Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Person Identification
 • Jiří Matyášek 20. 3. 1946 Uherské Hradiště 2 děti
Workplace
 • Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra biologie
Employment Position
 • docent
Education and Academic Qualifications
 • 1967: absolvent PdF UP Olomouc, obor učitelství přírodopisu a zeměpisu 1979: RNDr.- obor regionální a socioekonomická geografie na PřF UJEP Brno 1987: CSc. - obor regionální geografie na PřF UJEP Brno 1998: docent - obor teorie vyučování biologie na PdF MU Brno
Employment Summary
 • 1998 - : docent Masarykovy univerzity 1991 - : odborný asistent Masarykovy univerzity v Brně 1976 - : odborný asistent Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně 1967 - : učitel na různých základních školách
Pedagogical Activities
 • - přednášející předmětů Bi2BP_NPP1 a Bi2BP_NPP2 - cvičící předmětů Bi2BP_NPL1 a Bi2BP_NPL2 - cvičící předmětu Bi2BP_TCNP - cvičící předmětu Bi2MP_UAPR - cvičící předmětu Bi2MP_KZCT (organizátor zahr. terénních cvičení) - cvičící předmětu Bi2MP_DPGE - cvičící předmětu Bi2MP_REN1 - cvičící předmětu Bi2MP_REN2 - cvičící předmětu ZS1BP_ZNP1 - cvičící předmětu ZS1BP_ZNP2 Každoroční vedení a posudky diplomových prací z neživé přírody Předseda a člen komisí Státních závěrečných zkoušek v oboru přírodopis na PdF MU. Předseda komise Státních závěrečných zkoušek v oboru biologie na KBi FPV Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, SVK. Školitel 2 studentů Ph.D. studia oboru Pedagogika na PdF MU
Scientific and Research Activities
 • - didaktika geologických věd - řešitel vnitřních grantů PdF MU a grantů FRVŠ + Rozvojových projektů MŠMT ČR, bilater. věd.-výzkum. programů KONTAKT (ke spolupráci přizváni i odborníci z PřF MU Brno a LDF MZLU Brno, resp. KGeol. NTF a Katedry učitelství biologie BF Univerzity Ljubljana, SLO) - konzultant vědecké přípravy doktorandky Mgr. Lenky Hradilové v oboru pedagogika (oborová didaktika přírodopisu) ve spolupráci s BF University of Ljubljana ve Slovinsku - spoluřešitel výzkumu a realizace postgraduální přípravy slovinských učitelů přírodovědy a přírodopisu. Řešitel je ZRSŠ (Úřad Republiky Slovinsko pro školství) a British Council. Grant udělený Evropskou komisí, hlavní řešitel - dr. Majda Naji - ZRSŠ Maribor.
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 1986: čtyři měsíce stáž na Katedře geografie FF Univerzity Ljubljana 1989: čtrnáct dní jazykový kurs na FF Univerzity Ljubljana 1994: tři měsíce stáž na katedrách geologie a biologie Univ. Ljubljana 1995: jeden měsíc stáž - d t t o
 • 1994/05/01 – 1994/05/31: University of Ljubljana, Ljubljana, SVN
  • studijni staz v ramci vedecke pripravy (CSc.)
 • 1993/10/01 – 1993/10/30: University of Ljubljana, Ljubljana, SVN
  • studijni pobyt v ramci vedecke pripravy (CSc.)
 • 1986/02/16 – 1986/05/30: University of Ljubljana, Ljubljana, SVN
  • studijni staz v ramci rigorozniho rizeni (RNDr.)
