Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Person Identification
 • Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS
Workplace
 • Department of Corporate Economy
  Faculty of Economics and Administration, Masaryk University
  Lipová 41a
  Brno 602 00
  Czech republic
  tel. +420 549 497 939
Employment Position
 • assistant professor
Education and Academic Qualifications
 • 2010-2013 : Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno, Czech republic, Master study programme in Psychology, Conservation psychology foundations of innovation and improvements in a company - a case study
  2004-2011 : Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, Brno, Czech republic, doctoral programme in Economics and Management, Ph.D., Impact of Cleaner Production on Emloyment and Qualification in a Company
  2004-2009 : Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno, Czech republic, Bachelor study programme in Psychology-Sociology, Bc., Psychological aspects in environmental education.
  2006-2007 : Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden, Master study programme Strategic Leadership Towards Sustainability, MSLS, Introducing Strategic Sustainable Development in a business incubator
  1999-2004: Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, Brno, Czech republic, Master study programme in Financial management, Ing., Index Assets Investing
Employment Summary
 • 2011- : Faculty of Economics and Administration, Department of Corporate Economy, Masaryk University, assistant professor
 • 2009-2010: Faculty of Science, Masaryk University, Department of Chemistry, assistant
 • 2005-2011: Faculty of Economics and Administration, Department of Corporate Economy, Masaryk University, assistant
 • 2002-2004: Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, student assistant at Department of Corporate Economy
Pedagogical Activities
 • Human Resources Management
  Psychology in Business
  Psychology for Economists
  Sociocultural and Managerial Skills Development
  Team Work, Communication and Management
  Soft Skills in Environmental Praxis
  Cross Cultural Issues and Negotiation

  Diploma and bachelor theses supervisor in areas of environment and human resources management.
Scientific and Research Activities
 • ResearcherID: H-2557-2013
 • Unemployment - social, economical and psycholgical issue (participation in GACR grant)
  Continuous improvement and eco-innovation in a company (internal research project at KPH ESF MU)
  Impact of Cleaner Production on Employment and Qualification in a Company (internal research project KPH ESF MU)
  Introducing Strategic Sustainable Development in a business incubator - research project in cooperation with Inova, Karlstad, Sweden
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 2006/08/01 – 2007/06/11: Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, SWE
  • Roční studijní pobyt na Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Švédsko. Absolvence programu Master's Programme in Strategic Leadership towards Sustainability. One year study in a master programme: Strategic Leadership towards Sustainability, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden.
University Activities
 • Member of the state examination committee for Master and Bachelor Study programme Economics and Management.
Selected Publications
 • GATARIK, Eva and Viktor KULHAVÝ. How (not) to innovate towards sustainable enterprise models: Lessons from an explanatory case study. In Spender, J. C., Schiuma, G., Albino V. IFKAD 2015 10th International Forum on Knowledge Asset Dynamics. Culture, Innovation and Entrepreneurship: connecting the knowledge dots. Bari: Institute for Knowledge Asset Management, 2015. p. 2253-2262. ISBN 978-88-96687-07-9. URL info
 • GATARIK, Eva, Lenka JANOŠOVÁ, Michal JIRÁSEK, Viktor KULHAVÝ and Martin ŠTĚRBA. From Knowledge Management to Ecosystems of Innovation: A Scoping Review. Management. 2015, vol. 10, No 1, p. 79-102. ISSN 1854-4231. URL info
 • KULHAVÝ, Viktor. Psychologie efektivního leadershipu - recenze (The Psychology of Efficient Leadership). In Psychologie pro praxi. 2015. p. 137-138. ISSN 1803-8670. info
 • GATARIK, Eva, Viktor KULHAVÝ and Rainer BORN. The Epistemology of Resilient Organizations - Implications for Business Continuity Management (The Epistemology of Resilient Organizations: Implications for Business Continuity Management). In Proceedings of the 7th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management - Volume 3: KMIS. Lisabon, Portugalsko: INSTICC - Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2015. p. 93-97. ISBN 978-989-758-158-8. doi:10.5220/0005563100930097. info
 • GATARIK, Eva, Viktor KULHAVÝ and Rainer BORN. Enacting skilful performance in organizations: (the practice of turning theory into practice). In i-KNOW '15 Proceedings of the 15th International Conference on Knowledge Technologies and Data-driven Business. New York, USA: Association for Computing Machinery (ACM), 2015. p. 91-94. ISBN 978-1-4503-3721-2. doi:10.1145/2809563.2809565. info
 • GATARIK, Eva, Viktor KULHAVÝ and Rainer BORN. Framing skilful performance to enact organizational knowledge: (a proposal for the integration of data-driven and user-driven approaches to cognitive computing). In i-KNOW '15 Proceedings of the 15th International Conference on Knowledge Technologies and Data-driven Business. New York, USA: Association for Computing Machinery (ACM), 2015. p. 152-155. ISBN 978-1-4503-3721-2. doi:10.1145/2809563.2809610. info
 • KULHAVÝ, Viktor, Eva LYSOŇKOVÁ, Jakub PROCHÁZKA and Adriana WYROBKOVÁ. Slovník vybraných pojmů z oblasti řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6729-5. url info
