Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.,
Department
 • Masaryk University
  Faculty of Social Studies
  Department of Social Policy and Social Work
  Joštova 10
  Brno 60200
  Czech Republic
  phone: +420549494463
  email:kubalis@fss.muni.cz
Employment - Position
 • Associate Professor
Education and Academic Qualifications
 • 2019: Doc. Faculty of Social Studies MU (Social Policy and Social Work)
 • 2005: Ph.D. Faculty of Social Studies (Social Policy and Social Work)
 • 2005: PhDr. Faculty of Social Studies (Social Policy and Social Work)
 • 1998: Mgr. Faculty of Social Studies (Sociology - Social Policy and Social Work)
Employment
 • 2001 - Faculty of Social Work
 • 2001 - Research Institute for Labour and Social Affairs - Research Centre Brno
Teaching Activities
 • Policy of Social Services
 • Social Services for the Elderly
 • Social Work Method´s - makro
 • Participative Approach in Social Work
 • Elder Care and Services
Scientific and Research Activities
 • 2018 - 2020: Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky obecních úřadů. TA ČR. Program ÉTA (TL01000229). Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v. i.
 • 2018 – 2019: Standardy sociální práce ve veřejné správě. MPSV ČR (VUS2_11). Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
 • 2017 - 2018: Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve vybraných zdravotnických zařízeních. MPSV ČR (DC540/2017). Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v. i.
 • 2016 – 2017: Analýza potřeb sociálních pracovníků na obcích ve vztahu k zajišťování bydlení. MPSV ČR (DC521/2016). Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v. i.
 • 2016: Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce. TA ČR. Program BETA (TB05MPSV006). Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v. i.
 • 2014 – 2017: Vládnutí, sociální investice a sociální inovace v oblasti sociálních služeb denní péče v České republice a Norsku. MŠMT ČR. Česko-norský výzkumný program (7F14058). Fakulta sociálních studií MU.
 • 2014 – 2015: Využívání poznatků sociálního šetření v sociální práci se žadateli o příspěvek na péči, TA ČR. Program Omega (TD020037). Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v. i.
 • 2013 – 2015: Modernization and restructuring of social services in the Czech Republic: the studies of selected areas. MŠMT ČR. Pprogram COST CZ (LD_13063). Fakulta sociálních studií MU.
 • 2012 – 2013: Pojetí sociální pomoci a metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi. TA ČR. Program Omega (TD010042). Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v. i.
Internship
 • University of Applied Sciences Utrecht, Institute for Social Work Amersfoort, The Netherlands
 • Technological Education Institute Iraklion, Faculty of Health and Social Welfare, Department of Social Work. Greece
 • University of Kassel, Faculty of Social Work and Social Welfare, Germany
University Activities
 • Department head - Department of Social Policy and Social Work, FSS MU
 • Scientific Board, FSS MU
 • Dean´s Board, FSS MU
 • Shared Programme Board Public and Social Policy and Human Resources
 • Shared Programme Board Social Work
Activities Outside University
 • The National Accreditation Bureau for Higher Education - evaluator - panel Social Work
 • Association of Social Workers - member
 • Advisory Board for Community Planning, Regional Authority of South Moravia Region - member
Major Publications
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina, Zdeňka DOHNALOVÁ and Jiří VANDER. Nástroje zjišťování spokojenosti klientů v domovech pro seniory – příspěvkových organizacích města. 1st ed. Brno: Fakulta sociálních studií MU. Institut pro sociální politiku a sociální práci., 2019. 29 pp. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Komunitní plánování sociálních služeb jako příležitost pro rozvoj a růst (The social services community planning as the opportunity for development and growth). In Financování sociálních služeb, Hodonín, 21.3.2019. 2019. URL info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina, Jan OUJESKÝ and Martin BRAUN. Směřování sociálních služeb v Jihomoravském kraji (Aiming of social services in South Moravia Region). 2019. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Komunitní plánování v Jihomoravském kraji : zkušenosti, přínosy, rizika (Community planning in South Moravia Region : experiences, benefits, risks). In Historie a vývoj sociálních služeb pro seniory a osoby zdravotně postižené. Kyjov. 