Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Petr Květon, Ph.D., narozen 4. 5. 1975 v Jilemnici, okr. Semily.
Pracoviště
 • Katedra psychologie, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 • Studijní odbor, Rektorát, Masarykova univerzita
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
 • koordinátor přijímacího řízení
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003: Ph.D. z Obecné psychologie, Psychologický ústav, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita; dizertační práce: Computer - Based Assessment: The Issues of Equivalency with Conventional Methods
 • 1998: Mgr. z Psychologie, Psychologický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Přehled zaměstnání
 • 2017 – současnost: Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita - současná pozice odborný asistent
 • 2006 - současnost: Rektorát, Masarykova univerzita - koordinátor přijímacího řízení 1999 - současnost: Psychologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. - současná pozice vědecký pracovník
Pedagogická činnost
 • Výzkum v pedagogické praxi
 • Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele
 • https://is.muni.cz/auth/osoba/8622#vyuka
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2015-2018: Hlavní řešitel projektu 15-03875S Psychological aspects of video game playing: Three-generational study financovaného GAČR.
 • 2005-2007: Hlavní řešitel projektu 406/06/P396 - Možnosti počítačového adaptivního testování založeného na IRT v oblasti psychologické diagnostiky financovaného GAČR.
Vybrané publikace
 • JELÍNEK, Martin, Petr KVĚTON and Dalibor VOBOŘIL. Innovative testing of spatial ability: interactive responding and the use of complex stimuli material. COGNITIVE PROCESSING. HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, 2015, vol. 16, No 1, p. 45-55. ISSN 1612-4782. doi:10.1007/s10339-014-0639-8. URL info
 • VOBOŘIL, Dalibor, Martin JELÍNEK and Petr KVĚTON. Experimental Evaluation of Tachistoscopic Measurement: A Step Beyond Wundt's Criticism. AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY. CHAMPAIGN: UNIV ILLINOIS PRESS, 2014, vol. 127, No 2, p. 245-252. ISSN 0002-9556. doi:10.5406/amerjpsyc.127.2.0245. info
 • KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK and Dalibor VOBOŘIL. TESTING OF SPATIALABILITY: CONSTRUCTION AND EVALUATION OF A NEW INSTRUMENT. Studia Psychologica. BRATISLAVA: SLOVAK ACAD SCIENCES INST EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY, 2014, vol. 56, No 3, p. 233-252. ISSN 0039-3320. info
 • KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL and Helena KLIMUSOVÁ. Analysis of response categories preference in spatial reasoning test using IRT Nominal Categories Model. Ceskoslovenska Psychologie. PRAGUE 1: Academia, 2012, vol. 56, No 1, p. 31-40. ISSN 0009-062X. info
 • KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL and Helena KLIMUSOVÁ. Computer-based tests: the impact of test design and problem of equivalency. Computers in Human Behavior. Elsevier Science, 2007, vol. 2007, No 23, p. 32-51. ISSN 0747-5632. info
 • VACULÍK, Martin, Jakub PROCHÁZKA and Petr KVĚTON. The relation between prosocial behaviour and demanding prosocial behaviour. Studia Psychologica. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2007, vol. 49, No 2, p. 157-166, 9 pp. ISSN 0039-3320. info
 • KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL and Helena KLIMUSOVÁ. Data collection on the Internet : evaluation of web-based questionnaires. STUDIA PSYCHOLOGICA. 2007, vol. 49, No 1, p. 81-88, 7 pp. ISSN 0039-3320. info
 • JELÍNEK, Martin, Petr KVĚTON and Denisa DENGLEROVÁ. Adaptivní testování - základní pojmy a principy (Adaptive testing - basic concepts and principles). Československá psychologie. 2006, vol. 50, No 2, p. 163-173. ISSN 0009-062X. info
 • KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL and Helena KLIMUSOVÁ. Ekvivalence tradiční a počítačové formy testu IST-70. (Equivalency of traditional and computerized form of IST-70.). Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2003, vol. 47, No 6, p. 562-572. ISSN 0009-062X. info
 • KVĚTON, Petr and Helena KLIMUSOVÁ. Metodologické aspekty počítačové administrace psychodiagnostických metod (Methodological aspects of the computer administered psychological assessement methods). Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2002, vol. 46, No 3, p. 251-264. ISSN 0009-062X. info

2017/09/25


Životopis: PhDr. Petr Květon, Ph.D. (učo 8622), verze: čeština(1), změněno: 25. 9. 2017 10:17, P. Květon