Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, narozen v Brně, Československo
Pracoviště na MU
 • Ústav archeologie a muzeologie
  Masarykova Univerzita
  Arne Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • student doktorského studia archeologie (studium přerušeno)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: certifikovaný absolvent oboru Organizace a řízení VaV a management projektů ve VaV (projekt PREFEKT), specializační vzdělávání CUS, Masarykova univerzita Brno
 • 2008: Mgr. z archeologie, Masarykova univerzita Brno, téma magisterské práce "Předhradí moravských hradů ve 14. století na příkladu hradu Lelekovice"
 • 2005: Bc. z archeologie, Masarykova univerzita Brno, téma bakalářské práce: "Předhradí Lelekovic podle výzkumu z roku 1989"
 • 2003: Bc. z muzeologie, Masarykova univerzita Brno, téma bakalářské práce: "Realizace výstavy Hrad Lelekovice"
Přehled zaměstnání
 • 2016: ČD Cargo, a. s., specialista v opravárenství
 • 2015: ČD Cargo, a. s., strojírenský technik
 • 2015: ČD Cargo, a. s., opravář kolejových vozidel
 • 2014: ČD Cargo, a. s., zámečník kolejových vozidel
 • 2014: Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, specializovaný pracovník
 • 2014: Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, vědecký pracovník - postdok (externí odborná spolupráce)
 • 2013: Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, vědecký pracovník - postdok (externí odborná spolupráce)
 • 2012-2013: Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, archeolog (externí odborná spolupráce)
 • 2012: Archeologické centrum Olomouc, archeolog (územní garant projektu, externí spolupráce)
 • 2011: Archaia Olomouc, archeolog (územní garant projektu, externí spolupráce)
 • 2007-2011: Vlastivědné muzeum Jesenicka Jeseník, archeolog, kurátor podsbírky archeologie
Pedagogická činnost
 • 2012-2016 vedení diplomových prací studentů bakalářského studia archeologie, Masarykova univerzita Brno
 • 2012-2016 vedení seminárních prací studentů magisterského studia archeologie, Masarykova univerzita Brno
 • 2009-2016 vyučování studentů historie a archeologie, Masarykova univerzita Brno
 • Přehled vyučovaných předmětů viz Výuka
Vědeckovýzkumná činnost
 • 01.03.2014-31.12.2014: projekt Fondu rozvoje MU "Tvorba předmětu Úvod do archeologie novověku", č. MUNI/FR/0313/2014 - řešitel
 • 01.02.2013-31.12.2013: projekt děkana FF MU "Revizní archeologický výzkum zásypu nelegálně kopané cisterny na středověkém hradě Vildenberk", č. MUNI/21/KOV/2013 - řešitel
 • 01.09.2012-28.02.2013: projekt OP VK "Inovace výuky archeologie a muzeologie pro praxi v kontextu mezioborové spolupráce", č. CZ.1.07/2.2.00/28.0230 - spoluřešitel
 • Od 01.01.2011: projekt OLK "Preventivní archeologie", Archeologické centrum Olomouc, p. o., a Archaia Olomouc, o.p.s. - spoluřešitel (územní garant)
 • 12.10.2010-02.01.2011: výstava "Život na středověkém hradě", VMJ Jeseník - autor
 • Od 11.05.2010: expozice "Historie Jesenicka", VMJ Jeseník - spoluautor archeologické části
 • 23.06.-12.09.2009: výstava "Žulovská pahorkatina", VMJ Jeseník - spoluautor
 • Od 31.07.2003: stálá výstava "Hrad Lelekovice", OÚ Lelekovice - autor
 • 19.05.-20.10.2002 výstava "Hrad Lelekovice. Ze života středověkých rytířů", OMBV Předklášteří u Tišnova - spoluautor dětské části
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 6. 2. 2013 – 13. 2. 2013: University of Malta, Msida, MLT
  • Krátkodobá studijní stáž na Department of Classics & Archaeology, University of Malta, se zaměřením na studium odborné cizojazyčné terminologie.