 • KULHAVÝ, Viktor. Možnosti čistší produkce v ubytovacích a stravovacích službách (Cleaner production potential in hospitality industry). In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny - Sborník recenzovaných příspěvků, díl II. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2014. p. 116-122. ISBN 978-80-7435-367-3. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Supporting eco-innovation by green HRM practices. In IFKAD 2014: 9th Iinternational Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge And Management Models for Sustainable Growth. Matera, Itálie: IKAM-INST Knowledge Asset Management, 2014. p. 327-341. ISBN 978-88-96687-04-8. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Nezaměstnanost - recenze (The Unemployment - a review). In Psychologie pro praxi. 2014. p. 131-132. ISSN 1803-8670. info
 • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Viktor KULHAVÝ, Mojmír SNOPEK and Adriana WYROBKOVÁ. Nezaměstnaní otcové a matky: sociální, psychologické a zdravotní důsledky. Longitudinální studie – zkušenosti z dětství. (Unemployed fathers and mothers: social, psychological and health consequences). In Konference Psychologie práce a organizace 2013. 2013. ISBN 978-80-244-3502-2. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Organizational continuous improvement from the perspective of conservation psychology. In André Martinuzzi, Norma Schönherr. Systemic Sustainability Management Complexity, Resilience and Systems Thinking. Vídeň: Vienna University for Economics and Business, 2013. p. 100-104. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Zlepšování a environmentální inovace v podniku (Continuous improvement and eco-innovation in a company). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 173 pp. ISBN 978-80-210-6158-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6158-2012. Flexibooks Munishop info
 • PROCHÁZKA, Jakub and Viktor KULHAVÝ. Postoje studentů ekonomie k práci a výkonu ve vztahu k očekávané výši výdělku (Economics students attitudes towards work and achievement in relation to expected earnings). In Šmajsová Buchtová, B., Kulhavý, V., Procházka, J. (Eds.). Konference psychologie práce a organizace 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 9 pp. ISBN 978-80-210-5490-5. info
 • PROCHÁZKA, Jakub and Viktor KULHAVÝ. Postoje studentů ekonomie k práci a výkonu ve vztahu k očekávané výši výdělku (Economics students attitudes towards work and achievement in relation to expected earnings). Psychologie pro praxi. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011, vol. 4, 3-4, p. 39-47, 8 pp. ISSN 1803-8670. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Možnosti participace pracovníků podniku v projektech čistší produkce (Potential of emloyee participation in Cleaner production projects). In Sborník příspěvků workshopu „Ekonomika a management“. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 86-95. ISBN 978-80-210-5596-4. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Eduard BAKOŠ, Marie DOLEŽELOVÁ, Barbora KAPLANOVÁ, Viktor KULHAVÝ and Jarmila BERÁNKOVÁ. Ekonomika životního prostředí (Environmental economics). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 330 pp. ISBN 978-80-210-5644-2. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Vliv zavedení čistší produkce na zaměstnanost a kvalifikaci v podniku (The impact of Cleaner production implementation on employment and qualification in a company). Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2011. 221 pp. Nepublikovaná disertační práce. info
 • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Jakub PROCHÁZKA, Viktor KULHAVÝ and Mojmír SNOPEK. Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu. Přípravný kurz k přijmací zkoušce z Testu studijních předpokladů. (Preparatory course for enrance examination at Masaryk University. Preparatory course for study assupmtion test.). Brno: Masarykova univerzita, 2010. 49 pp. ISBN 978-80-210-5133-1. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Psychologie environmentálních problémů (Psychology of Environmental problems). Envigogika. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí, 2010, V., No 1, p. 15-17, 2 pp. ISSN 1802-3061. URL info
 • VYBÍRAL, Zbyněk, Louis CASTONGUAY, Ester DANELOVÁ, Radek HODOVAL, Viktor KULHAVÝ, Romana PLCHOVÁ and Helena PŘIBYLOVÁ. Kolik je na světě psychoterapií? (How much psychotherapies we have?). Psychoterapie. FSS MUNI, Brno, 2010, vol. 4, No 1, 17 pp. ISSN 1802-3983. info
 • KULHAVÝ, Viktor and Josef ŠLESINGER. Čistší produkce v odvětví povrchové úpravy kovů (galvanizace) - případová studie. (Cleaner production in the galvanization industry - a case study). In Ekonomika a management organizací. Brno: ESF MU, 2010. p. 235-251. ISBN 978-80-210-5273-4. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Psychological Solutions for Environmental Education. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Papers on Health Education. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 139-160. ISBN 978-80-210-5260-4. info
 • KULHAVÝ, Viktor. K naturalizaci ekonomiky (To the greening of economy). In K problému ontologie kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 74-79. ISBN 9788073997366. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Zkušenosti významné pro formování vztahu člověka k přírodě – shrnutí dosavadních poznatků (Life experiences significant for developing man-nature relationship - summary of present knowledge). In Člověk + příroda = udržitelnost? : Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. Praha: Zelený kruh, 2009. p. 90-99. info
