Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Iva Doležalová, narozena 7. ledna 1961
Pracoviště
 • Ústav religionistiky
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
  Arna Nováka 1, 660 88 Brno, ČR
Funkce na pracovišti
 • asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1984: PhDr., historie, FF MU, Brno
  dipl. práce "Pronikání polyteistických prvků do pokonstantinovského křesťanství v kultu, legendách a výtvarném umění"
Přehled zaměstnání
 • 1993-: Ústav religionistiky FF MU, Brno, odborná asistentka
 • 1991-1993: Ústav pro etiku a religionistiku FF MU Brno - FlÚ ČSAV Praha, vědecká pracovnice
 • 1990-1991: Střední průmyslová škola Břeclav, učitelka anglického jazyka
 • 1986-1987: Ústav pro výzkum společenského vědomí ČSAV Brno, studijní pobyt
 • 1986: Okresní národní výbor Vyškov, odbor kultury
 • 1984-1985: Kabinet pro studia řecká, římská a latinská ČSAV Praha, studijní pobyt
Pedagogická činnost
 • Úvod do religionistiky
 • Náboženství antiky
 • Křesťanství
 • Dějiny religionistiky
 • Teorie mýtu a rituálu
 • Křesťanství a hereze
 • Ortodoxie a hereze ve starověkém křesťanství
 • Žena v křesťanství
 • Křesťanský kult v kontextu helénistických náboženství
 • Hostina se zemřelými
 • Seminář k bakalářské práci
 • Státní bakalářská zkouška z religionistiky
 • Seminář k magisterské práci
 • Státní magisterská zkouška z religionistiky
Vědeckovýzkumná činnost
 • teorie mýtu a rituálu
 • interkulturní komunikace v období pozdní antiky
 • vznik křesťanského kultu
 • problematika náboženské a kulturní změny
Akademické stáže
 • 2006: Univerzita Komenského v Bratislavě, 1 měsíc
 • 2006: Univerzita v Szegedu, Maďarsko, týden, Letní škola Summer IP Program "Religiousness in the Changing World"
 • 2004: Universita Komenského v Bratislavě, meziuniverzitní výměna, 3 dny
 • 1999: Universität Wien, Rakousko, 1 týden, HESP
 • 1997: Leiden University, Leiden, Nizozemsko, 3 týdny, HESP
 • 1997: University of Vermont, Burlington, VT, USA, 3 týdny, HESP
Universitní aktivity
 • 2004-2006 koordinátor kurzů U3V Ústavu religionistiky
Mimouniversitní aktivity
 • 1993-2006: hospodářka České společnosti pro studium náboženství
 • 1998-: členka redakční rady časopisu "Method & Theory in the Study of Religion: Journal of the North American Association for the Study of Religion" (Leiden: Brill)
 • účast na kongresech a konferencích:
  2006: IV. mezinárodní konference CERES: Religious Change:, Bratislava, SR
  2006: mezinárodní konference Náboženství a politika, Pardubice, ČR
  2005: III. mezinárodní konference CERES 2004: "Náboženství a tělo", Brno, ČR
  2004 II. mezinárodní konference CERES "Náboženství a jídlo", Pardubice, ČR
  2003: I. mezinárodní konference CERES "Cesty na druhý svet (Sémantika pohrebného rítu)", Bratislava, SR
  1999: konference IAHR "The Academic Study of Religion During the Cold War, East and West", Brno, ČR
  1997: "LISOR Conference on Canonization and Decanonization", Leiden, Nizozemsko
  1995: XVIII. kongres IAHR "Religion and Society", Mexico City, Mexiko
  1994: konference IAHR "Religions in Contact", Brno, ČR
  1992: konference ČSSN "The Bible in Cultural Context", Bechyně, ČR
Ocenění vědeckou komunitou
 • organizace kongresů a konferencí:
  2005: III. mezinárodní konference CERES "Náboženství a tělo:, Brno, ČR
  2004: mezinárodní workshop "Sociální role religionistiky. Možnosti a meze", Brno, ČR, členka organizačního výboru
  1999: konference IAHR "The Academic Study of Religion During the Cold War, East and West", Brno, ČR, členka organizačního výboru
  1994: konference IAHR "Religions in Contact", Brno, členka organizačního výboru
 • redakce sborníků:
  2006: Náboženství a tělo, Brno - Praha: Masarykova univerzita - Malvern (s. Eleórou Hamar a Lubošem Bělkou)
  2001: The Academic Study of Religion During the Cold War, East and West, New York - Frankfurt: Peter Lang Publishing (s L. H. Martinem a D. Papouškem)
