CS

Curriculum Vitae

Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • JUDr. Martin Netolický, Ph.D., 22. 9. 1982
Pracoviště
 • Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Funkce na pracovišti
 • student doktorského studia - školitel JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 9/2006 - 12/2010 - Právnická fakulta MU, doktorské studium, Teoretické právní vědy, obor Finanční právo
 • 4/2007 - Právnická fakulta MU, rigorózní zkouška, obor Finanční právo, rigorózní práce - Vzájemný vztah mezi státním rozpočtem a územními rozpočty
 • 9/2001 až 5/2006 - Právnická fakulta MU, magisterské studium, Právo a právní věda, obor Právo, diplomová práce - Vzájemný vliv státní správy a samosprávy v obcích a krajích
 • 9/1994 až 5/2001 - Maturitní zkouška, Gymnázium Česká Třebová
Přehled zaměstnání
 • 11/2012 dosud - hejtman Pardubického kraje
 • 12/2011 až 11/2012 - člen rady Pardubického kraje zodpovědný za oblast zdravotnictví
 • 11/2008 až 12/2011- poradce hejtmana Pardubického kraje
 • 8/2006 až 7/2010 - poradce stínového ministra pro místní rozvoj
 • 5/2005 až 8/2006 - externí poradce ministra pro místní rozvoj
 • 8/2002 až 6/2006 - asistent poslance Parlamentu České republiky Mgr. Radko Martínka
 • 8/2002 dosud - OSVČ s předmětem podnikání činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Pedagogická činnost
 • 5/2008 dosud - Právnická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, Katedra správní vědy a správního práva - vysokoškolský učitel - odborný asistent pro obor správní právo
 • Vyučované předměty: Financování a hospodaření ÚSC, Správní právo
Mimouniversitní aktivity
 • 10/2006 dosud - člen Zastupitelstva města Česká Třebová
 • 12/2006 až 12/2010 - předseda kontrolního výboru ZM Česká Třebová
 • 11/2010 až 1/2012 - člen Rady města Česká Třebová
 • 10/2008 dosud - člen Zastupitelstva Pardubického kraje
 • 11/2008 dosud - předseda klubu zastupitelů ČSSD Pardubického kraje
 • 12/2008 až 12/2011 - člen Finančního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje, místopředseda Majetkové komise Rady Pardubického kraje
 • 12/2008 dosud - člen výboru Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod
Vybrané publikace
 • NETOLICKÝ, Martin. Vztahy mezi články rozpočtové soustavy (The relations inside the budget system). První. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. 264 pp. ISBN 978-80-7399-978-0. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Novela rozpočtových pravidel přináší pro obce řadu změn od 1. dubna. Obec a finance, Praha: TRIADA spol. s r. o., 2009, XIV., No 1, p. 14. ISSN 1211-4189. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Měření rychlosti vozidel soukromými subjekty ve světle judikátů správních soudů (Measurement of speed by private entities in the light of the case law of administrative courts). In Olomoucké právnické dny 2008. 1. vydání. Olomouc: Právnická fakulta v Olomouci, 2009. 3 pp. ISBN 978-80-903400-3-9. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Jaký vliv má ekonomická krize na územní rozpočty? (What Influence has the Economic Crisis on Local Authorities?). In COFOLA 2009: the Conference Proceedings. 1. edition. Brno: Brno : Masaryk University, 2009. p. 228-231, 3 pp. ISBN 978-80-210-4821-8. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Zásady v rozpočtovém právu (Principles of Budgetary Law). In Dny práva - 2009 - Days of Law. 1. vyd. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2009. 6 pp. ISBN 978-80-210-4989-5. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Rozpočty obcí v naší legislativě (Budgets of municipalities in our legislation). První. Brno: Tribun EU, 2008. 50 pp. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-340-5. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Obchodní tajemství nebo veřejná informace o společnosti založené obcí? Obec a finance, Praha: TRIADA spol. s r. o., 2008, XIII, No 1. ISSN 1211-4189. info