University Activities
 • I. CEEPUS 1998: koordinátor sítě CEEPUS č. 0101-98/99 1999: d t t o č. 0101-99/00 2000: d t t o č. 0101-00/01 2001: d t t o č. 0101-01/02 2002: nic z CEEPUSu 2003: nic z CEEPUSu 2004: nic z CEEPUSu 2005: koordinátor pilotní Tématické sítě CEEPUS (ČR-Bosna a Hercegovina) mezi MU a Univerzitou Sarajevo a mezi MU a Univerzitou Tuzla. Jedná síť v ČR po 3 roky. 2006: d t t o 2007: d t t o 2008: koordinátor sítě CEEPUS II č. CII-CZ-0301-01-0809 - Partnership between Universities in Czech Republic, Slovenia and Bosnia-Herzegovina in area of Science teaching - mezi MU a Univerzitou Sarajevo, mezi MU a Univerzitou Tuzla a mezi MU a Univerzita Ljubljana (akad. rok 2008-09) 2009: partner sítě CEEPUS II č. CII-SI-0409-01-0910 - Science without borders - Bridge between Central Europe and Balkan - mezi MU a Univerzitou Sarajevo, mezi MU a Univerzitou Ljubljana a mezi MU a Univerzitou na Primorskem v Koperu (akad. rok 2009-10). II. LONG LIFE PROGRAM SOCRATES-ERASMUS: od r. 2004: oborový koordinátor SOCRATES-ERASMUS na KBi PdF MU (partneři KGeol. NTF ULj., KBi BF ULj., Katedra učitelství 1. stupně PdF ULj., KBi FPV UMB Banská Bystrica), 2005: d t t o 2006: d t t o 2007: d t t o 2008: d t t o - bilaterální smlouva podepsána do r. 2013 2008-2009 : d t t o + navíc nově PdF MU s Katedrou učitelství 1. stupně PdF Univerzity na Primorskem ve slovinském Koperu a Univerzitou P.J.Šafaříka v Prešově na Slovensku (bilaterální smlouva s Prešovem i s Koperem podepsána do r. 2013)
Extrauniversity Activities
 • od r. 2002 dosud: předseda Česko-slovinské společnosti (publikace, připomínkové oslavy našich slavných rodáků působících ve SLO, populární a odborné publikace, mobilita členů akademické obce obou zemí aj.)
Appreciation of Science Community
 • 1999: přednášející a cvičící na mezinárodní konferenci: 1. srečanje učiteljev naravoslovnih predmetov" v Portoroži (SLO) 2002: přednášející a cvičící na mezinárodní konferenci: "4. srečanje učiteljev naravoslovnih predmetov" v Radenci (SLO) 2003: přednášející na mezinárodní konferenci Rady Evropy v Radenci LEARNERS AND LEARNING IN ENVIRONMENTAL EDUCATION 2004: přednášející na 5. konferenci učitelů přírodovědných předmětů v Radenci, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009: každoročně nejméně dvakrát přednášky na univerzitách v Banské Bystrici a Lublani, od r. 2007 i ve slovinském Koperu. Každoročně mimo to organizace společných studentských terénních cvičení. Od r. 1999 do r. 2007 zván Úřadem Republiky Slovinsko pro školství nejméně na jednu přednášku pro slovinské učitele v rámci jejich PGS na jejich mezinárodních pedagogických konferencích. V roce 2010 pozvání k přednášce o antropologii v ČR pro Društvo učitelj biologije Slovenije ve dnech 24. a 25. 9. v Lublani od prof. dr. Barbary Bajdové z PdF ULj. Lublaň
Selected Publications
 • MATYÁŠEK, Patrik a Jiří MATYÁŠEK. Metodická publikace. 1. vyd. Brno: Nová škola s.r.o., 2014. s. 9 - 14. ISBN 978-80-7289-652-3. info
 • MATYÁŠEK, Jiří a Lenka KLINKOVSKÁ. PŘÍRODOPIS 9, Geologie a ekologie - pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2012. s. 1-53, 63, 65-71, 61 s. Pracovní sešit k učebnici. ISBN 978-80-7289-401-7. info
 • MATYÁŠEK, Jiří a Miloslav SUK. Přehled minerálů a hornin. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X. URL info
 • MATYÁŠEK, Jiří a Miloslav SUK. Antropogeneze v geologii. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X. URL info
 • MATYÁŠEK, Jiří a Miloslav SUK. ANTROPOGENEZE V GEOLOGII. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. el-portál MU. ISSN 1802-128X. Dílo je součástí řešení výzkumného záměru PdF MU „Škola a zdraví pro 21. století“ – MSM0021622421 URL info
 • MATYÁŠEK, Jiří. DARWIN. 2010. info
 • MATYÁŠEK, Jiří, Barbara BAJD a Luka PRAPROTNIK. Students´ideas about respiration: A comparison of Slovene and Czech students. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Contexts and Inspiration. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 245-252. ISBN 978-80-210-5259-8. info
