Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Person Identification
 • Mgr. Martin Sebera, Ph.D., born 23. 1. 1974 in Vyškov, married
Workplace
 • Masaryk University
  Faculty of Sports Studies
  Department of Kineziology
  Kamenice 5
  625 00 Brno
Education and Academic Qualifications
 • 1997: Informatics, Mgr., Palacky University Olomouc, Faculty of Science
  2009: Kinantropology, Ph.D., Faculty of Sport Studies, Masaryk University, Brno
Employment Summary
 • 2008 -
  Masaryk University
  Faculty of Sports Studies
  Laboratory of Kinanthropology Research
  Department of Kineziology
 • 2002 - 2007
  Masaryk University
  Faculty of Sports Studies
  Department of Kinanthropology
 • 2000 - 2001
  Masaryk University
  Faculty of Education
  Department of Physical Education
  lecturer
 • 1998 - 2000
  Military University Vyškov
  Fakulty of Economy and State Defence
  Department of Mathematics and Informatics
  lecturer
Pedagogical Activities
 • 2002-: Masaryk University, Faculty of Sports Studies: Methodology, Statistics, Informatics, Mathematics, Multimedia in Sport
 • 2000-2001: Masaryk University, Faculty of Education, Department of Physical Education: Informatics, Statistics
 • 1998-2000: Military University, Faculty of Economy and State Defence, Department of Mathematics and Informatics: Informatics, Introduction to working with computer, Statistics
Scientific and Research Activities
 • 2011: Gait recognition (MUNI/A/0065/2011) - Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme). Investigator: Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
 • 2011: E-learning support of Statistics - multivariate methods (FRVS/0478/2010) Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / University Development Fund. Investigator: Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
 • 2011: Both on Playground and on Water always be with Children in Good humour (CZ.1.07/1.3.10/03.0038). Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness – team member. Investigator: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D.
 • 2010: Validizace testování statické silové schopnosti flexorů ruky elektronickým pákovým dynamometrem (MUNI/A/0996/2010) - Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme) – team member. Investigator: Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
 • 2010: Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě (CZ.1.07/1.3.00/14.0091). South-Moravian Region / Operational Programme Education for Competitiveness - team member. Investigator: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D.
 • 2010: Možnosti ovlivnění faktorů metabolického syndromu pomocí komplexu intervenčních činitelů (MUNI/A/0995/2010) - Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme) – team member. Investigator: Mgr. Lenka Beránková, Ph.D.
 • 2010: Vliv pohybového režimu na rozložení a distribuci plantárního tlaku ve specifických skupinách dětské i dospělé populace (MUNI/A/1054/2009) - Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme) – team member. Investigator: Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
 • 2010: Rozvoj mezinárodních meziuniverzitních studií na MU (ROZV/7/12/2010) – Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes - team member. Investigator: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
 • 2009: Přístrojové dovybavení Masarykovy univerzity v roce 2009 (ROZV/7/2/2009) – spoluřešitel. Hlavní řešitel: Ing. Jiří Richter
 • 2008: Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití ve výuce na MU (ROZV/58/2008) – spoluřešitel. Hlavní řešitelka: prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
 • 2007: Tackling the social and economic determinants of nutrition and physical activity for the prevention of obesity across Europe (044291), Evropská unie / 6. rámcový program EU. Hlavní řešitelka: prof. MUDr. Zuzana Brázdová Derflerová, DrSc.
 • 2007: Developing project "Support of production multimedia educational objects and their using in day-to-day tutorial on Masaryk Univerity"
 • 2006: Developing project "Electronic Educational Materials and Complex Support of their Production and Utilization in Masaryk University"
 • 2005: Developing project "E-learning in Masaryk University: Multimedia and IT Support of All Forms of Educations in MU"
 • 2004: Developing project "IT aand Multimedia Support of Education"
 • 2000-2001: Project of deffensive research "Development of System for Simulation of Effects Floods after Dam Crash"
 • 1998-2000: Project of Ministry of Defence "Software Equipment for Simulations and Solving of Critical Situations"
 • 1997-1999: Project of Ministry of Defence "Informative Support of Education and Scientific Activity in Military University Vyškov"
Academical Stays
 • University of Primorska, Koper, Slovinsko. Erasmus (17. - 21. 5. 2010)
 • Univerzita Komenský, Bratislava, Slovakia, study residency Friendship (Družba), (19. 3. - 23. 3. 2007)
 • Univerzita Matěja Béla, Bánská Bystrica, Slovakia, study residency CEEPUS, (15. 3. - 25. 3. 2004)
 • Akademia wychowania fyzicznego, Poznaň, Poland, study residency CEEPUS, (3. 4. - 13. 4. 2002)
University Activities
 • 2008 - Coordinator for the quality of studies on Faculty of Sports Studies
 • 2008 - member of Council for Study Programmes at Masaryk univerity
 • 2008 - 2011 Vicedean for strategy and development
 • 2005 - 2008 Chair of Academic Senate of FSpS MU
 • 2002 - 2005 Member of Academic Senate of FSpS MU
 • member of E-centrum in MU
Extrauniversity Activities
 • member of Czech Statistical Society
 • member of Czech Kinanthropology Society
 • member of Commimittee of Southmoravian Athletics Federation
 • Athletics coach, 1st class
 • Chairman of Athletics Club Tišnov
 • Coach of Czech Badminton National Team 2006-2008
Appreciation of Science Community
 • 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007: Organizer of Faculty Conference Sport and Quality of Life
Selected Publications
 • DOSTÁL, Zdeněk, Martin SEBERA, Josef SROVNAL, Kateřina ŠTAFFOVÁ and Martin MODRIANSKÝ. Dual Effect of Taxifolin on ZEB2 Cancer Signaling in HepG2 Cells. Molecules. Mayer und Muller, 2021, vol. 26, No 5, p. nestránkováno, 20 pp. ISSN 1420-3049. doi:10.3390/molecules26051476. URL info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI, Martin SEBERA and Martin BUGALA. Identita policejních organizací (Identity of police organisations). Brno: Masarykova univerzita, 2017. 91 pp. ISBN 978-80-210-8525-1. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ and Martin SEBERA. The occurrence of the persistent primitive reflexes in school age children (6-11). In Dragan Milanovič, Goran Sporiš, Sanja Šalaj, Dario Škegro. 8 th international scientific conference on kinesiology Proceedings. Zagreb, Croatia: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia, 2017. p. 267-271. ISBN 978-953-317-049-7. info
 • MIKESKA, Ondřej, Martin ZVONAŘ, Martin SEBERA and Pavel TURČÍNEK. ASSESSMENT OF GROUND REACTION FORCE OF PREGNANT WOMEN DURING WALKING. In Dragan Milanović, Goran Sporiš, Sanja Šalaj and Dario Škegro. 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. University of Zagreb, Faculty of Kinesio: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2017. p. 164-168. ISBN 978-953-317-049-7. info
 • VYCHODILOVÁ, Renáta, Martin ZVONAŘ and Martin SEBERA. Effect of 6-Month Fascia-Oriented Training on Jump Performance in Elite Female Volleyball Players. Studia Sportiva. Česká republika: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2017, 2017/11, No 2, p. 47-54. ISSN 1802-7679. info
 • KOLÁŘOVÁ, Kateřina, Martin ZVONAŘ, Martin VAVÁČEK, Igor DUVAČ and Martin SEBERA. Plantar Pressure Distribution During and after Pregnancy and the Effect of Biomechanical Shoes. Anthropologia Integra. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 8/2017, No 1, p. 7-12. ISSN 1804-6657. doi:10.5817/AI2017-1-7. URL info
