Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Mgr. Martin Knížek, Ph.D.
Department
 • Masaryk University
 • Faculty of Science
 • Department of geological sciences
 • Kotlářská 2
 • 611 37 Brno
 • Czech Republic
Employment - Position
 • Assistant Professor
Education and Academic Qualifications
 • 2006 - Mgr.
 • 2012 - Ph.D.
Employment
 • 2007-2009 - SPŠ a VOŠ Příbram; Technical College, Teacher
 • 2009-2011 - ARCADIS Geotechnika, a.s.; Geotechnics
 • 2012-2013 - Department of geological sciences, MU; Assistant
 • 2013-now - Department of geological sciences, MU; Assistant Professor
Teaching Activities
 • Engineering geology
 • Geotechnics
 • Geological Research
 • Documentation of field prospecting
Scientific and Research Activities
 • Geomechanics, Structural Geology and Geotechnics of Underground contructions
 • Mining
 • Regional Geology of Barrandian
 • Karst Geology and Hydrogeology
Activities Outside University
 • Czech Geological Society; vice-chairman
Awards Related to Science and Research
 • Radek Melka Prize - be awarded to the best paper published in 2010 by an young scientist of age up to 35 years from Central European Tectonic Studies Groups
Major Publications
 • KNÍŽEK, Martin, Nikola KONUŠOVÁ, Vojtěch ŠEŠULKA and Dominika MUCHOVÁ. Geomechanické vlastnosti hornin na základě vrtného průzkumu ložiska Cínovec. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. 2019. ISBN 978-80-87487-24-2. info
 • KNÍŽEK, Martin, Viktor GOLIÁŠ and Pavel BOKR. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Sborník abstrakt. Beroun: Česká geologická společnost, 2019. 83 pp. ISBN 978-80-87487-24-2. URL info
 • KNÍŽEK, Martin, Nikola KONUŠOVÁ, Vojtěch ŠEŠULKA and Dominika MUCHOVÁ. Study of geomechanical conditions of magmatic rocks based on drillcore exploration of Cínovec deposit (Bohemian Massif). In 17th Meeting of the Central European Tectonic Groups, CETeG 2019, Rozdrojovice, 24–27 April, 2019. 2019. ISBN 978-80-7075-955-4. URL info
 • KNÍŽEK, Martin, Karolína FAKTOROVÁ and Rostislav MELICHAR. Strength of sedimentary rocks near fault structures (Barrandian, Bohemian Massif). In CETEG 2018 - 16th Meeting of the Central European Tectonic Groups, April 18-21, Rytro, Poland. 2018. ISSN 2299-8004. info
 • URBÁNEK, Petr and Martin KNÍŽEK. Pevnostní charakteristiky kontaktu beton-hornina za různých podmínek. In STUDENTSKÁ GEOLOGICKÁ KONFERENCE 2018. 2018. ISBN 978-80-210-8960-0. URL info
 • AUDY, Marek, Igor AUDY, Martin KNÍŽEK and Libor LÁNÍK. Kde vzniká Punkva (Topas v Amatérské jeskyni v letech 2013–2017) (Where does the Punkva River originate (Topas Club in the Amatérská Cave in years 2013–2017)). Speleofórum. Praha: Česká speleologická společnost, 2018, vol. 37, p. 6-15. ISSN 1211-8397. info
 • NEČAS, Jiří and Martin KNÍŽEK. Strukturně-geologické poměry hornin v místě plánovaného tramvajového tunelu pod Wilsonovým lesem v Brně. In Otvorený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a České geologické společnosti, Vysoké Tatry 2017. 2017. ISBN 978-80-972667-7-6. info
 • KNÍŽEK, Martin, Karolína FAKTOROVÁ and Dominika MUCHOVÁ. Orientační zjišťování pevnosti hornin na neobvyklých lokalitách. In Otvorený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a České geologické společnosti, Vysoké Tatry 2017. 2017. ISBN 978-80-972667-7-6. info
 • ZACHOVALOVÁ, Kateřina, Rostislav MELICHAR and Martin KNÍŽEK. Geologická olympiáda - soutěž pro základní a střední školy v ČR. In Otvorený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a České geologické společnosti, Vysoké Tatry 2017. 2017. ISBN 978-80-972667-7-6. info
