Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
  • Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., nar. 1.6.1972 v Brně, ženatý, dvě děti (Jiří, Karel)
Pracoviště
  • katedra historie
Vybrané publikace
  • MIHOLA, Jiří. K problematice ženských řeholních institucí a jejich místu ve společnosti na Moravě v 19. století v kontextu dějepisné výuky (The problems of women monastic institutions and their place in society in Moravia of the 19th century in the context of history teaching). In Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů. 2006th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 163-166. ISBN 80-86633-74-8. info

2011/10/23


Životopis: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (učo 6665), verze: čeština(1), změněno: 23. 10. 2011 11:00, J. Mihola