Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. MUDr. Eva Češková, CSc., narozena 18. 8. 1946, Znojmo, vdaná, 2 děti
Pracoviště
 • Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Přednosta kliniky
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998: profesorka Psychiatrie, LF MU 1993: docentka Psychiatrie, LF MU 1976: II. atestace z Psychiatrie 1973: I. atestace z Psychiatrie 1969: ukončeno studium VL, titul MUDr., LF MU 1963: maturita na gymnáziu, Velká Bíteš
Přehled zaměstnání
 • 1993 - dosud přednostka Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno 1972 - 2002 vedoucí lékařka Mužského psychotického odd. 1969 - 1972 sekundární lékařka Mužského psychotického odd.
Pedagogická činnost
 • Přednášky pro LF MU,obor VL: Úvod do psychofarmakoterapie - antidepresiva Užití antipsychotik v psychiatrii Semináře pro LF MU, obor VL: Poruchy myšlení LECTURES, 5th year – General Medicine: Psychopharmacs III. – antidepressants Anxiety disorders Přednášky pro Bc a Mgr studium, předměty: Psychiatrie a Ošetřovatelství v psychiatrii: (Psychopatologie a problematika psychofarmakoterapie) Přednášky pro FF MU, předmět: Speciální psychiatrie: (Problematika jednotlivých nozologických jednotek včetně jejich léčby)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Spoluřešitel: VZ MSM 0021622404 Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS v normě a patologii Hlavní řešitel: IGA MZ ČR (2002-2005): Velikost hippokampu u prvních epizod schizofrenie. Hlavní řešitel: VZ MŠMT ČR (1999-2003): Plasticita řídících systémů CNS a možnosti jejího ovlivnění
Akademické stáže
 • 1981: stipendijní pobyt SZO v USA
Universitní aktivity
 • Předsedkyně Oborové rady LF MU pro obor Psychiatrie Členka Oborové rady LF MU pro obor Farmakologie Členka Vědecké rady LF MU
Mimouniversitní aktivity
 • Členka akreditační komise MZ ČR pro obor Psychiatrie a Gerontopsychiatrie
Ocenění vědeckou komunitou
 • Členka redakční rady Čes. a slov. Psychiatrie Členka redakční rady Archives Gen. Psychiatry (čes. a slov. vydání) Členka redakční rady Neuroendocrinology letters Členka výboru České Neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) Členka nominační komise CINP (Collegium Internationalle Neuropsychopharmacologicum) Členka výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP Členka výboru Společnosti pro biologickou psychiatrii Členka organizačního výboru Česko-slovenské psychofarmakologické konference, Lázně Jeseník - každoročně Předsedkyně organizačního výboru XIII. Česko-slovenského psychiatrického sjezdu, září 2007, Brno
Vybrané publikace
 • ČEŠKOVÁ, Eva and Radovan PŘIKRYL. Praktická psychiatrie (Practical Psychiatry). Praha: Maxdorf, 2013. 143 pp. Jessenius. ISBN 978-80-7345-316-9. info
 • PŘIKRYL, Radovan, Michal MIKL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Radek MAREČEK, Michaela VRZALOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ and Jiří VANÍČEK. Does repetitive transcranial magnetic stimulation have a positive effect on working memory and neuronal activation in treatment of negative symptoms of schizophrenia? Neuroendocrinology Letters. Stockholm: MAGHIRA & MAAS PUBLICATIONS, 2012, vol. 33, No 1, p. 101-108. ISSN 0172-780X. URL info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Schizofrenie a její léčba : průvodce ošetřujícího lékaře (Schizophrenia and its treatment). 3., rozš. vyd. Praha: Maxdorf Jessenius, 2012. 117 pp. Jessenius; Farmakoterapie pro praxi, svazek 49. ISBN 978-80-7345-266-7. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva and Alexandra ŽOURKOVÁ. Psychiatrická onemocnění (Psychiatric disorders). 1st ed. Praha: Grada Publishing, 2011. 47 pp. 2. svazek. ISBN 978-80-247-2110-1. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva and Josef SUCHOPÁR. Sledování bezpečnosti a účinnosti přípravku amisulpřidu (Solian) v podmínkách běžné klinické praxe (Monitoring safety and efficiency of the preparation amisulpride (Solian) in common clinical practice). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2009, vol. 105, No 2, p. 53-60. ISSN 1212-0383. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Hana KUČEROVÁ. Aggression in first-episode schizophrenia. Primary Care and Community Psychiatry. Londýn: Informa Healthcare, 2008, vol. 13, No 3, p. 134-137. ISSN 1746-8841. info
 • DRTÍLKOVÁ, Ivana. Kuffnerova cena, udělená výborem PS ČLS JEP za odbornou monografii: Drtílková I. et.al: Hyperkinetická poruha/ADHD. Galén, 2008. info
 • PŘIKRYL, Radovan. Cena Best MentorMentee Award, udělená CINP (Collegium Intern. Neuropsychopharmacologicum). 2008. info
 • DRTÍLKOVÁ, Ivana. Celostátní symposium 23. Duševní zdraví mládeže Brno. 2008. info
