Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Mirna Stehlíková Đurasek, 1979
Pracoviště
 • Ústav slavistiky
  Filozofická fakulta MU
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Lektorka chorvatského jazyka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005: Mgr., Český jazyk a literatura – Filozofie, Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu
Přehled zaměstnání
 • od 2009 Ústav slavistiky FF MU v Brně (lektorka)
 • od 2006 Ústav slavistiky FF MU v Brně (asistentka)
 • od 2005 Ústav slavistiky FF MU v Brně (externí lektorka)
Pedagogická činnost
 • Vyučované předměty :
 • Jazykový kurz VII (podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009)
 • Překladatelský seminář II (podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009)
 • Praktický jazyk II (podzim 2005, podzim 2007, podzim 2009)
 • Jazykový kurz VIII (jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010)
 • Chorvatská konverzace (jaro 2006)
 • Praktický jazyk III (jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010)
 • Jazykový kurz IV (jaro 2006, jaro 2010)
 • Jazykový kurz V (podzim 2006, podzim 2008, podzim 2010)
 • Jazykový kurz I (podzim 2006, podzim 2008, podzim 2010)
 • Jazykový kurz VI (jaro 2007, jaro 2009, jaro 2011)
 • Praktický jazyk I (jaro 2007, jaro 2009, jaro 2011)
 • Jazykový kurz II (jaro 2007, jaro 2009, jaro 2011)
 • Jazykový kurz IX (podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010)
 • Jazykový kurz III (podzim 2007, podzim 2009)
 • Jazykový kurz X (jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011)
 • Jazykový kurz IV (jaro 2008)
 • Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků (jaro 2009)
 • Exkurze do Chorvatska (podzim 2009)
 • Pravopisne vježbe (podzim 2010)
 • Jazykový kurz A I (podzim 2010)
 • Vedení diplomových prací:
 • Sandra Libická: Rodná jména a jejich hypokoristika v chorvatském a českém jazyce
 • Zuzana Jireková: Romány chorvatských spisovatelek s tematikou války v Jugoslávii v letech 1991-95
 • Jana Krohová: Tvorba deminutiv a augmentativ v češtině a chorvatštině
 • Lucia Grabecová: Úloha vidu při tvorbě slovesných tvarů v chorvatštině a češtine ve srovnávacím aspektu
 • Tereza Drtinová: Glagolski prilog sadašnji i prošli u hrvatskome i češkome
 • Jana Krohová: Vlastní jména v české a chorvatské verzi překladu knihy Harry Potter a Kámen mudrců
 • Markéta Zelená: Číslovky v chorvatštině a češtině ve srovnávacím aspektu
 • Pavel Pilch: Psovka u hrvatskome i češkome jeziku
 • Lucia Grabecová: Komparatívna analýza učebníc chorvátčiny pre začiatočníkov
Akademické stáže
 • 2005 - Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Kabinet češtiny pro cizince, semestrální kurz češtiny pro cizince
 • 2003/2004 - Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Kabinet češtiny pro cizince, dvousemestrální kurz češtiny pro cizince
 • 2003 - Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Kabinet češtiny pro cizince, dvoutýdenní intenzivní jazykový kurz
 • 2002 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Letní škola slovanských studií, třítýdenní studijní pobyt
 • 2002 - Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Kabinet češtiny pro cizince, dvoutýdenní intenzivní jazykový kurz
Mimouniverzitní aktivity
 • od 2016 - členka Společnosti chorvatských literárních překladatelů (Društvo hrvatskih književnih prevodilaca)
Vybrané publikace
 • STEHLÍKOVÁ DURASEK, Mirna. Ovaj ljubazni svijet (This Kindly World). Zagreb: Centar za knjigu, 2016. Quorum 160-161-162, 2016, ISSN 0352-7654. info