  1996: Religions in Contact: Selected Proceedings of the Special IAHR Conference held in Brno, August 23-26, 1994, Brno: ČSSN - MU (s B. Horynou a D. Papouškem)
 • pozvání k přednáškám:
  2006: Univerzita Komenského v Bratislavě, 1 měsíc, výuka kurzu "Žena v křesťanské kultuře", CEEPUS
  2006: Univerzita v Szegedu, Maďarsko, týden, Letní škola Summer IP Program "Religiousness in the Changing World", přednáškový blok
  2004 Letní škola Roma Woman 2004 ("Postavení a role žen v křesťanském náboženství")
  2004 Universita Komenského v Bratislavě ("Ortodoxie a hereze ve starověku"; "Christianizace Jeruzaléma. Konstantin Veliký a legitimizace jeho moci")
  2003 Pedagogické centrum Brno ("Feminní témata v argumentaci křesťanských církví")
  2003 Pedagogické centrum Brno ("Křesťanství - proměny na cestě staletími")
  1997 University of Vermont, Burlington, VT, USA ("History of the Academic Study of Religions in the Czech Republic")
 • překlady:
  1997: Luther Martin, Helénistická náboženství, Brno: Masarykova univerzita (s D. Papouškem)
 • mezinárodní spolupráce:
  2004-2006 partner sítě CEEPUS
Vybrané publikace
 • DOLEŽALOVÁ, Iva. Religious Authority of Mediaeval Women: Food and Fast as Means of Controlling a Woman’s Body or Expressing Self. In Religions and States of Freedom, Conference of the Eauropean Association for the Study of Religions, Cork 27th June - 1st July 2022, 2022. 2022. Conference Programme info
 • DOLEŽALOVÁ, Iva. Hostina se zemřelými (The Meal with the Dead). In KOVÁČ, Milan, Attila KOVACS and Tatiana PODOLINSKÁ. Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta, (Central European Religious Studies 1). Bratislava: Katedra porovnávacej religionistiky - Ústav etnológie SAV - Chronos, 2006. p. 209-221, 326 pp. ISBN 8089027156. info
 • DOLEŽALOVÁ, Iva. Marie - žena, matka, manželka, panna? (Mary - Woman, Wife, Mother, Virgin?). In DOLEŽALOVÁ, Iva, Eleonóra HAMAR and Luboš BĚLKA. Náboženství a tělo. 1st ed. Brno - Praha: Masarykova Univerzita - Malvern, 2006. p. 187-194, 272 pp. ISBN 8021041153. info
 • DOLEŽALOVÁ, Iva. Postavení a role ženy v křesťanství (Status and the role of Woman in the Christian Religion). In FORMÁNKOVÁ, Lenka and Kristýna RYTÍŘOVÁ. ABC feminismu. Brno: NESEHNUTÍ, 2004. p. 151-167. ISBN 80-903228-3-2. info
 • DOLEŽALOVÁ, Iva, Luther H. MARTIN and Dalibor PAPOUŠEK. The academic study of religion during the Cold War: east and west. 1st ed. New York et al.; Bern et al.: Peter Lang, 2001. 336 pp. Toronto studies in religion; vol. 27. ISBN 0-8204-5151-7. info
 • DOLEŽALOVÁ, Iva. Raně křesťanská misie a problém konverze (Early Christian mission and the problem of conversion). In Normativní a žité náboženství. 1. vyd. Brno - Bratislava: Masarykova univerzita - Chronos, 1999. p. 80-90. Religionistika; sv. 9. ISBN 80-210-2047-4. info
 • DOLEŽALOVÁ, Iva. Jonathan Z. Smith a diskuse o počátcích křesťanství (Johnathan Z. Smith and Discussions on the Beginnings of Christianity.). Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1997, vol. 5, No 1, p. 63-68. ISSN 1210-3640. info
 • DOLEŽALOVÁ, Iva. The rise of Christian cult as a result of interreligious communication in late antiquity. In DOLEŽALOVÁ, Iva, Břetislav HORYNA and Dalibor PAPOUŠEK. Religions in contact: selected proceedings of the special IAHR conference held in Brno, August 23-26, 1994. 1st ed. Brno: Czech Society for the Study of Religions - Masaryk University, 1996. p. 91-94. ISBN 80-901823-2-1. info
 • DOLEŽALOVÁ, Iva. Vznik kultu Marie v kontextu pozdního starověku. (The Origin of the Cult of Mary Within the Context of Late Antiquity.). Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1996, vol. 4, No 2, p. 149-156. ISSN 1210-3640. info

2007/01/12


Životopis: PhDr. Iva Doležalová (učo 954), verze: čeština(1), změněno: 12. 1. 2007 16:53, I. Doležalová