Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.
Department/Faculty/University
 • Department of Health Support
  Faculty of Sports Studies
  Masaryk University
Function, current position
 • Assistant Professor
Education and academic qualifications
 • 2013: Ph.D. in Kinanthropology; theses: Postprandial thermogenesis in physically trained and untrained population
 • 2010: Mgr. in Primary and Secondary School Teacher Training in Physical Education; theses: Metabolic syndrome and physical activity
 • 2006: Bc. in Regeneration and Nutrition in Sport; theses: Nutrition and physical activity prevention of metabolic syndrome
Professional experience
 • 2013 -: Assistant Professor, Department of Health Support, FSpS MU Brno
 • 2010 - 2014: Administrative assistant and researcher in EU projects (Creation of a network of professional institutions participating in the fight against the occurrence of metabolic syndrome, Inovation of Bachelor Study Programme Regeneration and Nutrition in Sport)
Teaching activities
 • Sport nutrition, Dietary supplements, Physiology of nutrition, Applied sports nutrition, The basic of sport nutrition
Research activities
 • Individual area of research - Sports Nutrition
 • Participation on Masaryk University / Student Project Grants at MU (specific research):
  - The effect of caffeine administration on endurance performance
  - The effect of dietary nitrates on muscle work
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 2019/02/10 – 2019/02/14: University of South Wales, Cardiff, GBR
  • Výuková mobilita na zahraniční univerzitě. Kromě výuky je mobilita zaměřená na rozšíření odborných kompetencí v oblasti sportovní výživy
 • 2016/11/08 – 2016/11/10: University of Prešov, Prešov, SVK
  • The aim of the course is to explain the basic concepts related to sports nutrition; students obtain information about the current knowledge in sports nutrition and will be able to apply and integrate the information into the sports training and competition. This course provides and highlights key areas of sports nutrition. It deals primarily with general nutritional principles. Specifically it draws on examples from various sports to illustrate the nutritional goals of athletes in training and competition. Lectures – general content: Overview of sports nutrition (basics, terminology); Nutrition issues in preparation for competition and training, during exercise and for recovery after training and competition; Hydration strategies pre, during and post competition and training; dehydration in sport; Nutrition issues in an endurance athlete - the role of carbohydrates; Nutrition in a strength athlete - the role of protein; Application of nutritional supplements in sports environment; the role of ergogenic aids.
 • 2014/10/15 – 2014/10/19: University of Primorska, Koper, SVN
  • Krátkodobá zahraniční stáž zaměřená na navázání kontaktů s partnerskou institucí. Společně s kolegy z Univerzity Primorksa byly komunikovány společné projekty, zejména projekt Metabolického syndromu.
 • 2011/04/16 – 2011/04/23: Lithuanian Academy of Physical Education, Kaunas, LTU
  • V období 16.4.-23.4. vedení přednášek na Litevské sportovní akademii pro bakalářské a magisterské studenty na téma „Sports nutrition - questions and answers“ a „Resting metabolic rate - thermic effect of food“ pro doktorandy a akademiky.
Other academic activities, research projects, grants
 • 2014-: vice-chair of Faculty of Sport Studies Academic Senate
Major publications
 • KUMSTÁT, Michal, Ivan STRUHÁR, Tomáš HLINSKÝ and Andy THOMAS. Effects of immediate post-exercise recovery after a high intensity exercise on subsequent cycling performance. Journal of Human Sport and Exercise, Universidad de Alicante, 2019, vol. 14, No 2, p. 399-410. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2019.142.12. URL info
 • STRUHÁR, Ivan, Michal KUMSTÁT and Dagmar MOC KRÁLOVÁ. Effect of Compression Garments on Physiological Responses After Uphill Running (Effect of Compression Garments on Physiological Responses After Uphill Running). Journal of Human Kinetics, 2018, vol. 61, No 1, p. 119-129. ISSN 1640-5544. doi:10.1515/hukin-2017-0136. URL info