 • GRASGRUBER, Pavel, Martin SEBERA, Eduard HRAZDÍRA, Jan CACEK and Tomáš KALINA. Major correlates of male height: A study of 105 countries. Economics and Human Biology. Amsterdam: Elsevier Inc., 2016, May 2016, No 21, p. 172-195. ISSN 1570-677X. doi:10.1016/j.ehb.2016.01.005. URL info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI, Martin SEBERA, Jitka ČIHOUNKOVÁ and Martin BUGALA. Predictors of children´s successful defence against adult attacker. Archives of Budo. Polsko, 2016, roč. 12, No 2016, p. 141-150. ISSN 1643-8698. URL URL info
 • GRASGRUBER, Pavel, Martin SEBERA, Eduard HRAZDÍRA, Sylva HŘEBÍČKOVÁ and Jan CACEK. FOOD CONSUMPTION AND THE ACTUAL STATISTICS OF CARDIOVASCULAR DISEASES: AN EPIDEMIOLOGICAL COMPARISON OF 42 EUROPEAN COUNTRIES. Food & Nutrition Research. Sweden: Co-Action Publishing, 2016, vol. 2016, No 60, p. nestránkováno, 27 pp. ISSN 1654-6628. doi:10.3402/fnr.v60.31694. URL info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Pavlína VACULÍKOVÁ and Martin SEBERA. The persistent primary reflexes in school age children (6-11). In European Congress of Adapted Physical Activity 2016. 2016. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Alena SKOTÁKOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ, Pavlína VACULÍKOVÁ and Martin SEBERA. USE OF THE DANCE PAD FOR THE DEVELOPMENT OF RHYTHMIC ABILITIES. Science of Gymnastics Journal. 2016, vol. 2016, vol.8., num.3., p. 283 - 294. ISSN 1855-7171. URL info
 • VACENOVSKÝ, Pavel, Tomáš VENCÚRIK and Martin SEBERA. Reaktivní agilita před a po sportovně-specifickém rozcvičení u hráčů stolního tenisu (The reactive agility of table-tennis players before and after sport-specific warm-up). Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2015, vol. 2015, No 1, p. 38-44. ISSN 1802-7679. info
 • HRAZDÍRA, Eduard, Miriam KALICHOVÁ, Martin SEBERA and Martin ZVONAŘ. The efficiency of selected tests for determination of snowboard stance. In Denek, K., Kamińska, A., Oleśniewicz, P. Education of Tomorrow. Education, and other forms of activity of adults. Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humaintas, 2015. p. 149-163. ISBN 978-83-64788-28-4. info
 • VODIČKA, Tomáš, Martin ZVONAŘ and Martin SEBERA. Isokinetic strenght in leukemia patients prior to and after treatment - pilot study. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. p. 680-681. ISBN 978-953-317-027-5. info
 • SEBERA, Martin, Renata KLÁROVÁ and Jiří ZHÁNĚL. Časové řady (Time series). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 53 pp. ISBN 978-80-210-6698-4. info
 • ZHÁNĚL, Jiří, Vladimír HELLEBRANDT and Martin SEBERA. Metodologie výzkumné práce (Research methodology). Brno: Masarykova univerzita, 2014. 65 pp. 1. ISBN 978-80-210-6875-9. info
 • ZVONAŘ, Martin, Pavel KORVAS, Jan DOŠLA, Martin SEBERA, Vladimír HELLEBRANDT, Jindřich PAVLÍK, Jan ŠENKÝŘ, Dušan HUPKA, Radek MUSIL, Sylva HŘEBÍČKOVÁ and Lukáš OLEJNÍČEK. Průřezová studie dynamických a časových charakteristik chůze české dospělé populace (Cross-sectional study of dynamic and temporal characteristics of walking Czech adult population). In Analýza vybraných kinematických a dynamických parametrů vzpřímeného postoje a chůze u dospělé populace České republiky - průřezová studie. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 7-67. ISBN 978-80-210-6851-3. info
 • MICHÁLEK, Josef, Martin SEBERA, Aleš SEKOT and Jaromír SEDLÁČEK. Výsledky šetření pohybové aktivity dospělé populace České republiky (Results of adult physical activity research in the Czech Republic). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 165 pp. ISBN 978-80-210-6850-6. info
 • REGULI, Zdenko, Jitka ČIHOUNKOVÁ and Martin SEBERA. FLOW STATE OF DIFFERENT LEVELS IN AIKIDO PRACTITIONERS. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. p. 544-546. ISBN 978-953-317-014-5. info
 • STRUHÁR, Ivan, Martin SEBERA and Lenka DOVRTĚLOVÁ. Changes in Postural Stability after Coordination Exercise. International Journal of Medical, Health, Pharmaceutical and Biomedical Engineering. 2014, vol. 8, No 6, p. 327-330. ISSN 1307-6892. info
 • GRASGRUBER, Pavel, Jan CACEK, Tomáš KALINA and Martin SEBERA. The role of nutrition and genetics as key determinants of the positive height trend. Economics and Human Biology. Elsevier Inc., 2014, vol. 15, December 2014, p. 81-100. ISSN 1570-677X. doi:10.1016/j.ehb.2014.07.002. URL info
 • SEBERA, Martin. Statistika - vícerozměrné metody (Statistics - Multivariate methods). první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 97 pp. ISBN 978-80-210-6692-2. info
 • SEDLÁČEK, Jaromír, Martin SEBERA and Josef MICHÁLEK. Selected Somatic Parameters by Socio-Cultural Characteristics of Czech Adult Population. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014. p. 311-318. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.14. info
 • HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK and Martin SEBERA. Indicators of obesity and the educational attainment of the Czech female population. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014. p. 388-397. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.24. info
 • MICHÁLEK, Josef, Martin SEBERA and Jaromír SEDLÁČEK. Physical activity as a determinant of diseases, back and joint pains in adult Czech population. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014. p. 429-435. ISSN 1988-5202. doi:10.4100/jhse. info
 • HRAZDÍRA, Eduard, Pavel GRASGRUBER and Martin SEBERA. The relationship between relative sitting height and flexibility in the Czech adult population. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014. p. 445-448. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.31. info
 • SEBERA, Martin. Biomechanická analýza pohybového výkonu III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 151 pp. ISBN 978-80-210-6761-5. info
 • SEBERA, Martin and Renata KLÁROVÁ. Aplikovaná matematická statistika (Applied mathematical statistics). Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. nestránkováno, 51 pp. ISBN 978-80-210-7427-9. URL info
 • SEBERA, Martin and Renata KLÁROVÁ. Applied mathematical statistics. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. nestránkováno, 48 pp. ISBN 978-80-210-7428-6. URL info
 • NOVOTNÝ, Martin and Martin SEBERA. Informatics and science databases. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. nestránkováno, 48 pp. ISBN 978-80-210-7441-5. URL info
 • MUSIL, Radek, Pavel KORVAS, Martin SEBERA and Vladimír HELLEBRANDT. Časové srovnání vybraných fází kroku v průběhu přirozené chůze u dospělých žen (Time comparison of selected phase step during natural walking in adult women). In Mgr. Martin Sebera, Ph.D. Biomechanická analýza pohybového výkonu III. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 74-89. ISBN 978-80-210-6761-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.210-6762-2014. info
 • SEBERA, Martin and Kateřina MIGDAUOVÁ. Posuzování variability chůze na základě měření plantárního tlaku (Assessing variability walk by measuring plantar pressure). In Mgr. Martin Sebera, Ph.D. Biomechanická analýza pohybového výkonu III. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 117-129. ISBN 978-80-210-6761-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.210-6762-2014. info
 • KASOVIČ, Mario, Martin ZVONAŘ and Martin SEBERA. Utjecaj mase školske torbe na zdravlje djeteta (The Impact Of School Bag Mass On Child´s Health). Hrvatski Športskomedicinski vjesnik. Zagreb, 2014, vol. 29, 2/2014, p. 84-90. ISSN 0354-0766. info
 • HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Martin SEBERA and Eva PAJEROVÁ. The effect of smoking on visceral fat accumulation in Czech men and women. In Alicante, Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Španělsko: University of Alicante, 2014. p. 552-560. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.46. info
