Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. et Mgr. Adam Franc, Ph.D.
Pracoviště
 • Filozofická fakulta - Ústav hudební vědy
Funkce na pracovišti
 • Externí spolupracovník Ústavu hudební vědy.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2020 - Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity – Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky, titul: Ph.D.
 • 2012 - 2015 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - Teorie interaktivních médií, titul: Mgr. Téma diplomové práce: Virus jako předmět výzkumu v diskurzu nových médií
 • 2012 - 2014 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - Učitelství estetické výchovy, titul Mgr. Téma diplomové práce: Digitální kultura v kontextu estetické výchovy
 • 2006 - 2011 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - Filmová věda, titul: Mgr. Téma diplomové práce: Hudba v českých filmech Miloše Formana
Přehled zaměstnání
 • 2015 - Externí vyučující na Ústavu hudební vědy
 • 2015 – 2016 Pedagogická činnost – Gymnázium INTEGRA – výuka hudební výchovy
Pedagogická činnost
 • 2022 - výuka předmětu Redakce odborného časopisu (JOINME) na FF-MU
 • 2022 - výuka předmětu Úvod do studia interaktivních médií II na FF-MU
 • 2020 - výuka předmětu Kapitoly z kreativního komputingu na FF-MU
 • 2020 - výuka předmětu Kánon umění nových médií: The best of new media art na FF-MU
 • 2018 - výuka předmětu Software Art na FF-MU
 • 2016 – výuka předmětu Estetika na PdF-MU
 • 2016 – výuka předmětu Interpretace výtvarného díla na PDF-MU
 • 2016 – výuka předmětu Virus v diskurzu nových médií na FF-MU
 • 2015 – výuka předmětu JOINME (Journal of Theory of Interactive Media) na FF-MU
 • 2013 – 2014 Pedagogická činnost – Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací – výuka dějin umění
Vědeckovýzkumná činnost
 • Řešitel projektu: Journal of Interactive Media (MUNI/D/0998/2016)
Vybrané publikace
 • HORÁKOVÁ, Jana, Adam FRANC, Martina IVIČIČ and Alina MATĚJOVÁ. #Mendel 2.0. 2015. info

2023/04/12


Životopis: Mgr. et Mgr. Adam Franc, Ph.D. (učo 416271), verze: čeština(1), změněno: 12. 4. 2023 18:05, A. Franc