 • KUMSTÁT, Michal. Ketogenní dieta ve sportu (Ketogenic diet in sport). In "III. Hanácké dny laboratorní medicíny - Sport a medicína, nejen laboratorní". 2018. info
 • KUMSTÁT, Michal, Tomáš HLINSKÝ, Ivan STRUHÁR and Andy THOMAS. Does sodium citrate cause the same ergogenic effect as sodium bicarbonate on swimming performance? Journal of Human Kinetics, 2018, vol. 65, No 1, p. 89-98. ISSN 1640-5544. doi:10.2478/hukin-2018-0022. URL info
 • KUMSTÁT, Michal. Periodizovaná výživa ve vytrvalostním sportu (Periodised nutrition in endurance athletes). In Martin Pupiš, Zuzana Pupišová. Kondičný tréning v roku 2018. prvé. Banská Bystrica: Slovenská asociácia kondičných trenérov, 2018. p. 291-300, 10 pp. ISBN 978-80-8141-196-0. info
 • KUMSTÁT, Michal. Sportovní výživa jako vědecká disciplína (Sports nutrition as a scientific discipline). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 154 pp. ISBN 978-80-210-9162-7. info
 • KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Tamara BÍLKOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Pavlína HONKOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Michal KUMSTÁT, Hanne LANGOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Ivan STRUHÁR and Iveta HOLÁ. Moderní gymnastika Učební text pro trenéry III.třídy (Rhythmic Gymnastics The study material for Level III Trainers). Brno: Masarykova univerzita, 2017. 292 pp. Učebnice. ISBN 978-80-210-8513-8. info
 • KUMSTÁT, Michal. Dostupnost sacharidů ve sportu, nové paradigma? (A reduced carbohydrate availability for endurance training: a new paradigm?). Med.Sport.Boh.Slov., Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2017, vol. 26, No 1, p. 11-21. ISSN 1210-5481. info
 • KUMSTÁT, Michal, Tomáš HLINSKÝ and Ivan STRUHÁR. Effect of Sodium Bicarbonate and Sodium Citrate Supplementation on Swimming Performance. In Dragan Milanović, Goran Sporiš, Sanja Šalaj and Dario Škegro. 8th International Scientific Conference on Kinesiology. 1st ed. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, 2017. p. 104-107, 4 pp. ISBN 978-953-317-049-7. info
 • KUMSTÁT, Michal. Nízko-sacharidová vysokotuková výživa (nejen) ve sportu (Low-carbohydrate high-fat diets for (non)athletes). In Marie Blahutková. Pohybový aparát a zdraví. Brno: Paido, 2017. p. 67-74, 8 pp. ISBN 978-80-7315-265-9. info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ and Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu (Regeneration and nutrition in sport). 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 250 pp. ISBN 978-80-210-8810-8. info
 • STRUHÁR, Ivan, Michal KUMSTÁT and Kateřina KAPOUNKOVÁ. Effects of compression calf sleeves on force production during concentric and eccentric muscle testing. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 249-257, 9 pp. ISBN 978-80-210-8917-4. info
 • KUMSTÁT, Michal, Kateřina KAPOUNKOVÁ and Lenka DOVRTĚLOVÁ. Hydration for Better Performance – Autonomous or Prescribed Drinking Regime? In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 674-684, 11 pp. ISBN 978-80-210-8917-4. info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ and Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu (Regeneration and nutrition in sport). 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 250 pp. ISBN 978-80-210-8810-8. info
 • KUMSTÁT, Michal, Silvie RYBÁŘOVÁ, Andy THOMAS and Jan NOVOTNÝ. Case Study: Competition Nutrition Intakes during the Open Water Swimming Grand Prix Races in Elite Female Swimmer. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 2016, vol. 26, No 4, p. 370-376. ISSN 1526-484X. doi:10.1123/ijsnem.2015-0168. URL info
 • KUMSTÁT, Michal. Co je nového ve světě sportovní výživy (The world of sports nutrition – the new insights). Studia Sportiva, Masarykova univerzita, 2016, vol. 10, No 2, p. 67-75. ISSN 1802-7679. info
 • KUMSTÁT, Michal, Ondřej ŠIMKO and Tomáš HLINSKÝ. Sodium Bicarbonate, Caffeine, and Their Combination Does Not Enhance Repeated 200-m Freestyle Performance. In 10th International Conference on Kinanthropology. 2015. ISBN 978-80-210-8029-4. URL info