 • SEBERA, Martin and Renata KLÁROVÁ. Metodologie bakalářské práce (Methodology of bachelor's thesis). Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. nestránkováno, 24 pp. ISBN 978-80-210-7379-1. URL info
 • SEBERA, Martin and Renata KLÁROVÁ. Výzkumné projekty (Research Projects). Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. nestránkováno, 50 pp. ISBN 978-80-210-7452-1. URL info
 • HELLEBRANDT, Vladimír and Martin SEBERA. Metodologie kvalitativního výzkumu (Qualitative Research Methodology). Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. nestránkováno, 52 pp. ISBN 978-80-210-7444-6. URL info
 • SEBERA, Martin. Možnosti klasifikačních metod (Options classification methods). In doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. Aplikace výzkumných metod v kinantropologii. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 76-86. ISBN 978-80-210-6792-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6793-2014. info
 • SEBERA, Martin and Renata KLÁROVÁ. Metodologie magisterské práce (Methodology of Science). Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. nestránkováno, 20 pp. ISBN 978-80-210-7380-7. URL info
 • SEBERA, Martin and Renata KLÁROVÁ. Statistika v kinantropologii (Statistics in Kinanthropology). Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. nestránkováno, 31 pp. ISBN 978-80-210-7409-5. URL info
 • VÍT, Michal, Jindřiška KOHOUTKOVÁ, Martin BUGALA and Martin SEBERA. Evaluation of stress conditions in self-defence scenario training. In 3rd World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts. 2014. ISBN 978-83-7996-052-1. info
 • ZVONAŘ, Martin, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Zdenko REGULI, Martin SEBERA and Tomáš VESPALEC. Influence of sports on state of plantar pressure. Journal of the international federation of physical education. 2013, vol. 83, No 2, p. 57-61. ISSN 0256-6419. info
 • SEDLÁČEK, Jaromír, Jan CACEK, Josef MICHÁLEK and Martin SEBERA. Relationship between Selected Somatic Parameters and Socio-cultural Characteristics of Czech Adult Population. FIEP Bulletin. Fos do Iguacu: New World grafica LTDA, 2013, vol. 83, No 2, p. 62 - 66. ISSN 0256-6419. info
 • NAGYOVÁ, Ildikó and Martin SEBERA. Vliv kouření na nemocnost dětí do tří let věku (Effects Of Smoking On The Illness Rate Of Children Up To The Age Of Three). Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, 2013, vol. 2013, 4. ISSN 1802-6281. info
 • SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT, Iva HRNČIŘÍKOVÁ and Martin SEBERA. The effect of caffeine administration on endurance performance –using The Borg scale. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. In 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013. Brno: Muni press, Masaryk University, 2013. p. 67-72. ISBN 978-80-210-6640-3. info
 • SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT, Iva HRNČIŘÍKOVÁ and Martin SEBERA. Caffeine effect on maximal power output during endurance performance. In The 8th International INSHS Christmas Sport Scientific Conference - Szombathely 2013. 2013. info
 • HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK and Martin SEBERA. Indicators of obesity and their relationship with the educational attainment of the Czech female population. In The 8th International INSHS Christmas Sport Scientific Conference. 2013. info
 • MACH, Jan, Viktor PACHOLÍK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ and Martin SEBERA. Podíl hodnotových orientací na aktuálním výkonu v dráhové cyklistice (The share of value orientations on the current performance of the track cycling athletes.). In Mgr. Alena Cepková, Ph. D., Ing. Miroslav Horvát. Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 21. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2013. p. 161-166. ISBN 978-80-227-4113-2. info
 • ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ and Martin SEBERA. ANALÝZA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK Z GYMNASTIKY NA FAKULTU SPORTOVNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY (Analysis of the gymnastic entrance exam at FSpS MU). In doc. PhDr. Zdenko Reguli, Ph.D. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 17-29. ISBN 978-80-210-6290-0. info
 • ZVONAŘ, Martin, Josef MALEČEK, Igor DUVAČ, Vladimír PSALMAN and Martin SEBERA. MONITOROVÁNÍ SRDEČNÍ FREKVENCE BĚHEM TESTOVÁNÍ VYTRVALOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ VE FOTBALE (Monitoring of heart frequency in frame of soccer endurance abilities testing). In Roman Vala. Výzkum ve sportovním tréninku I. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 17-25. Výzkum ve sportovním tréninku sv. 1. ISBN 978-80-210-6191-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6192-2013. info
 • SEDLÁČEK, Jaromír, Martin SEBERA, Josef MICHÁLEK and Jan CACEK. Determination of socio-culturel characteristics on somatic parameter body mass index in Czech adult population. Journal of Human Sport and Exercise. Alicante (Spain): University of Alicante. Faculty of Education, 2013, Volume 8, No 2, p. 30-35. ISSN 1988-5202. doi:10.4100/jhse.2012.8.Proc2.04. info
 • DOSTÁL, Zdeněk, Martin SEBERA, Josef SROVNAL, Michaela SEDLÁČKOVÁ and Martin MODRIANSKÝ. Influence of selected natural substances on global MicroRNA expression in HepGA cell line. 2013. URL info
 • SEBERA, Martin, Martin ZVONAŘ and Hana HOLEŠOVSKÁ. Biomechanical 3D Analysis of Slapping in Softball. In Education of Tomorrow. Sosnowiec: Wyzsza szkola humanitas, 2012. p. 245-258. From Nursery School to the Professional Activity. ISBN 978-83-61991-14-4. info
 • BERÁNKOVÁ, Lenka, Roman GRMELA, Jitka KOPŘIVOVÁ and Martin SEBERA. Zdravotní tělesná výchova (Health physical education). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISSN 1802-128X. URL info
 • SEBERA, Martin, Michaela KUBECOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ and Petr HEDBÁVNÝ. 3D biomechanická analýza přemetu vpřed (3D Biomechanical Analysis of Forward Somersault). Physiotherapia Slovaca. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 2, 2012, 2, p. 60-71, 11 pp. ISSN 1338-1601. info
 • SEBERA, Martin, Jaromír SEDLÁČEK, Jan CACEK and Josef MICHÁLEK. Determination of Somatic Parameters in Czech Senior Population. International Journal of Developmental Sport Management. 2012, Volume 1, No 2, p. nestránkováno, 15 pp. ISSN 2162-092X. URL info
 • KORVAS, Pavel, Martin SEBERA, Radek MUSIL, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Jindřich PAVLÍK and Jan DOŠLA. Preliminary research of plantar pressure and time characteristics of gait. In Dr. Gregory T. Papanikos. ATINER's Conference Paper Series FIT2012-0225,. 1st ed. Athény: The Athens Institute for Education and Research, 2012. p. "nestránkováno", 15 pp. ISSN 2241-2891. URL info
 • SEDLÁČEK, Jaromír, Jan CACEK, Martin SEBERA and Josef MICHÁLEK. Relationships of Some Physical Development Parameters with Fitness Score of Czech Senior Population. In Enric M. Sebastiani and Josep Cabedo. Together for Physical Education. 1st. Barcelona: Scientific Communications of the 7th FIEP European Congress 1r Congrés Catalŕ de l’Educació Física i de l’Esport, 2012. p. 517-522. ISBN 978-84-9729-314-3. info
 • ZVONAŘ, Martin, Kateřina LUTONSKÁ, Zdenko REGULI, Martin SEBERA and Tomáš VESPALEC. Influence of combative sports on state of plantar pressure. Ido Movement for Culture. 2012, vol. 12, No 1, p. 30-35. ISSN 1730-2064. URL info
 • MUSIL, Radek, Martin SEBERA, Jan ŠENKÝŘ and Josef MICHÁLEK. Comparison of gait stages in women in different age. In EMED Scietific Meeting 2012, 2012. 2012. info
 • DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Zuzana, Kräuff Rainer SCHWANHAEUSER WULFF, Aleš SEKOT, Dalibor HRUŠKA and Martin SEBERA. EURO-PREVOB: dílčí zpráva o spolupráci Masarykovy univerzity jako zástupce ČR na projektu 6. RP č. 044291 (EURO-PREVOB: interim report on cooperation Masaryk University as a representative of CR in EC project 6th FP No. 044291). Výživa a potraviny. Praha, 2012, vol. 2012, supplement 2012, p. 1-7. ISSN 1211-846X. info