 • KNÍŽEK, Martin, Karolína FAKTOROVÁ and Dominika MUCHOVÁ. Vývoj pevnosti v nehomogenním horninovém masivu. In Datel J.V., Tomášek, J. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017. Brno: PřF MU, ČAH a ČAIG, 2017. p. 33-34. ISBN 978-80-903635-5-7. info
 • NEČAS, Jiří and Martin KNÍŽEK. Elektronické zpracování geologických dokumentací. In Datel J.V., Tomášek, J. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017. Brno: PřF MU, ČAH a ČAIG, 2017. p. 119-120. ISBN 978-80-903635-5-7. info
 • KNÍŽEK, Martin, Klára DUDINSKÁ and Milan KÖSSLER. Some structural geology findings from the construction railway corridor IV (Moldanubian, Bohemian Massif). In Central European Tectonic Groups Annul Meeting - CETeG 2016. 2016. ISBN 978-80-223-4071-7. info
 • KNÍŽEK, Martin and Rostislav MELICHAR. Three phases activity of the Clay Fault (Barrandian). In 13th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 2015. ISBN 978-80-7075-880-9. Odkaz na PDF verzi sborníku info
 • KNÍŽEK, Martin, Zdeněk TÁBORSKÝ and Martin IVANOV. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti - Sborník abstrakt (OGK ČGS & SGS 2015. Conference Proceedings). Mikulov: Česá geologická společnost a Masarykova univerzita, 2015. 113 pp. ISBN 978-80-210-7980-9. URL info
 • KNÍŽEK, Martin and Rostislav MELICHAR. The Clay and Závist faults – one large strike-slip fault in the east part of Barrandian (Bohemian Massif). In 12th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 2014. ISSN 0072-100X. info
 • LAKOTOVÁ, Klára, Martin KNÍŽEK and Milan KÖSSLER. Structure orientation analysis of Nové spojení Tunnel (Vítkov hill, Barrandian, Czech Republic). In 12th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group. 2014. ISSN 0072-100X. info
 • KNÍŽEK, Martin, Rostislav MELICHAR and Vojtěch ŠEŠULKA. Clay and Závist faults as one large Variscan strike slip fault around Kozičín, Pičín and Řitka villages (Barrandian, Bohemian Massif). In 4th International Students Geological Conference, April 19-21, 2013, Brno, Czech Republic, 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6206-1. info
 • KNÍŽEK, Martin, Eduard STRAKA, Jiří TLAMSA and Milan KÖSSLER. Geological survey and the implementation of some underground construction in the Czech Republic. In 4th International Students Geological Conference, April 19-21, 2013, Brno, Czech Republic, 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6206-1. info
 • KNÍŽEK, Martin, Eduard STRAKA, Jiří TLAMSA and Milan KÖSSLER. Impact of geological survey on the implementation of the underground construction. In 12th International Conference Underground construction Prague 2013. 2013. ISBN 978-80-260-3867-2. info
 • TLAMSA, Jiří, Jiří ROUT and Martin KNÍŽEK. Implementation of geological exploration works in the environment of rocks mass with strong tectonics disturbance in the area of Červený vrch/Bořislavka station on the new metro line V.A in Prague. In 12th International Conference Underground construction Prague 2013. 2013. ISBN 978-80-260-3867-2. info
 • KNÍŽEK, Martin, Eduard STRAKA, Jiří TLAMSA and Milan KÖSSLER. Vliv geologického průzkumu na realizaci podzemních staveb. In 12. Mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2013. 2013. ISBN 978-80-260-3867-2. info
 • TLAMSA, Jiří, Jiří ROUT and Martin KNÍŽEK. Problematika realizace geologických průzkumných prací v prostředí horninového masivu se silným tektonickým porušením v protoru stanice Červený vrch/Bořislavka na trase metra V.A v Praze. In 12. Mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2013. 2013. ISBN 978-80-260-3867-2. info
