Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
Department/Faculty/University
 • Masaryk University Language Center

  Faculty of Medicine Department
  Kamenice 753/5
  625 00 Brno
  Czech Republic

  Department of Classical Studies
  Faculty of Arts
  602 00 Brno
  Czech Republic

Function, current position
 • Assistant Professor
Education and academic qualifications
 • 2010: PhD in Medieval Latin
 • 2002: MA in Czech Language and Literature, Latin Language and Literature
Professional experience
 • 2008-: Masaryk University Language Center, Faculty of Medicine Department
 • 2013-2015, 2017-: Department of Classical Studies
 • 2005-2011: Centre for Studies in Central European History: Sources, Countries, Culture (Faculty of Arts, MU)
Teaching activities
 • Medieval Latin
 • Latin for the Students of Bohemistics and Slavistics
 • Chronicles and Legends in the Middle Ages
 • Reading The Vulgate
 • Latin I-III
 • Basic Medical Terminology
 • Medical Latin
Research activities
 • Czech-Latin historiographical literature
 • Portrait of an ideal ruler in literature of the High Middle Ages
 • Rhetorical devices in the literary genre of "laudatio"
 • Latin writings of M. Iohannes Hus
 • Bartholomeus de Solentia
Professional stays abroad
 • 2003: Westfälische Wilhelms-Universität Münster (5 months)
Other academic activities, research projects, grants
 • Project team member of GA17-15433S: Jan Hus and Hussite literature for the 21st century
 • Project team member of GAP405/10/0425: Chronicon Aulae Regiae: a Commented Critical Edition
 • Project team member of GA13-21620S: Magistri Iohannis Hus Opera omnia. Editing project as a part of commemorating Hus's anniversary in 2015
 • Project team member of CZ.1.07/2.2.00/07.0442: Competences in Language Education at Masaryk University - COMPACT
 • Project team member of CZ.1.07/2.2.00/28.0233: Innovation, methodology and quality of language education and professional education in foreign languages in the tertiary sphere in the Czech Republic (IMPACT)
Non-university activities
 • member of the Commission for the Edition of the Writings of Jan Hus, Philosophical Institute of the Czech Academy of Sciences
 • member of the Union of Classical Philologists
 • member of the Czech and Slovak Association of Language Centres (CASALC)
Major publications
 • ŠVANDA, Libor, Natália GACHALLOVÁ and Tereza ŠEVČÍKOVÁ. Tomáš Jordán, protomedicus Moraviae a brněnský lékař (Thomas Iordanus, protomedicus Moraviae and Brno physician). In Jana Balegová - Erika Brodňaská. Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis IV. Zborník príspevkov z klasickej filológie, latinskej medievalistiky neolatinistiky. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2024, p. 388-395. ISBN 978-80-574-0301-2. Available from: https://dx.doi.org/10.33542/HTS-0302-9-0. Sborník ke stažení na stránce vydavatele Text příspěvku na Zenodo info
 • ŠVANDA, Libor. Využití aplikace Socrative při práci s autentickou lékařskou dokumentací. Příspěvek k tématu aktivizace studentů v hodinách lékařské terminologie (Using the Socrative App for Teaching Medical Terminology through Analyzing Medical Records. How to Ecourage Students to Play an Active Part in Class). Online. In Aleš Beran, Šárka Blažková Sršňová, Jan Hřibal, Jana Bílková. Setkání jazykových ústavů lékařských fakult v ČR a SR na 1. LF UK dne 16. 9. 2019. Praha: Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. LF UK, 2022, p. 58-65. ISBN 978-80-11-01659-3. Stáhnout. info
 • ŠVANDA, Libor. Diverzifikace kurzů latinské odborné terminologie na lékařských fakultách (Diversification of Latin terminology courses at medical faculties). In Trendy ve vzdělávání v jazykových centrech na univerzitách v EU. Konference pořádaná Centrem jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého. 2022. info