 • POTĚŠIL, Lukáš and Martin NETOLICKÝ. Delegování zástupců obce do orgánů obchodních společností (Delegation of municipalities representatives to bodies of trading companies). Moderní obec, Praha: ECONOMIA a.s., 2008, XIV., No 3, p. 42-42. ISSN 1211-0507. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst. Obec a finance, Praha: TRIADA spol. s r. o., 2008, XIII., No 2, p. 12-13. ISSN 1211-4189. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Co všechno může a nemůže kontrolní výbor zastupitelstva obce? Moderní obec, Praha: Economia, a. s., 2008, XIV., No 6. ISSN 1211-0507. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Vývoj cen a výdaje obcí. Obec a finance, Praha: TRIADA spol. s r. o., 2008, XIII., No 3, p. 20-21. ISSN 1211-4189. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Má kritérium rozlohy obce opodstatnění pro přerozdělení sdílených daní? (Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues (CD-ROM)). In EUROPEANIZATION OF THE NATIONAL LAW, THE LISBON TREATY AND SOME OTHER LEGAL ISSUES. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 506-511, 6 pp. ISBN 978-80-210-4630-6. info
 • ŠTEFANOVÁ, Alexandra and Martin NETOLICKÝ. Ne všechny obce na novém přerozdělení daní vydělaly. Regiony, Praha: MegaArt, s.r.o., 2008, 2., No 8, p. 21-23. ISSN 1802-6672. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Kritérium rozlohy a zvýhodnění malých obcí při rozdělování daní? Obec a finance, Praha: TRIADA spol. s r. o., 2008, vol. 2008, No 4, p. 24-25. ISSN 1211-4189. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Daňové příjmy krajů v České republice (Tax receipts of regions in the Czech republic). In Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 6 pp. ISBN 978-80-210-4733-4. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Změny ve financování obcí v České republice (Changes in municipality financing in the Czech Republic). In Days of public law - Collection of abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 529-538, 10 pp. ISBN 978-80-210-4430-2. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Co jsou plnohodnotné a neplnohodnotné kraje ? Veřejná správa, Praha: Ministerstvo vnitra, 2007, XVIII., 15., p. 9. ISSN 1213-6581. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Evropská charta místní samosprávy a financování obcí (European Charter of local government and financing of local governments). In PFAMEI 2007 Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 2007. ISBN 978-80-210-4286-5. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Evropská charta místní samosprávy a financování obcí (European Charter of local government and financing of local governments). In PFAMEI 2007- Sborník abstraktů a příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD-ROM). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 1-3, 3 pp. ISBN 978-80-210-4287-2. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Bude Česká republika více dbát svých mezinárodních závazků ? Moderní obec, Praha: Economia, a. s., 2007, XIII, 7., p. 10. ISSN 1211-0507. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Rozpočtové určení daní pro obce : Jaké změny nás čekají ? Moderní obec, Praha: Economia, a. s., 2007, XIII, No 8, p. 10-11. ISSN 1211-0507. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Zařadíme spotřební daně do systému rozpočtového určení daní územním celkům ? Obec a finance, Praha: TRIADA spol. s r. o., 2007, XII, No 4, p. 20. ISSN 1211-4189. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Je starosta skutečně neomezený vládce ? Moderní obec, Praha: Economia, a. s., 2007, XIII, No 10, p. 46-47. ISSN 1211-0507. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Slovenský model rozpočtového určení daní - vzor nebo inspirace. Obec a finance, Praha: TRIADA spol. s r. o., 2007, XII., No 5. ISSN 1211-4189. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Jak se změní systém přerozdělení daní pro města a obce. Moderní obec, Praha: Economia, a. s., 2007, XIII., No 12, p. 10-11. ISSN 1211-0507. info
 • NETOLICKÝ, Martin. Novely posilují pravomoci strážníků. Moderní obec: Měsíčník Hospodářských novin pro komunální politiku a regionální rozvoj, Praha: ECONOMIA, 2006, XII, 9., p. 44. ISSN 1211-0507. info

28. 12. 2012


Životopis: JUDr. Martin Netolický, Ph.D. (učo 61145), verze: čeština(1), změněno: 28. 12. 2012 12:47, M. Netolický

Other applications