CS

Curriculum Vitae

Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Bc. Vít Novotný, narozen 6. října 1992 v Českém Krumlově, Česká republika, svobodný.
Pracoviště
 • Fakulta informatiky, Masarykova universita
  Botanická 68a, 602 00 Brno
  e-mail: witiko@mail.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • student, vyučující, výzkumný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
 • 2017 : Programování nástrojů a systémů pro provoz a rozvoj digitálních knihoven odborných textů, ÚVT MU
 • 2016 - 2017: Výzkum v oblasti podobnostního hledání textu rámci projektu TAČR Omega, FI MU
 • 2015 - : Vývoj LaTeXových šablon, FI MU
Pedagogická činnost
 • 2018: výuka předmětu FI:PV211 – Introduction to Information Retrieval na FI MU
 • 2015 - : výuka předmětu FI:PB029 – Příprava elektronických dokumentů na FI MU
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2016 - 2017: Výzkum v oblasti podobnostního hledání textu v rámci projektu TAČR Omega
Mimouniverzitní aktivity
 • 2016 - : Člen redakční rady a technický redaktor Československého sdružení uživatelů TeXu (CSTUG)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2017: udělení ceny děkana za diplomovou práci (Vektorové reprezentace ve vyhledávání znalostí)
 • 2016: udělení pochvaly za vypracování projektu děkana MUNI33/122015 (TeXový interpret jazyka Markdown)
 • 2015: udělení pochvaly za vypracování projektu děkana MUNI33/112015 (ČSN ISO 690:2011 styl pro BibLaTeX)
 • 2015: udělení ceny děkana za bakalářskou práci (Forma odborných závěrečných prací v LaTeXu)
 • 2015: udělení pochvaly za vypracování projektu děkana MUNI33/022015 (fithesis3)
Vybrané publikace
 • NOVOTNÝ, Vít. Slide retrieval based on lecture recordings. Brno, 2018. 27 pp. Report Git repository Presentation slides info
 • SOJKA, Petr, Michal RŮŽIČKA and Vít NOVOTNÝ. MIaS: Math-Aware Retrieval in Digital Mathematical Libraries. In Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM '18). Torino, Italy: Association for Computing Machinery, 2018. p. 1923-1926, 4 pp. ISBN 978-1-4503-6014-2. doi:10.1145/3269206.3269233. Postprint DOI info
 • NOVOTNÝ, Vít. Implementation Notes for the Soft Cosine Measure. In Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM '18). Torino, Italy: Association for Computing Machinery, 2018. p. 1639-1642, 4 pp. ISBN 978-1-4503-6014-2. doi:10.1145/3269206.3269317. DOI Postprint info
 • NOVOTNÝ, Vít. Using Markdown Inside TeX Documents. TUGboat, Portland, OR 97208-2311, U.S.A: TUG, 2017, roč. 38, No 2, p. 214-217. ISSN 0896-3207. Article Package documentation Slides info
 • SOJKA, Petr and Vít NOVOTNÝ. TeX in Schools? Just Say Yes: the Use Case of TeX Usage at the Faculty of Informatics, Masaryk University. TUGboat, Portland, OR 97208-2311, U.S.A: TUG, 2017, roč. 38, No 2, p. 175-184. ISSN 0896-3207. full paper on publisher's site Talk abstract and slides info
 • RYGL, Jan, Jan POMIKÁLEK, Radim ŘEHŮŘEK, Michal RŮŽIČKA, Vít NOVOTNÝ and Petr SOJKA. Semantic Vector Encoding and Similarity Search Using Fulltext Search Engines. In Proceedings of the 2nd Workshop on Representation Learning for NLP. Vancouver, Canada: Association for Computational Linguistics, 2017. p. 81-90, 10 pp. ISBN 978-1-945626-62-3. doi:10.18653/v1/W17-2611. Preprint Article info
 • RŮŽIČKA, Michal, Vít NOVOTNÝ, Petr SOJKA, Jan POMIKÁLEK and Radim ŘEHŮŘEK. Flexible Similarity Search of Semantic Vectors Using Fulltext Search Engines. In CEUR Workshop Proceedings, Vol. 1923. Vienna, Austria: Neuveden, 2017. p. 1-12, 12 pp. ISSN 1613-0073. Proceedings volume landing page Conference homepage Workshop homepage Full text info
 • NOVOTNÝ, Vít. Vector Space Representations in Information Retrieval. Brno: Fakulta Informatiky Masarykovy Univerzity, 2017. 56 pp. Full text Soubory související se závěrečnou prací Archiv závěrečné práce info
 • NOVOTNÝ, Vít. The trends in the usage of TeX in the theses and dissertations defended at the Masaryk University in Brno. Zpravodaj CSTUG, Brno: CSTUG, 2015, vol. 25, 1-2, p. 80-85. ISSN 1211-6661. doi:10.5300/2015-1-2/80. Web periodika info

14. 9. 2018


Životopis: Mgr. Vít Novotný (učo 409729), verze: čeština(1), změněno: 14. 9. 2018 21:31, V. Novotný

Other applications