Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D., married, 2 children
Department
 • Masaryk University
  School of social studies
  Dept. of Social Policy and Social Work
  Joštova 10
  602 00 Brno
  The Czech Republic
Employment - Position
 • assistant professor
Education and Academic Qualifications
 • 2012: Professional training external professional coach. Coaching center Prague.
 • 2010: Ph.D. ze sociální politiky a sociální práce, „Pojetí přístupů ke vzdělávání sociálních pracovníků “Approaches to Social Work Education“.
 • 2010: Ph.D. in Social Policy and Social Work; Masaryk University; theses:
 • 2007: Training in counseling and supervision; Association of Supervisors and Consultants.
 • 1999: Training on problem management approach to helping; Association of Citizens advice Bureau.
 • 1997: Training on logotherapy; IPIPAP.
 • 1995: Mgr. in Sociology and Social Policy and Social Work; Masaryk University; theses: "Institutionalisation of drug policy in the Czech republic".
 • 1993: Bc. in Sociology and Social Policy and Social Work; Masaryk University; theses: "Some social and demographic data of the pension's inhabitants"
Employment
 • 2013 - 2020: Researcher, Institute for Public Policy and Social Work
 • 2010-: assistant professor at the Department of Social Policy and Social Work, MU
 • 2009- 2020: statutory representative and director of the civic association Klíč pro rodinu (Key for family)
 • 2006 - 2009 assistant at the Department of Social Policy and Social Work, FSS MU
 • 2007 - 2008 project leader Assistance to families at the Department of Social Policy and Social Work at FSS MU
 • 2006 – 2007: Head of the Center for Practical Studies at the Department of Social Policy and Social Work at MU
 • 2005-2006: coordinator of the Center for Practical Studies at the Department of Social Policy and Social Work at MU
 • 2004-2005: Department of Social Care of the city of Brno (placement of single parents in asylum facilities, Department of Social Care of the City of Brno
 • 1998-2005: maternity leave
 • 1997-1998: Director of the Civic Counseling Center Brno
 • 1995-1997: Sociologist, Department of Main Architect in Brno
Teaching Activities
 • Leadership Coaching Counseling for social workers Social casework Social work with families Supervision on students Educational supervision Reflexive social work Theories of Social Work
Scientific and Research Activities
 • Principal investigator of the project „Parenting behind bars“; current project 2020-2023 Childrens´ rights and participation Parenting in families with problems Family issues and interventions Child protection practices Social work education Social work supervision
Internship
 • 2014: one-week study stay at The International Institute for the Rights of the Children (Sion, Switzerland) 2013: two-week study stay at The Norwich University – library research (Norwich, UK). 2009: one-week stay at Pontifical Council for Health Care Workers, Vatican City. 2007: one-week stay at Department of Social Work, York University, York, UK 2007: one-week stay at The University of Kassel. 2006: one-week stay at EASW, Parma, Italy. 1998: one-week study stay at NACAB in London, UK
Activities Outside University
 • 2018-2019: The Member of Working Group (children in institutional care) The Scientific Board of The Ministry of Social Affairs 2013 -: Member of the coordination group of community planning of social services in the city of Brno - expert for the target group: children, youth and families. 2011-: Member of the Advisory Board for the Family of the Statutory City of Brno. 2008–2011: Member of the Advisory Board of the Brno City Council for the Family 2006-2007: expert in the process of Community planning of social services in the city of Brno. 1997-1998: Director of the Civic Counseling Center Brno 1996-2000: The Advisor, Center for helping Youth in crisis LATA, Brno 1997-2001: The Member of Board, Citizens Advice Bureau, Brno 1996-2001: The Member of Board, Center for helping Youth in Crisis LATA, Brno
Major Publications
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka, Pavel NAVRÁTIL and Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ. Rodičovství za mřížemi - podpora dětí uvězněných rodičů (Parenting behind bars - support for children of incarcerated parents). 2022. Webová stránka konference info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Rodičovství za mřížemi - potřeby dětí v kontextu výkonu trestu odnětí svobody jednoho z rodičů (Parenting behind bars - children's needs in the context of a parent's imprisonment). In "Dieťa v ohrození". Konference TRUNI, Fakulty zdravotníctva a soc. práce a Centra rodinných študií. 2021. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Multidisciplinární a multiinstitucionální spolupráce při zvyšování well-beingu dětí odsouzených rodičů (Multidisciplinary and multi-institutional cooperation in enhancing the well-being of children of incarcerated parents). In Mezinárodní webinář: Zapomenuté děti: teorie a praxe uplatňování práv dětí vězněných rodičů. 2021. info
