Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

1/ Name, academic rank and title, date of appointment.
 • Hladká, Marie
 • Assistant Professor
 • Date of appointment: 1.11.2010
 • 11/2020 – now: Vice-dean for studies, FEA MU
 • 5/2015 - now: FEA MU, assistant professor
 • 2010 - 5/2015: FEA MU, assistant
2/ Academic degrees
 • 2015: doctoral degree; Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Public Economics,
 • 2006: master degree, Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Public Economics,
3/ Primary teaching areas and teaching experience
 • Teaching in courses: Accounting and Analyses in Public Sector, Management accounting and taxes in the nonprofit sector, Nongovernmental sector
 • Supervisor of bachelor´s and master´s theses
 • Teaching experience:
 • 06/2015 – now: Assistant professor, Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, Czech Republic
 • 11/2010 – 5/2015: Assistant, Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, Czech Republic
5/ Research
 • 2021-2023: Support for the investment strategy of public corporations, Ministry of Industry and Trade of the CR
 • 2021: Support of online education across all faculties of Masaryk University, Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
 • 2019-2021: leader of the project of the Technology Agency of the Czech Republic on topic "Models of nonprofit organizations financial health and financial vulnerability prediction" TL02000080.
 • 2019-2021: co-researcher of the project of the Technology Agency of the Czech Republic on topic "Effective marketing as a tool to ensure the competitiveness and sustainable development of non-profit organizations providing social services" TL02000055.
 • 2017-2020: leader of the project of the Ministry of Labour and Social Affairs on topic "Interactive map of the non-profit sector" CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006215
 • 2017: co-researcher in the project of Specific Research Grant at Masaryk University - Faculty of Economics and Administration (MUNI/A/1083/2016) on topic "Civil Society Research: From Standards to Extreme"
 • 2014-2017: co-researcher in the project "ITTSOIN - Social Innovation and Civic Engagement" (613177)
 • 2016: co-researcher in the project of Specific Research Grant at Masaryk University - Faculty of Economics and Administration (MUNI/A/1022/2015) on topic "Nonprofit sector research: Alternative approaches"
 • 2015: co-researcher in the project of Specific Research Grant at Masaryk University - Faculty of Economics and Administration (MUNI/A/1208/2014) on topic "Innovation, "market" and regional context"
 • 2014: co-researcher in the project of Specific Research Grant at Masaryk University - Faculty of Economics and Administration (MUNI/A/0831/2013) on topic "Nonprofit organizations in the process of social innovation"
 • 2012 - 2013: co-researcher in the project of Specific Research Grant at Masaryk University - Faculty of Economics and Administration (MUNI/A/0982/2011) on topic ”NPO in Modern Welfare State”;
 • 2010-2011: co-researcher in the project of Specific Research Grant at Masaryk University - Faculty of Economics and Administration (MUNI/A/0902/2009) on topic ”Economics and Institutional problems of Public Policy in nowadays”
 • 2009 - 2011: co-researcher in the project of the Czech Grant Agency (GA402/09/0941) on topic "Revision of the nonprofit sector theories as recourse of the nonprofit sector public policy"
 • 2007 - 2008: co-researcher in the project of the Ministry of Labour and Social Affairs on topic "The effectiveness of services provided by nonprofit organisations in the area of integration of foreigners"
 • 2009 - 2011: co-researcher in the project of the Czech Grant Agency (GA402/05/0974)on topic " Share of non-state and non-profit organizations on provision of public services in Czech Republic "
6) Significant practitioner experience
 • Member of the research team of the Centre for Nonprofit Sector Research
7) Involvement in academic and professional associations
 • 2015 – now: Member of ERNOP (The European Research Network on Philanthropy),
 • 2006 – now: Member of the Society for the Study of the Nonprofit Sector,
 • 2009 – 2011: ISTR (International Society for Third-Sector Research)
8) Selected involvement in public service activities.