  • CZ.1.07/2.2.00/28.0230 (OP VK)
 • 14. 6. 2012 – 25. 6. 2012: University of Exeter, Exeter, GBR
  • Krátkodobá studijní stáž na Department of Archaeology, University of Exeter, se zaměřením na studium vlivu člověka na formování krajiny v minulosti.
  • CZ.1.07/2.3.00/09.0187 (OP VK)
 • 10. 11. 2010 – 27. 1. 2011: University of Vienna, Wien, AUT
  • Studijní stáž na Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien se zaměřením na letecký laserscanning (ALS/LIDAR).
  • CZ.1.07/2.3.00/09.0187 (OP VK)
Universitní aktivity
 • 2014: předseda Studentské komory Akademického senátu FF MU
 • 2014-2015: předseda Stipendijní komise Studentské komory Akademického senátu FF MU
 • 2013-2015: místopředseda Disciplinární komise FF MU
 • 2012-2014: člen Ekonomické komise FF MU
 • 2012-2014: člen Akademického senátu FF MU
Mimouniversitní aktivity
 • 2012-2013: velitel a statutární orgán dětského oddílu Royal Rangers
 • Od 2007: pokladník brněnské pobočky Klubu Augusta Sedláčka
 • Od 2003: vedoucí v organizaci dětí a mládeže Royal Rangers
 • Od 2001: člen brněnské pobočky Klubu Augusta Sedláčka
 • Od 1996: člen Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně
 • Od 1996: člen Moravské genealogické a heraldické společnosti
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2013: hlavní přednášející na výroční schůzi Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně
Vybrané publikace
 • VOHRYZEK, Stanislav, Josef Jan KOVÁŘ and Michal HLAVICA. K velikosti panství hradů na jihozápadní Moravě před husitskými válkami (On the extent of castle domains in Southwest Moravia before Hussite Wars). Studia archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, vol. 20, No 1, p. 133-152. ISSN 1805-918X. Digitální knihovna FF MU info
 • KOVÁŘ, Josef Jan. Křest knihy „Pravěk Boskovicka“ v boskovickém muzeu (The Book-Launch of "Pravěk Boskovicka" in the Boskovice Museum). Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, LXVII, No 1, p. 66-67. ISSN 0323-2581. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava „Boskovický poklad“ v boskovickém muzeu (The Exhibition "The Treasure from Boskovice" in the Boskovice Museum). Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, LXVII, No 2, p. 194-197. ISSN 0323-2581. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan and Lenka KOVÁŘOVÁ. Výstava „Velká Morava a počátky křesťanství“ v Brně (The Exhibition "The Great Moravia and the Beginnings of Christianity" in Brno). Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, LXVII, No 3, p. 293-301. ISSN 0323-2581. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan and Martin FRIDRICH. Světové setkání habánů v Hustopečích (World Meeting of Anabaptists in Hustopeče). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, LXVI, No 2, p. 201-204. ISSN 0323-2581. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum v areálu kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích (Anthropology-Archaeological Research in the area of the Rosa coeli Monastery in Dolní Kounice). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 50, č. 53, p. 371-378. ISSN 0449-0436. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava Archeologie v obrazech na Masarykově univerzitě v Brně (The Exhibition "Archaeology in Pictures" at the Masaryk University in Brno). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, LXVI, No 3, p. 75-77. ISSN 0323-2581. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan, Pavel ROŠTÍNSKÝ and Petr KOS. Průzkum stavebních materiálů a geomorfologie hradu Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov (The Research of Building Materials and Geomorphology of the Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-venkov District). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, vol. 66, Supplementum 2, p. 60-76. ISSN 0323-2581. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan. Hrady v jihozápadní Anglii: hrabství Devon (The Castles in Southwest England: County of Devon). Castellologica bohemica. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2014, vol. 14, No 1, p. 109-135. ISSN 1211-6831. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava o středověké vsi Bystřec v Moravském zemském muzeu (The Exhibition about Medieval Village of Bystřec in Moravian Museum). Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, LXVI, No 4, p. 407-411. ISSN 0323-2581. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan and Lenka FRIDRICHOVÁ. Výstava "Zlato, symbol moci a bohatství" v Moravském zemském muzeu v Brně (An Exhibition "Gold, Symbol of Power and Wealth" in Moravian Museum in Brno). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2013, roč. LXV, č. 1, p. 94-95. ISSN 0323-2581. info
