, 10 pp. ISBN 978-80-244-2644-0. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Karel Vorovka : Cesta matematika k filosofii (Karel Vorovka : A Mathematicians Journey to Philosophy). Praha: Filosofia, 2010. 600 pp. ISBN 978-80-7007-331-5. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Z dopisů J. L. Fischera Otokaru Fischerovi (From J. L. Fischer s Letters to Otokar Fischer). Studia philosophica, Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 57, No 1, p. 125-138. ISSN 1803-7445. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Cesta Karla Vorovky k Americké filosofii (Karel Vorovkas Way to American Philosophy). Studia Philosophica, Brno: Masarykova univerzita, 2009, vol. 56, 1-2, p. 59-67. ISSN 1803-7445. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Karel Vorovka (Charles Vorovka). In Svědectví filosofie. Ohlédnutí za 20. stoletím. Olomouc: Nakl. Olomouc, 2009. p. 122-123, 2 pp. ISBN 978-80-7182-275-2. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Karel Vorovka, posel myšlenky všeslovanského filozofického kongresu v Praze (Karel Vorovka, the Messenger of the Idea of Pan-Slavonic Philosophical Congress in Prague). Eds. Z. Plašienková; B. Szotek; M. Toman. In Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie I. Bratislava: IRIS, 2008. p. 131-139, 9 pp. ISBN 978-80-89256-18-1. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Filosof ducha a krásy. Tři poznámky k životu a dílu Jaroslava Hrubana (The Philosopher of Spirit and Beauty. Three Remarks to the Life and Works of Jaroslav Hruban). In Otakar Zich - Jaroslav Hruban, estetikové z Hostinského školy. Praha: Společnost pro estetiku a Katedra estetiky při FF UK, 2008. p. 112-118, 7 pp. ISBN 978-80-7399-631-4. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Americká filosofie Karla Vorovky. Komentář ke studii K. Vorovky Teorie poznání v americkém neorealismu (The American philosophy of Karel Vorovka. Commentary on a study by K. Vorovky epistemology in American Realism). Aluze: revue pro literaturu, filozofii a jiné, Olomouc: Katedra bohemistiky UP Olomouc, 2007, XI., No 1, p. 85-96. ISSN 1212-5547. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Polemiky Jana Patočky s novotomisty (Jan Patočkas controversies with neotomists). Editoři : Ivo Navrátil ; Tomáš Hermann. In Jan Patočka, české dějiny a Evropa. Semily: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Semily, 2007. p. 69-75, 7 pp. ISBN 978-80-86254-16-6. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Realismus kontra romantismus. Masaryk a krásná literatura v letech 1887-1891 (Realism contra romanticism. Masaryk and literature in 1887-1891). Ed. Irena Chovančíková. In T. G. Masaryk ve sporech 188611896 (od Rukopisů ke Karlu Havlíčkovi). Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2007. p. 12-21, 10 pp. ISBN 80-903628-6-9. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Klasické jazyky a vysokoškolská výuka filozofie (Classical Languages and Academic Philosophy Teaching). In Vyučovanie filozofie: problémy, inovácie, diskusie v rámci krajín V4. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2006. p. 26-31, 6 pp. ISBN 80-223-2203-2. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Moravská zastavení Jiřiny Popelové (Jiřina Popelová and Moravia). In Filosofka Jiřina Popelová. Praha: Univerzita Karlova, FF, 2005. p. 51-54, 4 pp. ISBN 80-7308-087-7. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Vorovka a Masarykova Světová revoluce (Vorovka and the World Revolution). In T. G. Masaryk a Světová revoluce. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum, 2005. p. 49-53, 5 pp. ISBN 80-903628-1-8. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. J. L. Fischer a Jednota filosofická (J. L. Fischer and Union of the Philosophy). In Philosophica VI - Acta universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas philosophica. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. p. 157-161, 5 pp. ISBN 80-244-1260-8. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. T. G. Masaryk a čeští novotomisté (T. G. Masaryk and Czech New Thomism). In Philosophica VI - Acta universitatis Palackianae Olomoucensis, Faculatas philosophica. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. p. 115-122, 8 pp. ISBN 80-244-1260-8. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Kant ve filosofii Karla Vorovky (Kant in the Philosophy of K. Vorovka). In Kant redivivus. Průřezy dílem filosofa. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 135-141, 7 pp. ISBN 80-210-3384-3. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. K dvojímu výročí Karla Vorovky. Komentář (Karel Vorovka and Czech Philosophy). Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2004, vol. 52, No 2, p. 290-291. ISSN 0015-1831. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Filosofia religii Tomasza G. Masaryka (Philosophy of the religion of T. G. Masaryk). Anthropos, Lublin: Uniwersytet Marie Curie-Sklodowskiej, 2004, -, No 3, p. 149-158. ISSN 1732-6680. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Emanuel Rádl a poválečný "spor o novou českou filosofii" (Emanuel Rádl and the Postwar "Dispute over the New Czech Philosophy"). In Hermann Tomáš - Markoš Anton (ed.). Emanuel Rádl - vědec a filosof / Scientist and Philosopher. Praha: Oikúmené, 2004. p. 657-666, 10 pp. ISBN 80-7298-107-2. info
 • ZOUHAR, Jan, Helena PAVLINCOVÁ and Jiří GABRIEL. Spory v české filozofii mezi dvěma světovými válkami. Výbor textů (Polemics in Czech Philosophy between the Two World Wars.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 335 pp. mimo edice. ISBN 80-210-3124-7. info