 • 2012 – now: Member of the church legal entity economic council
 • 2014 – 2018: Municipal representative, chairwoman of the financial committee
 • 2010 – 2015: Chairwoman of the association´s audit committee
 • 2010 – 2014: Municipal representative, chairwoman of the committee on development of the municipality
9) Selected consulting activities
 • None
Membership in academic and other bodies at MU
 • Pedagogical Competence Development Centre (CERPEK committee), MU
 • Board for Teacher Studies, MU
 • Committee for Studies, FEA MU
 • Student Grants Board, FEA MU
Major publications
 • HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK, Dominik DVOŘÁK, Vilém PAŘIL, Jakub PEJCAL, František SVOBODA, Vojtěch MÜLLNER, Róbert SPÁL and Petr FLAJŠINGR. Software pro automatickou transformaci a vizualizaci open dat veřejného sektoru v ČR (Software for automatic transformation and visualization of open public sector data in the Czech Republic). 2020. URL info
 • HOMMEROVÁ, Dita, Kateřina BRUNCLÍKOVÁ, Tereza DVOŘÁKOVÁ, Pavlína HEJDUKOVÁ, Marie HLADKÁ, Tomáš HIRT, Vladimír HYÁNEK, Petr KONEČNÝ, Markéta KOPECKÁ, Michaela KRECHOVSKÁ, Tereza ŠLEHOFEROVÁ, Jan TLUČHOŘ and Petr VOJTÍŠEK. Efektivní řízení neziskových organizací poskytujících sociální služby (Effective management of non-profit organizations providing social services). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. 174 pp. ISBN 978-80-261-0965-5. info
 • HLADKÁ, Marie, Daniel NĚMEC, Jakub PEJCAL, Petr VALOUCH, Vladimír HYÁNEK and Dominik DVOŘÁK. Softwarová aplikace pro bonitní modely (Software application for creditworthiness models). 2020. URL info
 • HLADKÁ, Marie, Daniel NĚMEC, Jakub PEJCAL, Petr VALOUCH, Vladimír HYÁNEK and Dominik DVOŘÁK. Softwarová aplikace pro bankrotní modely (Software application for bankruptcy models). 2020. URL info
 • HLADKÁ, Marie and Vladimír HYÁNEK. The role of non-profit organizations in the provision of social services in the Czech Republic. In Zdeněk Kresa. Opportunities and Threats to Current Management of Non-profit Organizations in Cross-border Comparision 2020. Chemnitz, Germany: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H, 2020. p. 27-39. ISBN 978-3-86367-063-4. info
 • HLADKÁ, Marie. Mapy neziskového sektoru. In HUMANITAS 2019, VŠPJ Jihlava. 2019. info
 • HLADKÁ, Marie. Do government subsidies to NPOs reduce private philanthropy? In Philanthropy in the Spotlight? Resources, Reputation and Achievements. 9th International Research Conference of the European Research Network On Philanthropy, University of Basel, Switzerland. 2019. info
 • HLADKÁ, Marie and Vladimír HYÁNEK. Government Incentives and Charitable Donations: Analysis of the Crowding - out Hypothesis in the Czech Republic. In Lucie Sedmihradská. Proceedings of the 23rd International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2018. Prague: University of Economics, Prague, Oeconomia Publishing House, 2018. p. 32-39. ISBN 978-80-245-2283-8. URL info
 • HLADKÁ, Marie and Vladimír HYÁNEK. Model dárcovského chování v České republice (A model of donor behavior in the Czech Republic). Acta Oeconomica Pragensia. Praha: Vysoká škla ekonomická, 2017, vol. 2017, No 2, p. 17-33. ISSN 0572-3043. doi:10.18267/j.aop.572. URL info
 • HLADKÁ, Marie and Vladimír HYÁNEK. Government Subsidies to Non-profit Organisations and its Impact on Private Donations: Regional and Subsector Models. Lex localis - Journal of Local Self-Government. 2017, vol. 15, No 2, p. 283-301. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/15.2.281-299. info
 • HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK and Jiří ŠPALEK. The Relationship between Public Subsidies and Unearned Revenues for Non-profit Organizations: Testing the Crowding-Out and Crowding-In Positions in the Czech Republic. Ekonomický časopis. Slovensko: SAP - Slovak Academic Press, 2017, vol. 65, No 3, p. 263-281. ISSN 0013-3035. info
