Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Ekonomicko-správní fakulta
  Katedra veřejné ekonomie
  Lipová 41A
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003: vysokoškolské doktorské, veřejná ekonomie, Ph.D., Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně
 • 1998: vysokoškolské, veřejná ekonomika, Ing., Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně
 • 1996: vysokoškolské, ekonomika terciární sféry, Bc., Západočeská univerzita v Plzni, fakulta ekonomická Cheb
Přehled zaměstnání
 • 2016 - 2020: proděkanka pro vnější vztahy a marketing ESF MU
 • 2003 - dosud: odborný asistent, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, katedra veřejné ekonomie
 • 2000-2003: asistent Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Pedagogická činnost
 • Veřejná ekonomie
 • Ekonomika bydlení
 • Ekonomika technické infrastruktury
 • Řízení ve veřejné správě
 • Ekonomika veřejného sektoru
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2016-2018: Řízení výkonnosti ve veřejné správě - teorie vs. praxe v České republice a v jiných zemích střední a východní Evropy (GA16-13119S)
 • 2014-2017: ITTSOIN - Social Innovation and Civic Engagement (613177)
 • 2012-2014: Identifikace a evaluace regionálně specifických faktorů úspěšnosti reforem v duchu NPM - země CEE (GA ČR č. P403/12/0366)
 • 2002: Extenzita a intenzita státní sociální podpory bydlení (GA ČR č. 402/01/0146)
 • 1999-2004 : Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR (MŠMT č.145600001)
Akademické stáže
 • 2002: Lodz (Polsko): týdenní stáž, Uniwersystet Lódzki, Wydzial Ekonomiczno-Socjologiczny
Univerzitní aktivity
 • 2017 - 2020: členka Redakční rady časopisu MUNI.CZ MU
 • 2016 - 2020: člen vědecké rady ESF MU
 • 2016 - 2020: členka Programové rady Univerzity třetího věku MU
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2013: Cena děkana za rok 2012 v kategorii "Akademičtí pracovníci – vědecký článek"
Vybrané publikace
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar and Jiří ŠPALEK. Why do elderly households decide to move? In Matějová, L. Proceedings of the 21st International Conference: Current Trends in Public Sector Research. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2017. p. 394-401. ISBN 978-80-210-8448-3. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar and Jiří ŠPALEK. Housing of Seniors in the Czech Republic: Challenges for Social Services. Journal of Social Service Research. Taylor & Francis, 2017, vol. 43, No 5, p. 580-592. ISSN 0148-8376. doi:10.1080/01488376.2017.1345820. URL info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar and David ŠPAČEK. Performance Appraisal in Czech Self-government. In J. Nemec, M. S. de Vries. Implementation of New Public Management Tools: Experiences from transition and emerging countries. 1st ed. Bruxellles: Editions juridiques Bruylant, 2015. p. 267-284. Public administration today. ISBN 978-2-8027-4999-8. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar, David ŠPAČEK and Juraj NEMEC. Performance Management and Performance Appraisal: Czech Self- Governments. The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. 2015, vol. 8, No 2, p. 69-88. ISSN 1337-9038. doi:10.1515/nispa-2015-0009. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar and Jiří ŠPALEK. Does Rent Deregulation Influence Housing Tenure Choice? The Case of the Czech Republic. Ekonomický časopis. SAP - Slovak Academic Press, 2014, vol. 62, No 7, p. 692-708. ISSN 0013-3035. info
 • JAHODA, Robert and Dagmar ŠPALKOVÁ. Housing-induced poverty and rent deregulation: a case study of the Czech Republic. Ekonomický časopis / Journal of Economics. Bratislava: EÚ SAV, 2012, vol. 60, No 2, p. 146-168. ISSN 0013-3035. info
 • JAHODA, Robert and Dagmar ŠPALKOVÁ. Analýza distribučních aspektů regulace/deregulace nájemného v ČR (Distributional Aspects of Rent Control System and its Liberalization: The Case of the Czech Republic). Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2009, XII, 4/2009, 10 pp. ISSN 1212-0855. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Obecná východiska bytové politiky, Role státu v bytové politice (General basics of the housing policy, The Role of state in housing policy). In Bydlení a bytová politika. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2006. p. 11-48, 294 pp. 1. ISBN 80-86929-03-5. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Role státu v bytové politice (The Role of state in housing policy). In Bydlení a bytová politika. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2006. p. 27-48. 1. ISBN 80-86929-03-5. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Personální management (Human Resource Management). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 132 pp. ISBN 80-210-3502-1. info

2020/11/01


Životopis: Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (učo 8103), verze: čeština(3), změněno: 1. 11. 2020 10:25, D. Špalková

Another Variant: English(3)