2019. URL info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Služby sociální péče : aktuální výzvy a rizika. (Social Care Services : current challenges and risks.). In Sociální péče ve městě Brně - trendy a priority. Statutární město Brno, Odbor sociální péče Magistrátu města Brna. 8.10.2019. 2019. prezentace info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Participace veřejnosti na rozhodování o sociálních službách na místní úrovni : význam, možnosti, překážky (The participative decision-making in local social services policy : relevance, possibilities, limits). In Komunitní plánování v obcích a jeho význam v současné době. Hodonín, 19.3.2018. 2018. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Individuální plán poskytování služby jako možná forma podpory rodinných pečujících. (The individual care plan of social service providing as the possible form of family caregivers support.). In Individuální plánování v práci sociálního pracovníka. Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Brno, 29.5.2018. 2018. URL info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Profesionalizace sociální práce ve zdravotnictví : možnosti a limity. (The professionalization of social work in health care : possibilities and limits.). In XV. Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové, 20. 9. 2018. 2018. URL info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Koordinace pomoci jako významný faktor podpory domácí péče. In Stárnout doma, v obci, v místě : sborník konference Institutu důstojného stárnutí Diakonie ČCE. 1. vydání. Praha: Diakonie ČCE, 2018. p. 29-32. ISBN 978-80-87953-33-4. sborník info
 • VÁLKOVÁ, Jana and Kateřina KUBALČÍKOVÁ. Providing care services: strategies of key actors in childcare and elderlycare in the Czech Republic. In Tomáš Sirovátka and Jana Válková. Understanding Care Policies in Changing Times: Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway. Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture/Masaryk University, 2017. p. 87-114. Sociology Series, Volume 17. ISBN 978-80-7325-424-7. info
 • PLASOVÁ, Blanka and Kateřina KUBALČÍKOVÁ. Balancing acts: Family care strategies and policy frameworks in the Czech Republic (In this chapter are sumarized findings regarding objectives, needs and existing solutions in child and eldercare in views of care funders, regulators, formal care providers and other national level stakeholders. Given the multilevel character of care ser). In Tomáš Sirovátka and Jana Válková. Understanding Care Policies in Changing Times: Experiences and Lessons form the Czech Republic and Norway. Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture, 2017. p. 135-160. Sociology Series, Volume 17. ISBN 978-80-7325-424-7. info
 • PLASOVÁ, Blanka and Kateřina KUBALČÍKOVÁ. Strategie rodin i jednotlivců s potřebou zajištění péče a strategie aktérů, kteří služby péče o děti a seniory regulují, financují a poskytují. Zjištění z České republiky. (Strategies of families/service users in need of child- and eldercare and strategies of key actors of child- and eldercare policies (rebulators, funder, providers) in the Czech Republic.). In Politiky péče o děti a seniory v měnící se společnosti: zkušenosti z České republiky a Norska. 2017. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Role terénních a ambulantních služeb při zajištění péče o seniora v domácím prostředí (The role of field-based and out-patient services in family caregiving). In Inspekce kvality - Sociální práce - Práce s rodinou : Odborná konference Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Brno, 17.10.2017. 2017. Program info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina, Gábor SZÜDI, Jaroslava SZÜDI and Jana HAVLÍKOVÁ. The de-institutionalisation of care for older people in the Czech Republic and Slovakia : national strategies and local outcomes. In Flavia Martinelli, Anneli Anttonen and Margitta Mätzke. Social Services Disrupted : Changes, Challenges and Policy Implications for Europe in Times of Austerity. 1st ed. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017. p. 239-258. New Horizons in Social Policy. ISBN 978-1-78643-210-0. doi:10.4337/9781786432117. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Jana VÁLKOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Pavel HORÁK, Blanka PLASOVÁ, Markéta HORÁKOVÁ, Marie Louise SJEEBERG, Thomas HANSEN, Jorunn T. JESSEN, Kari STEFANSEN, Margunn BJORNHOLT and Liridona GASHI. Understanding care policies in changing times : experiences and lessons from the Czech republic and Norway. 1st ed. Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture, 2017. 236 pp. Sociology Series, vol. no. 17. ISBN 978-80-7325-424-7. URL info