 • MATYÁŠEK, Patrik, Lenka OGOREVC HRADILOVÁ a Jiří MATYÁŠEK. Zdraví učitelovo na školách v době Rakousko-Uherska. In 6. mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21. 2010. ISBN 978-80-210-5262-8. info
 • MATYÁŠEK, Jiří a Zdeněk HRUBÝ. Přírodopis - Geologie a ekologie. 1. vyd. Brno: nakladatelství Nová škola, 2010. 122 s. učebnice pro ZŠ, schváleni MŠMT čj. 12725/2010-22. ISBN 978-80-7289-184-9. info
 • MATYÁŠEK, Jiří a Petra JŮZLOVÁ. Odnos učencev osnovnih šol do naravoslovnega učnega načrta. In Inkluzivnost v vzgoji in izobraževanju Inclusion in education. 2010. ISBN 978-961-6528-94-8. info
 • MATYÁŠEK, Patrik a Jiří MATYÁŠEK. Some aspects of innovation, education. In 6th International Colloquium Koper. 1. vyd. Koper: University of Primorska, 2010. s. 56-61. ISBN 978-961-6528-88-7. info
 • MATYÁŠEK, Jiří, Patrik MATYÁŠEK a Natalija KOMLJANC. Fragment historické zkušenosti z přípravy učitelů. In Anna Sandanusová, Radmila Dytrtová. EDUCO, č. 10, Příprava učitelů v kontextu současných změn ve vzdělávání. 1. vyd. Brno: Česká zemědělská univerzita Praha, 2010. s. 25 - 30. ISBN 978-80-7399-149-4. info
 • MATYÁŠEK, Patrik a Jiří MATYÁŠEK. Organizace studia a obsah odborných předmětů v dalším vzdělávání. In Sborník abstraktů z V. mezinárodní konference EDUCO 2009 - Aktuální otázky celoživotního vzdělávání učitelů. 1. vyd. Praha: ČZU v Praze, Institut vzdělávání a poradenství, 2009. s. 25-26. ISBN 978-80-7399-645-1. info
 • MATYÁŠEK, Patrik a Jiří MATYÁŠEK. Organizace studia a obsah odborných předmětů v dalším vzdělávání. In CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ. 1. vyd. TRIBUN EU,s.r.o., Brno: ČZU Praha, UKF Nitra, UK Praha, 2009. s. 41 - 45. ISBN 978-80-7399-886-8. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Novi pouk strok SCIENCE v šolah. In Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja. 1. vyd. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper, 2009. s. 36 - 37. ISBN 978-961-6528-87-0. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Example of use of interactive whiteboards with biological and geological curriculum at primary school. In Pouk v družbi znanja. 1. vyd. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Koper, 2009. s. 247 - 253. ISBN 978-961-6528-88-7. info
 • MATYÁŠEK, Jiří a Barbara BAJD. Porovnání ideí o lidské evoluci mezi slovinskými a českými studenty. In Škola a zdraví pro 21. století. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. s. 265-274, 2 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-044-9. info
 • MATYÁŠEK, Patrik a Jiří MATYÁŠEK. E-learningové on line studijní texty na elportálu Masarykovy univerzity, Brno. In Sborník abstraktů, IV. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty. 1. vyd. Praha: EDUCO, 2008. s. 31-32. ISBN 978-80-213-1746-8. info
 • MATYÁŠEK, Patrik a Jiří MATYÁŠEK. E-learningové on line studijní texty na elportálu Masarykovy univerzity. In MATYÁŠEK, Patrik. EFEKTIVITA A OPTIMALIZACE PŘÍPRAVY UČITELŮ. 1. vyd. Praha: Charles University, Prague, 2008. s. 99-104. Educo. ISBN 978-80-7399-459-4. info
 • STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část I. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 108 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-080-7. info
 • STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Růžena BLAŽKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. 102 s. School and Health for 21. centrury. ISBN 978-80-7392-079-1. info
 • STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část II. Využití učiva 2. stupně ZŠ pro dopravní výchovu. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 76 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-081-4. info
 • MATYÁŠEK, Patrik a Jiří MATYÁŠEK. Grant 6.RP EU - Marie Curie (Conferences and Training Courses): Vzájemné vztahy a přesahy oborů SCIENCE - environmentální, didaktické a právní souvislosti. In MATYÁŠEK, Patrik. Sborník prací III. mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské obory na současné téma: PŘÍPRAVA UČITELŮ V DEKÁDĚ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI. 1. vyd. Praha: ČZU-IVP Praha, 2007. s. 28-29. ISBN 978-80-213-1608-9. info