 • ŠEVČÍKOVÁ, Tereza and Libor ŠVANDA. Testování latinské lékařské terminologie na LF MU v době distanční výuky (Testing Latin Medical Terminology at the Faculty of Medicine MU during the Distance Learning Period). Online. In Dvořáčková, Veronika; Švanda, Libor; Rešková, Ivana. Výuka jazyků na lékařských fakultách II. Sborník příspěvků z konference 9.–10. 9. 2021 v Brně. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022, p. 40-50. ISBN 978-80-280-0171-1. Stáhnout. info
 • KRMÍČKOVÁ, Helena and Libor ŠVANDA. Hus’s Opera omnia. Tractatus varii and the current state of research. In Editing Reconsidered: Editors, Users and Curators of Medieval Sources in the 21st Century. 2022. info
 • MUTLOVÁ, Petra, Zuzana ČERMÁKOVÁ LUKŠOVÁ, Lucie MAZALOVÁ and Libor ŠVANDA. Editing Reconsidered : Editors, Users and Curators of Medieval Sources in 21st Century. 2022. Conference Web info
 • ŠVANDA, Libor and Marta ŠIMEČKOVÁ. Dva pohledy na novou edici nejstaršího traktátu o českém pravopisu (Two Perspectives on New Edition of the Oldest Treatise on Czech Orthography). Listy filologické. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, Kabinet pro klasická studia, 2020, CXLIII, 1-2, p. 254-258. ISSN 0024-4457. Obsah čísla info
 • ŠVANDA, Libor. Latin medical terminology in practice. Zeszyty glottodydaktyczne. 2019, vol. 9, No 1, p. 33-38. ISSN 2080-2358. Web of the Journal Plný text info
 • ŠVANDA, Libor. Alena Hadravová, Druhý vatikánský mytograf. Dva nově identifikované rukopisy z Národní knihovny v Praze (rec.) (Alena Hadravová, The Second Vatican Mythographer. Two Newly Identified Manuscripts from the National Library in Prague (rev.)). Listy filologické. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, Kabinet pro klasická studia, 2018, CXLI, 1-2, p. 261-263. ISSN 0024-4457. Repozitář info
 • ŠVANDA, Libor. Magistri Iohannis Hus Postilla adumbrata (rec.) (Magistri Iohannis Hus Postilla adumbrata (rev.)). Listy filologické. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, Kabinet pro klasická studia, 2017, CXL, 1-2, p. 300-302. ISSN 0024-4457. info
 • ARTIMOVÁ, Jozefa and Libor ŠVANDA. Latin as a Language for Specific Purposes: Its Development and Current Trends. Humanising Language Teaching. Pilgrims Language Courses, 2016, vol. 18, April 2016, p. 1-11. ISSN 1755-9715. Článek online info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ, Libor ŠVANDA and Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro bakalářské obory LF MU (Gramatická příručka) (Terminologia graeco-latina medica for bachelor's degree study programmes at Faculty of Medicine, Masaryk University (Grammar Book)). 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016, 56 pp. ISBN 978-80-210-8286-1. Optimed Repo info
 • ŠVANDA, Libor, Kateřina POŘÍZKOVÁ, Jozefa ARTIMOVÁ and Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra (Terminologia graeco-latina medica for students of physiotherapy and nursing). 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016, 135 pp. ISBN 978-80-210-8285-4. Optimed Repo info
 • ARTIMOVÁ, Jozefa, Kateřina POŘÍZKOVÁ, Libor ŠVANDA and Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka (Terminologia graeco-latina medica for students of midwifery). 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016, 145 pp. ISBN 978-80-210-8287-8. Optimed Repo info
 • KRMÍČKOVÁ, Helena, Jana NECHUTOVÁ, Jana FUKSOVÁ, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ, Dušan COUFAL, Libor ŠVANDA and Soňa ŽÁKOVSKÁ. Magister Iohannis Hus: Constantiensia. Turnhout: Brepols Publishers, 2016, 347 pp. Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis (CCCM) 274. ISBN 978-2-503-55469-3. info