 • VÁLKOVÁ, Jana, Kateřina KUBALČÍKOVÁ and Blanka PLASOVÁ. Analýza situace rodin s předškolními dětmi a rodin se závislým seniorem z perspektivy rodin a klíčových aktérů v oblasti tvorby politik péče a poskytování služeb. Brno: FSS MU, Institut pro veřejnou politiku a sociální práci, 2017. 63 pp. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina and Jana HAVLÍKOVÁ. Current Developments in Social Care Services for Older Adults in the Czech Republic: Trends Towards Deinstitutionalization and Marketization. Journal of Social Service Research. Taylor & Francis, 2016, vol. 42, No 2, p. 180-198. ISSN 0148-8376. doi:10.1080/01488376.2015.1129014. URL info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Komunitní práce jako součást role sociálních pracovníků na obcích: možnosti a limity. In Perspektivy komunitní sociální práce v ČR. Olomouc, 16.9. 2016, Caritas. 2016. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. The social inclusion of family caregivers in the Czech elder care: possibilities and limits. In Social Inclusion and Equal Opportunities, Timisoara, 26-28 October 2016, Organized by West Univerzity of Timisoara (Romania) & Nord University (Norway). 2016. info
 • WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ and Imrich VAŠEČKA. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně (Need assessment for Development of Social Services in Brno). Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2016. 385 pp. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina and Jana HAVLÍKOVÁ. The potential of domiciliary care service in the Czech Republic to promote ageing in place. European journal of social work. Oxfordshire: Carfax Publishing, 2015, vol. 18, No 1, p. 65-80. ISSN 1369-1457. doi:10.1080/13691457.2013.844681. URL info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina, Jana HAVLÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ and Zdeňka DOHNALOVÁ. Sociální práce se seniory v kontextu kritické gerontologie (Social Work with Older People in the Context of Critical Gerontology). 1. vydání. Brno: MUNIPress, 2015. 129 pp. ISBN 978-80-210-7864-2. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina and Jana HAVLÍKOVÁ. Demografické souvislosti. In Kateřina Kubalčíková a kol. Sociální práce se seniory v kontextu kritické gerontologie. 1. vydání. Brno: MUNIPress, 2015. p. 13-17. ISBN 978-80-210-7864-2. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Pojetí stáří a potřeba pomoci v kontextu kritické gerontologie. In Kateřina Kubalčíková a kol. Sociální práce se seniory v kontextu kritické gerontologie. 1. vydání. Brno: MUNIPress, 2015. p. 18-42. ISBN 978-80-210-7864-2. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Sociální práce jako nástroj kritické gerontologie. In Kateřina Kubalčíková a kol. Sociální práce se seniory v kontextu kritické gerontologie. 1. vydání. Brno: MUNIPress, 2015. p. 104-117. ISBN 978-80-210-7864-2. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina, Jana HAVLÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ and Zdeňka DOHNALOVÁ. Sociální práce se seniory v kontextu kritické gerontologie (Social Work with Older People in the Context of Critical Gerontology). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 129 pp. ISBN 978-80-210-7864-2. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Celoživotní vzdělávání jako významný prvek soudobé sociální práce (Lifelong Learning as an Important Part of Current Social Work). In Petr Adamec. Současná role celoživotního učení v životě seniorů z multidisciplinární perspektivy. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 43-49. ISBN 978-80-210-7940-3. sborník info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Celoživotní vzdělávání jako významný prvek soudobé sociální práce (Lifelong Learning as an Important Part of Current Social Work). In Konference k 25. výročí založení Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě. 2015. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Sociální práce a sociální služby (Social work and social services). 2015. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Jana VÁLKOVÁ and Kateřina KUBALČÍKOVÁ. Služby péče o seniory a děti (Eldercare and childcare: national workshop). 2015. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Péče o seniory v ČR : aktuální výzvy (Eldercare in the CR : current challenges). In Služby péče o děti a seniory : národní worshop. 2015. info
