Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Department
 • Department of International Relation and European Studies, Faculty of Social Studies, Masaryk University.
 • RMU, Department for Development
Employment - Position
 • Associate Professor
 • Director
Education and Academic Qualifications
 • 2007: Associate professor in political science, Faculty of Social Studies, Masaryk University
 • 1999: Ph.D. in political science, Faculty of Arts, Masaryk University
 • 1996: MA in political science, Faculty of Arts, Masaryk University
Employment
 • since 2017: Director, Rectorate MU, university project OP VVV Muni 4.0
 • since 2007: Associate professor, Department of International Relations and European Studies
 • 1999 - 2007: Junior lecturer
Fields of Research Interest and Teaching activities
 • EU history, EU institutions, Lobbying in the EU, Constitutional revisions in EU, Treaties development etc.
Project Activities
 • University strategic project Muni 4.0, (ID number: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418), OP VVV
 • Faculty project "Inovací bakalářských studijních programů k lepší zaměstnatelnosti (ID number: CZ.1.07/2.2.00/28.0238), OPVK
 • Faculty project "Internacionalizace, inovace, praxe: sociálně-vědní vzdělávání pro 21. století (ID number: CZ.1.07/2.2.00/28.0225), OPVK
 • Jean Monnet Chair - European Commission 2012 - 2015
 • Project MPSV - Moderní společnost a její proměny 2004 - 2009
 • Project BCES 2003, 2004
 • Jean Monnet Project - European Commission 1997 - 2001
 • GACR 2000 - 2002
 • Fond rozvoje Vysokých škol 2000
University Activities
 • Member of the Scientific Board of the Faculty of Social Studies, Masaryk University
 • Member of the Doctoral Board of the PhD studies program in International Territorial Studies at the Faculty of Social Studies, Masaryk University
 • Vice-Rector for Development 2015-2019
 • Vice-Dean for Strategy and Development, public relations, study affairs (2005 - 2015)
 • Head of the Department of International Relations and European Studies
Activities Outside University
 • Member of editorial board of scientific journal International relations, Prague.
 • Member of control commitee of Jean Monnet programme - ministery of Education
 • Member of programme board of Internatonal relations, FSV UK Prague (till 2018)
 • Member of evaluation board GAČR (till 2012)
Major Publications
 • PITROVÁ, Markéta and Pavel DVOŘÁK. Vliv regionálních vlád na pozice států v Radě EU: Ústavně-právní perspektiva (The Influence of Regional Governments on National Positions in the Council of the EU: A Legal and Constitutional Perspective). Mezinárodní vztahy. Ústav mezinárodních vztahů, 2016, 51/2016, No 3, p. 27-51. ISSN 0323-1844. webová stránka časopisu, text on line. info
 • PITROVÁ, Markéta and Jana ZATLOUKALOVÁ. Postoj zainteresovaných zájmových skupin k veřejné konzultační praxi Evropské komise (Reflection of the decade of the European Commission’s public consultation practice). Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2015, vol. 50, No 1, p. 46-72. ISSN 0323-1844. URL info
 • PITROVÁ, Markéta and Ondřej MOCEK. Jmenovité hlasování v Evropském parlamentu (The RCV voting in European parliament). Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2014, vol. 49, No 4, p. 64-80. ISSN 0323-1844. web časopisu MV info
 • PITROVÁ, Markéta and Radana KUBOVÁ. Rejstřík transparentnosti EU: Hodnocení regulačních pravidel podle CPI (The EU Transparency Register: Evaluation of the Lobby Rules via the CPI methodology). Středoevropské politické studie. Masarykova univerzita, 2013, XV, No 4, p. 324 - 341. ISSN 1212-7817. doi:10.5817/CEPSR.2013.4.324. web časopisu Středoevropské politické studie info
 • PITROVÁ, Markéta and Vratislav HAVLÍK. Evropské komunální kanceláře jako nástroj prosazování zájmů německých obcí v Bruselu (European communal offices as means of promoting the interests of German municipalities in Brussels). Acta Politologica. Praha: FSV UK Praha, 2012, vol. 4, No 3, p. 246-262, 18 pp. ISSN 1803-8220. URL info
