Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
 • Born on 9th May 1969 in Moravia, the City Boskovice
Department
Employment - Position
 • Associate Professor (Docent)
Education and Academic Qualifications
Employment
Teaching Activities
 • Constitutional Law, Political Science
Scientific and Research Activities
 • Constitutional System of Slovakia, Head of State, Self-government, Justice.
University Activities
Activities Outside University
Awards Related to Science and Research
Major Publications
 • KOUDELKA, Zdeněk. Jaroslav Krejčí. Protektorátní premiér a předseda Ústavního soudu (Jaroslav Krejčí. Protectorate Prime Minister and President of the Constitutional Court). 1st ed. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2021. 146 pp. Extra 676. ISBN 978-80-7502-475-6. Kniha na webu nakladatele. info
 • KOUDELKA, Zdeněk. Znaky a vlajky Moravy (Coast of Arms and Flags of Moravia). Právo a bezpečnost. Brno: Vysoká škola Ambis, 2020, vol. 2020, No 2, p. 25-50. ISSN 2336-5323. Časopis na webu vydavatele. info
 • KOUDELKA, Zdeněk, Petr PRŮCHA and Jana ZWYRTEK HAMPLOVÁ. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář (The Act of Municipality - Kommentary). 1st ed. Praha: Nakladatelství Leges, 2019. 477 pp. Komentátor. ISBN 978-80-7502-335-3. Web nakladatele info
 • KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky (The President of Republic). 2. aktualizované a doplněné. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2018. 376 pp. Teoretik 327. ISBN 978-80-7502-126-7. Předmluva prezidenta ke knize doc. Zdeňka Koudelky „Prezident republiky“ Publikace na stránkách vydavatelství info
 • KOUDELKA, Zdeněk. Transcendentní pramen práva (Transcendental Source of Law). 1st ed. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2018. 56 pp. Teoretik 462. ISBN 978-80-7502-261-5. Kniha na webu vydavatele info
 • KOUDELKA, Zdeněk, Miroslav RŮŽIČKA and František VONDRUŠKA. Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou (The Act of the Prosecution with a Commentary and a Judiacature). 1st ed. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2010. 400 pp. Komentátor 26. ISBN 978-80-87212-25-7. info
 • KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy samosprávy (The Legal Rules of Self-government). 2nd ed. Praha: Linde Praha a.s., 2008. 346 pp. 753. ISBN 978-80-7201-690-7. Knihovní záznam. info
 • KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva (The Self-gouvernment). 1st ed. Praha: Linde Praha a.s., 2007. 400 pp. 726. ISBN 978-80-7201-665-5. info

2021/07/25


Curriculum Vitae: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (učo 756), version: English(1), last update: 2021/07/25 11:42, Z. Koudelka

Other Variants: Czech(1), German(1), Russian(1)