 • MATYÁŠEK, Patrik a Jiří MATYÁŠEK. Vzájemné vztahy a přesahy oborů SCIENCE - environmentální, didaktické a právní souvislosti. In MATYÁŠEK, Patrik. Speciální otázky oborových didaktik a příprava učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. 1. vyd. Praha: UK Praha, PřF, 2007. s. 90 - 101. ISBN 978-80-87139-03-5. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Pedagoški študij naravoslovnih ved na MU Brno in v Češki republiki. 2007. URL info
 • MATYÁŠEK, Jiří, Barbara BAJD a Luka PRAPROTNIK. Srovnání základních znalostí studentů PdF Univerzity Ljubljana a PdF MU Brno o kardiovaskulárním systému. In 3. konference Škola a zdraví 21 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1. vyd. Brno: MSD ve spolupráci s PdF MU Brno, 2007. s. 4-5. ISBN 978-80-86633-98-5. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Přehled minerálů a hornin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. el-portál. URL info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Šolski geološki izleti v mestih. In http://www.zrss.si/pdf/NAR_Povzetki_predavanj_delavnic.pdf. 1. vyd. Maribor: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2006. s. 8 - 10. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Útržky z Kruťových mineralogických stop v Uherském Ostrohu. In MINERÁL - svět nerostů a drahých kamenů. 1. vyd. Brno: Vydavatelství dr. Martin Bohatý, 2006. s. 104 - 107. roč. XIV, 2/2006. ISSN 1213-0710. info
 • MATYÁŠEK, Patrik a Jiří MATYÁŠEK. Možnosti získání zahraničních pedagogických zkušeností - učitelská a studentská mobilita. In MATYÁŠEK, Jiří. Výzkum v oborových didaktikách přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. 1. vyd. Praha: EDUCO, č. 2, 2006. s. 51 - 54. ISBN 80-86561-29-1. info
 • STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu základních škol. Brno: MS Press, PdF MU, 2006. 431 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 80-900915-4-7. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Model of Science Teaching modernization. In HRADILOVÁ, Lenka. Book of Abstract of the Conference Science for children with special needs. 1. vyd. Ljubljana: British Council and ZRSŠ, 2005. s. 35 - 38. Okoljska vzgoja, izr. ISBN 961-234-534-1. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Analiza razumevanja organske in anorganske narave pri slovenskih učencih osnovnih in srednjih šol - predstavitev projekta. 1. vyd. Maribor: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2005. 1 s. Okoljska vzgoja v šoli, 7. letnik, št. 1/2005. ISSN 1408-712X. info
 • MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. PŘÍRODOVĚDA 5 - Člověk a jeho svět. Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2005. 67 s. ISBN 80-7289-069-7. info
 • MATYÁŠEK, Jií. Pedagogický výzkum vnímání vztahu neživé a živé přírody u slovinské školní populace. In Pedagogický výzkum:reflexe spoleenských poteb a oekávání? 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 184-187. ISBN 80-244-1079-6. info
 • BERGEROVÁ, Martina, Michal BŘÍZA, Hana CÍDLOVÁ, Pavel GALLE, Jana HOLÁSKOVÁ, Eva LOMOVCIVOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Emilie MUSILOVÁ a Libor ŠKARVADA. Společenské karetní hry s chemickou problematikou. 2005. URL info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Petrologie. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2005. cca 200. e-learning. http://www.ped.muni.cz/wbio/studium/stud_mat/Mat-mat/Petrologie/default.htm info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Nazorni pouk o neživi naravi. In Zbornik seminarjev: Naravoslovje v šestem in sedmem razredu devetletne osnovne šole, etc. 1. vyd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2004. s. 26-27. ISBN 961-234-495-7. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Oxidy a hydroxidy - nové videopořady ze systematické mineralogie. In Minerál. 