Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Havlíčková Kysová, Šárka, Ph.D.
Department/Faculty/University
 • Department of Theatre Studies/Faculty of Arts/Masaryk University, Brno, Czech Republic
Function, current position
 • Assistent Professor, specialist
 • Department vice-head
 • Chair of Editorial Board of Theatralia (http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/theatralia/index)
Education and academic qualifications
 • 2007 - 2010: Masaryk University, Brno, Faculty of Arts: theory and history of theatre, film and audiovisual culture - Ph.D. (thesis "Hastabhinaya. Hand Gestures in Tradinional Theatre Art of India")
 • 2001 – 2007: Masaryk University, Brno, Faculty of Arts: Czech philology (master thesis: "Czech Verbs with Two Internal Arguments")
 • 2001 – 2006: Masaryk University, Brno, Faculty of Arts: theory and history of theatre(master thesis:"Aesthetics of Ancient Indian Art. The Rasa Theory")
 • 1997 – 2001: Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť, Zlín
Research activities
 • Theatre Theory
 • Conceptual Mataphor Theory in Theatre
 • Scenography of Opera
 • Opera in Brno (History of Staging)
 • Traditional Indian Theatre
Professional stays abroad
 • 2015, 13-18 April: Poland (Warsaw, Instytut Kultury Polskiej), teaching
 • 2015, March 28-April 4: Greece (Athens, National and Kapodistrian University of Athens), teaching
 • August 2011: Japan (Osaka, Kyoto), research of traditional Japanese theatre
 • Decembre 2008 - February 2009: India - research of traditional Indian theatre
 • July 2008: Greece (Epidauros), summer school
 • 2006 – 2007: Universität in Potsdam: Institut für Linguistik, Institut für Slawistik (Erasmus)
 • 2007 EGG (Brno) Eastern Generative Grammar, summer school
 • 2006 EGG (Olomouc) Eastern Generative Grammar, summer school
Other academic activities, research projects, grants
 • Theatralia - Chair of Editorial Board
Major publications
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Singing in the Blend (Made) of Colours, Canvas, and Stones : Staging of Operatic Shakespeare in the Czech Republic after 1989. In Shakespeare in Central Europe after 1989 : common heritage and regional identity II, 25.-26. 5. 2020, online conference, organised by Pazmány Péter catholic University, Institute of English and American Studies. 2020. Web site of the project info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Mentální prostory opery : kognitivní teorie v analýze operního představení a inscenace (Mental Spaces of the Opera : Cognitive Approach to the Operatic Productions). Opus musicum. Opus musicum o.p.s., 2020, vol. 52, No 5, p. 6-23. ISSN 0862-8505. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Acquiring 'a new way of thinking about theatre...'. Theatralia. Masarykova univerzita, 2020, vol. 23, No 1, p. 171-173. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2020-1-15. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Dramatické obrazy z dějin národa slovenského: Juro Jánošík (1954) Beg Bajazid (1957) Svatopluk (1960) (Dramatic Images from the History of the Slovak Nation: Juro Jánošík (1954) Beg Bajazid (1957) Svatopluk (1960)). In Koblišková, Zuzana. LV100 : Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia. 1st ed. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2020. p. 79-88. ISBN 978-80-8059-229-5. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Mezi realismem a jevištní metaforou : tvorba operního režiséra Miloše Wasserbauera (Between realism and stage metaphor : the work of opera director Miloš Wasserbauer). In Teatrologická společnost - veřejné přednášky, Divadelní ústav, Praha. 2020. web site of the event info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Comittee member - "Contemporary Art". Fondy EHP a Norska, odborná hodnotící komise žádostí o grantovou podporu, 2020 - 2022. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. odborná hodnotitelka. Rada pro výzkum, vývoj a inovace, 2020 - 2020. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Režisér jako koncept : Tvorba operního režiséra Miloše Wasserbauera v padesátých a šedesátých letech 20. století (A Concept of Theatre Director : Miloš Wasserbauer's Legacy from 1950s and 1960s). První vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2019. 298 pp. ISBN 978-80-246-4460-8. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Czech Theatrical Imagination in Teatro alla Scala : František Tröster and Miloš Wasserbauer’s Production of Katerina Izmailova (1964). Czech and Slovak Journal of Humanities : Musicologica. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019, vol. 2019, No 2, p. 60-69. ISSN 1805-3742. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. “Iron Curtain Up?”: Staging Shakespearean Operas in the Czech Republic after 1989. In „Iron curtain up!“ Shakespeare, 30 years after, Bratislava, 3.-4.3.2019. 2019. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Fall of evil, fall of good : Towards Cognitive Analysis of Performances of Verdi’s Shakespearean Operas. In Cognitive Futures in the Arts and the Humanities 2019, Mainz, June 19.-23.2019. 2019. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Space for Performing Dynamics of Power : Scenography for Verdi’s Macbeth in the Czech Republic after 2000. In ESRA - Shakespeare and European Geographies: Centralities and Elsewheres, Rome, July 9-12, 2019. 2019. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Land as a Mother, Land as a Grave. Productions of Verdi‘s Macbeth after 1989 and/from Cognitive Perspective. In Shakespeare in Central Europe after 1989: common heritage and regional identity, Budapest, December 1-3, 2019. 2019. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka and Helena SPURNÁ. Hudební divadlo Waltera Felsensteina a jeho domácí recepce (Walter Felsenstein's music theatre and his Czech reception). Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2018, vol. 53, No 1, p. 15-34. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2018-1-2. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Působení Miloše Wasserbauera ve Slovenském národním divadle v Bratislavě v padesátých letech a na začátku šedesátých let 20. století (Miloš Wasserbauer’s Work at the Slovak National Theatre in the 50s and Early 60s of the 20th Century). Slovenské divadlo : revue dramatických umení. Veda, 2018, vol. 66, No 4, p. 362-379. ISSN 0037-699X. doi:10.2478/sd-2018-0022. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. “Digging in the Score” : Conceptual Metaphor Theory and Analyzing Opera Stage Direction. In Metaphor across contexts and domains : from description to application (RaAM 2018), 27.-30.6.2018, Hong Kong. 2018. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Dynamics of Evil : Two Stagings of Verdi’s Otello in the State Theatre in Brno (1967, 1989). In Shakespeare in Changing Cultural Paradigms, 29.-30.11.2018, Bratislava. 2018. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Janáčkovy opery v Brně : realismus a metafory jevištní interpretace (Janáček's Operas in Brno : Realism and Metaphors in Staging Practice). 2018. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Opera v současném světě (Opera in Contemporary World). Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře. Brno: Masarykova univerzita, 2018, vol. 21, No 1, p. 191-196. ISSN 1803-845X. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Clelia Falletti, Gabriele Sofia and Victor Jacono (eds.) : Theatre and Cognitive Neuroscience. Consciousness, Literature and the Arts. 2018, vol. 19, 2/3. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka and Christian C. BILLING. Czech and Slovak Scenography for Shakespeare. In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 268 pp. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka and Christian C. BILLING. Making space for Shakespeare in the Central European imaginary : editorial. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře. Masarykova univerzita, 2018, vol. 21, No 2, p. 7-13. ISSN 1803-845X. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka and Helena SPURNÁ. Realismus hudebního divadla Waltera Felsensteina – pravda, nebo mýtus? (Realism of Walter Felsenstein's Music Theatre : truth or myth?). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, vol. 20, No 1, p. 88-121. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2017-1-6. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Inspirace v kognitivní filmologii : audiovizuální metafora jako analytický nástroj (An Inspiration from Cognitive Film Studies : Audiovisual Mataphor as an Analytic Tool). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, vol. 20, No 1, p. 169-174. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Verdi's Macbeth and Otello in Brno at the Verge of the Velvet Revolution : Between Stage Metaphor and Stage Realism. In Czech and Slovak Scenography for Shakespeare Symposium, 3. 3. 2017, Ohio State University, Ohio, USA. 2017. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Teoretické dílo Miloše Wasserbauera v kontextu dobového myšlení o operní inscenační tvorbě (Theoretical work of Miloš Wasserbauer in relation to the contemporary thinking about staging opera). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, vol. 20, No 2, p. 69-95. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2017-2-4. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Miroslav Kouřil a jeho cesta ke strukturalismu jako metodě i programu (Miroslav Kouřil and His Approach to Structuralism as a Method and Programme). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, vol. 19, No 1, p. 144-158. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2016-1-7. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Stage Metaphors in Verdi's Otello : Miloš Wasserbauer's State Theatre Production (Brno 1967) in the Context of Otello's Staging Tradition. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, vol. 19, No 2, p. 29-58. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2016-2-2. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka and Helena SPURNÁ. Dramaturgická východiska opery Státního divadla v Brně v době působení Václava Noska a Miloše Wasserbauera (The Dramaturgy of the State Theatre in Brno under Václav Nosek and Miloš Wasserbauer). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, vol. 19, No 1, p. 212-227. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2016-1-11. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Stage Metaphor and Directing of Opera: Brno, Second Half of the 20th Century. In Metaphor in the Arts, in Media and Communication (11th Conference of the Association for Researching and Applying Metaphor), Berlin, 1-4 July 2016. 2016. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Shakespearovské opery na brněnském jevišti (Operatic Shakespeare in Brno). 2016. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Metafory, kterými hrajeme : perspektivy a meze české kognitivní teatrologie (Metaphors we act by : prospects and limits of the Czech cognitive theatrology). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, vol. 18, No 1, p. 65-84. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2015-1-4. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Cognitive Theatre Studies - An Introduction. In Lectures at Department of Theatre Studies, Athens. 2015. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Operatic Shakespeare on the Stage of the State Theatre in Brno. In Czech and Slovak Scenography for Shakespeare, 6.-7. November, 2015, University of Hull, United Kingdom. 2015. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. From the score to the stage : an illustrated history of continental opera production and staging. In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 153-156. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka and Barbora DIEGO RIVERA PŘÍHODOVÁ. Archaeology of Concepts and Ambitions: Performing Structuralism through the Field of Scenography (Czechoslovakia, 1970s). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, vol. 17, No 2, p. 111-121. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. A fresh approach to old issues. Maya Tangeberg–Grischin: The Techniques of Gesture Language – a Theory of Practice. In Theatralia, roč. 17, č. 2, 241-243. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 241-243. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Searching for the Perfect Sign.Structuralist Theory and Asian Acting Techniques. In Theatre and Stratification, Warwick, FIRT/IFTR. 2014. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. ORIENTace. K metodologii výzkumu tradičního indického divadla (ORIENTation. Towards the methodology of research of traditional Indian theatre). In Veřejné přednášky Katedry divadelních studií a Teatrologické společnosti. 2014. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Šéfredaktorka; Předsedkyně redakční rady (Editor-in-Chief; Chair of the Editorial Board). Theatralia. Revue současného myšlení o divadelní kultuře / Theatralia. Journal of Theatre Studies, 2014. ISSN 1803-845X. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka, David DROZD and Martin BERNÁTEK. Úvod do teorie divadla: vybrané kapitoly (Theatre Theory: Selected Themes). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 61 pp. ISBN 978-80-210-6766-0. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka and Barbora DIEGO RIVERA PŘÍHODOVÁ. Miroslav Kouřil’s Scenographic Theory: Establishing a New Scientific Discipline in the Totalitarian Regime. In Re-Routing Performance, Barcelona, mezinárodní konference FIRT/IFTR. 2013. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka and Barbora DIEGO RIVERA PŘÍHODOVÁ. Archaeology of Concepts and Ambitions: Performing Structuralism through the Field of Scenography (Czechoslovakia, 1970s). In Prague Semiotic Stage Revisited II, Brno, KDS, FF MU. 2013. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Divadelní formy Asie v teoretickém díle Jiřího Veltruského (Asian theatrical forms reflected in theoretical works by Jiří Veltruský). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč.16, č. 1, p. 81-101. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie (Hastabhinaya : Hand Gestures in Traditional Theatre Art of India). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 236 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta ; č. 419. ISBN 978-80-210-6406-5. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka and Barbora PŘÍHODOVÁ. Prague Semiotic Stage - Revisited. 1st ed. Brno: Katedra divadelních studií FF MU, Nakladatelství MU (Muni Press), 2012. p. 1-237. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. ‘Asian’ Theatre Sign: Its Potential and Its Limits in the History of the Czech Structuralist Thought. Theatralia. Revue současného myšlení o divadelní kultuře. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 2, p. 89-99. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Nicola Savarese. Eurasian Theatre : drama and performance between East and West from classical antiquity to the present. Theatralia. Revue současného myšlení o divadelní kultuře. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 2, p. 211-219. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka and Barbora PŘÍHODOVÁ. Miroslav Kouřil's theory of scenography in the archive materials : a research report. Theatralia. Revue současného myšlení o divadelní kultuře. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 2, p. 227-231. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Asijské divadelní formy v teoretickém díle Jiřího Veltuského. Zpráva o výzkumu (Asian Theatre Forms in Theoretical Work of Jiří Veltruský. A Research Report). In Strukturalistický poločas. 2012. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Kúdijáttam - když divadlo vychází z chrámu (Koodiyattam: when theatre emerges from a temple). Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2012, roč. 23, č. 3, p. 36-54. ISSN 0862-5409. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. "Asian" theatre sign: its potential and its limits for the Czech structural thought. In Prague Semiotic Stage Revisited. 2011. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. A Journey into Theatrical Space: The Project of the Scenographic Encyclopaedia and its Prolegomena. Theatralia. Brno, 2011, roč. 14, č. 1, p. 244-253. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Asian Theatre in Metamorphosis: Interculturality and the Images of Orient in the Czech Theatre. In Torchinov Readings (Sankt-Peterburg University). 2011. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka and Barbora LEŠTÁCHOVÁ. Velké prádlo v mezikulturní výměně. K problematice interkulturalismu v divadle (Susugigawa in an intercultural exchange: to theatrical interculturalism). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2011, vol. 14, No 2, p. 161-178. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Ivan R. V. Rumánek: Japoská dráma nó. Žáner vo vývoji (Ivan R. V. Rumánek: Japanese Noh Drama. Genre in Development). In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 279-285. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Jana Pilátová: Hnízdo Grotowského. Na prahu divadelní antropologie. Theatralia. Brno: MU, 2010, 13 / 2010, No 1, p. 113-115. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Brněnské setkání zástupců divadelních muzeí (Meeting of representatives of theatre museums in Brno). Theatralia. Brno: MU, 2010, 13 / 2010, No 1, p. 118-119. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Znakové systémy asijských divadelních forem v českém myšlení o divadle (Sign systems of Asian theatre forms in context with Czech thinking on theatre). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 13, 2010/2, p. 24 - 39. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Divadlo nezávislé Indie: Anglicky psaná indická dramatika (Theatre of Independent India: Indian Drama Written in English). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 1., 1-2, p. 79 - 94. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Scénografové brněnského divadla po roce 1945. Dokumentace scénografické sbírky Moravského zemského muzea (The stage design in Brno after 1945. Documentation in The Moravian Museum drafts collection.). In O divadle 2008. Sborník příspěvků z konferencí O divadle na Moravě a ve Slezsku III. a Paměť divadla v Olomouci. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. 254 pp. ISBN 978-80-244-2427-9. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Estetika staroindického divadelního umění. Teorie rasy. (Ancient Indian Theatre. Rasa Theory.). Theatralia. Sborník prací filozofické fakulty MU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008, vol. 2007, No 10, p. 145-159. ISSN 1214-0406. info
 • KYSOVÁ, Šárka and Jitka ŠŤÁVOVÁ. Teatrologický trojboj (Theatrological Triathlon). Divadelní revue. Praha: Divadelní ústav, 2008, vol. 2008, No 1, p. 80-81. ISSN 0862-5409. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Směřování k rase v dramatickém textu: Kalidásův Ztracený prsten (Towards Rasa in a Dramatic Text: Abhijnana-Shakuntala of Kalidasa). Theatralia. Sborník prací filozofické fakulty MU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008, vol. 2008, No 11, p. 113-132. ISSN 1214-0406. info

2015/05/04


Curriculum vitae: Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (učo 66521), version: English(1), last update: 2015/05/04 09:39, Š. Havlíčková Kysová

Another Variant: Czech(1)