CURRICULUM VITAE

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Vědeckovýzkumná činnost
Universitní aktivity
Mimouniversitní aktivity
Ocenění vědeckou komunitou

2017/02/03