Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Lenka Lee
Department
 • Department of Aesthetics, Faculty of Arts, MU
Employment - Position
 • Assistant Professor
Education and Academic Qualifications
 • 2004: Latin Language and Literature - Aesthetics (Mgr.) 2009: Aesthetics (Ph.D.)
Employment
 • Department of Aesthetics, Faculty of Arts, MU
Teaching Activities
 • FF:ESA093 Courtly Culture of the Middle Ages and Renaissance FF:ESA108 Latin for Aesthetics FF:ESA233 Aesthetics of the Middle Ages and Renaissance FF:ESB097 Thematic Excursion FF:ESB099 Training in a Cultural Institution FF:ESB151 From Fable to Kacho-ga: Cultural Animals Representation FF:ESASZZ Master's State Exam FF:ESA109 Latin for Aesthetics II FF:ESA914 European Culture Studies: Utopies FF:ESB158 Allegory of Animal in the Popular Culture
Scientific and Research Activities
 • Animal allegories, courtly culture, traditional allegories in pop-culture, everyday aesthetics
Internship
 • Universita degli Studi di Torino Universität Regensburg University of Wroclaw Komensky University in Bratislava
Major Publications
 • LEE, Lenka and Ondřej KRAJTL. Pojmová periferie: poznámky k dynamice některých estetických kategorií (The Periphery of Concepts: Notes on Dynamics of Some Aesthetic Catego­ries). In Estetika centra a periférie. Centrum a periférie estetiky. Prvé vydanie. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku. p. 99-107. ISBN 978-80-972624-3-3. 2020. webová stránka konference info
 • LEE, Lenka. Po nebezpečných stezkách dvorných her (On the Dangerous Paths of the Courtly Games). Slovo a smysl. Praha: Univerzita Karlova, vol. 17, No 33, p. 293-297. ISSN 1214-7915. 2020. web časopisu info
 • LEE, Lenka and Ondřej KRAJTL. Drobné revoluce : streetartové umění v kulisách každodennosti (Little Revolutions : Streetart and the Aesthetics of Everyday Life). In Pašteková, Michaela; Brezňan, Peter. Umenie, estetika, politika. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku. p. 258-267. ISBN 978-80-972624-2-6. 2019. info
 • LEE, Lenka. New Beauty : Between Hipsters and Folklore. Popular Inquiry. vol. 2, No 2, p. 43-52. ISSN 2489-6748. 2019. text článku v elektronické podobě info
 • LEE, Lenka. Nová éra Arts and Crafts v Brně po roce 2000 (The New Era of The Arts and Crafts in Brno from 2000). In Makky, Lukáš. Otázky a problémy perspektív umenia, respektíve „koncov umenia“ v estetických, umenovedných a filozofických teóriách. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. p. 180-188. ISBN 978-80-555-2313-2. 2019. info
 • LEE, Lenka and Ondřej KRAJTL. The Periphery of Concepts : Notes on Dynamics of Some Aesthetic Categories. In Estetika centra a periférie. Centrum a periféria estetiky, 23.10.-25.10. 2019, Bratislava. 2019. webová stránka odkazující na konferenci info
 • LEE, Lenka. Paskvil, nebo umění? Nový diletantismus jako zdroj unaveného publika (Scribble or Art? New Diletantisms as a Source of Tired Audience). In Unavené umění : Kompetence tvůrčí a kritické 2.0. 2018. program konference info
 • LEE, Lenka. Pejskové se koušou aneb o sentimentu ke zvířatům (Doggies are biting each other or about animals' sentiment). In Interdisciplinární kolokvium na téma Dětství, dětinskost a kýč, 15. 8. 2016, Pelhřimov. 2016. webová stránka s programem kolokvia info
 • LEE, Lenka. Finnish Girls in London. Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, vol. 7, No 1, p. Nestránkováno, 3 pp. ISSN 1804-7246. 2016. webová stránka časopisu info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Ondřej KRAJTL and Václav KŘÍŽEK. Nostalgický Vinnetou - O podobách nostalgie a melancholie v tuzemském komiksu (Vinettou Nostalgic - Features of Nostalgia and Melancholia in Czech comics). Host : literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, vol. 31, No 9, p. 52-57. ISSN 1211-9938. 2015. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka. Umberto Eco hisperický (Umberto Eco hisperic). Host : literární měsíčník. Spolek přátel vydávání časopisu Host, XXIX, No 9, p. 35-37. ISSN 1211-9938. 2013. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka. The Rhetoric of Seduction in the Treatise De Amore. In Madalina Diaconu and Miloš Ševčík. Aesthetics Revisited : Tradition and Perspectives in Austria and the Czech Republic. Neuveden: LIT VERLAG. p. 51-63. ISBN 978-3-643-90123-1. 2011. info

2021/02/15


Curriculum Vitae: Mgr. Lenka Lee, Ph.D. (učo 23720), version: English(1), last update: 2021/02/15 11:15, L. Lee

Another Variant: Czech(1)