 • ŠPALEK, Jiří, Vladimír HYÁNEK, Laura FÓNADOVÁ, Marie HLADKÁ, Marie JAKUBCOVÁ, Tomáš KATRŇÁK, Markéta MATULOVÁ, Klára PLACIER and Zuzana PROUZOVÁ. Na penězích záleží. České neziskové organizace v 21. století (The money matter. Czech Non-profit Organisations in the 21st century.). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 146 pp. ISBN 978-80-210-8431-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8431-2017. URL info
 • HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK, Kateřina RONOVSKÁ and Katarina STEHLÍKOVÁ. Research on Giving in Czech Republic. In Barry Hoolwerf and Theo Schuyt. Giving in Europe. The state of research on household donations, corporations, foundations and charity lotteries to charitable organisations in Europe. Amsterdam: An ERNOP publication, 2017. p. 68-81. ISBN 978-90-75458-86-2. info
 • HLADKÁ, Marie. Přežijí nevládní organizace rok 2020? Praha: Asociace nestátních neziskových organizací České republiky, 2017. URL info
 • HLADKÁ, Marie. Altruistický versus egoistický dárce: Interdisciplinární přístupy interpretující prosociální chování v procesu dárcovství (Altruistic versus Egoistic Donors: Interdisciplinary Approaches Aiming to Interpret Pro-social Behaviours in the Process of Charitable Giving). Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, 2016, vol. 2016, No 3, p. 125-142. ISSN 1801-6057. info
 • HLADKÁ, Marie and Vladimír HYÁNEK. Explanation of the Donor Decision-making Process in the Czech Republic through a Combination of Influences of Individual Motives. European Financial and Accounting Journal. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, vol. 2016, No 1, p. 23-37. ISSN 1805-4846. doi:10.18267/j.efaj.151. URL info
 • HLADKÁ, Marie. The Direction of Debates on Introducing a Percentage Tax Designation Scheme in the Czech Republic. In Boris Strečanský and Marianna Török. Assessment of the Impact of the Percentage Tax Designations: Past, Present, Future. Vienna: ERSTE Foundation, 2016. p. 105-118. ISBN 978-3-902673-09-1. info
 • HLADKÁ, Marie. Why do people give: Motives for charitable giving in the Czech Republic. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research: Proceedings of the 19th International Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. p. 394-401. ISBN 978-80-210-7532-0. info
 • HLADKÁ, Marie and Vladimír HYÁNEK. Motives for Donating in the Czech Republic. In Interdisciplinary Research on Philanthropy: Connecting the Dots, 7th International Conference, European Research Network on Philanthropy, Paris. 2015. info
 • HLADKÁ, Marie and Vladimír HYÁNEK. Motives for Donating: What Inspires Our Decisions to Make a Donation to Non-profit Organisations? Národohospodářský obzor. Masarykova univerzita, 2015, vol. 2015, No 4, p. 357-382. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0026. info
 • HLADKÁ, Marie and Vladimír HYÁNEK. Nonprofit Sector and Charity Financing: Mapping the Field. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, vol. 2015, No 2, p. 39 - 49. ISSN 1805-9112. URL info
 • HLADKÁ, Marie. How Can Economist Contribute to the Research of Charitable Giving? In Dagmar Špalková, Lenka Furová. Proceedings of the 16th international conference - Modern and current trends in the public sector research. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2012. p. 201-209. ISBN 978-80-210-5822-4. info
 • HLADKÁ, Marie. Dobrovolná práce jako latentní ekonomický zdroj neziskových organizací (Voluntary work – latent economic resource of non-profit sector). In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru III. 1. vydání. Brno: Katedra Veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, 2011. p. 62 - 71, 9 pp. ISBN 978-80-210-5385-4. info