 • KNÍŽEK, Martin, Eduard STRAKA, Jiří TLAMSA and Milan KÖSSLER. Impact of geological survey on the implementation of the underground construction. In Butovič, A., Hilar, M., Škopková, I., Zlámal, J. 12th International Conference Underground construction Prague 2013, Proceedings. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2013. p. 1-6. ISBN 978-80-260-3868-9. info
 • KNÍŽEK, Martin, Eduard STRAKA, Jiří TLAMSA and Milan KÖSSLER. Vliv geologického průzkumu na realizaci podzemních staveb. In Butovič, A., Hilar, M., Škopková, I., Zlámal, J. 12th International Conference Underground construction Prague 2013, Proceedings. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2013. p. 1-6. ISBN 978-80-260-3868-9. info
 • TLAMSA, Jiří, Jiří ROUT and Martin KNÍŽEK. Implementation of geological exploration works in the environment of rocks mass with strong tectonics disturbance in the area of Červený vrch/Bořislavka station on the new metro line V.A in Prague. In Butovič, A., Hilar, M., Škopková, I., Zlámal, J. 12th International Conference Underground construction Prague 2013, Proceedings. 2013th ed. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2013. p. 1-5. ISBN 978-80-260-3868-9. info
 • TLAMSA, Jiří, Jiří ROUT and Martin KNÍŽEK. Problematika realizace geologických průzkumných prací v prostředí horninového masivu se silným tektonickým porušením v protoru stanice Červený vrch/Bořislavka na trase metra V.A v Praze. In Butovič, A., Hilar, M., Škopková, I., Zlámal, J. 12th International Conference Underground construction Prague 2013, Proceedings. 2013th ed. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2013. p. 1-6. ISBN 978-80-260-3868-9. info
 • KNÍŽEK, František, Martin KNÍŽEK, Jan KRŠKA and Jakub LUKÁŠEK. Vltavínové hrance (Facetted Moldavites). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Masarykova univerzita, 2013, vol. 20, 1-2, p. 49-53. ISSN 1212-6209. info
 • KNÍŽEK, Martin, Rostislav MELICHAR and Vojtěch ŠEŠULKA. The large variscan strike-slip fault between Kozičín and Řitka villages, Barrandian, Bohemian Massif. Mineralia Slovaca. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2012, vol. 44, No 1, p. 87. ISSN 1338-3523. info
 • KNÍŽEK, Martin, Jiří TLAMSA and Milan KÖSSLER. Geologický průzkum - důležitý faktor v podzemním stavitelství (Geological research - an important factor in underground ingeneering). In Zakládání staveb Fundations, Brno 2012, Poučení z významných geotechnických projektů a realizací. Brno: Securkon s.r.o., 2012. p. 133-136. ISBN 978-80-86604-59-6. info
 • KNÍŽEK, Martin and Rostislav MELICHAR. Stratigraphy fault-cut diagram and stratigraphic separation diagrams methods. Travaux Géophysiques. Praha: Institute of Geophysics, Acad. Sci. CZ, 2011, vol. 40, -, p. 39-40. ISSN 0231-5548. info
 • ŠEŠULKA, Vojtěch, Martin KNÍŽEK and Rostislav MELICHAR. Geophysical research of Clay Fault in the vinicity of village Pičín (Barrandian, Bohemian Massif). Travaux Géophysiques. Praha: Institute of Geophysics, Acad. Sci. CZ, 2011, vol. 40, -, p. 80-81. ISSN 0231-5548. info
 • KNÍŽEK, Martin and Rostislav MELICHAR. Metodika tvorby diagramů zlomového odříznutí a diagramů stratigrafické separace (Stratigraphy fault-cut diagrams and Stratigraphic separation diagrams methods). In 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Monínec 21.-25.9.2011. 2011. ISBN 978-80-87487-00-6. info