 • MIGDAUOVÁ, Kateřina and Martin SEBERA. Komparace metodologie a statistických metod v disertačních pracích (Comparison of methodology and statistical methods in dissertations). In Martin Zvonař et al. Sport ve vědě, věda ve sportu. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity,, 2012. p. 180-185, 225 pp. ISBN 978-80-210-6080-7. info
 • DOŠLA, Jan, Pavel KORVAS, Martin ZVONAŘ, Martin SEBERA, Radek MUSIL and Jan ŠENKÝŘ. Comparison of selected characteristics of gait in men and women. In 7th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 9-12 December 2012. 2012. info
 • SEBERA, Martin. Selected Chapters on Methodology. 1st. Brno: Masaryk University, 2012. 52 pp. ISBN 978-80-210-5964-1. URL info
 • ZVONAŘ, Martin, Igor DUVAČ, Martin SEBERA, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Tomáš VESPALEC and Josef MALEČEK. Antropomotorika pro magisterský program tělesná výchova a sport (Anthropomotorics for magister program of Physical education and Sport). 1.vydání. Brno: muni PRESS, 2011. 231 pp. ISBN 978-80-210-5380-9. info
 • ZVONAŘ, Martin, Martin SEBERA, Vladimír PSALMAN and Igor DUVAČ. Kinematics Analyse Of Volleyball Ofense On Different Level Of Players Quality. Medicine and science in sports and exercise. 2011, vol. 43, No 5, p. 427-1112. ISSN 0195-9131. info
 • LUKEŠOVÁ, Olga, Martin SEBERA, Halina MATĚJOVÁ and Hana SVOBODOVÁ. Změna stravovacích zvyklostí účastnic skupinových kurzů kognitivně behaviorální terapie obezity (The changes of nutririon habits in obese participants underwent group CBT). Výživa a potraviny. Praha: Společnost pro výživu, 2011, vol. 66, No 3, p. 58-61. ISSN 1211-846X. info
 • NYKODÝM, Jiří, Martin ZVONAŘ and Martin SEBERA. Pohybová aktivita studentů Masarykovy univerzity (Physical activity of Masaryk University students). Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2011, 2011/5, No 1, p. 57-63. ISSN 1802-7679. info
 • ZVONAŘ, Martin, Josef MALEČEK, Igor DUVAČ, Vladimír PSALMAN and Martin SEBERA. Heart rate monitoring during testing of endurance abilities in Football. In Dragan Milanovic. 6th International scientific conference on kinesiology. Zagreb: University of Zagreb, 2011. p. 422-426. ISBN 978-953-317-013-8. info
 • PSALMAN, Vladimír, Martin ZVONAŘ, Jiří ZHÁNĚL, Igor DUVAČ and Martin SEBERA. Timing in Tennis sport. In Universitiy School of sport education in Cracow. International scientific conference of sport kinetics. Cracow: Universitiy School of sport education in Cracow, 2011. p. 44-45. ISBN 978-83-62891-05-4. info
 • CACEK, Jan, Eva PAJEROVÁ, Michaela HÍREŠOVÁ, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ and Martin SEBERA. Efekt aplikace statického a dynamického strečinku na ekonomiku běhu a tělesnou teplotu jádra (The effect of the application of static and dynamic stretching on Running economy and core temperature). In Dušana Čierna. Atletika 2011 (vedecký zborník). 1st ed. ABL Print Bratislava: IMC AGENCY, 2011. p. 14 - 18, 197 pp. ISBN 978-80-89257-37-9. info
 • HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Lukáš VRBA, Josef MICHÁLEK and Martin SEBERA. Vliv bezprostřední aplikace statického a dynamického strečinku na odrazové schopnosti sportovců (The Effect of accute aplication of static and dynamic stretching on jumping skills). In Dušana Čierna. Atletika 2011 (vedecký zborník). 1st ed. ABL Print Bratislava: IMC AGENCY, 2011. p. 102-107, 197 pp. ISBN 978-80-89257-37-9. URL info
 • MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martin SEBERA, Tomáš KALINA and Radek MASAŘ. Analýza přijímacích zkoušek z atletiky na FSpS Brno za období 2009 – 2011 (Analysis of practical entrance examination FSpS Brno from 2009 to 2011). In Dušana Čierna. Atletika 2011 : vedecký zborník. 1. vyd. Bratislava: IMC AGENCY, 2011. p. 126-132. ISBN 978-80-89257-37-9. info
 • ŽECOVÁ, Zuzana, Jitka KOPŘIVOVÁ and Martin SEBERA. Vliv pravidelné pohybové inetrvence na aerobní vytrvalost důchodců žijících v domově pro seniory (The effect of regular exercise on aerobic endurance of pensioners residing in homes for seniors). Geriatria. Bratislava, 2011, 1/2011, No 1, p. 7-12. ISSN 1335-1850. info
 • NOVOTNÝ, Martin and Martin SEBERA. Biomechanická 3d analýza konkrétní techniky hodu oštěpem a srovnání se světovými oštěpaři (Biomechanical 3d analysis of concrete javelin throw technique and comparison with top athletes). In Mgr. Alena Cepková, PhD. Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. 1st ed. Bratislava: STU Bratislava, 2011. p. 97 - 101, 200 pp. ISBN 978-80-227-3619-0. info
 • SEBERA, Martin, Jan SEDMIDUBSKÝ and Martin ZVONAŘ. Distance-Time Dependencies of Spatial Coordinates for Gait Recognition. Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií, MU, 2011, vol. 5, No 3, p. 410-416. ISSN 1802-7679. info
 • KOLÁŘOVÁ, Kateřina, Kateřina MIGDAUOVÁ, Milan MOJŽÍŠ and Martin SEBERA. Detetmination of individual grip width setting in hand dynamometry. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2011, 5/2011, No 3, p. 121 - 125. ISSN 1802-7679. info
 • ZUCHOVÁ, Barbora, Radek TURIN, Martin SEBERA, Zdeňka KUBÍKOVÁ and Petr ZAORAL. První pomoc. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X. URL info
 • ZVONAŘ, Martin, Josef PAVLÍK, Martin SEBERA, Tomáš VESPALEC and Jan ŠTOCHL. Vybrané kapitoly z antropomotoriky (Selected chapters of anthropomotorics). první vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 86 pp. první svazek. ISBN 978-80-210-5144-7. info
 • ZVONAŘ, Martin, Martin SEBERA, Vladimír PSALMAN and Zdenko REGULI. Balance abilities from the view of three dimensional analysys. 2010. info
 • ŽECOVÁ, Zuzana, Jitka KOPŘIVOVÁ and Martin SEBERA. Manual dexterity of older adults living in homes for elderly people. Scripta medica. Brno, 2010, vol. 83, No 2, p. 130-136. ISSN 1211-3395. info
 • ŽECOVÁ, Zuzana, Jitka KOPŘIVOVÁ and Martin SEBERA. Vliv intervenčního pohybového programu na funkční soběstačnost a manuální zručnost důchodců žijících v domově pro seniory (Effect of exercise intervention programme on functional self-sufficiency and manual dexterity of old seniors living in homes for elderly people). Praktický lékař. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2010, 90/2010, No 5, p. 295-299. ISSN 0032-6739. info
 • ŽECOVÁ, Zuzana, Jitka KOPŘIVOVÁ and Martin SEBERA. Vliv pravidelné pohybové intervence na funkční zdatnost důchodců žijících v domově pro seniory. Mikulov: Celostátní konference II. dny fyzioterapie - zdraví a pohybová aktivita, 2010. info
 • ZVONAŘ, Martin, Milan MOJŽÍŠ, Zdenko REGULI and Martin SEBERA. Srovnání vybraných parametrů tělesné zdatnosti 12 až 15letých žáků v ČR a USA (Comparison of selected parameters of physical fitness of pupils aged 15 to 12 in the Czech Republic and the USA). Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství, 2010, 19/2010, No 4, p. 258-263, 265 pp. ISSN 1210-5481. info
 • ZVONAŘ, Martin, Kateřina KOLÁŘOVÁ and Martin SEBERA. Plantar pressure in grammar school girls and influence of sports activities, exercise surfaces and sports shoes. Physical education and sport. Pitesti: University of Pitesti, 2010, 14/2010, No 1, p. 110-114, 415 pp. ISSN 1453-1194. info
 • ZVONAŘ, Martin, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Martin SEBERA and Radek MUSIL. PLANTÁRNÍ TLAK U ŽÁKYŇ VÍCELETÉHO GYMNÁZIA A JEHO OVLIVNĚNÍ SPORTOVNÍMI AKTIVITAMI, CVIČEBNÍM POVRCHEM A SPORTOVNÍ OBUVÍ (PLANTAR PRESSURE IN HIGH SCHOOL GIRLS AND INFLUENCE OF SPORTS). In TELESNÁ VÝCHOVA, ŠPORT, VÝSKUM NA UNIVERZITÁCH. 1st ed. Bratislava: STU Bratislava, 2010. p. 24 - 35. ISBN 978-80-227-3403-5. info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martin SEBERA, Petr ČEJKA and Michaela HÍREŠOVÁ. Rozcvičení před výkonem u předních českých fotbalových klubů (Warm-up in the elite Czech soccer clubs). In Atletika 2010 (Sborník příspěvků). 1st ed. Praha: UK v Praze, FTVS, katedra atletiky, 2010. p. 144 - 150, 180 pp. ISBN 978-80-86317-80-9. info
 • MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martin SEBERA and Lukáš LÍPA. Porovnání vybraných parametrů vybraných skokanů do dálky (Comparision of Chosen Parameters of The Best Czech Long Jumpers). In Jitka Vindušková. Atletika 2010. Praha: FTVS UK, 2010. p. 72-78. ISBN 978-80-86317-80-9. info
 • SEBERA, Martin, Josef MICHÁLEK and Jan CACEK. Změna reakční doby se zavedením pravidla o nulové toleranci (Changing the Reaction Time of the Introduction of a Zero-Tolerance Rules). In Jitka Vindušková. Atletika 2010. 1. vyd. Praha: FTVS UK, 2010. p. 87-90. ISBN 978-80-86317-80-9. info
 • ZVONAŘ, Martin, Martin SEBERA, Zdenko REGULI, Milan MOJŽÍŠ, Vladimír PSALMAN and Igor DUVAČ. Comparison of selected measures of physical fitness of Czech and USA 12 to 15 years old boys. In Jianguo Zhang, Yong Jiang, Yuling Zou, Jiaqi Chen. Proceedings of the 2010 International Symposium on Children and Youth Fitness and Health. Liverpool, England: World Academic Union (World Academic Press), 2010. p. 380-383. ISBN 978-1-84626-059-9. info
 • ZVONAŘ, Martin, Josef PAVLÍK, Martin SEBERA, Tomáš VESPALEC and Jan ŠTOCHL. Vybrané kapitoly z antropomotoriky (Selected chapters of anthropomotorics). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 86 pp. ISBN 978-80-210-5144-7. info
 • SEBERA, Martin and Michal PŘIKRYL. Squash – Multimediální výukový materiál. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. URL info
 • HRAZDIRA, Luboš, Lenka BERÁNKOVÁ and Martin SEBERA. Použití ASU SYSADOA preparátu v léčbě chondropatie sportovců (Avocado/Soya bean Unsaponifiables in Treatement of Chondropathy in Sportsmen.). Medicina sportiva. Bohemica & Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství., 2009, vol. 18, No 2, p. 84-96, 12 pp. ISSN 1210-5481. info
 • REGULI, Zdenko, Martin SEBERA, Michal VÍT and Martin ZVONAŘ. Specific Rating Scale for Evaluating Back Roll Fall. In International Scientific Conference Physical Education and Sport in Research. 2009. info
 • ZVONAŘ, Martin, Vladimír PSALMAN, Martin SEBERA and Zdenko REGULI. The Relationship Between Balance Ability and Body Weight in 11 to 15 Year Old Children. In International Scientific Conference Physical Education and Sport in Research. 2009. info
 • REGULI, Zdenko, Martin ZVONAŘ, Martin SEBERA and Michal VÍT. Specific rating scale for evaluating forward breakfall. In Current trends in Performance Analysis. Achen: Shaker Verlag, 2009. p. 223-227, 293 pp. ISBN 978-3-8322-8390-2. info
 • ZVONAŘ, Martin, Zdenko REGULI, Martin SEBERA and Jitka KOPŘIVOVÁ. The influence of regular physical activities on the level of mental functions and coordination in people over the age of 60. In Current trends in Performance Analysis. Aachen: Shaker Verlag, 2009. p. 303-307, 393 pp. ISBN 978-3-8322-8390-2. info
 • POLÁČEK, Andrej, Zdenko REGULI and Martin SEBERA. Shoda hodnotitelů u hodnocení specifických pohybových dovedností v sebeobraně (Inter-rater reliability in rating of specific self-defence motor skill). Studia Sportiva. 2009, vol. 3, No 2, p. 73-85, 12 pp. ISSN 1802-7679. info
 • POLÁČEK, Andrej, Zdenko REGULI and Martin SEBERA. Využívanie všeobecne platných princípov vo vyučovaní pohybových vzorcov profesnej sebaobrany na Strednej odbornej škole Policajného zboru v Pezinku (Using of Common Principles in Training of Movement Structures in Professional Selfdefence at Higher Vocational School of Slovak Police Forces). In STEHLÍK, Miloslav, Zuzana NĚMEČKOVÁ and Zdenko REGULI. Zvládání extrémních situací. Praha: CASRI, 2009. 16 pp. ISBN 978-80-254-5909-6. info
 • CACEK, Jan, Antonín BRTNÍK, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ and Martin SEBERA. Vývoj olympijských výkonů v běhu na 800 a 1500m (Development of olympic performances on 800m and 1500m run). In Atletika 2009. 1st ed. Banská Bystrica: UMB, FHV Banská Bystrica, 2009. p. 48 - 58, 367 pp. ISBN 978-80-8083-889-8. info
 • LUKEŠOVÁ, Olga, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Martin SEBERA, Zdeňka BARTOŠOVÁ, Veronika BŘEZKOVÁ and Halina MATĚJOVÁ. Skupinová kognitivně behaviorální terapie obezity v primární prevenci metabolického syndromu (Group cognitive behavioural therapy of obesity in the primary prevention of metabolic syndrome). Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2009, vol. 89, No 10, 5 pp. ISSN 0032-6739. info
 • ŽECOVÁ, Zuzana, Jitka KOPŘIVOVÁ and Martin SEBERA. Manuální zručnost důchodců žijících v domově pro seniory (Manual dexterity of older adults living in homes for elderly people). In Sborník Mezinárodní konference Sport a kvalitra života Brno 2009 MU FSpS Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 6 pp. ISBN 978-80-210-5006-8. info
 • MEDIŠAUSKAITE, Vilma, Marie BLAHUTKOVÁ, Skaiste LASKIENE and Martin SEBERA. Self-esteem in adolescent basketball players: gender and age involvement. Kinesiologia Slovenica. Ljubljana: University of Ljubljana, 2009, vol. 15, No 1, p. 42-48. ISSN 1318-2269. info
 • MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Jiří ŠMITÁK, Zuzana HLAVOŇOVÁ and Martin SEBERA. Sledování vybraných faktorů u 3 ultramaratónců v běhu na 48 hodin v hale (Monitoring of selected factors of 3 ultramarathon runners running during 48 hours indoor event). In Ivan Čilík et al. Atletika 2009. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. p. 59-67. ISBN 978-80-8083-889-8. info
 • NOVOTNÁ, Martina, Tomasz MENDREK, Stanislav BERNACIK, Martin SEBERA and Petr ZAORAL. Badminton - interaktivní průvodce. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X. URL info
 • PACHOLÍK, Viktor, Martin SEBERA, Petr HUTA and Marie BLAHUTKOVÁ. Halliwickova metoda plavání. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X. URL info
 • KUBÍKOVÁ, Zdeňka, Radek TURIN, Martin SEBERA, Barbora ZUCHOVÁ, Petr ZAORAL and Martin NOVOTNÝ. První pomoc ve školských zařízeních. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X. URL info
 • HOFER, Luděk, Marie BLAHUTKOVÁ and Josef PAVLÍK. Podíl biomechanické analýzy přeskoku přemet vpřed a dvojné salto vpřed skrčmo na výsledku sportovce v soutěži (The Proportion of Biomechanical Analysis of Vault Flip-flop and Double Tuck on the Result of an Athlete in a Competition). Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií, 2008, vol. 2, 1., p. 62-71. ISSN 1802-7679. info
 • ZVONAŘ, Martin, Zdenko REGULI, Martin SEBERA and Jitka KOPŘIVOVÁ. The influence of regular physical activities on the level of mental functions and coordination in people over the age of 60. In World Congress of Performance Analysis of Sport VIII. BOOK OF PROCEEDINGS. Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität, 2008. p. 334-338. ISBN 1-901280-01-2. info
 • REGULI, Zdenko, Martin ZVONAŘ, Martin SEBERA and Michal VÍT. Specific rating scale for evaluating forward breakfall. In World Congress of Performance Analysis of Sport VIII. BOOK OF PROCEEDINGS. Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität, 2008. p. 375-380. ISBN 1-901280-01-2. info
 • HRTOŇOVÁ, Nina, Petr FUČÍK and Martin SEBERA. How Do Teachers, Parents and Pupils Perceive the Impact of ICT on Education? In Information and Communication Technology in Education. 1st ed. University of Ostrava: Univerzita Ostrava, 2008. p. 176-184, 8 pp. ISBN 978-80-7368-577-5. info
 • SEBERA, Martin and Lenka BERÁNKOVÁ. E-learning a studijní styly u mužů a žen v kurzu Zdravotní tělesné výchovy na Fakultě sportovních studií (E-learning and learning styles at man and women in course "Physical activities in diseases and disabilities" at Faculty of Sport Studies). In SEBERA, Martin and Lenka BERÁNKOVÁ. SCO 2008 Sharable Content Objects. 1st ed. Brno: MU Brno, 2008. 6 pp. ISBN 978-80-210-4613-9. info