 • HLADKÁ, Marie. Odkazy ze závěti jako vrcholný projev individuálního dárcovství (Legacy giving as the supreme expression of individual giving). In Nové trendy - nové nápady 2011. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2011. 7 pp. ISBN 978-80-87314-20-3. info
 • HLADKÁ, Marie. The role of charitable giving in multidisciplinary perspective: example of the Czech Republic (he role of charitable giving in multidisciplinary perspective: example of the Czech Republic). In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011. 2nd ed. Hradec Králové: MAGNANIMITAS., 2011. 8 pp. ISBN 978-80-904877-7-2. info
 • HLADKÁ, Marie. Homo oeconomicus versus altruista: jak to vidí ekonomická teorie (Homo oeconomicus versus altruist: from the view of economic theory). In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. 1. vydání. Brno: Katedra Veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, 2010. p. 92-101. ISBN 978-80-7399-907-0. info
 • HYÁNEK, Vladimír and Marie HLADKÁ. Philanthropy in the changing world: changing attitude to giving? In Ninth International Conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR), Istanbul, Turkey, July 7-10, 2010, 18 p. 2010. info
 • HLADKÁ, Marie. Participace neziskových organizací na tvorbě veřejných politik (The participation by the non-profit organizations in the law making process). In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 8 pp. ISBN 978-80-7399-657-4. info
 • HLADKÁ, Marie. Přehled legislativy pro neziskové organizace 2009. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2009. 24 pp. info
 • HLADKÁ, Marie. Philanthropy: Integral Part of the Economic as well as Social Theories. In European graduate school for social sciences, 14th - 17 th May, Telč. 2009. URL info
 • HLADKÁ, Marie. What is the Czechs’ attitude to giving? In Giving & Volunteering Research Conference 2009, 9 July 2009, VU University Amsterdam. 2009. info
 • HLADKÁ, Marie. Fenomén filantropie: Postoje veřejnosti k dárcovství. In Veřejná ekonomika a správa 2009: Sborník abstraktů ze stejnojmenné mezinárodní konference. 1. vydání. Ostrava : VŠB-TUO, Ekonomická fakulta,, 2009. ISBN 978-80-248-2049-1. info
 • HLADKÁ, Marie. Teoretické vymezení filantropie v kontextu dnešní společnosti (Theoretical definition of philanthropy in the context of todays society). In Nové trendy - nové nápady 2009. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2009. p. 489-500, 11 pp. ISBN 978-80-87314-04-3. info
 • HLADKÁ, Marie and Tereza ŠINKYŘÍKOVÁ. Dárcovství v očích veřejnosti. 1st ed. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2009. ISBN 978-80-904150-4-1. URL info
 • HLADKÁ, Marie and Martin KŘIVÁNEK. Ekonomické výsledky vybraných právních forem neziskových organizací v roce 2005 (Economics of selected legal forms of nonprofit organisations in 2005). 1. vyd. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2008. 28 pp. Monografie. ISBN 978-80-904150-0-3. info
 • HLADKÁ, Marie. Neziskové organizace jako pořadatelé veřejných sbírek (Non profit organisations as an organizer of public gathering). 1. vyd. Praha: Neziskovky.cz, 2008. 2 pp. roč. XVI, č. 5. ISSN 1803-1420. info
 • HLADKÁ, Marie and Miroslav KONEČNÝ. Veřejné sbírky v ČR a možnosti jejich zneužití. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2008. 15 pp. info
 • PROUZOVÁ, Zuzana, Marie HLADKÁ, Martin KŘIVÁNEK, Ivan MALÝ, Miroslav POSPÍŠIL, Eliška PUDOVÁ and Vít ŠELEŠOVSKÝ. Efektivita služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacími v oblasti integrace cizinců (The effectiveness of services provided by nonprofit organisations in the area of integration of foreigners). 1st ed. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008. 154 pp. první. info