 • ARTIMOVÁ, Jozefa and Libor ŠVANDA. Latin Medical Terminology for Non-Medical Health Professions at Masaryk University, Czech Republic. In Dalija Gudaityte, Andrius Eidimtas. Language Studies at a Higher Education Institution. Kaunas: Lithuanian University of Health Sciences, 2016, p. 10-13. ISBN 978-9955-15-456-3. Repo info
 • ŠVANDA, Libor. člen Komise pro vydávání spisů M. Jana Husa při Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i. (member of the Commission for the Edition of the Writings of Jan Hus, Philosophical Institute of the Czech Academy of Sciences). Komise pro vydávání spisů M. Jana Husa při Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i., 2016. info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina and Libor ŠVANDA. Latinitas medica. 2015th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 124 pp. ISBN 978-80-210-7789-8. Sborník ke stažení Sborník online info
 • ŠVANDA, Libor and Jozefa ARTIMOVÁ. Diverzifikace inovovaných výukových materiálů lékařské latiny dle oborového zaměření (Diversification of Innovated Teaching Materials for Medical Latin with regard to various specalisations). Online. In Kateřina Pořízková - Libor Švanda. Latinitas medica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, p. 119-121. ISBN 978-80-210-7789-8. Článek ke stažení Článek online Repozitář info
 • ŠVANDA, Libor. Master Claretus’ Early Didactic Writings on Medicine. CASALC Review. Praha: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2015, 5-2015/16, No 1, p. 101-110. ISSN 1804-9435. Repozitář On-line verze periodika info
 • NECHUTOVÁ, Jana, Helena KRMÍČKOVÁ, Dušan COUFAL, Jana FUKSOVÁ, Petra MUTLOVÁ, Anna PUMPROVÁ, Dana STEHLÍKOVÁ and Libor ŠVANDA. Magistri Iohannis Hus Enarratio Psalmorum (Ps. 109-118) (Master Jan Hus' Enarratio Psalmorum (Psalm 109-118)). Turnhout: Brepols Publishers, 2013, 493 pp. Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 253, Magistri Iohannis Hus Opera omnia XVII. ISBN 978-2-503-54293-5. Brepols info
 • ŠVANDA, Libor. Ke Klaretovu spisu Complexionarius (Claretus’ poem Complexionarius). Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, vol. 18, No 2, p. 175-185. ISSN 1803-7402. Repozitář Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University info
 • ARTIMOVÁ, Jozefa, Libor ŠVANDA and Kateřina POŘÍZKOVÁ. Podoby súčasného diagnostického záznamu (Contemporary medical report written in Latin). In Anna Rollerová. Dimenzie jazykového vzdelávania v nefilologických odboroch (Tradícia a súčasnosť) 1953-2013. Bratislava: Ústav cudzích jazykov LF UK v Bratislave, 2013, p. 91-101. ISBN 978-80-223-3506-5. Repozitář info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina and Libor ŠVANDA. Inovace výuky lékařské terminologie s využitím autentické lékařské dokumentace (Innovation in teaching basic medical terminology with the use of authentic medical documents). In I. Vojteková - V. Ozorovský - E. Dobiášová - R. Knezović. Fragmenty z dejín medicínyfarmácie a veterinárnej medicíny. prvé. Bratislava: Kancelária WHO na Slovensku, 2012, p. 196-197. ISBN 978-80-970574-1-1. Repozitář info
 • ŠVANDA, Libor. Klaretův Medicaminarius: jeho obsah a základní pramen (Claretus’ poem Medicaminarius: its content and primary source). Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, vol. 17, No 2, p. 209-222. ISSN 1803-7402. Repozitář Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University info
 • ŠVANDA, Libor. K recepci antiky v Kosmově kronice (To the Reception of Antiquity in Cosmas' Chronicle). Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 14/2009, 1-2, p. 331-340. ISSN 1803-7402. Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University Repozitář info