 • KULHAVÝ, Viktor, Heidi BLANKENSHIP and Jonas LAGNERYD. Introducing strategic sustainable development in a business incubator. Progress in Industrial Ecology - An International Journal. Inderscience Publishers, 2009, Vol. 6, No. 3, p. 243-264, 21 pp. ISSN 1476-8917. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Ekoterapie – léčba přírodou (?) (Ecotherapy - healing by nature (?)). Psychoterapie. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2009, vol. 3, No 1, p. 30-34, 3 pp. ISSN 1802-3983. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Psychologická východiska environmentální výchovy (Psychological aspects in environmental education). Brno: Fakulta sociálních studií, 2008. 86 pp. Bakalářská práce. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Psychologická východiska environmentální výchovy (Psychological aspects in environmental education). In Sborník ze 4. mezinárodní konference Škola a zdraví 21. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 2008. p. 125-145, 20 pp. ISBN 978-80-7392-044-9. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Ecodesign in companies from a perspective of the Strategic Sustainable Development. In 2nd Special Focus Symposium on ICESKS: Information, Communication and Economic Sciences in the Knowledge Society. Zadar, Chorvatsko: Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, Chorvatsko, 2008. p. 155-170, 15 pp. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Mezinárodní konference "Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce" (International Conference "Unemployment - technological and social labour changes"). Praha: Univerzita Karlova, 2008. info
 • ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filosofii přežití? (Do we need a philosophy of survival?). Filosofický časopis. 2008, vol. 56, No 4, p. 593-598. ISSN 0015-1831. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Recenze knihy Boženy Buchtové: Rétorika (A review of Božena Buchtová book : Rhetoric). Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2008. 2 pp. 76/2008. info
 • KULHAVÝ, Viktor, Jonas LAGNERYD and Heidi BLANKENSHIP. Introducing strategic sustainable development in a business incubator. 1st ed. Karlskrona: Blekinge Institute of Technology, 2007. 120 pp. Blekinge Institute of Technology. info
 • KULHAVÝ, Viktor, Jonas LAGNERYD and Heidi BLANKENSHIP. Introducing Strategic Sustainable Development in a business incubator. In Proceedings from the 13th Annual International Sustainable Development Research Conference. Västerås, Švédsko: Malardalen University, 2007. p. 1-10. info
 • KULHAVÝ, Viktor, Jonas LAGNERYD and Heidi BLANKENSHIP. Introducing strategic sustainable development in a business incubator (Introducing Strategic Sustainable Development in a business incubator). In Proceedings from the Corporate Responsibility Research Conference. Leeds: University of Leeds, 2007. p. 1-10. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Strategicky na udržitelný rozvoj v podniku (Strategic sustainable development planning in a company). Praha: Economia, 2007. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Backcasting jako přístup k strategickému plánování (Backcasting as an approach to strategic planning). In Sborník z III. Mezinárodní Baťovy doktorandské konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 2007. p. 66-76, 10 pp. ISBN 978-80-7318-529-9. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Dlouhodobě udržitelný rozvoj-příležitost pro zaměstnanost (Sustainable development-an opportunity for employment). In Sborník z mezinárodní konference Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce. Brno: ESF MU, 2007. p. 149-160. ISBN 978-80-210-4422-7. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Strategický udržitelný rozvoj v začínajících podnicích (Startegic sustainable development in start-up companies). In Sborník specifického výzkumu Katedry podnikového hospodářství. Brno: ESF MU, 2007. p. 699-712, 13 pp. ISBN 978-80-210-4466-1. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Skauting - výchova v přírodě, výchova k přírodě (Scouting - education in nature, education to nature). Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2006. Životné prostredie. info
 • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena and Viktor KULHAVÝ. Psychologie v obchodní činnosti firmy. (Psychology of business.). Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 101 pp. I. ISBN 80-210-4061-0. info
 • KULHAVÝ, Viktor. K problému globalizace výchovy a vzdělávání - zkušenosti ze Švédska (Globalization of education - lessons from Sweden). Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2006. Životné prostredie. info
 • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Josef ŠMAJS and Viktor KULHAVÝ. Rozvoj manažerských dovedností (Development of managerial skills). Brno: Masarykova univerzita, 2005. 150 pp. I. ISBN 80-210-3858-6. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Řízení týmů (Team management). In Teorie řízení podniku. Sborník prací studentů doktorského studia. Brno: ESF MU, 2005. p. 152-177, 15 pp. ISBN 80-210-3698-2. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Podnik a zdraví (Business and Health). In Vývojové tendence podniků. Brno: ESF MU, 2005. p. 669-679, 10 pp. ISBN 80-210-3847-0. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Koncepce The Natural Step (The Natural Step Framework). In Progressive Methods and Tools of Management and Economics of Companies. Brno: Faculty of Business and Management, 2005. p. 252-259. ISBN 80-214-3099-0. info

2014/07/01


Curriculum vitae: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS (učo 42121), version: English(2), last update: 2014/07/01 13:29, V. Kulhavý

Another Variant: Czech(1)