 • LUKEŠOVÁ, Olga, Martin SEBERA, Zdeňka BARTOŠOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ and Veronika BŘEZKOVÁ. Vliv 3měsíční skupinové kognitivně behaviorální terapie obezity na vybrané rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění. In: sborník abstrakt XV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, vol. 54, No 9, p. 900. ISSN 0042-773X. info
 • SEBERA, Martin, Martin NOVOTNÝ, Martin ZVONAŘ and Lenka BERÁNKOVÁ. Biomechanická 3D analýza hodu oštěpem (Biomechanical 3D analysis of Javelin Throw). Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2008, 2/2008, No 2, p. 27-40, 13 pp. ISSN 1802-7679. info
 • BERÁNKOVÁ, Lenka, Martin SEBERA, Roman GRMELA and Jitka KOPŘIVOVÁ. Use of e-learning as a tutorial aid in semi practical courses at Faculty of sports studies, Masaryk university. In ICERI 2008. 1. vydání. Madrid, Španělsko: International Association of Technology, Education and Development, 2008. 4 pp. ISBN 978-84-612-5091-2. URL info
 • SEBERA, Martin, Lenka BERÁNKOVÁ and Martin ZVONAŘ. Changes of Learning styles in E-larning Course at Faculty of Sport Studies. In ICERI2008 Proceedings. 1. vydání. Madrid, Španělsko: International Association of Technology, Education and Development, 2008. 4 pp. ISBN 978-84-612-5091-2. URL info
 • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ and Martin SEBERA. Diference v pozátěžové koncentraci laktátu po maximálním běžeckém a cyklistickém (60s) zatížení (Diferences in lactate concentration after 60 sec. maximal running and cycling activity). In Atletika 2008. 1st ed. Nitra: UKF PF KTVŠ, 2008. p. 93-100, 231 pp. ISBN 978-80-8094-373-8. info
 • JANÍKOVÁ, Marcela, Tomáš JANÍK, Petr KNECHT, Milan KUBIATKO and Martin SEBERA. CPV videoweb: tvorba elektronického učebního prostředí pro didaktickou přípravu budoucích učitelů (CPV Video Web: developing e-learning enviroment for future teachers). In HAVEL, Jiří, Oldřich ŠIMONÍK and Jan ŠŤÁVA. Pedagogické praxe a oborové didaktiky. Brno: MSD, 2008. p. 151-156. ISBN 978-80-7392-052-4. URL info
 • HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Olga LUKEŠOVÁ, Martin SEBERA, Veronika BŘEZKOVÁ and Zdeňka BARTOŠOVÁ. Možnosti primární prevence kardiovaskulárních chorob v nutriční poradně (Possibility of the primary prevention of cardiovascular diseases in the nutritional consultancy). Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2008, vol. 54, 7-8, p. 789-790. ISSN 0042-773X. info
 • PAGE, Randy, Emilia ZARCO, Ihasz FERENC, Suwanteerangkul JIRAPORN, Uvacsek MARTINA, Mei-Lee CHING, Miao NAE-FANG, Simonek JAROMIR, Renata KLÁROVÁ, Hantiu IACOB and Kalabiska IRÉN. Cigarette Smoking and Indicators of Psychosocial Distress in Southeast Asian and Central-Eastern European Adolescents. JOURNAL OF DRUG EDUCATION. 2008, vol. 38, No 4, p. 307-328. ISSN 0047-2379. doi:10.2190/DE.38.4.a. URL info
 • MEDIŠAUSKAITĖ, Vilma, Skaistė LASKIENĖ and Martin SEBERA. Perception of Global Self-esteem and Body Fat in Adolescents Engaged in Basketball. Education. Physical Training. Sport. Lithuanian Academy of Physical Education, 2008, vol. 71, No 4, p. 63-68. ISSN 1392-5644. URL info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar, Martin SEBERA and Marie BLAHUTKOVÁ. Psychomotorika. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
 • SEBERA, Martin, Lenka BERÁNKOVÁ and Nina HRTOŇOVÁ. E-learningový kurz: Zdravotní tělesná výchova (E-learning course: Healthy physical education). In Studentská konference kinantropologie 2007. 1st ed. Brno: MU Brno, 2007. info
 • SEBERA, Martin and Lenka BERÁNKOVÁ. Pilotní kurz: Zdravotní tělesná výchova (Pilot course: Healthy physical education). In SCO 2007 Sharable Content Objects, 4. ročník konference o elektronické podpoře výuky. 1st ed. Brno: MU, 2007. 250 pp. ISBN 978-80-210-4296-4. info
 • SEBERA, Martin, Stanislav JOUKAL and Martin ZVONAŘ. 3D biomechanická analýza v atletice (3D biomechanical analysis in athletics). Atletika. Praha: Česká atletika s.r.o., 2007, vol. 59, No 6, p. 1-2. ISSN 0323-1364. info
 • REGULI, Zdenko, Martin SEBERA and Martin ZVONAŘ. Kinematická analýza chůze (Full text on CD ROM enclosed) (Kinematic analysis of gait). In Sport a kvalita života 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 117-117, 5 pp. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • CACEK, Jan, Martin SEBERA and Petr LAJKEB. Běžecká ekonomika u českých běžců na střední trati (Cost of running by Czech middle distance runners). In Atletika 2007. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 12-22, 208 pp. ISBN 978-80-210-4451-7. info
 • ZVONAŘ, Martin, Martin SEBERA and Jitka KOPŘIVOVÁ. Vliv pravidelné pohybové aktivity na úroveň psychických funkcí a koordinačních schopností u osob starších 60 let (The influence of regular physical activities on the level of mental functions and coordination in people over the age of 60). In JADVIDŽÁK, Igor. Transformace tělesné výchovy a sportu na Slovensku. The first. © University of Constantine the Philosop: (C) University of Constantine the Philosopher in Nitra, 2007. 76 pp. ISBN 978-80-8094-173-4. info
 • ZVONAŘ, Martin and Martin SEBERA. Simi motion 3D biomechanická analýza (Simi motion 3D biomechanics analyse). Studia sportiva. Brno: FSpS MU Brno, 2007, 2/1, No 1, 116 pp. ISSN 1802-7679. info
 • MICHÁLEK, Josef, Martin SEBERA, Martina NOVOTNÁ, Jan CACEK and Petr LAJKEB. Conconiho test v terénu a v laboratoři (Conconi test in laboratory and cross country). In Atletika 2007. 1st ed. Brno: MU, 2007. p. 136-145, 208 pp. ISBN 978-80-210-4451-7. info
 • NOVOTNÁ, Martina, Jan NOVOTNÝ and Martin SEBERA. Modifikovaný Saltinův test v terenních podmínkách pro hodnocení běžecké ekonomiky a aerobní kapacity (Modified Saltin Test under Field Conditions for Reviewing of Running Economy and Aerobic Capacity). In Sport a kvalita života 2007. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2007. p. 91-92, 6 pp. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • NOVOTNÁ, Martina, Jan CACEK, Martin ZVONAŘ, Jan NOVOTNÝ and Martin SEBERA. Modified Saltin Test under Conditions for Reviewing Running Economy and Aerobic Capacity. In Diversity in Physical Activity and Health: Measurement and Research Issues and Challanges. The Cooper Institute. Dallas, Texas, USA: The Cooper Institute, 2007. p. 31. info
 • ZVONAŘ, Martin. The influence of regular physical activitieson the level of mental functions and coordination in people over the age of 60. In KOPŘIVOVÁ, Jitka, Martin SEBERA and Igor JADVIDŽÁK. III.International Congress on Sports Medicine, Exercise Science and Physical Education. Gwalior - India: The Global Academic Network, 2007. p. 47 - 48, 308 pp. info
 • SEBERA, Martin, Josef MICHÁLEK, Jan CACEK and Petr LAJKEB. Videoprezentace v elektronickém podobě - streamování (Videoprezentation - stream). In Atletika 2007. 1st ed. Brno: MU, 2007. 208 pp. ISBN 978-80-210-4451-7. info
 • MOTYČKA, Jaroslav, Martin SEBERA and Barbora JALOVECKÁ. Vliv pohybové aktivity ve středním a vysokém věku na zdraví (Influence of Movement Activity to Health in Middle and Old Age). In Sport a kvalita života. 1st ed. Brno: MU, 2007. 159 pp. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • MALEŇÁKOVÁ, Šárka, Vlasta VILÍMOVÁ, Martin SEBERA and Martin VILÍM. Tvorba školního vzdělávacího programu základního vzdělávání na ZŠ Lysice (Creation of curricula for schools of basic education at elementary school Lysice). In Pedagogická kinantropologie. první. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2006. p. 9 - 9, 30 pp. ISBN 80-7368-159-5. info
 • HRAZDIRA, Luboš, Lenka BERÁNKOVÁ and Martin SEBERA. Možnosti posilování hamstringů za pomoci speciální plošiny-první zkušenosti (Possibilities of improving muscular force of hamstring with special board - first experience). Medicina Sportiva Bohemica Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství, 2006, vol. 2006, No 2, 2 pp. ISSN 1210-5481. info
 • SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Viktor PACHOLÍK and Pavlína RALEVSKÁ. Doping a hodnotové orientace u vrcholových sportovců adolescentů (Doping and Value Orientation of Top Sports of Adolescents). In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: PdF UHK, 2006. p. 87-93, 8 pp. ISBN 80-7041-104-X. URL info
 • SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Viktor PACHOLÍK and Martin ZVONAŘ. Aging and E-learning. In Aging and Physical Activity 2006. Rydzina; Poland: University School of Psysical Education, Poznan, 2006. p. 55-55. ISBN 83-923916-2-4. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Martin SEBERA, Luboš HRAZDIRA, Martina BERNACIKOVÁ, Alena CHALOUPECKÁ and Martina BERNACIKOVÁ. Kapitoly sportovní medicíny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. Elportál. ISSN 1802-128X. PURL url info
 • MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Martin SEBERA and Petr LAJKEB. Sledování atletické výkonnosti studentů FSpS v určitých časových etapách (Masaryk University student's athletic performance monitoring in certain periods of time). In Atletika 2006. 2006th ed. Bratislava: ICM Agency, 2006. p. 161-165, 252 pp. ISBN 80-89257-01-1. info
 • CACEK, Jan, Milena STRACHOVÁ, Josef MICHÁLEK, Martin SEBERA and Petr LAJKEB. Využitelnost deníku trenéra v trenérské praxi (Efficiency of trainer's book in the training process). In Atletika 2006. 2006th ed. Bratislava: ICM Agency, 2006. p. 27-31, 252 pp. ISBN 80-89257-01-1. info
 • CACEK, Jan, Milena STRACHOVÁ, Petr LAJKEB and Martin SEBERA. Evaluace trenérsko- metodických praxí ze specializace atletika (Training-methodological practice evaluation of athletics specialization). In Atletika 2006. 2006th ed. Bratislava: ICM agency, 2006. p. 32-37, 252 pp. ISBN 80-89257-01-1. info
 • SEBERA, Martin, Josef MICHÁLEK, Jan CACEK and Petr LAJKEB. Jednoduchá biomechanická analýza během 3 minut (Simple Biomechanics Analysis during 3 minutes). In Atletika 2006. 2006th ed. Bratislava: ICM agency, 2006. p. 191-195, 252 pp. ISBN 80-89257-01-1. info
 • SEBERA, Martin. E-learning na Fakultě sportovních studií (E-learning at Faculty of Sports Studies). In Sport a kvalita života 2006. 1st ed. Brno: MU, 2006. p. 102-105. ISBN 80-210-4145-5. info
 • SEBERA, Martin, Josef MICHÁLEK, Šárka MALEŇÁKOVÁ and Vlasta VILÍMOVÁ. Hodnocení atletické výkonnosti v rámci přijímacího řízení na FSpS v letech 2002-2006 (Rating of Athletics Efficienty in Terms of Entrance Examination at FSpS in Years 2002-2006). In Sport a kvalita života 2006. 1. vyd. Brno: MU, 2006. p. 103-114. ISBN 80-210-4145-5. info
 • REGULI, Zdenko, Jiří VOLDÁN, Michal VÍT, Martin SEBERA and Imrich SZOLIK. Aikidó: multimediální studijní materiál (DVD) (Aikido: multimedia study material (DVD)). Brno: FSpS MU, 2006. info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI, Martin SEBERA and Jiří VOLDÁN. Základy sebeobrany: uvolňování z úchopů a objetí: multimediální studijní materiál (DVD). Brno: FSpS MU, 2006. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA, Michal CHARVÁT, Jitka KOPŘIVOVÁ and Jan NOVOTNÝ. The Influnce of Sport on Quality of Life in the Adult Population. In Acta Math.Univ.M. Belii. první. Slovensko: UMB BB, 2006. p. 29-40. ISBN 80-8083-312-5. info
 • SEKOT, Aleš. Výzkum zneužívání dopingových látek ve sportu u adolescentů v ČR (Research of doping abuse among adolescents i CR). In SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ and Jan NOVOTNÝ. Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. p. 304-315. ISBN 80-244-116-4. info
 • SEKOT, Aleš. Doping ve sportu u mládeže v České republice v roce 2004 (Doping in sport" Youth in Czech republic in 2004). In SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Josef NEKOLA and Jan ZIMMER. Sport a kvalita života. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 131. ISBN 80-951B-2005. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA, Pavlína RALEVSKÁ and Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Vliv školní tělesné výchovy na agresivitu a projevy agresivního chování adolescentů (The Influence of School Physical Education on Aggressivity and Displays of Aggressive Behaviour in Adolescents). In Pohybové aktivity a zdraví člověka. první. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem, 2005. p. 156 - 160, 4 pp. ISBN 80-7077-691-9. info
 • BEDŘICH, Ladislav, Marie BLAHUTKOVÁ and Martin SEBERA. Instituce v globální společnosti a její role v boji proti negativním jevům. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. první. Olomouc: UP Olomouc, 2005. p. 53-61. ISBN 80-244-1116-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Ladislav BEDŘICH and Martin SEBERA. Psychologická charakteristika osobnosti vysokoškolského studenta v oboru tělesná výchova. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. první. Olomouc: UP Olomouc, 2005. p. 221-226. ISBN 80-244-1116-4. info
 • SEBERA, Martin, Ladislav BEDŘICH, Marie BLAHUTKOVÁ, Aleš SEKOT, Jan NOVOTNÝ and Jaroslav NEKOLA. Výzkum zneužívání dopingových látek ve sportu u adolescentů v ČR. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. první. Olomouc: UP Olomouc, 2005. p. 304-315. ISBN 80-244-1116-4. info
 • ZOUNEK, Jiří and Martin SEBERA. Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. (Teacher Trainees and Innovation in Information and Communication Technologies). SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 2005, No 10, p. 95-108. ISSN 1211-6971. info
 • SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Aleš SEKOT, Jaroslav NEKOLA, Jan NOVOTNÝ and Jan ZIMMER. Doping ve sportu u mládeže v České republice v roce 2004 (Doping in Sport of Youth in Czech Republic in 2004). In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: PdF UHK, 2005. p. 158-162. ISBN 80-7041-487-1. info
 • SEBERA, Martin, Pavlína RALEVSKÁ and Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Doping ve sportu u současných adolescentů (Doping in Sport in Contemporary Adolescents). In Primární prevence rizikového chování. Praha: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze, 2005. p. 29. info
 • CHARVÁT, Michal, Martin SEBERA and Marie BLAHUTKOVÁ. The Impact of Sports on Children's Health and Quality of Life. In Movement and Health 2005. Olomouc, 2005. 8 pp. ISBN 8024411660. info
 • SEKOT, Aleš, Marie BLAHUTKOVÁ, Šárka DVOŘÁKOVÁ and Martin SEBERA. Kapitoly ze sportu (Wording on Sports). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 200 pp. ISBN 80-210-3531-5. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA, Wieslava MARTYNIEC-DLUZIEWSKA and Anna NADOLSKA. Rizika a úskalí práce s handicapovanými ve školní tělesné výchově. In Pohyb a výchova. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně, 2004. p. 8-11. ISBN 80-7044-563-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA and Michal CHARVÁT. Vliv některých socioekonomických prvků na kolísání výkonové motivace u mladých sportovců. Tělesná kultura : recenzované periodikum Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc: AISIS Kladno, 2004, vol. 2004, No 29, p. 81-97, 16 pp. ISSN 1211-6512. info
 • SEKOT, Aleš, Martin SEBERA, Marie BLAHUTKOVÁ, Jan NOVOTNÝ and Jaroslav NEKOLA. Doping ve sportu a jeho hodnocení mezi mládeží ve Znojemském regionu (Doping in sport and its evaluation in settings of youth of Znojmo region). In Sport a kvalita života (CD ROM). Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2004. p. 75-77. ISBN 80-210-3541-2. info
 • SEBERA, Martin, Vlasta VILÍMOVÁ, Stanislav JOUKAL and Josef MICHÁLEK. Multimediální metodický materiál pro výuku atletiky na ZŠ (Multimedia methodical material for education of athletics on primary schools). In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie ATLETIKA 2004. Banská Bystrica: KTVŠ FHV UMB, 2004. p. 221-223. ISBN 80-8083-007-X. info
 • BEDŘICH, Ladislav, Marie BLAHUTKOVÁ, Martin SEBERA and Maria OLŠAVSKÁ. Působení fotbalu na změny postojů v procesu socializace u rómských dětí (The influence on changes position in the process of socialization gipsy children). první. České Budějovice: JČU Pedagogická fakulta, České Budějovice, 2004. 130 pp. ISBN 80-7040-721-2. info