 • HLAVSA, Lubomír, Alfred STREJČEK, Tomáš KNOZ, Eva MELMUKOVÁ, Evald RUCKÝ, Milan ŘEPA, Pavel HOFFMAN, Josef Jan KOVÁŘ, Martin BUKOVSKÝ, Pavel VYCHOPEŇ and Helena KOVÁŘOVÁ. Pod ochranou Žerotínů (Under the Protection of Zerotines). Praha: Vistafilm a Česká televize, 2013. Záznam díla na stránkách České televize info
 • KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov (New Findings about Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-Venkov District). Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, p. 415-433. ISSN 0231-5823. Digitální knihovna FF MU info
 • KOVÁŘ, Josef Jan and Lenka FRIDRICHOVÁ. Polemika k "České kocovině z Velké Moravy" (A Polemic to "Czech Hangover from the Great Moravia"). Časopis Moravského muzea. Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, roč.XCVIII, č. 1, p. 145-147. ISSN 0323-0570. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan and Lenka FRIDRICHOVÁ. Výstavní projekt „Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo“ v Moravském zemském muzeu (An Exhibition Project "Cyril and Methodius : Period, Lives, Work" at Moravian Museum). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2013, LXV, No 3, p. 81-85. ISSN 0323-2581. info
 • KUČA, Martin, Jakub MATOUŠEK, Jaroslav BARTÍK, Josef Jan KOVÁŘ, Alžběta ČEREVKOVÁ, Soňa KROLLOVÁ, Barbora KOSTIHOVÁ and Pavel NIKOLAJEV. Neolitická lokalita Únanov - "Padělky" (okr. Znojmo) (Neolithic Site Únanov - "Padělky"). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2013, roč. 49, č. 52, p. 47-65. ISSN 0449-0436. info
 • VÁLEK, David, Eliška KAZDOVÁ and Josef Jan KOVÁŘ. Cíle a průběh revizního výzkumu příkopu neolitického rondelu v Těšeticích-Kyjovicích (Objectives and the course of revision research on the Neolithic roundel enclosure in Těšetice-Kyjovice). Studia Archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 1, p. 159-169. ISSN 1805-918X. Digitální knihovna FF MU info
 • KOVÁŘ, Josef Jan. Kdy vznikla synagoga ve Velkém Meziříčí? O archeologickém výzkumu a jeho nálezech. (When the Synagogue in Velké Meziříčí Was Founded? About Archaeological Research and Its Finds). 1st ed. Praha: Roš chodeš. Věstník židovských náboženských obcí v českých zemích a na Slovensku, 2013. 1 pp. Roč. 75, listopad 2013, s. 18. ISSN 1210-7468. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan. Popularizace archeologie a historie ve volnočasových aktivitách dětí a mládeže (Popularisation of Archaeology and History in Free Time Activities of Children and Youth). In Šmidtová, R., Popelka, M., Šmolíková, M., Bureš, M. Veřejná archeologie IV. Příspěvky z konferencí Archeologie a veřejnost 2007 a 2013. Praha: Ústav pro archeologii UK Praha a Veřejná archeologie, 2013. p. 155-163. ISBN 978-80-905579-1-8. info
 • MATOUŠEK, Jakub, Jaroslav BARTÍK, Alžběta ČEREVKOVÁ, Barbora KOSTIHOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Soňa KROLLOVÁ, Martin KUČA, Pavel NIKOLAJEV, Lubomír PROKEŠ and Jitka ŠTOHANDLOVÁ. Field prospecting of the Únanovka creek basin  (South Moravia, Znojmo District). In Chvojka Ondřej. ARCHEOLOGICKÉ PROSPEKCE A NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec, 6. 3. – 7. 3. 2013, Jindřichův Hradec. 2013. p. 199-206. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Jakub MÜLLER, Martin KUČA, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Geoarcheologická a geofyzikální prospekce  na kostelním návrší v Březníku, okr. Třebíč (Geoarchaeological and Geophysical Research of Church´s Vicinity in Březník, district Třebíč). In Chvojka, Ondřej. Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec, 6. 3. – 7. 3. 2013. Jindřichův Hradec: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. p. 159-165. ISBN 978-80-87311-43-1. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan. Archeologie a geocaching. Případová studie Vildenberk (Archaeology and Geocaching. The Case Study of Vildenberk). Zprávy památkové péče : časopis státní památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, 2013, vol. 73, No 6, p. 528-531. ISSN 1210-5538. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan. Vzpomínka na Mgr. Aleše Tinku (1968-2011) (Remembrance of Mgr. Aleš Tinka (1968-2011)). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2012, LXIV, No 1, p. 80-81. ISSN 0323-2581. info
 • PŘICHYSTAL, Antonín, Josef Jan KOVÁŘ and Martin KUČA. A Nephrite Axe from the Jeseník Museum. Časopis Slezského zemského muzea - série B. Opava: Slezské zemské muzeum, 2012, 60/2011, No 1, p. 153-159. ISSN 0323-0627. info
 • KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ, Miroslav VAŠKOVÝCH and Zdeněk SCHENK. Chronologie neolitu na Moravě : předběžné výsledky (Chronology of the Moravian Neolithic : preliminary results). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, 2012, roč. 53, č. 1, p. 51-64. ISSN 1211-7250. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava "Letecká tajemství nad Jeseníky" v jesenickém muzeu (An Exhibition "Air Mysteries Over Jeseniky Mountains" in the Museum of Jesenik). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2011, roč. 63, č. 1, p. 82-83. ISSN 0323-2581. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan. Devadesát let od narození tankového "esa" Kurta Knispela (90th Birth Anniversary of the German Tank "Ace" Kurt Knispel). Jesenicko. Vlastivědný sborník. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka a Státní okresní archiv Jeseník, 2011, vol. 2011, No 12, p. 64-65. ISSN 1213-0192. info
 • PŘICHYSTAL, Antonín, Martin KUČA, Josef Jan KOVÁŘ and Petr ŠKRDLA. New finds of nephrite and jadeitite axes in Moravia and Silesia. In 5th International Petroarchaeological Workshop. 2011. info
 • PŘICHYSTAL, Antonín, Josef Jan KOVÁŘ and Martin KUČA. Unikátní pravěká sekerka ze sbírek jesenického muzea (A unique prehistoric axe from the collections of Jesenik museum). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2011, roč. 63, č. 4, p. 331-334. ISSN 0323-2581. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava „Život na středověkém hradě“ v jesenickém muzeu (An Exhibition "Life on the Medieval Castle" in the Museum of Jesenik). Časopis Společnosti přátel starožitností. Praha: Společnost přátel starožitností, 2011, vol. 2011, No 2, p. 117-118. ISSN 1803-1382. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan and Lada SUCHOMELOVÁ. Antropologie Europas. Völker, Typen und Gene vom Neandertaler bis zur Gegenwart. Andreas Vonderach, Ares Verlag, Graz 2008. Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology (IANSA). Olomouc: Archeological Centre Olomouc, 2011, II, No 2, p. 183-184. ISSN 1804-848X. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan, Lenka MACHÁŇOVÁ and Michaela ENDLICHEROVÁ. Analýza archeologických nálezů z nelegálního výkopu cisterny na hradě Vildenberk u Pozořic (okr. Brno-venkov) (The analysis of archaeological finds from an illegal excavation of an underground cistern at Vildenberk castle near Pozořice (Brno-venkov District)). Časopis Moravského muzea. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2011, roč. XCVI, č. 2, p. 61-76. ISSN 0323-0570. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan. Slezské souvislosti výstavy Brno v době barona Trencka (Silesian connections of the exhibition "Brno at the era of baron Trenck"). Jesenicko. Vlastivědný sborník. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka a Státní okresní archiv Jeseník, 2010, vol. 11, No 2010, p. 74-76. ISSN 1213-0192. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan. Nová historická a archeologická expozice v Jeseníku (A new Historical and Archaeological Exposition in Jesenik). Časopis Společnosti přátel starožitností. Praha: Společnost přátel starožitností, 2010, vol. 2010, No 3, p. 180-181. ISSN 1803-1382. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan. Průzkum krypty v jesenickém farním kostele (předběžná zpráva) (A research on the crypt at Jesenik Parish Church (preliminary report)). Jesenicko. Vlastivědný sborník. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka a Státní okresní archiv Jeseník, 2009, vol. 10, No 1, p. 59-60. ISSN 1213-0192. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan. K pravěkému a slovanskému osídlení senoradského hradiska. (To the prehistoric and Slavic settlement of The Senorady Hillfort). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická (M). Brno: Masarykova univerzita Brno, 2009, LVI-LVII, 12-13, p. 139-144. ISSN 1211-6327. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava "Krása, která hřeje. Gotické a renesanční kachle Moravy a Slezska" v Uherském Hradišti. (The exhibition "Beauty, which warms. The Gothic and Renassaince Dutch stove tiles of Moravia and Silesia" in Uherske Hradiste). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2009, LXI, No 2, p. 202-203. ISSN 0323-2581. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan. Hradisko u Senorad (okr. Brno-venkov): Quod nomen? (The Senorady Hillfort (Brno-venkov District): Quod nomen?). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2008, LX, I, p. 98-100. ISSN 0323-2581. info
 • KOVÁŘ, Josef and Lenka PLŠKOVÁ. Hradisko u Senorad: tehdy a teď. Otázka vypovídací hodnoty starých archeologických sbírek na příkladu neolitické a eneolitické lokality z jihozápadní Moravy. (The Senorady Hillfort: Then and now. The problems of the credibility of the old archaeological collections such as the Neolithic and Eneolithic site from the Southwest Moravia.). In Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Sborník referátů z 25. zasedání badatelů pro výzkum neolitu Čech, Moravy a Slovenska. 1st ed. Hradec Králové: Archeologické studie Univerzity Hradec Králové, svazek 1., 2007. p. 189-194. ISBN 978-80-7041-561-0. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan. Předhradí moravských hradů ve 14. století. Současný stav archeologických výzkumů. (Baileys of the Moravian Castles in the Fourteenth Century. Present circumstances of the Archaeological Researchs.). In Človek a spoločnosť v dejinách. Zborník príspevkov z rovnomenného sympózia. Trnava, 9.-10. novembra 2006. 1st ed. Trnava: Trnavský historický spolok, 2007. p. 65-100. ISBN 978-80-969788-7-8. info
 • KOVÁŘ, Josef Jan. Lelekovické předhradí podle výzkumu z roku 1989 (The Bailey of the Lelekovice Castle by the Archaeological Research in 1989). In Pravěk Supplementum 16. 1st ed. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2006. p. 11-25. ISBN 80-86399-24-9. info
 • KUČA, Martin, Josef KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ and Antonín PŘICHYSTAL. Lengyelské osídlení hradní ostrožny v Lelekovicích, okr. Brno-venkov (The Lengyel site of the Castle hill in Lelekovice, Brno-venkov District). Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2006, vol. 91, No 1, p. 89-98. ISSN 0323-0570. odkaz na .pdf soubor info
 • KUČA, Martin and Josef KOVÁŘ. Nové doklady pravěkého osídlení u Chudčic, okres Brno-venkov (A new evidences of the prehistoric settlement near Chudčice, Brno-venkov County). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2005, LVII, No 2, p. 200-202. ISSN 0323-2581. odkaz na .pdf soubor info
 • KOVÁŘ, Josef. Jubileum docenta Josefa Ungera (Doc. Josef Unger's jubilee). Castellologica Bohemica. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2004, vol. 9, No 1, p. 429-434. ISSN 1211-6831. info
 • KOVÁŘ, Josef. Výstava o hradě Lelekovice v Předklášteří (The exhibition about the Lelekovice Castle in the Předklášteří). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2003, roč. 39, sv. 42, p. 273-274. ISSN 0449-0436. info

2016/05/31


Životopis: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář (učo 41742), verze: čeština(4), změněno: 31. 5. 2016 18:33, J. Kovář