 • KNÍŽEK, Martin, Roman KOCOUREK, Eduard STRAKA and Markéta KERNSTOCKOVÁ. Geologické poměry nově budovaných železničních tunelů na modernizované trati Benešov - Votice (Geological settings of new tunnels on the railway-track Benešov - Votice). In 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Monínec 21.-25.9.2011. 2011. ISBN 978-80-87487-00-6. info
 • KNÍŽEK, František, Martin KNÍŽEK, Jan KRŠKA and Jakub LUKÁŠEK. Unikátní vltavíny - vltavínové hrance (Unique moldavites – facetted Moldavites). In 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Monínec 21.-25.9.2011. 2011. ISBN 978-80-87487-00-6. info
 • ŠEŠULKA, Vojtěch, Martin KNÍŽEK and Rostislav MELICHAR. Geofyzikální průzkum jílové rozsedliny u obce Pičín (Geophysical research of Clay fault in the vinicity of Pičín village). In 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Monínec 21.-25.9.2011. 2011. ISBN 978-80-87487-00-6. info
 • KNÍŽEK, Martin, Rostislav MELICHAR and Jiří JANEČKA. Stratigraphic separation diagram - a tool for fault analysis in the Barrandian region (Bohemian Massif, Czech Republic). In 8th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group, 22-25 April 2010, Machocice Kapitulne, Poland, str. 79-81. 2010. Rozšířený abstrakt info
 • KNÍŽEK, Martin, Jiří BRUTHANS, Jiří KAMAS, Igor AUDY, Vladislav KAHLE, Stanislav LEJSKA and Ivo DOSTÁL. Nové poznatky o proudění suchdolských vod v Moravském krasu na základě stopovacích zkoušek (New data on Suchdol ponors in the Moravian karst based on tracer tests). Speleofórum 2010. Praha: Česká speleologická společnost, 2010, vol. 29, No 1, p. 136-143. ISSN 1211-8397. info
 • KNÍŽEK, Martin, Petr GADAS and Lukáš VONDROVIC. Studentská geologická konference 2010, Brno, 14.-15. května 2010, Sborník abstraktů (Students geology confererence 2010, Brno,). Brno: Masarykova univerzita, 2010. 60 pp. ISBN 978-80-210-5178-2. info
 • KNÍŽEK, Martin, Jiří BRUTHANS, Jiří KAMAS, Vladislav KAHLE and Igor AUDY. Stopovací zkoušky - umíme objevit neznámé jeskyně, aniž bychom do nich vstoupili? (Tracer tests - cave exploratation and karst aquifer study). In Studentská geologická konference 2010, Brno, 14.-15. května 2010, Sborník abstraktů. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 24-25. ISBN 978-80-210-5178-2. info
 • KNÍŽEK, Martin, Rostislav MELICHAR and Jiří JANEČKA. Stratigraphic separation diagrams as a tool for determining fault geometry in a folded and thrusted region: an example from the Barrandian region, Czech Republic. Geological Journal. John Wiley & Sons, 2010, vol. 45, 5-6, p. 536-543. ISSN 0072-1050. doi:10.1002/gj.1206. Plný text info
 • KNÍŽEK, Martin and Petr GADAS. Studentská geologická konference, Brno 22.-23.5.2009, Sborník abstraktů (Student's geology conference, Brno May 22.-23., 2009, Abstract Book). In Studentská geologická konference 2009. 2009. info
 • KNÍŽEK, Martin and Petr GADAS. Moravský kras - exkurzní průvodce (Moravian karst - excursion guide). Brno: ÚGV PřF MU, 2009. 19 pp. Studentská geologická konference 2009. info
 • KNÍŽEK, Martin, Rostislav MELICHAR and Jiří JANEČKA. Stratigraphic separation diagram - tool for fault analysis on the Barrandian area. In KNÍŽEK, Martin and Petr GADAS. Studentská geologická konference, Brno 22.-23.5.2009, Sborník abstraktů. 2009. info
 • KNÍŽEK, Martin, Rostislav MELICHAR and Jiří JANEČKA. The Stratigraphic Separation Diagram - An Amazing Tool for Fault Analysis. In International Meeting of Young Researchers in Structural Geology and Tectonics YORSGET-08. 2008. info
 • ČERNÝ, Jan, Rostislav MELICHAR, Martin KNÍŽEK and Jiří JANEČKA. Touching the Detachment (Ockov Fault, Barrandian, Czech Republic). In International Meeting of Young Researchers in Structural Geology and Tectonics YORSGET-08. 2008. info