 • HORYNA, Břetislav and Helena PAVLINCOVÁ. Judaismus-Křesťanství-Islám (Judaism-Christianity-Islam). Nové rozšířené. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 2003. 661 pp. ISBN 80-7182-165-9. info
 • HORYNA, Břetislav. Pojetí teorie poznání v Schellingových Světavěcích (Theory of Knowledge in the "Weltalter" of Schelling). In Bratislavské přednášky. první. Brno: Vydavatelství MU, 2002. p. 103-141, 37 pp. Spisy katedry filosofie FF MU. ISBN 80-210-2963-3. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Vorovka a Masaryk (Vorovka and Masaryk). Josef Šmajs (ed.). In Bratislavské přednášky. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2002. p. 52-61. ISBN 80-210-2963-3. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Filozofia czeska w okresie medzivojennym (Czech Philosophy Between the Two World Wars). Edukacja Filozoficzna, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2002, vol. 34, No 1, p. 347-357. ISSN 0860-3839. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena and Jiří GABRIEL. Karel Mácha - historik české filosofie (Karel Mácha - the historian of the Czech Philosophy). In Filosof českých duchovních dějin. Brno: Moravská zemská knihovna, 2001. p. 34-39, 6 pp. ISBN 80-7051-129-X. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Lístek do kroniky česko-polských filozofických vztahů (The Leaflet to the Chronicle of the Czech-Poland Relations). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 2001, vol. 48, B 48, p. 135-161. ISSN 80-210-2622-7. info
 • HORYNA, Břetislav and Helena PAVLINCOVÁ. Dějiny religionistiky. Antologie (The History of the Study of Religions. An Anthology). Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. 462 pp. ISBN 80-7182-123-3. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Masaryk a idea nového náboženství (Masaryk and the idea of the new of religion). In T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství. Ed. Emil Voráček. Praha: Filosofia, 2001. p. 207-214. 2. díl. ISBN 80-7007-145-1. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Karel Vorovka o Masarykově filozofii náboženství (Karel Vorovka on the Masaryk of the philosophy of religions). In Josef Smolík - Jan Štěpán: T. G. Masaryk ve třech stoletích. Brno: Kostnická jednota, nakl. L. Marek, 2001. p. 147-149. ISBN 80-86263-20-07. info
 • GABRIEL, Jiří, Helena PAVLINCOVÁ and Jan ZOUHAR. Česká filosofie mezi dvěma světovými válkami. Náčrt (Czech Philosophy between the Two World Wars. (Outline)). Brno: Masarykova univerzita, 2001. 120 pp. ISBN 80-210-2737-1. info
 • MASARYK, Tomáš G. Moderní člověk a náboženství (Modern man and religion). Edited by Jan Zouhar, Helena Pavlincová and Jiří Gabriel. Praha: Masarykův ústav AV ČR a Ústav T.G. Masaryka, o.p.s., 2000. 224 pp. Spisy TGM, svazek 8. ISBN 80-902659-4-4. info
 • MUSIL, J. V. a kol. Metoděj Habáň a česká filosofie (Metoděj Habáň and Czech Philosophy). In Teolog, filosof a psycholog P. Metoděj Habáň OP (1899-1984). Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2000. p. 69-77. ISBN 80-7266-063-2. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Člověk a filozof Lubomír Nový. K nedožitým sedmdesátým narozeninám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, vol. 2000, B 47, p. 19-24. ISSN 0231-7664. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. J. Dus: Za T. G. M. Projevy a úvahy. In Masarykův sborník X (1996-1998). Praha: Masarykův ústav AV, 2000. p. 418-419. ISBN 80-902659-8-7. info
 • HORYNA, Břetislav and Helena PAVLINCOVÁ. Filosofie náboženství. Pokus o typologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 251 pp. Religionistika, sv. 8. ISBN 80-210-1978-6. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Chalupný a Brno (Chalupný and Brno). In Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor. Praha: Filosofia, 1999. p. 23-31. ISBN 80-7007-129-X. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Čeští novotomisté o společnosti a demokracii (The Czech Neothomists on Society and Democracy). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999, vol. 46, B 46, p. 107-114. ISSN 0231-7664. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. S. M. Braito a Filosofická revue (S. M. Braito and Philosophical Review). In Silvestr M. Braito 1898-1962. Příspěvek k českému tomismu. Hradec Králové: Vysoká škola pedagogická, 1998. p. 25-29. ISBN 80-7041-590-8. info
 • GABRIEL, Jiří, Josef KROB, Helena PAVLINCOVÁ and Jan ZOUHAR. Slovník českých filozofů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 697 pp. ISBN 80-210-1840-2. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Karel Vorovka o Masarykově filozofii náboženství (Karel Vorovka on Masaryk´s philosophy of religion). In Náboženská dimenze Masarykova myšlení. Hodonín: Masarykovo muzeum, 1995. p. 97-101. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Filosofická revue 1929-1948. Bibliografie časopisu olomouckých dominikánů (Philosophical Review 1929-1948. Bibliography of the journal of Olomouc Dominicans). Praha: Filosofický ústav AV ČR a ÚR FF MU, 1994. 208 pp. ISBN 80-7007-054-4. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Judaismus - křesťanství - islám (Judaism - Christianity - Islam). Praha: Mladá fronta, 1994. 470 pp. ISBN 80-204-0440-6. info

2004/11/25


Curriculum vitae: doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D. (učo 379), version: English(1), last update: 2004/11/25 14:34, H. Pavlincová

Another Variant: Czech(1)