 • ŠVANDA, Libor. Husova Enarratio Psalmorum: K Husově metodě výkladu žalmů (Hus' Enarratio Psalmorum: On Hus' Method of Psalm Interpretation). Studia Historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, vol. 56, 1-2, p. 37-47. ISSN 1803-7429. Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University Repozitář info
 • ŠVANDA, Libor. Laudationes v Kosmově kronice (Laudationes in Cosmas' Chronicle). In Pierwsze posko-czeskie forum młodych mediewistów. Edd. J. Dobosz - J. Kujawiński - M. M. Kozlowska. 1st ed. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań, 2007, p. 123-133. ISBN 978-83-89407-22-1. info
 • ŠVANDA, Libor. Jaroslav Boubín: Petr Chelčický. Myslitel a reformátor. (rec.) (Jaroslav Boubín: Petr Chelčický. Thinker and Reformer. (review)). Listy filologické. Praha: Kabinet pro klasická studia AV ČR, 2006, vol. 2006, 3-4, p. 440-442. ISSN 0024-4457. http://www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=19153 info
 • ŠVANDA, Libor. Vir excellentissimus: A search for traces of classical encomiastic structure in Cosmas’s praises of persons. In Laetae segetes. Griechische und Lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006, p. 137-147. ISBN 80-210-4069-6. info
 • ŠVANDA, Libor. Jiří Kejř: Z počátků české reformace. (rec.) (Jiří Kejř: From the Beginnings of the Czech Reformation. (review)). Iliteratura. 2006, vol. 2006, 10. 10., p. 1-2. ISSN 1214-309X. http://www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=19921 info
 • KRMÍČKOVÁ, Helena, Anna PUMPROVÁ, Dana RŮŽIČKOVÁ and Libor ŠVANDA. Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové (Querite primum regnum Dei. Festschrift in Honour of Jana Nechutová). 1. vyd. Brno: Matice moravská, MU Brno, 2006, 640 pp. ISBN 80-86488-35-7. info
 • ŠVANDA, Libor. K obrazu ideálního panovníka v Kosmově kronice (To the Model of a Perfect Prince in Cosmas' Chronicle). In Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 1. vyd. Brno: Matice moravská, MU Brno, 2006, p. 211-221. Jubilejní sborník. ISBN 80-86488-35-7. info
 • ŠVANDA, Libor. Chvály osob v Kosmově kronice (Praises of Persons in Cosmas's Chronicle). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, vol. 2005, N 10, p. 85-111. ISSN 1211-6335. info
 • ŠVANDA, Libor. Kosmova kronika česká. (rec.) (Cosmas's Bohemian Chronicle. (review)). In Relationes Budvicenses. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2005, p. 159-160. Relationes Budvicenses 6. ISBN 80-7040-801-4. iliteratura (ISSN 1214-309X), 28. 4. 2005 info
 • ŠVANDA, Libor. Kronika tak řečeného Dalimila. (rec.) (The Chronicle of the so-called Dalimil. (review)). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2005, CXXIV/2005, No 2, p. 555-556. ISSN 0323-052X. iliteratura (ISSN 1214-309X), 13. 9. 2005 info
 • ŠVANDA, Libor. Dušan Třeštík, Mýty kmene Čechů (7. - 10. století). Tři studie ke "starým pověstem českým". (rec.) (Dušan Třeštík, Myths of the Czech Tribe (7th - 10th Century). Three Studies on "Old Czech Legends". (review)). Iliteratura. 2005, vol. 2005, 11. 11., p. 1-2. ISSN 1214-309X. URL: http://www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=18139 info
 • ŠVANDA, Libor. Daniel Škoviera, Bardejovčan Valentín Ecchius a jeho učebnica Ars versificandi. (rec.) (Daniel Škoviera, Valentinus Ecchius from Bardejov and his schoolbook Ars versificandi. (review)). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, vol. 2003, N 8, p. 133-134. ISSN 1211-6335. info

2017/09/01


Curriculum vitae: Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (učo 9978), version: English(1), last update: 2017/09/01 23:48, L. Švanda

Another Variant: Czech(1)