Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Jaroslav Suchý
 • nar. 3.2.1971
Pracoviště
 • Pedagogická fakulta
Funkce na pracovišti
 • Učitel
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Nejvyšší dokončené vzdělání: studium anglického jazyka na Filozofické fakultě MU v Brně jsem zakončil Státní magisterskou zkouškou v roce 1995. Další dosažená kvalifikace: asistent trenéra krasobruslení.
Přehled zaměstnání
 • listopad 2012 - dosud: Vyšší odborná zdravotnická škola; 2003 - 2013 - soukromá jazyková škola A SCHOOL; 10/1999-9-2001: Manažer projektu Integrovaný přístup k bydlení pro úřad MČ Brno-Židenice (spolupráce s nizozemskými partnery, příprava a realizace tiskových konferencí, prezentací v ČJ i AJ- a veřejných setkání včetně moderování, spolupráce s politickou reprezentací, zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Magistrátu města Brna,koordinace přípravy rozvojového plánu městské části, příprava různých materiálů v ČJ a AJ, překlady, tlumočení, atd.). 9/1997-9/1999: Jazyková škola The Caledonian School - výuka angličtiny, senior teacher (observace, workshopy, interview, administrativa, práce v Bratislavě). Srpen-26.9.1997: tlumočník - odborný asistent pro a.s. Daewoo-Avia.
Pedagogická činnost
 • Viz. katalog předmětů.
Konferenční příspěvek
 • Vzdělávání prostřednictvím sportu - Belfast, 9.11.2004. Music In A Language Classroom - konference jazykové školy P.A.R.K. 2005. Organizace a vedení workshopu na téma "classroom management" - jazyková škola A SCHOOL, leden 2008. Music In A Language Classroom - Mini konference metodiky anglického jazyka - ZŠ Chalabalova, březen 2008. Music In A Language Classroom; enjoyable drill; how to teach writing -vedení a prezentace na interní konferenci jazykové školy A SCHOOL, 26.4.2008. Music In A Language Classroom - Long Live The Teacher - Dalton Conference 6.5.2008 - Brno. Prezentace na konferencích a organizace konferencí jazykové školy A SCHOOL 2009-2011. Prezentace "Western Songs in a Language Classroom" na konferenci New Ways to Teaching and Learning, Hradec Králové, září 2012. Organizace (a příspěvky v rámci) workshopů projektu NEFLT: Music and Poetry in a Language Classroom (září 2012); Language Schools'Ideas Trade Fair (březen 2013).
Universitní aktivity
 • Rozhovor s Donem Sparlingem: The Messenger, number 3 (2004). E-learningové metody používané na PDF MU při vzdělávání budoucích učitelů angličtiny (Renata Povolná, Jaroslav Suchý, Tamara Váňová) - příspěvek do sborníku z konference "Inováciami k rozvoji plurilingvizmu" - Univerzita Konštantína filozofa, Nitra). - báseň Publish or Perish – The Messenger – I – 2008 - text No Longer Free and Easy – The Messenger – II – 2008 - báseň Publish or Perish II – The Messenger – II – 2008 - báseň When I'm Down - The Messenger / I - 2009 - článek The Dark Side of Travel - The Messenger - II - 2009 - překlad "Stonka" - The Messenger (spring/fall 2011) - básně: Clown, Fridge Poem II a If - The Messenger (spring/fall 2011) - překlad "Pri oltári" - The Messenger (spring 2012) - článek "A Different Kind of Travel" - The Messenger (spring 2012) - báseň "If I had a Chance" - The Messenger (spring 2012) - překlad básně ze soukromé sbírky Ergo Sum Markéty Forró - The Messenger (autumn 2012) - báseň "Poetry's Death" - The Messenger - spring 2013 - ostatní publikace - viz výběr publikací
Mimouniversitní aktivity
 • Publikace: Richard O'Connor: Bodyguardi (aneb svět ochrany důležitých osobností) - překlad - Books, 1999, ISBN: 80-7242-049-6. The Border Story (what happened at Borders to Cross) - Maastricht, říjen 2000 - Brno Housing Project příspěvek na konferenci s následnou reportáží ve sborníku. Tvorba rozvojových plánů (knižní příručka v české a anglické verzi) - spoluautorství - město Brno a město Utrecht, 2002. Článek: Jazykový nebojsa má v zahraničí vyhráno (Rovnost, září 2004). Účast na konferenci Lingua Forum 2005 - Praha, Caledonian School - 8.3.2005. Příspěvek ve článku: Jazykové učebnice (Vzdělání, červen 2005). Článek: Nebojte se jazyků! (Jihomoravské hospodářství, červen 2005). Příspěvek ve článku: Jazyk budoucnosti (Vzdělání, září 2005). Účast na konferenci Lingua Forum 2006 - Praha, Caledonian School - 21.3.2006. Články v časopisech Vzdělání a Jazyky (červen 2006). Účast na mezinárodním zážitkovém kurzu Intertouch - Prázdninová škola Lipnice, červenec 2006. Účast na semináři: NeDivSe - Netradiční divadelní seminář - Prázdninová škola Lipnice - září 2006. Člen redakční rady Brněnského Metropolitanu or roku 2006 do roku 2010 a od roku 2014 do roku 2016. Účast na workshopu prezentačních, vyjednávacích a argumentačních dovedností - Santia, březen 2007. Účast na semináři Psychoseminář - Prázdninová škola Lipnice - duben 2007. Účast na konferenci Bringing Out The Best (OUP) 8.6.2007. Účast na konferenci "Výuka jazykových dovedností" (Pearson Longman, 15.3.2008). Účast na workshopu mediálních dovedností - Vertigo, březen 2010. Účast na workshopu mediálních dovedností - EAD, březen 2011. Účast na konferenci How To Teach Shakespeare (British Council, 11. 3. 2016); Účast na konferenci jazykové školy P.A.R.K. 9. 4. 2016 Účast na konferenci jazykové školy CA Institute of Languages - International Language Symposium - červen, 2017.