 • ZAKORA, Cyril, Tereza JANDOVÁ, Terezie HRADÍLKOVÁ, Jitka NAVRÁTILOVÁ and Martina CIRBUSOVÁ. Řešení situace dětí dlouhodobě umístěných v ústavní péči (Helping children in long-term institutional care.). 2019. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Odborná konzultantka pracovního týmu MPSV (Consultant). Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na MPSV, 2018 - 2018. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Využití capability přístupu při posouzení dětského well-beingu (Using Capability Approach in Child Well-being Assessment). Sociální práce. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, vol. 18, No 6, p. 65-77. ISSN 1213-6204. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Podpora rodiny s dětmi v evidenci OSPOD (Social Work with family and children at risk.). In Doc. PhDr. Navrátil Pavel, Ph.D. Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement). 1st ed. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017. p. 18 - 23. Sešit sociální práce. ISBN 978-80-7421-137-9. info
 • PUNOVÁ, Monika, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdeňka DOHNALOVÁ, Stanislava ŠEVČÍKOVÁ and Anna JÍLKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu (Social Work Practice in the context of resilience concept). 1-. Brno: MUNI PRESS; Centrum praktických a evaluačních studií, 2014. 224 pp. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7337-1. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Azylové domy pro matky s dětmi. (Shelter for mothers with children). In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. p. 428 - 430. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na stránku vydavatelství. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Ohrožená rodina (Family at risk). In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. p. 359-361. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na stránku vydavatelství. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Rodinná centra (Family centres). In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. p. 455-457. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na stránku vydavatelství. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Vzdělávání v sociální práci. (Social work education.). In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. p. 509 - 512. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7. Odkaz na stránku vydavatelství. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka and Pavel NAVRÁTIL. Komunitní plánování jako forma podpory životních projektů (Community Planning as a Way of Life Projects Supporting). Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2009, vol. 9, 1/2009, p. 74-84. ISSN 1213-6204. info
 • NAVRÁTIL, Pavel and Jitka NAVRÁTILOVÁ. Postmodernita jako prostor pro existenciálně citlivou sociální práci (Postmodernity as the Area for Existentially Sensitive Social Work). Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2008, vol. 8, 4/2008, p. 124-135. ISSN 1213-6204. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Cíle sociální práce a jejich vztah k praktickému vzdělávání (Social Work Aims nad theier relations to the practical education). In Vývoj a směřování odborných praxí na vysokých školách v oborech sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. p. 64-76. ISBN 978-80-704-347-0. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. členka Poradního sboru Rady města Brna pro rodinu (Member of Advisory board for family of Brno City Council). Poradní sbor Rady města Brna pro rodinu, 2008. info
 • NAVRÁTILOVÁ, JItka. Role sociálních služeb v rodinné politice (The Role of Social Services in Family Policy). Sociální práce/Sociálna práca. Brno: AVSP, 2007, 1/2007, No 1, p. 106-114. ISSN 1213-6204. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Teorie a praxe ve vzdělávání sociálních pracovníků (The theory and practice in social work education). In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1st ed. Brno: Tribun, 2007. p. 20-27. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Odborná praxe a supervize studentů sociální práce v ČR (Professional practice and student supervision in the Czech social work). In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1st ed. Brno: Tribun, 2007. p. 63-73. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka and Pavel NAVRÁTIL. Odborné praxe a supervize v rámci univerzitní přípravy sociálních pracovníků (Professional practice and supervision in the context of university social work education). In Supervízia v sociálněj práci: súčasná prax a perspektívy. 1st ed. Bratislava: ASSP, 2007. p. 25-34. info
 • NAVRÁTIL, Pavel, Libor MUSIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ and Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Odborná praxe a supervize: hledání příkladů dobré praxe (Professional practice and student supervision: looking for examples of good practice). 2007. URL info
 • ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Podpora resilience v supervizi studentů (Support of resilience in student supervision). In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1st ed. Brno: Tribun, 2007. p. 26-35. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
 • OTAVA, Ladislav. METODIKA A JEJÍ RÁMEC V PROJEKTU ASISTENT DO RODINY. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1st ed. Brno: Tribun, 2007. p. 92-97, 5 pp. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info

2021/12/10


Curriculum Vitae: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D. (učo 45609), version: English(1), last update: 2021/12/10 14:39, J. Navrátilová

Another Variant: Czech(1)