 • KNÍŽEK, Martin. Studentské závěrečné práce věnované krasu (Students diploma thesis of karst researches). Speleo. Praha: Česká speleologická společnost, 2008, vol. 2008, No 50, p. 69-71. ISSN 1213-4724. info
 • KNÍŽEK, Martin, Anna VOJTĚCHOVSKÁ, Jiří KAMAS and Jiří BRUTHANS. Nové interpretace stopovacích zkoušek na příkladu Moravského krasu (New interpretation of tracer test including of Moravian karst). In FAMĚRA, Martin and Kamil KROPÁČ. Moravskoslezské paleozoikum 2007. Olomouc: Katedra geologie PřF UP, 2007. p. 12-13. info
 • KNÍŽEK, Martin, Jiří KAMAS and Jiří BRUTHANS. Stopovací zkoušky na podzemní Punkvě a na toku Říčky (Tracer tests on the Punkva underground river and the Říčka brook). Speleofórum 2007. Praha: Česká speleologická společnost, 2007, vol. 26, No 1, p. 82-87, 5 pp. ISSN 1211-8397. info
 • KNÍŽEK, Martin and Rostislav MELICHAR. Mystery of the Prague Fault. In CzechTec07 - 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech tectonic Studies Group, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. Praha: České geologická služba, 2007. p. 41-42. ISBN 978-80-7075-695-9. info
 • KNÍŽEK, Martin and Rostislav MELICHAR. Mystérium pražského zlomu (barrandien) (Mystery of the Prague fault (barrandian)). In Sborník abstrakt a exkurzní průvodce - 3. sjezd České geologické společnosti Volary 2007. 2007. ISBN 978-80-87139-11-0. info
 • KNÍŽEK, Martin, Anna VOJTĚCHOVSKÁ, Jiří KAMAS and Jiří BRUTHANS. Kvantitativní stopovací zkoušky v Moravském krasu (Quantitative tracer tests of the Moravian karst). In Sborník abstrakt a exkurzní průvodce - 3. sjezd České geologické společnosti Volary 2007. Praha: Česká geologická společnost, 2007. p. 38. ISBN 978-80-87139-11-0. info
 • KNÍŽEK, Martin, Jiří KAMAS and Jiří BRUTHANS. Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II.: Podzemní Punkva v okolí Macochy (New tracer tests in the Moravian karst II.: the Punkva underground river in the surrounding of the Macocha Chasm). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006. Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol. 14, No 14, p. 113-116. ISSN 1212-6209. info
 • VOJTĚCHOVSKÁ, Anna, Martin KNÍŽEK, Jiří BRUTHANS and Helena VYSOKÁ. Nové stopovací zkoušky v systému Rudické propadání - Býčí skála (New tracer tests in the Rudické propadání-Býčí skála cave). Speleofórum 2006. Praha: ČSS, 2006, vol. 25, No 25, p. 90-92. ISSN 1211-8397. info
 • KNÍŽEK, Martin, Anna VOJTĚCHOVSKÁ, Jiří BRUTHANS and Helena VYSOKÁ. Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu I.: jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála (New tracer tests in the Moravian karst I.: the Rudické propadání-Býčí skála cave system). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005. Brno: Masarykova univerzita, 2006, vol. 13, No 13, p. 122-126. ISSN 1212-6209. info
 • KNÍŽEK, Martin, Anna VOJTĚCHOVSKÁ, Jiří KAMAS and Jiří BRUTHANS. Kvantitativní stopovací zkoušky v Moravském krasu (The quantitative tracer test in the Moravian karst). In Studentská geologická konference 2006. Brno: ÚGV PřF MU, 2006. p. 17-18. info
 • KNÍŽEK, Martin. Nové poznatky o karbonátových konkrecích v jeskynních sedimentech Koněpruských jeskyní (New research in carboniferous concretion of the cave clastic sediments of Koněprusy caves). In Studentská geologická konference 2005, Brno. Brno: Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty MU, 2005. p. 20-20. info

2016/05/04


Curriculum Vitae: Mgr. Martin Knížek, Ph.D. (učo 63755), version: English(1), last update: 2016/05/04 17:16, M. Knížek

Another Variant: Czech(1)