Vybrané publikace
 • SUCHÝ, Jaroslav and Alena DOBROVOLNÁ. Poetry in Foreign Language Teaching. In The 23rd P.A.R.K. Conference. 2018. The 23rd P.A.R.K. Conference info
 • SUCHÝ, Jaroslav. No Longer Free and Easy (IDIOmaTIC exprexxions can be fun). Poetry in eMotion, 2017. URL info
 • SUCHÝ, Jaroslav and Alena DOBROVOLNÁ. Go Iambic. 2017. URL info
 • SUCHÝ, Jaroslav and Alena DOBROVOLNÁ. Writing is an art; write creatively. In Lifelines and Life Skills: ELT for the Real World. 2017. info
 • SUCHÝ, Jaroslav. Experiential Learning in FLT. In AKTEV. 2017. info
 • SUCHÝ, Jaroslav. Experiential Learning in FLT - presentation. In Študentské fórum XVI. 2017. info
 • SUCHÝ, Jaroslav. Experiential Learning in Foreign Language Teaching. In Janíková, V.; Hanušová, S. Research in Foreign Language Teaching and Learning / Fremdsprachenlehr- und Fremdsprachenlernforschung. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 57-67. ISBN 978-80-210-8869-6. info
 • ZEISEK, Adam and Marie ŠIMÁKOVÁ. Poetry in eMotion Handbook. Bc. D. L. Schneiter - korektor; Dobrovolná, Soldánová, Suchý - autoři básní. Brno: powerprint, Praha, 2016. 35 pp. ISBN 978-80-87994-62-7. http://www.poetryinemotion.cz http://www.poetryinemotion.cz info
 • ŠIMÁKOVÁ, Marie and Adam ZEISEK. Poetry in eMotion Handbook 2016. Bc. D. L. Schneiter - proofreading; Child, Suchý - authors of poems. Brno: powerprint, Praha, 2016. 32 pp. ISBN 978-80-7568-021-1. URL info
 • SUCHÝ, Jaroslav. Western Songs and Music in ELT. 2012. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Martin ADAM, Naděžda VOJTKOVÁ, Aaron Marc COLLIER, Michaela PÍŠOVÁ, Alena KAŠPÁRKOVÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Tamara VÁŇOVÁ, Jitka KAZELLEOVÁ, Jaroslav SUCHÝ, Ailsa Marion RANDALL, Martin NĚMEC, Radek VOGEL and Jana ZERZOVÁ. ELT Signposts 2011. 10th National and International Conference of the Moravian and Silesian Association of Teachers of English (MSSUA). 2011. info
 • SUCHÝ, Jaroslav. Christmas Songs in ELT. 2011. URL info
 • SUCHÝ, Jaroslav. Western Songs in ELT. 2011. info
 • SUCHÝ, Jaroslav. Games in ELT. In Games in ELT. 2010. URL info
 • SUCHÝ, Jaroslav. On-Line Poets Society. 2010. URL info
 • SUCHÝ, Jaroslav. Workshop Christmas Songs in a Language Classroom. 2009. URL info
 • SUCHÝ, Jaroslav. Workshop Music in a Language Classroom. 2009. URL info
 • SUCHÝ, Jaroslav and Jaroslav SUCHÝ. classroom management - workshop (classroom management). 2008. info
 • SUCHÝ, Jaroslav. workshops: Music in a Language classroom; enjoyable drill; how to teach writing. 2008. info
 • Translating Song Lyrics - fall 2005. 2005. info
 • Creative Poetry Writing - Fall 2005. 2005. info
 • VÁŇOVÁ, Tamara, Renata POVOLNÁ and Jaroslav SUCHÝ. E-learningové metody používané na PdF MU Brno při vzdělávání budoucích učitelů angličtiny (E=learning methods used at the Faculty of Education? Masaryk University, Brno when educating future teachers of English). In Inováciami k rozvoju plurilingvizmu, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, editovali Mikuláš Czajlik, Beáta Ďuračková a Rastislav Žitný. 1. vyd. Nitra: UKF v Nitre, Fakulta stredoeurópských štúdií, Inštitút kvality vzdelávania pre krajiny strednej a východnej Európy, 2004. 4 pp. ISBN 80-8050-762-7. info
 • SUCHÝ, Jaroslav. Bodyguards, The World of VIP. 1999th ed. Brno, Česká republlika: Books, 1999. 184 pp. Jota - nové obzory. ISBN 80-7242-049-6. info

2017/07/17


Životopis: Mgr. Jaroslav Suchý (učo 68564), verze: čeština(1), změněno: 17. 7. 2017 14:32, J. Suchý