 • RICHTER, Michal and Michal KUMSTÁT. Příjem bílkovin po odporovém tréninku a svalová hypertrofie (Protein Intake in Post-Resistance Exercise Period and Muscle Hypertrophy). Studia Sportiva, Masarykova univerzita, 2015, vol. 9, No 2, p. 100-106. ISSN 1802-7679. info
 • SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT and Iva HRNČIŘÍKOVÁ. CAFFEINE INTAKE ENHANCES ENDURANCE PERFORMANCE IN SUB-ELITE BUT NOT IN ELITE ATHLETES. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. p. 638-641, 4 pp. ISBN 978-953-317-027-5. info
 • KUMSTÁT, Michal. Nutriční podpora během plaveckého maratonu na 57 km (Nutritional support during 57 km open water swimming marathon race). In Konference České společnosti tělovýchovného lékařství 2014. 2014. ISSN 1210-5481. info
 • KUMSTÁT, Michal. Nutriční podpora v prevenci a léčbě metabolického syndromu ve světle aktuálních poznatků (Nutritional support in the prevention and treatment of the metabolic syndrome – recent evidence). Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Brno: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2014, vol. 23, No 3, p. 164-166. ISSN 1210-5481. info
 • KUMSTÁT, Michal. Výživa v prevenci a léčbě metabolického syndromu (Nutritional support in the prevention and treatment of the metabolic syndrome). In Pavel Stejskal. Metabolický syndrom - mezioborový problém. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 51-59, 9 pp. ISBN 978-80-210-7539-9. info
 • KUMSTÁT, Michal, Luboš HRAZDIRA, Lenka DOVRTĚLOVÁ and Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Thermic effect of a meal: A comparison of maltodextrin and protein isocaloric meal-replacement shakes. In International Journal of Sport Nutrition & Exercise Metabolism, vol. 23, S1-S15. 2013. ISSN 1543-2742. URL info
 • KUMSTÁT, Michal and Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Výživa jako prostředek optimalizace sportovního výkonu: aktualizace nutričních doporučení před OH v Londýně (Nutrition as a Tool For Optimization of Athletic Performance: Updated Recommendations Before The Olympic Games In London). In Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Vol.22, No. 1. 2013. info
 • KUMSTÁT, Michal and Luboš HRAZDIRA. Postprandiální termogeneze po podání bílkovinného a sacharidového isoenergetického pokrmu (Postprandial thermogenesis after administration of carbohydrate and protein rich isoenergetic meals). Slovak Journal of Health Sciences, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013, vol. 4, No 2, p. 45-54. ISSN 1338-161X. info
 • KUMSTÁT, Michal. A current literature review: Actual concepts and contemporary scientific interests in sport nutrition. In Zuzana Sajdlová, Martin Zvonař. Sport and Quality of Life 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 59-66, 8 pp. ISBN 978-80-210-6640-3. URL info
 • KUMSTÁT, Michal and Luboš HRAZDIRA. Diet-Induced Thermogenesis: Comparison of Two Isocaloric Meal-Replacement Shakes. A pilot study. Journal of Human Sport and Exercise, 2012, vol. 7, No 1, p. "S140"-"S146". ISSN 1988-5202. doi:10.4100/jhse.2012.7.Proc1.15. info
 • KUMSTÁT, Michal. Limitující faktory ve sportovní výživě (Sports nutrition limiting factors). In Jiří Suchý a kolektiv. Scientia Movens. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012. p. 210-215, 6 pp. ISBN 80-86317-92-7. info
 • KUMSTÁT, Michal. Aktuální doporučení ve sportovní výživě: příjem sacharidů před, při a po výkonu (The current recommendations in sports nutrition: carbohydrate intake before, during and after exercise). In Medicina Sportiva Bohemica et. Slovaca. 2012. ISSN 1210-5481. info
 • KUMSTÁT, Michal and Luboš HRAZDIRA. Termický vliv stravy a vliv vybraných faktorů (Thermic effect of diet and the influence of selected factors). Slovak Journal of Health Sciences, 2012, roč. 3, č. 2, p. 10-20. ISSN 1338-161X. info
 • KUMSTÁT, Michal, Iva HRNČIŘÍKOVÁ and Lenka BERÁNKOVÁ. Nutritional Status and Body Composition of Czech Elite Female Gymnasts. Studia Sportiva, Brno (CZ): Masarykova univerzita, 2011, vol. 5, No 3, p. 17-24. ISSN 1802-7679. info

2018/06/15


Curriculum vitae: doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. (učo 99639), version: English(1), last update: 2018/06/15 13:15, M. Kumstát

Another Variant: Czech(1)