 • PAVLÍK, Josef and Martin SEBERA. SPORT A KVALITA ŽIVOTA (SPORT AND QUALITY OF LIFE). 2004. URL info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA and Patrick HAVELKA. Sexuální výchova mentálně postižených prostřednictvím prožitkových pohybových aktivit. In Sborník příspěvků Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. první. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec, 2004. p. 22 - 26. ISBN 80-7041-666-1. info
 • SEKOT, Aleš, Martin SEBERA, Marie BLAHUTKOVÁ, Jan NOVOTNÝ and Jaroslav NEKOLA. Postoj české mládeže k zakázaným dopingovým prostředkům ve sportu (The Position of czech youth ti prohibited substance in sport). první. České Budějovice: Jihočeská Univerzita České BUdějovice, 2004. 6 pp. ISBN 80-7040-721-2. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA, Anna NADOLSKA, Martyniec Viesza DLUZIEWSKA and Mária OĹŠAVSKÁ. Differences in care of Health in relation to Quality of life of Czech, Slovak and Polisch special school teachers (Differences in care of health in relation to quality of life of Czech, Slovak and Polisch special school teachers). In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 163 - 182, 19 pp. ISBN 978-80-7315-093-8. info
 • SEBERA, Martin. Modular synthesis of Petri nets. In ASIS. Ostrava, 2004. ISBN 80-86840-03-4. info
 • SEKOT, Aleš, Marie BLAHUTKOVÁ, Šárka DVOŘÁKOVÁ and Martin SEBERA. Marketingové aspekty sportu. In Kapitoly ze sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 111-154. ISBN 80-210-3531-5. info
 • HAVLÍČEK, Ivo and Martin SEBERA. Využití hodnocení proporcionality stavů sportovce. In Sborník Nové poznatky v kinantropolgickém výzkumu. Brno: FSpS MU, 2003. p. 58 - 63. ISBN 80-210-3009-2. info
 • MICHÁLEK, Josef, Martin SEBERA and Vlasta VILÍMOVÁ. Hodnocení atletické výkonnosti v rámci přijímacího řízení na FSpS v roce 2002 (The evaluation of athletic efficiency within entrance interview to FSpS 2002). In Atletika 2003. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 144-149. ISBN 80-210-3099-2. info
 • MICHÁLEK, Josef, Martin SEBERA and Vlasta VILÍMOVÁ. Záznam srdeční frekvence při desetiboji (Heart rate record at decathlon). In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. Soubor referátů ze semináře pořádaného 12.- 14.11. 2003 na FSpS v Brně. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 4 pp. ISBN 80-210-3261-8. info
 • SEBERA, Martin and Renata KLÁROVÁ. Vyhodnocení přijímacích zkoušek na FSpS 2003 (Evaluation of entrance examination on FSpS 2003). In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. Soubor referátů ze semináře pořádaného 12.- 14.11. 2003 na FSpS v Brně. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 66. ISBN 80-210-3261-8. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Martin SEBERA, Luboš HRAZDIRA and Martina NOVOTNÁ. Kapitoly sportovní medicíny (Chapters of sport medicine). 1st ed. Brno: Paido / Fakulta sportovních studií MU, 2003. ISBN 80-7315-064-6. info
 • SEBERA, Martin and Helena SEBEROVÁ. Časové řady a wavelety. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 2002. p. 352-356. ISBN 80-7231-090-9. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Martin SEBERA. Problémy specifické a nespecifické pozornosti ve sportu a možnosti jejího testování pomocí specializovaného software (Problems of the specific and nonspecific attentions in sport and changes of its testing by the help of specialized software). 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2002. 3 pp. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. ISBN 80-85109-09-3. info
 • CACEK, Jan and Martin SEBERA. Shluky v rámci temperamentové kompozice výkonnostních a vrcholových běžců (Clusters in terms of temperament composition of the efficiency and the top runners). In Problémy súčasnej atletiky. 1st ed. Bratislava: Slovenská vedecká společnost pre telesnú výchovu a šport, 2002. p. 53-57. ISBN 80-89075-12-6. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Jan CACEK and Martin SEBERA. Péče o duševní hygienu sportovce při tréninku a soutěži (Taking care of mental hygiene of a sportsman during practice and competition). Medicina sportiva. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařstv, 2002, vol. 11, No 3, p. 239. ISSN 1210-5481. info
 • MICHÁLEK, Josef, Vlasta VILÍMOVÁ, Martin SEBERA, Jiří LUŽA and Petr KOTYZA. Srovnání motorické výkonnosti a somatického rozvoje studentů FSPS k populační normě (Comparison of motor performance, and somatic development of students FSpS the population standard). In Zborník prác z vedeckej konferencie "Problémy súčasnej atletiky". Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a šport Bratislava, Katedra atletiky FTVŠ UK, 2002. p. 31-34. ISBN 80-89075-12-6. info
 • MICHÁLEK, Josef, Martin SEBERA and Vlasta VILÍMOVÁ. Vliv některých charakteristik osobnosti na sportovní výkon (The influence of some personality characteristics on sports achievement). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 6 pp. Sborník Nové poznatky v atletice 2000. ISBN 80-210-2640-5. info
 • SEBERA, Martin and Helena SEBEROVÁ. Economical time series prediction via wavelets. In Nostradamus 2001. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2001. 9 pp. Nostradamus 2001. ISBN 80-7318-030-8. info
 • SEBEROVÁ, Helena and Martin SEBERA. Časové řady v logistice (Time series in logistics). In Prastan 2001. Kočovce: Slovenská štatistická a demografická spoľočnosť, 2001. p. 111-115. ISBN 80-88946-13-1. info
 • SEBERA, Martin and Petra NOVOTNÁ. Měření temperamentu u sportujících dětí středního školního věku (Temperament measurement of the middle age children). In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. 1st ed. Brno: KTK PdF MU Brno, 2001. p. 263-265. ISBN 80-210-2712-6. info
 • STOJANÍKOVÁ, Hana, Leona PILLEROVÁ and Vladislav MUŽÍK. Některé efekty výchovy ke zdraví na 1. stupni základní školy (Some Effects of Health Education at Primary School). In SEBERA, Martin. Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2001. p. 79-83. ISBN 80-210-2712-6. info
 • NYKODÝM, Jiří and Vladislav MUŽÍK. Úroveň koordinace - základní předpoklad pro utváření pohybových dovedností (The Level of Neuro-Muscular Coordination - Basic Condition for the Development of Motor Skills). In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2001. p. 63-65. ISBN 80-210-2712-6. info
 • MICHÁLEK, Josef and Martin SEBERA. Průběh dynamiky srdeční frekvence při testech maximálního a submaximálního zatížení. In Atletika 2001. 1. vyd. Banská Bystrica: Katedra telesnej výchovy a športu FHV UMB Banská Bystrica, 2001. p. 114-121. ISBN 80-967363-1-0. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Martin SEBERA. Psychomotorics Activities in Working with Ill Children. In Studia Kinanthropologica. 1st ed. České Budějovice: Ediční středisko PF JU České Budějovice, 2001. p. 154-155. ISBN 1213-2101. info
 • SEBERA, Martin. Petri Nets. In Sborník VVŠ PV 2/2000. Vyškov: VVŠ PV, 2000. p. 149-161. 2/2000. ISBN 1210-4574. info
 • NAVRÁTIL, Josef and Martin SEBERA. Základy teorie palebné účinnosti dělostřelectva. 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 2000. 194 pp. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Martin SEBERA. Testy výkonové motivace a jejich vyhodnocení pomocí norem a kolísání aspirací vlivem úspěchu u mládeže (Performance motivation tests and its evaluation according to norms and variation of aspiration influenced by success). In Sociální procesy a osobnost 2000. Brno: PÚ ČAV, 2000. p. 20-26. ISBN 80-210-2680-4. info
 • SEBEROVÁ, Helena and Martin SEBERA. Počítačové zpracování dat II. 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV, 1999. 134 pp. ISBN 80-7231-052-6. info

2012/05/29


Curriculum vitae: Mgr. Martin Sebera, Ph.D. (učo 55084), version: English(1), last update: 2012/05/29 19:59, M. Sebera

Another Variant: Czech(2)