 • STEHLÍKOVÁ DURASEK, Mirna. Ususret prijevodu – prevođenje na hrvatski kao strani jezik (Towards the Translation: On Translating to Croatian as a Foreign Language). In Krejčí, Pavel; Krejčová, Elena. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě : kolektivní monografie. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2015. p. 245-252. ISBN 978-80-905336-6-0. info
 • STEHLÍKOVÁ DURASEK, Mirna. Jáchym Topol: Hladnom zemljom (Jáchym Topol: Through the Cold Country). Zagreb: VBZ, 2015. Europom u trideset knjiga. ISBN 978-953-304-729-4. URL info
 • STEHLÍKOVÁ DURASEK, Mirna. Jonáš Zbořil: Dogovor (Jonáš Zbořil: Deal). Zagreb, 52. Goranovo proljeće, 2015.: Studentsko kulturno umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, 2015. info
 • STEHLÍKOVÁ DURASEK, Mirna. Emil Hakl: O roditeljima i djeci (Emil Hakl: Of Kids and Parents). Zagreb: Porfirogenet, 2015. Europeana. ISBN 978-953-56198-5-7. URL info
 • KREJČOVÁ, Elena and Mirna STEHLÍKOVÁ DURASEK. Zlato li e mulčanieto ili za kakvo mulči periodičnijat pečat na malcinstvata? (Is Silence Gold or What Does the Press of Minorities Keep Silence About?). Balkanistic Forum. 2015, vol. 24, No 2, p. 193-199. ISSN 1310-3970. info
 • STEHLÍKOVÁ DURASEK, Mirna. Teškoće sa zamjenicama: odstupanja kod čeških studenata hrvatskoga (Difficulties with Pronouns: Errors of Czech Students of Croatian). In Elena Krejčová, Pavel Krejčí. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Brno: Porta Balkanica, 2014. p. 635-645. ISBN 978-80-904846-7-2. info
 • STEHLÍKOVÁ DURASEK, Mirna. Adam Borzič: Puškin me nadražuje (Adam Borzič: Pushkin Excites Me). Zagreb: Studentsko kulturno umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić, 2014. 51. Goranovo proljeće. info
 • STEHLÍKOVÁ DURASEK, Mirna. Frazemi kao klizav teren: o jeziku čeških studenata hrvatskoga (Phrasemes as a Slippery Ground: On the Language of Czech Students of Croatian). Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2014, vol. 18, No 2014, p. 327-331. ISSN 1450-5061. URL info
 • STEHLÍKOVÁ DURASEK, Mirna. Jaroslav Rudiš: Nebo pod Berlinom (Jaroslav Rudiš: The Sky Under Berlin). Zagreb: Centar za knjigu, 2014. Quorum, 154-155-156. info
 • STEHLÍKOVÁ DURASEK, Mirna. (Ne)podnošljivost jezičnih odstupanja ((Non)tolerability of language errors). In Černý, Marcel; Kedron, Kateřina; Příhoda, Marek. Prolínání slovanských prostředí. Červený Kostelec ; Praha: Pavel Mervart, 2012. p. 219-228. ISBN 978-80-7465-024-6. info
 • STEHLÍKOVÁ DURASEK, Mirna. Suvremene tendencije u prevođenju češke beletristike na hrvatski jezik (Contemporary tendencies in translating Czech fiction to Croatian language). In Pospíšil, Ivo; Šaur, Josef. Evropské areály a metodologie : (Rusko, střední Evropa, Balkán a Skandinávie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 225-230. ISBN 978-80-210-5434-9. info
 • STEHLÍKOVÁ DURASEK, Mirna. Ponavljanje jezičnoga gradiva u okviru nastave hrvatskoga kao stranoga jezika za početnike (Repetition in Language Lessons during Croatian Language Courses for Foreigners). In Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. Brno: Porta Balkanica, 2011. p. 192–194. ISBN 978-80-904846-2-7. info
 • STEHLÍKOVÁ DURASEK, Mirna. Tomáš Přidal: Čovjek u mojoj kadi (Tomáš Přidal: A Man in my Bath). Zagreb: Centar za knjigu, 2010. Quorum. info

2016/11/12


Životopis: Mgr. Mirna Stehlíková Đurasek (učo 70607), verze: čeština(1), změněno: 12. 11. 2016 22:43, M. Stehlíková Đurasek