Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Petr Ocelík
Pracoviště
 • Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Joštova 10, 602 00 Brno
 • Mezinárodní politologický ústav, Joštova 10, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • 2016-současnost: odborný asistent na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita (FSS MU)
 • 2010-současnost: odborný pracovník na Mezinárodní politologický ústav, FSS MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, FSS MU
 • 2015-05 Ph.D.
 • 2009-06 Mgr.
 • 2006-06 Bc.
Pedagogická činnost
 • ESSn4007 International Relations Theory and Energy Security
 • MEBn4001 Bezpečnost: teorie a koncepty
 • MEBn5033 Introduction to Quantitative Analysis in R
 • MEBn5034 Social Network Analysis
 • MVZn4003 Úvod do kvantitativních metod
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2017-2019: Exploring and explaining participation in local opposition: a case of brown coal mining in Horní Jiřetín. Czech Science Foundation (17-08554Y)
 • 2017-2019: Individual acceptance of mining: A conceptual framework based on multiscale context. Czech Science Foundation (17-22978Y)
 • 2013-2015: Energy Infrastructure and Its Influence on Energy Security Grant Agency of Masaryk University (MUNI/M/0081/2013)
Akademické stáže
 • 2012-02 až 2012-05 výzkumný pobyt na Department of International Politics, University of Aberystwyth, Wales, UK.
 • 2018-04 až 2018-05: hostující výzkumník na Sustainable Minerals Institute, University of Queensland, AU.
Mimouniverzitní aktivity
 • od 2015 spolu-organizátor Czech Network for Social Network Analysis
 • od podzimu 2017 místopředseda skupiny pro politické sítě při Evropském konsorciu pro politický výzkum (ECPR)
 • 2017-05 přednáška “Climate Policy Networks in the Czech Republic” na Georgian-American University, Gruzie
 • 2018-07 lektor na letní metodologické škole POLNET+ v rámci kurzu Social Network Analysis in R organizované Katedrou politiky a veřejné správy, Univerzita v Kostnici
 • 2019-04 spolu-organizace workshopu ECPR Joint Sessions "Networked Environmental Governance" na Katolické univerzitě v Lovani, Mons
 • 2019-04 přednášející na Ovidiově univerzitě v Constantě na téma “Policy Network Analysis”
 • 2019-05 lektor na letní metodologické škole POLNET+ v rámci kurzu Social Network Analysis in R organizované Katedrou politiky a veřejné správy, Univerzita v Kostnici
 • 2020-02 lektor na zimní metodologické škole POLNET v rámci kurzu Social Network Analysis in R organizované Institutem mezinárodních studií v Barceloně
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2016-05 Cena za nejlepší výzkumný projekt udělena výborem Grantové agentury Masarykovy univerzity
Vybrané publikace
 • WAGNER, Paul M., Tuomas YLÄ‐ANTTILA, Antti GRONOW, Petr OCELÍK, Luisa SCHMIDT a Ana DELICADO. Information exchange networks at the climate science-policy interface : Evidence from theCzech Republic, Finland, Ireland, and Portugal. Governance. Hoboken: Wiley, 2021, roč. 34, č. 1, s. 211-228. ISSN 0952-1895. doi:10.1111/gove.12484. URL URL info
 • ČERNÝ, Ondřej a Petr OCELÍK. Incumbents’ Strategies in Media Coverage : A Case of the Czech Coal Policy. Politics and Governance. Lisbon: Cogitatio Press, 2020, roč. 8, č. 2, s. 272-285. ISSN 2183-2463. doi:10.17645/pag.v8i2.2610. article - open access info
 • LEHOTSKÝ, Lukáš, Filip ČERNOCH, Jan OSIČKA a Petr OCELÍK. When climate change is missing : Media discourse on coal mining in the Czech Republic. Energy Policy. Oxford: Elsevier, 2019, roč. 129, June, s. 774-786. ISSN 0301-4215. doi:10.1016/j.enpol.2019.02.065. URL info
 • ČERNOCH, Filip, Lukáš LEHOTSKÝ, Petr OCELÍK, Jan OSIČKA a Žaneta VENCOUROVÁ. Anti-fossil frames : Examining narratives of the opposition to brown coal mining in the Czech Republic. Energy Research & Social Science. Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 54, August, s. 140-149. ISSN 2214-6296. doi:10.1016/j.erss.2019.04.011. článek info
 • OCELÍK, Petr, Kamila SVOBODOVÁ, Markéta HENDRYCHOVÁ, Lukáš LEHOTSKÝ, Jo-Anne EVERINGHAM, Saleem ALI, Jaroslaw BADERA a Alex LECHNER. A contested transition toward a coal-free future : Advocacy coalitions and coal policy in the Czech Republic. Energy Research & Social Science. Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 58, December, s. 1-13. ISSN 2214-6296. doi:10.1016/j.erss.2019.101283. URL info
 • KRPEC, Oldřich, Petr OCELÍK a Hubert SMEKAL. Narrowing the Divide: Perspectives on the Future of Mixed Methods Report From Central and Eastern Europe. Journal of Mixed Methods Research. SAGE, 2017, roč. 11, č. 1, s. 14-16. ISSN 1558-6898. doi:10.1177/1558689816676660. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1558689816676660 info
 • OSIČKA, Jan a Petr OCELÍK. Natural gas infrastructure and supply patterns in Eastern Europe : Trends and policies. Energy Sources, Part B : Economics, Planning, and Policy. New York: Taylor & Francis, 2017, roč. 12, č. 4, s. 358-364. ISSN 1556-7249. doi:10.1080/15567249.2015.1136971. URL info
 • OCELÍK, Petr, Jan OSIČKA, Veronika ZAPLETALOVÁ, Filip ČERNOCH a Břetislav DANČÁK. Local opposition and acceptance of a deep geological repository of radioactive waste in the Czech Republic : A frame analysis. Energy Policy. London: Elsevier, 2017, roč. 105, June, s. 458-466. ISSN 0301-4215. doi:10.1016/j.enpol.2017.03.025. Science Direct info
 • LANGLE-FLORES, Alfonso, Petr OCELÍK a Octavio PÉREZ-MAQUEO. The role of social networks in the sustainability transformation of Cabo Pulmo : A multiplex perspective. Journal of Coastal Research. Coconut Creek: Coastal Education & Research Foundation, 2017, Spring2017, č. 77, s. 134-142. ISSN 0749-0208. doi:10.2112/SI77-014.1. Special Issue 77 - The Role of Social Networks in the Sustainability Transformation of Cabo Pulmo: A Multiplex Perspective info
 • OSIČKA, Jan, Petr OCELÍK a Břetislav DANČÁK. The impact of Polish unconventional production on the regional distribution of natural gas supply and transit: A scenario analysis. Energy Strategy Reviews. 2016, roč. 10, May, s. 1-17. ISSN 2211-467X. doi:10.1016/j.esr.2016.02.001. URL info
 • OCELÍK, Petr a Jan OSIČKA. The framing of unconventional natural gas resources in the foreign energy policy discourse of the Russian Federation. Energy Policy. Elsevier Science, 2014, roč. 72, September 2014, s. 97-109. ISSN 0301-4215. doi:10.1016/j.enpol.2014.04.006. URL info

24. 4. 2020


Životopis: Mgr. Petr Ocelík, Ph.D. (učo 103253), verze: čeština(1), změněno: 24. 4. 2020 15:10, P. Ocelík

Další varianta: angličtina(1)