1., č. 2, roč. XII. Brno: M. Bohatý, 2004. s. 150 - 151. ISSN 1213-0710. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Přírodopis v 9. ročníku ZŠ; popularizace multimedií a klasických názorných pomůcek. In Pedagogický software 2004. 1. vyd. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, 2004. s. 637 - 640. ISBN 80-85645-49-1. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Slovinské zkušenosti se zaváděním metod aktivního učení přírodopisu u žáků s poruchami sluchu a žáků s poruchami verbální komunikace. Speciální pedagogika. Praha: Vydavatelství PedF UK, 2004, roč. 2004/14, č. 3, s. 224 - 230. ISSN 1211-2720. info
 • MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. PŘÍRODOVĚDA 5 - Člověk a jeho svět. Učebnice pro 5. ročník ZŠ. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2004. 91 s. Seznam učebnic pro ZŠ, MŠMT ČR č.j. 22121/2004. ISBN 80-7289-063-8. info
 • MATYÁŠEK, Jiří a Vekoslav KEBE. Maketa Cerkniškega jezera. In Maketa Cerkniškega jezera. 1. vyd. Dolenje Jezero pri Cerknici: Vekoslav Kebe, 2004. s. 6-13. info
 • MATYÁŠEK, Jiří a Vekoslav KEBE. Jezero je, jezera naj. In Maketa Cerkniškega jezera. 1. vyd. Dolenje Jezero pri Cerknici: Vekoslav Kebe, 2004. s. 1-5. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Obecné údaje o Slovinsku, hlavní město Lublaň. In SLOVINSKO - cesty do přírody. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU v Brně, 2004. s. 7-12. ISBN 80-210-3392-4. info
 • MATYÁŠEK, Jiří, Lenka HRADILOVÁ a Patrik MATYÁŠEK. Významní rodáci. In SLOVINSKO - cesty do přírody. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU v Brně, 2004. s. 24 - 32. ISBN 80-210-3392-4. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Rtuťové doly Idrija. In SLOVINSKO - cesty do přírody. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU v Brně, 2004. s. 56-57. ISBN 80-210-3392-4. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Alpská oblast - Východní Karavanky, Kamnické Aply, Západní Karavanky, Dolžanova soutěska u Tržiče. In SLOVINSKO - cesty do přírody. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU v Brně, 2004. s. 64-76. ISBN 80-210-3392-4. info
 • MATYÁŠEK, Jiří a France ŠUŠTERŠIČ. Dinárská oblast - Postojenské jeskyně. In SLOVINSKO - cesty do přírody. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU v Brně, 2004. s. 86 - 89. ISBN 80-210-3392-4. info
 • MATYÁŠEK, Jiří a Matjaž PUC. Středozemská oblast - Škocjanské jeskyně, pobřeží Jaderského moře. In SLOVINSKO - cesty do přírody. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Mu v Brně, 2004. s. 101 - 113. ISBN 80-210-3392-4. info
 • ŠTIKOVÁ, Věra. Přírodověda 4. 1. vyd. Brno: Nová škola s.r.o, 2003. 56 s. ISBN 80-7289-052-2. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. revue Universitas, č. 2. ISSN 1211-3384. URL info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Soubor videopořadů ze systematické mineralogie. 1. vyd. Brno: vyd. dr. Martin Bohatý, 2003. 228-230. Minerál, roč. XI., č. 3. ISSN 1213-0710. info
 • HRADILOVÁ, Lenka, Helena JEDLIČKOVÁ a Jiří MATYÁŠEK. K celoživotnímu vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. BIOLOGIE-CHEMIE-ZEMĚPIS. Praha: SPN, 2003, roč. 12, č. 4, s. 160-163. ISSN 1210-3349. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. MINERALOGIE - OXIDY A HYDROXIDY, křemen a jeho odrůdy. 1. vyd. Brno: Directfilm s.r.o.Brno, 2003. Přehled nerostů a hornin, 5. díl. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. MINERALOGIE - OXIDY A HYDROXIDY, železné a uranové rudy. 1. vyd. Brno: Directfilm s.r.o. Brno, 2003. Přehled nerostů a hornin, 6. díl. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. MINERALOGIE : 2. díl - PRVKY NEKOVOVÉ , výukový školní videopořad. 1. vyd. Brno: Direct-film, s.r.o., 2002. Přehled nerostů a hornin. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Central European Exchange Programme for University Studies - CEEPUS: Fakta a problémy. In Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 45-46. 2/2002, ročník 9. ISSN 1211-6866. info