 • PŘIKRYL, Radovan. Vědecký sekretář. Společnost pro biologickou psychiatrii ČLS JEP, 2008. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Členka organizačního výboru XIV. World congress of psychiatry. 2008. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Schizofrenie a její léčba (2. vydání) (Treatment its schizophrenia). 2. vydání. Praha: JESSENIUS MAXDORF, 2007. 104 pp. ISBN 978-80-7345-114-1. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Hana KUČEROVÁ. One-year follow-up of patients with first-episode schizophrenia (comparison between remitters and non-remitters). Neuropsychiatric Disease and Treatment. New Zealand: Dove Medical Press, 2007, vol. 3, No 1, p. 153-160. ISSN 1176-6328. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ and Petra NAVRÁTILOVÁ. Cognitive Functioning in First-episode Schizophrenic Patients: A Longitudinal Study. In Cognitive Disorders Research Trends (editor: H. C. Sentowski). New York, USA: Published by Nova Science Publishers, 2007. p. 85-115. DNLM: 1.Cognition Disorders. WM 204 C6763 2007. ISBN 978-1-60021-566-7. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL and Tomáš KAŠPÁREK. Testosterone in first-episode schizophrenia. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2007, vol. 28, No 6, p. 811-814. ISSN 0172-780X. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Tomáš KAŠPÁREK, Alexandra ŽOURKOVÁ and Radovan PŘIKRYL. Dexamethasone suppression test in first-episode schizophrenia. Neuroendocrinology Letters. Stockholm: Society of Integrated Sciences, 2006, vol. 27, No 4, p. 102-105. ISSN 0172-780X. info
 • SVOBODA, Mojmír, Eva ČEŠKOVÁ and Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie pro psychology (Psychopathology and psychiatry for psychologists). první. Praha: Portál, 2006. 320 pp. prvni vydani. ISBN 80-7367-154-9. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Marta ONDRUŠOVÁ. Psychopathology and treatment responsiveness of patients with first episode schizophrenia (Psychopathology and reatment responsiveness of patients with first episode schizophrenia). Neuropsychiatric Disease and Treatment. New Zealand: Dove Medical Press, 2005, vol. 1, No 2, p. 179-185. ISSN 1176-6328. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, T. NOVOTNÝ, A. FLORIÁNOVÁ and Vítězslav PÁLENSKÝ. Snášenlivost a bezpečnost antipsychotik druhé a třetí generace (Safety and tolerability of second and third generation antipsychotics.). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, vol. 101, No 2, p. 92-97. ISSN 1212-0383. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Schizofrenie a její léčba. první. Praha: MAXDORF JESSENIUS, 2005. 7-95. Farmakoterapie pro praxi, svazek 2. ISBN 80-7345-056-9. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Nové trendy v léčbě schizofrenie (New Trends in the Therapy of Schizophrenia). Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005, vol. 101, No 6, p. 298-302. ISSN 1212-0383. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Hana KUČEROVÁ. Comparison between respondres and nonresponders in first-episode schizophrenia (Comparison between responders and nonresponders in first-episode schizophrenia). European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elservier Science B.V., 2005, vol. 3, No 15, p. 492-493. ISSN 0924-977X. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba unipolární deprese (Treatment of unipolar depression). In Depresivní onemocnění. 1st ed. Praha: MAXDORF s.r.o., 2004. p. 15-23. Mediforum. ISBN 80-7345-016-X. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva and Tomáš KAŠPÁREK. Kdy je polyfarmakoterapie léčbou první nebo druhé volby - I. část (polypharmacotherapy - when is it Treatment of the First or Second Choice? part I.). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, vol. 99, No 3, p. 134-141. ISSN 1212-0383. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva and Tomáš KAŠPÁREK. Kdy je polyfarmakoterapie léčbou první nebo druhé volby - II. část (Polypharmacotherapy - When it is Treatment of the First or Second Choice, Part II.). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, vol. 99, No 4, p. 189-193, 4 pp. ISSN 1212-0383. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and E. TRONEROVÁ. Neurological soft signs in first-episode schizophrenia. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2003, vol. 13, No 4, p. 313. ISSN 0924-977X. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva, P. DRYBČÁK and M. LORENC. Biological markers and possibilities for predicting therapoutic results in schizophrenia. A methodological contribution. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. Kanada: Elsevier, 2002, vol. 26, No 4, p. 683-691. ISSN 0278-5846. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Zobrazovací metody - Psychiatrie. Praha: Galen, 2001. 6 pp. ISBN 80-7262-140-8. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, Eva ČEŠKOVÁ and Ladislav SOBOTKA. Klinická výživa v psychiatrii. Praha: Maxdorf-Jesenius, 2000. 270 pp. ISBN 80-85912-33-3. info
 • ŠVESTKA, Jaromír, Eva ČEŠKOVÁ and Karel NÁHUNEK. Psychofarmaka v klinické praxi (Psychotropic drugs in clinical practice). Praha: Grada Publishing, 1995. 200 pp. ISBN 80-7169-169-0. info

2009/03/11


Životopis: prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (učo 726), verze: čeština(7), změněno: 11. 3. 2009 12:49, E. Češková

Another Variant: English(3)