 • HAVLÍKOVÁ, Jana and Kateřina KUBALČÍKOVÁ. The regulatory trajectory and current organisational framework of social services and social care in the Czech Republic. Università di Reggio Calabria (Italy): COST Action IS1102‐ Social services, welfare state and places., 2014. 29 pp. National and regional profiles series, paper No. 5. doi:10.12833/COSTIS1102WG1WP05. URL info
 • PUNOVÁ, Monika, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdeňka DOHNALOVÁ, Stanislava ŠEVČÍKOVÁ and Anna JÍLKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu (Social Work Practice in the context of resilience concept). 1-. Brno: MUNI PRESS; Centrum praktických a evaluačních studií, 2014. 224 pp. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7337-1. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Posilování resilience sociálního pracovníka v kontextu komunitní sociální práce (Training of Social Worker Resilience in the Context of Community Social Work). 1st ed. Brno: MUNI PRESS, 2014. p. 160-177, 17 pp. In Monika Punová, Jitka Navrátilová a kol.Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu. ISBN 978-80-210-7337-1. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Mezigenerační vztahy a solidarita z perspektivy sociálních služeb. In Komunitní plánování jako pla􀆞 orma pro rozvoj spolupráce, Znojmo. 2014. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Péče o seniora v domácím prostředí: role rodinných a profesionálních pečovatelů. In Rodinná politika v Jihomoravském kraji, Brno. 2014. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina and Libor MUSIL. Možnosti a překážky výkonu sociální práce na obcích (Possibilities and limits of the municipal social work). 2014. info
 • PUNOVÁ, Monika, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdeňka DOHNALOVÁ, Stanislava ŠEVČÍKOVÁ and Anna JÍLKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu (Social Work Practice in the context of resilience concept). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 224 pp. ISBN 978-80-210-7337-1. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina and Jana HAVLÍKOVÁ. THE CURRENT DEVELOPMENT OF SOCIAL SERVICES IN THE CARE OF THE OLDER PEOPLE IN THE CZECH REPUBLIC: DEINSTITUTIONALIZATION AND/OR MARKETIZATION? Brno, 2014. 17 pp. COST IS 1102. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Long-term care of old person in the context of social services planning at the local level (Long-term care of old persons in the context of social services planning at social level). In Marie Macková (ed.). Long Term Care of the Elderly. 1st. Brno: Marie Macková, University of Pardubice, Faculty of Health Stuides, 2013. p. 32-45. Long Term Care of the Elderly. ISBN 978-80-260-4057-6. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Příspěvek na péči jako příklad inovace - důsledky pro klienty (Care allowance as an Example of Innovation - impact on the clients). In Innovation and Employment in Social Services: new opportunities for growth? (Inovace a zaměstnanost v sociálních službách: nové příležitosti pro podporu ekonomického růstu?) NEUJOBS. Masarykova Universita. VÚPSV. 2013. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Deinstitucionalizace (Deinstitutionalization). In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. p. 248-249. první vydání. ISBN 978-80-262-0366-7. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Chráněné bydlení (Sheltered housing). In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. p. 419-420. první vydání. ISBN 978-80-262-0366-7. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Komunitní plánování (community planning). In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. p. 313-315. první vydání. ISBN 978-80-262-0366-7. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Participativní přístup (Participative approach). In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. p. 106-108. první vydání. ISBN 978-80-262-0366-7. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Stacionáře (Day-care centres). In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. p. 431-432. první vydání. ISBN 978-80-262-0366-7. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Obce a jejich participace při poskytování péče o seniory se sníženou soběstačností Aktivní hráč, nebo přihlížející? (The Municipalities and Their Participation in the Providing Care of Frail Elderly People.The Active Player or the Onlooker?). Sociální práce/Sociálna práca. Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2013, vol. 13, No 4, p. 54-65. ISSN 1213-6204. info