 • MATYÁŠEK, Jiří a Miloslav SUK. Základy petrologie. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2002. 224 s. ISBN 80-210-3011-9. info
 • MATYASEK, Jiri. Zakaj je v poucevanju pomembno razumevanje abiotskih naravnih elementov. 1. vyd. Ljubljana: ZRS za solstvo, 2002. 1 s. Okoljska vzgoja v soli, letnik 4., st. 2. ISSN ~1408-712X. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Mineralogie - 3. díl: SULFIDY - výukový školní videopořad. 1. vyd. Brno: Direct-film, s.r.o., 2002. Přehled nerostů a hornin. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Mineralogie - 4. díl: HALOGENIDY - výukový školní videopořad. 1. vyd. Brno: Direct-film, s.r.o., 2002. Přehled nerostů a hornin. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Nově koncipovaná výuka přírodovědy ve Slovinsku. Biologie, Chemie, Zeměpis. Praha: SPN a.s. a Fortuna - JUDr. Fr. Talián, 2001, roč. 10, č. 4, s. 164-167. ISSN 1210-3349. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. MINERALOGIE : 1. díl - PRVKY KOVOVÉ , výukový školní videopořad. 1. vyd. Brno: Direct-film s.r.o., 2001. Přehled nerostů a hornin. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Cilj in vsebine geološkega izobraževanja na osnovnih šolah na Češkem. Okoljska vzgoja v šoli. Maribor, Slovinsko: ZRS za šolstvo, 2000, roč. 2. letnik, č. 2, s. 27-28. ISSN 1408-712X. info
 • MATYÁŠEK, Jiří a Jana BEZJAK. Vsebina geologije v učbenikih Naravoslovja v 9. razredu osnovnih šol na Češkem. 1. vyd. Maribor, Slovinsko: ZRS za šolstvo, 2000. 2 s. Ekološka vzgoja v šoli, 2. info
 • MATYÁŠEK, Jiří a Jana BEZJAK. Analiza predmeta Ekološko naravoslovje v 9. razredu osnovnih šol na Češkem. 1. vyd. Maribor, Slovinsko: ZRS za šolstvo, 2000. 3 s. Ekološka vzgoja v šoli, 3. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Tulipan - češko-nizozemski projekt ekološke vzgoje v osnovnih šolah na Češkem. In Učitelji naravoslovja v skrbi za zdrav planet. 1. vyd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2000. s. 68. 2. srečanje učiteljev naravoslovnih predmetov. ISBN 961-234-288-1. info
 • MATYÁŠEK, Jiří a Boris RYCHNOVSKÝ. Naravoslovno izobraževanje v osnovnih šolah na Češkem. In Zbor. seminarja: 1. srečanje učiteljev naravoslovnih predmetov - Poučevanje naravoslovja za novo stoletje. Maribor: Zavod RS za šolstvo, 1999. s. 42. ISBN 961-234-217-2. info
 • MATYÁŠEK, Jiří a Boris RYCHNOVSKÝ. Okoljska vzgoja v osnovnih šolah na Češkem - primer iz prakse. In Zbor. seminarja: 1. srečanje učiteljev naravoslovnih predmetov - Poučevanje naravoslovja za novo stoletje. 1. vyd. Maribor: ZRS za šolstvo, 1999. s. 95. ISBN 961-234-217-2. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Mapa kulturních krajin části území povodí Nedvědičky. Vlastivědný sborník Vysočiny,oddíl věd přírodních. Jihlava: Muzeum Vysočiny, 1998, roč. 13, č. 2, s. 211-219. ISSN 65058228. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Mineralogický systém. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 132 s. ISBN 80-210-1893-3. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Didaktické přístupy k analýze a syntéze krajiny na příkladu území povodí Nedvědičky. 1997. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1997. 217 s. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Nerostné bohatství rtuťových rud ve slovinské Idriji. Vesmír. Praha: Vesmír, 1996, roč. 75/1996, č. 5, s. 258-261. ISSN 0042-4544. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Pozorování mikrofosilií v pazourku. Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha, Česká republika: Státní pedagogické nakladatelství, 1993, roč. 1993, č. 5, s. 235-236. ISSN 1210-3349. info
 • MATYÁŠEK, Jiří a Zdeněk GÁBA. Nutzung des Feuersteins fuer mikroskopische Beobachtungen zu didaktischen Zwecken. 1. vyd. Hamburg, Německo: Geschiebekunde aktuell, 1993. 2 s. 9 (4), 119-120, 1 Abb. info

2010/09/29


Curriculum vitae: doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc. (učo 1031), version: English(1), last update: 2010/09/29 10:33, J. Matyášek