 • PROUZOVÁ, Zuzana and Marie HLADKÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2007. (Analysis of funding for NPOs from public budgets in 2007). 1st ed. Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2008. 39 pp. Rozbory financování NNO z veřejných rozpočtů. URL info
 • HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ and Marie HLADKÁ. NPO & Government Relations in the Czech Republic. In The Third Sector and Sustainable Social Change: New Frontiers for Research; 8th International Conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR) and 2nd European Conference of the EMES and ISTR. Barcelona, Spain, July 9-12, 2008. 2008. info
 • HLADKÁ, Marie. Zpráva o stavu neziskového sektoru v České republice v roce 2008 (NGO Sustainability Index). The U.S. Agency for International Development, 2008. info
 • HLADKÁ, Marie. Veřejné sbírky: jak je organizovat, čeho se vyvarovat a jak se bránit podvodníkům. Praha: Ministerstvo vnitra, 2008. 16 pp. info
 • HLADKÁ, Marie. Význam dobrovolnictví jako specifického lidského zdroje (The importance of volunteerism as a specific human resources hledat). In Aktuální otázky sociální politiky 2008 - teorie a praxe. Pardubice: Univerzita Pardubice, fakulta Ekonomicko-správní, 2008. p. 20-27. ISBN 978-80-7395-134-4. info
 • HLADKÁ, Marie. Transparentnost veřejných a soukromých organizací při provozování veřejných sbírek (Transparency of the Public and Private Organisations by the Pursuit of the Public Collections). In Nové trendy - nové nápady 2008. 1st ed. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2008. p. 1-15. ISBN 978-80-903914-7-5. info
 • HLADKÁ, Marie. Efektivnost programového financování neziskových organizací (The effectiveness of the program funding of the non-profit organizations). In Sborník příspěvků: Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2008. p. 681-690. ISBN 978-80-7248-504-8. info
 • HLADKÁ, Marie and Zuzana PROUZOVÁ. Dotace a dotační politika České republiky vůči nestátním neziskovým organizací (Subsidies and Grant Policy towards Nonprofit Organisations). In HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ and Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 237-246. ISBN 978-80-210-4423-4. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona and Marie HLADKÁ. Nezisková organizace a její vymezení v roli daňového poplatníka (Non-profit organization and its role in defining the taxpayer). In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: UP, 2007. p. 134-142. Monografie. ISBN 978-80-244-1834-6. info
 • HLADKÁ, Marie. Neziskovky nemají k daním co říct (Non profit organisations have nothing to say concerning the taxes). Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor. Praha: ICN, 2007, XV, No 4, p. 8. ISSN 1213-404X. info
 • HLADKÁ, Marie. Neziskovky, vzdělávání a jejich financování (Non profit organisations, education and their funding). Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor. Praha: ICN, 2007, XV, 7-8, p. 25-26. ISSN 1213-404X. info
 • HLADKÁ, Marie. Konkurenceschopnost státu v oblasti vzdělávání (State Competitive Advantage in Educational Field). In Increasing competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges. VŠB - Technical University of OstravaOst: VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. p. 250-255. ISBN 978-80-248-1458-2. info
 • HLADKÁ, Marie. Veřejné služby ve vzdělávání (Public servises in educational field). In Neziskové organizace ve veřejných službách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 153-177. ISBN 978-80-210-4423-4. info

2022/01/28


Curriculum vitae: Ing. Marie Hladká, Ph.D. (učo 62635), version: English(3), last update: 2022/01/28 14:47, M. Hladká

Another Variant: Czech(1)