 • PITROVÁ, Markéta and Jana ZATLOUKALOVÁ. Rejstřík zástupců zájmových skupin Evropské komise: očekávání a skutečnost (The European Commission Register of Interest Representatives: Expectation and Reality). Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011, XVIII, No 3, p. 274 - 299. ISSN 1211-3247. info
 • PITROVÁ, Markéta and Radana KUBOVÁ. Regulace procesu prosazování zájmů v Evropské unii: Lobbistické kodexy chování (The Regulation of the Process of Interest Assertion in the European Union: The lobbyists´Codes of Conduct). Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010, vol. 45, No 3, p. 30-54, 24 pp. ISSN 0323-1844. info
 • PITROVÁ, Markéta and Petr FIALA. Evropská unie (European union). 2., dopl. a aktual. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 803 pp. Evropská politika, číslo publikace: 300. ISBN 978-80-7325-223-6. info
 • PITROVÁ, Markéta. Populism in the first European elections in the Czech. European Integration online Papers. Austria: ESCA, 2007, vol. 11, No 1, p. 2-12, 10 pp. ISSN 1027-5193. European Integration online Papers (EIoP) info
 • PITROVÁ, Markéta. Konventní proces a vytváření ústavní smlouvy (EU Convention process and the establishing of the EU Constitution). Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007, XIV, No 4, p. 283-303. ISSN 1211-3247. info
 • PITROVÁ, Markéta. Zjednodušení institucionálního rámce EU: model, nebo přání ústavní smlouvy? (The simplification of the institutional framework of the EU: a model or a wish of EU constitution?). In Evropská unie na počátku 21. století. Praha: Karolinum, 2006. p. 93-100, 7 pp. ISBN 80-246-1154-6. info
 • FIALA, Petr and Markéta PITROVÁ. Evropská referenda (The European referendas). 1st ed. Brno: CDK, 2005. 311 pp. 171. ISBN 80-7325-051-9. info
 • PITROVÁ, Markéta and Petr KANIOK. Institut předsednictvá Evropské unie - principy, problémy a reforma (The EU Presidency: Principles, problems and reform). Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2005, vol. 40, No 3, p. 5-24. ISSN 0323-1844. info
 • FIALA, Petr, Markéta PITROVÁ and Petr KANIOK. European Political Parties and the Draft European Constitution. Perspectives: The Central European Review of International Affairs. Praha: Institute of International Relations, 2005, vol. 24, No 1, p. 21-41, 20 pp. ISSN 1210-762X. info
 • PITROVÁ, Markéta. Institutionelle Folgen der EU-Erweiterung (Institutional implications of the EU enlargement.). In Europa in der Denkpause. Wege aus der Verfassungkrise. Land Brandenburg, BRD: Brandenburgische Landeszentrale fur politische Bildung, 2005. p. 60-68. Internationale Probleme unf Perspektiven. ISBN 3-932502-47-7. info
 • PITROVÁ, Markéta and Petr FIALA. Postavení Ceské republiky v institucionální strukture Evropské unie (The Czech republic position in the EU institutional structure). Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2004, vol. 2004, No 1, p. 75-92. ISSN 1214-813X. info
 • PITROVÁ, Markéta, Petr FIALA and Petr KANIOK. Evropské politické strany a návrh evropské ústavy (European Political parties and project of European constitution). Mezinárodní vztahy. Praha: ÚMV, 2004, vol. 39, No 4, p. 5-22. ISSN 0323-1844. info
 • PITROVÁ, Markéta and Petr FIALA. Evropská unie (Europen union). Brno: CDK, 2003. 737 pp. mimo edice, svazek 1. ISBN 80-7325-015-2. info
 • PITROVÁ, Markéta. Institucionální struktura Evropské unie. Vliv integračních paradigmat na výstavbu institucí (EU institutional structure. Influence of the integrational paradigmas on the institutional building). Brno: Nadace Universitas Masarykiana, Brno, nakl. Nauma, 2002. 126 pp. Edice Scientilla. ISBN 80-86258-32-7. info
 • FIALA, Petr and Markéta PITROVÁ. Rozšiřování ES/EU (ES/EU Enlargement). Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2001. 193 pp. Studie, č. 19. ISBN 80-210-2645-6. info
 • PITROVÁ, Markéta. Institucionální struktura Evropské unie (European Union Institutional Structure). 1. vydání. Brno: MPÚ MU, 1999. 111 pp. ISBN 80-210-2237-X. info

2020/03/23


Curriculum Vitae: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (učo 7317), version: English(1), last update: 2020/03/23 13:46, M. Pitrová

Another Variant: Czech(1)