 • HAVLÍKOVÁ, Jana, Olga HUBÍKOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ and Libor MUSIL. Typy pojetí sociální pomoci poskytované příjemcům dávek pomoci v hmotné nouzi pracovníky ÚP ČR po sociální reformě: tři případové studie (Various concepts of social aid provided to people on benefits in material need by Labour Office staff after social reform: Three case studies). Fórum sociální politiky. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2013, vol. 7, No 6, p. 2-9, 9 pp. ISSN 1802-5854. info
 • MUSIL, Libor, Olga HUBÍKOVÁ, Jana HAVLÍKOVÁ and Kateřina KUBALČÍKOVÁ. Raná fáze implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi (The early phase of implementation of the reform within the agenda of assistance in material need). 1st ed. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2013. 107 pp. ISBN 978-80-7416-124-7. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Podpora neformálních pečovatelů v podmínkách poskytování sociálních služeb pro seniory v ČR: příklad Pečovatelské služby (The support of informal carers as the part of social services providing in the Czech Republic: the study of Domiciliary Care Service). Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2012, vol. 12, No 4, p. 89-101. ISSN 1213-6204. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Plánování sociálních služeb a dostupnost adekvátní péče o seniory. (The social services planning and availability of the appropriate care for the elderly.). In Sociální péče: Koncept dlouhodobé péče o seniory. Masarykova Univerzita. Lékařská fakulta. 2012. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Zhodnocení plánování sociálních služeb na Znojemsku (The evaluation of social services planning in the Znojmo district). In Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska: III. konference. Centrum sociálních služeb Znojmo. 2012. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Podpora mezigeneračního soužití v české společnosti. (The support of the generation cohabitation in the Czech society.). In Rodina spojuje generace. Město Brno a Centrum pro rodinu a sociální péči Brno. 2012. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. The Standards for quality as the way to apply the active aging principles to the social services practice. An example of community care service. Journal of Gerontological Social Work. Timisoara, Rumunsko: West University of Timisoara, 2011, vol. 3, No 3, p. 8-16. ISSN 2067-2721. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Individuální plánování v sociálních službách pro seniory: příklad vybrané organizace Pečovatelské služby (The individual planning in social services for the elderly: an example of selected Domiciliary care agency). Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2011, vol. 11, No 3, p. 56-66. ISSN 1213-6204. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Sociální služby na Znojemsku z pohledu zástupců obcí. In Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska. 2011. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Analýzy pro plánování rozvoje sociálních služeb Znojemska. Setkání poskytovatelů a zřizovatelů sociálních služeb. (The analysis for development of social services planning in Znojmo area. Workshop of social services providers and founders.). 2011. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina and Jana HAVLÍKOVÁ. Towards Staying at Home: Could Domiciliary Services be a Possible Way? Czech and Slovak Social Work. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2011, vol. 2011, No 5, p. 3-16. ISSN 1213-6204. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Životní situace seniorů - uživatelů pečovatelské služby (The life situation of the elderly users of domiciliary service). In Sborník IV.. ročníku konference SENIOR LIVING. 1st ed. České Budějovice: Ledax o.p.s., 2010. p. 131-138. ISBN 978-80-254-6455-7. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Zavádění standardů kvality jako zdroj dilemat při práci s klientem (The implementing of the quality standards as the source of dilemmas at work with client). In Etická dimenzia štandardizácie sociálnych služieb. Prešovská univerzita. Filozofická fakulta. Katedra sociálnej práce. Prešov, 19.-20.3.2010. 2010. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje (Needs asssesment of social services usres in South Moravia region). In Plánování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. 2010. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina and Anna KRCHŇAVÁ. Komunitní plánování jako prostor pro účast uživatelů na rozhodování: realita nebo iluze? (The Community Planning as the Place of User Participation in Decision Making Process: Reality or Fiction?). Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2010, vol. 10, No 3, p. 110-121. ISSN 1213-6204. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. The standards for quality in social services in the Czech Republic: Towards active role of service's users. In Active Ageing - A multidisciplinary challenge. International Conference on Gerontological Social Work. The West University of Timisoara. Faculty of Sociology and Psychology. Department of Social Work.Timisora, 19.-20.11.2010. 2010. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. The standards for quality as the way to apply the active aging principles to the social services pracitce. An example of community care service. In Active Ageing - A multidisciplinary challenge. International Conference on Gerontological Social Work. The West University of Timisoara. Faculty of Sociology and Psychology. Department of Social Work. Timisora, 19.-20.11.2010. 2010. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Změna role uživatele Pečovatelské služby - možnosti a překážky. (The changing role of domiciliary service user - possibilities and limits.). In Senior Living 2010. Ledax. Pardubice, 9.-10.11. 2010. 2010. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Komunitní plánování - cesta k aktivní roli klienta sociálních služeb. (The community planning process - toward an active role of social services user.). In Aktivní sociální začleňování v České republice. Network of Local Authority Observatiories on Active Inclusion. Magistrát města Brna. Brno, 9.11.2010. 2010. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Development and trends in social service policy and social work in the Czech Republic. International Week Erasmus. Iraklion, 9-11.6.2010. Technological Education Institute, Faculty of Health and Social Welfare, Department of Social Work. 2010. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina and Jana HAVLÍKOVÁ. Current strategy of social services for the elderly in the Czech Republic: The domiciliary care - opportunities and risks. In European Population Conference 2010. 1-4 September 2010. Vienna, Austria. 2010. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Role uživatele a zjišťování potřeb v procesu komunitního plánování sociálních služeb (The Role of Personal Services Users and the Needs-Assessment into the Community Planning Process). Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2009, vol. 2009, No 1, p. 85-96, 11 pp. ISSN 1213-6204. info
 • MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Jana HAVLÍKOVÁ and Olga HUBÍKOVÁ. Kvalita v sociálních službách: implementace nástroje řízení kvality na úrovni poskytovatelů sociálních služeb (The Quality in Social Services: The process of implementation the quality standards on the providers level). Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2009, vol. 2009, No 1, p. 14-19, 32 pp. ISSN 1802-5854. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Role klienta při vytváření specifické zakázky sociální práce na místní úrovni (The social work specific order formulation on the local level and the role of client in that). Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2009, vol. 2009, No 3, p. 93-102. ISSN 1213-6204. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Deinstitutionalization of the social services for the elderly people in the Czech Republic. Journal of gerontological social work. Timisoara: West University of Timisoara, 2009, vol. 2009, No 2, p. 65-74. ISSN 2067-2721. URL info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina, Libor MUSIL and Jana HAVLÍKOVÁ. Faktory ovlivňující přístup k zavádění Standardů kvality v azylových domech pro osoby bez přístřeší a důsledky pro praxi (The factors affected the implementation of Quality Standard in azylums for homeless and the practical implikation). 2009. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Community planning in the Czech Republic - with examples about services for elderly people. In International developments and trends in Social Policy and Social Work: challenges for social work professionals. 2009. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Životní situace seniorů - uživatelů pečovatelské služby (The life situation of the elderly users of domiciliary service). In SENIOR LIVING 2009. 2009. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Senioři bez přístřeší jako specifická skupina uživatelů sociálních služeb (The homeless elderly people as the specific group of social services users). In Sociálna a ekonomická núdza - bezpečnosť jedinca a spoločnosti. 2009. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Senioři bez přístřeší jako specifická skupina uživatelů sociálních služeb (The homeless elderly people as the specific group of social services users). In Zborník abstraktov: Sociálna a ekonomická núdza - bezpečnosť jedinca a spoločnosti. 2009. ISBN 978-80-970121-5-1. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. User Involvement and Participation in Social Care: A Perspective from the Czech Republic. In Citizenship or Consumerism: User Involvement and Participation in Social Care. University of Kassel, Faculty of Social Work and Social Welfare. 2009. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. The domiciliary service as the form of social inclusion fo the elderly people in the Czech Republic. In International Workshop on the Socio Economics of Ageing. Instituto Superior de Economia Gestato. 2009. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. User-Involvement and Participation in social care: current experience from Czech social services. In International Workshop 2009: User Involvement and Participation in Social Care. Universität Kassel, Fachbereich Sozialwesen, Institute für Sozialpolitik und Organisation Sozialer Dienste. 2009. info
 • MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ and Mirka NEČASOVÁ. Dilemmas Faced by Frontline Workers in Statutory and Non-Governmental Care for Elderly. In Fortunato, V., Frieshahn, G., Kantowicz, E. (Eds.) Social Work in Restructured European Welfare Systems. Roma: Carocci editore, 2008. p. 95-113. first edition. ISBN 978-88-430-4559-4. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Úloha sociálních pracovníků a očekávání společnosti: Jak v praxi spolupracují a jak mohou spolupracovat stoupenci různých pojetí sociální práce? (The role of the social workers and the expectation of the society: How do the representatives of different concepts of social work cooperate in practice and how they should to do it.). 2008. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Pečovatelská služba: Dilemata práce s klientem a překážky zavádění Standardů kvality. In Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví: Kurz v gerontosociologii. 2008. info
 • MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ and Jana HAVLÍKOVÁ. Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané organizaci (The impact of social services policy on the culture of personal social services providing in a selected organization). Praha: VÚPSV Praha, 2007. 68 pp. Transformace sociálních služeb. ISBN 978-80-87007-56-3. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Expertíza pro cílovou skupinu Senioři (The Analysis of the target group The Elderly people). 2007. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina and Olga HUBÍKOVÁ. Závěrečná zpráva z výzkumu posyktovatelů sociálnícb služeb v městě Brně. (The analyze of social services providers in the Brno town.). 2007. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Zpráva z předvýzkumu potřeb uživatelů pro cílovou skupinu Senioři. (The needs-assessment of the elderly people in Brno.). 2007. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Hodnocení aktivit projektu (The evaluation of the project aktivities). 2007. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Zpětná vazba účastníků projektu - poskytovatelů sociálních služeb (The feedback of the project´s participants - the providers of residential social care). 2007. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Přirozené prostředí jako významný aspekt poskytování sociálních služeb seniorům (Natural environment as the important implication of the social services for the elderly people). In Bydlení pro seniory. 1st ed. Brno: Vydavatelství ERA, 2006. p. 21-26. ISBN 80-7366-057-1. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina and Magdaléna ČERNÁ. Komunitní plán sociálních služeb v Brně má být hotov v roce 2007 (The Community Plan for Brno will be done in 2007). Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2006, vol. 2006, No 3, p. 30-32. ISSN 1213-624. info
 • MUSIL, Libor, Olga HUBÍKOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ and Jana HAVLÍKOVÁ. Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování sociálních služeb ve vybrané organizaci OSS. Průběžná zpráva. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2006. ISBN 80-87007-22-0. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina, Olga HUBÍKOVÁ and Jana HAVLÍKOVÁ. Provázanost standardů kvality a komunitního plánování na lokální úrovni. In Kvalita sociálních služeb a komunitní plánování. Brno: Občanská poradna Brno, 2006. p. 22-24. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Sociální služby pro seniory a riziko sociální exkluze (The risk of the social exclusion and the personal social services for the elderly people). In Sociální vyloučení a sociální politika. 1st ed. Brno, Praha: Masarykova universita, VÚPSV, 2006. p. 112-116, 8 pp. ISBN 80-87007-29-8. info
 • MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ and Olga HUBÍKOVÁ. Kvalifiakční potřeby pracovníků v sociálních službách pro seniory (The qualification needs of workers in social services for the elderly. Final report.). Praha: VÚPSV, 2006. 136 pp. ISBN 80-87007-41-7. info
 • MUSIL, Libor, Olga HUBÍKOVÁ and Kateřina KUBALČÍKOVÁ. Kvalifikace pracovníků v sociálních službách. VÚPS Praha, pracoviště Brno: VÚPS Praha, pracoviště Brno, 2005. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Chráněné bydlení - možnost sociálního začleňování seniorů (The sheltered living as the possibility of social inclusion of the elderly people). Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2005, vol. 2005, No 2, p. 140-143, 3 pp. ISSN 1213-6204. info
 • MUSIL, Libor, Olga HUBÍKOVÁ and Kateřina KUBALČÍKOVÁ. Jak překonat nesnáze při zavádění Standardů kvality v Domech na půl cesty a v Pečovatelské službě (How to tackle obstacles of quality standards implementation in Half-Way-Houses - Part I.). Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2004, 2/2004, No 2, p. 31-46. ISSN 1213-6204. info
 • MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ and Mirka NEČASOVÁ. Do social workers avoid the dilemmas of work with cliens? (Do social workers avoid the dilemmasof work with clients?). European journal of social work. Oxfordshire: Carfax Publishing, 2004, 3/2004, No 7, p. 305-319. ISSN 1369-1457. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Nové přístupy k sociálním službám pro seniory (New models in social services for the elderly). In Bydlení seniorů: zkušenosti-perspektivy-tendence. 1st ed. Brno: VUT, Fakulta architektury, 2004. p. 4-6. ISBN 80-214-2591-1. info
 • MUSIL, Libor, Olga HUBÍKOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ and Mirka NEČASOVÁ. Do social workers avoid the dilemmasof work with clients? European journal of social work. Oxfordshire: Carfax Publishing, 2004, vol. 2004, No 3, p. 305 - 319, 14 pp. ISSN 1369-1457. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Politika sociálních služeb a podpora autonomie ve stáří (Policy of personal social services and the autonomy of the elderly people). In Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování. Ostrava: ZSF Ostravská univerzita, 2004. p. 221-227. ISBN 80-7326-026-3. info
 • MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ and Olga HUBÍKOVÁ. Pečovatelská služba a Domy na půl cesty před zavedením standardů kvality sociálních služeb (Homecare and Half-Way-Houses before Implementation of the Standards of Social Services Quality). Sociální politika. Praha: MPSV ČR, 2002, vol. 28, 7-8, p. 14-18. ISSN 0049-0962. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Sociální služby pro seniory v městě Brně a jejich rozvoj. (The development of social services for the elderly in Brno). Brno: Magistrát města Brna, 2001. Studie. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřína. Private partners in Social Insurance-Chapter Czech republic. In Privat Partners in Social Insurance. Leuven: ASSC!, 2001. p. 207-210. ISBN 90-77041-01-X. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Služby pro seniory závislé na pomoci jiné osoby (Services for Senior Citizens Dependent on the Help from the Other Persons). Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2000, vol. 2000, No 5, p. 165-173. ISSN 1212-365X. info

2020/06/25


Curriculum Vitae: doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. (učo 6765), version: English(1), last update: 2020/06/25 19:07, K. Kubalčíková

Another Variant: Czech(9)