Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Alena Pokorná, PhD. nar. 21.4.1976 v Ustí nad Orlicí
Pracoviště
 • Masarykova Universita Fakulta sportovních studií Brno, Centrum Univerzitniho sportu
 • pracoviště:Údolní 3,Brno
Funkce na pracovišti
 • lektor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006: PhD. v oboru Kinatropologie, FSpS MU
 • 1999: Mgr., MU Pedagogická fakulta Brno obor TV a SpP, ukončení státní závěrečnou zkouškou z teorie TV a sportu, integrativní speciální pedagogiky etopedie, psychologie a pedagogiky
 • 1994: maruritní zkouška, Sportovní gymnázium Brno, ul. Botanická
 • 1990: ukončení ZŠ, výběrová sportovní třída v Ústí nad Orlicí
Přehled zaměstnání
 • 2008 až dosud:FAkulta sportovních studií MU Brno,CUS - Centrum univerzitního sportu,
 • 2002-2008: Fakulta sportovních studií MU Brno, Katedra sportovních aktivit,
 • 2001-2002: Fitness centrum Hotel International Brno, trenér fitness
 • 2001:Česká asociace sport pro všechny, Brno, sekretář a lektor pro Jm kraj
 • 1999-2000: Středisko výchovné péče při ZVŠ Štolcova Brno, funkce etoped
Pedagogická činnost
 • stolní tenis, Movida, pilates metoda a rollpilates, Bosu a balanční cvičení, posilovny - fit centra, Fitness gym,Wellness FIT Program, zdravotní TV, Aerobik, Bodystyling, Fit hodina, spinning, funkční trénink, TRX, letní a zimní výcvikové kurzy
Vědeckovýzkumná činnost
 • doktorandský studijní program na FSpS v Brně - vědecký obor Kinantropologie,
 • téma disertační práce: Vliv intervenčního cvičebního programu na změnu sledovaných antropometrických a funkčních parametrů u žen s nadváhou PROJEKTY:
Akademické stáže
 • rok 2000 ( srpen - prosinec ) - studijní pobyt na Vysoké sportovní škole - Gymnastik og Idraetshojskolen ve Viborgu, Dánsko
 • květen 2002 - lektorská činnost na Mezinárodním gymnastickém festivalu v Lipsku
 • červenec 11-20.7. 2003 - Alicante (Španělsko) - lektorská činnost, International education workshop of gymnastic, Training course for youth leaders on project and events
Universitní aktivity
 • lektorská činnost v rámci Celoživotního vzdělávání CŽV FSpS MU:
 • Lektor Aerobiku
 • Akreditované programy MŠMT na FSpS CŽV:
 • Dětský aerobik ve vyučovacím procesu na I.st. ZŠ a MŠ
 • Základní aerobik ve vyučovacím procesu ZŠ a SŠ
 • Nové trendy výuku aerobiku
 • CORE TRAINING s využitím balančních úsečí Bossa a Bosu
 • STREČINK a kompenzační cvičení s využitím fasciální sítě
 • FUNKČNÍ a INTERVALOVÝ trénink
 • Cvičební programy a jejich metodika po onkologické léčbě - pro návrat do aktivního života
 • Cvičení pro zaměstnance MU přes CŽV:Fitness program v posilovně, Sportovně relaxační víkend "Pretty woman" ( 2x ročně - podzim, jaro)
Mimouniversitní aktivity
 • Trenér sportovního aerobiku ČSAE 2.třídy, v oddíle TJ Sokol Brno Komárov
 • Lektor aerobiku a jeho forem zdravotní TV, VG v ČASPV
 • Lektor na soutěžích Aerobic master class
 • Mezinárodní instruktor Schwinn cycling
 • Aktivní člen mezinárodní sportovní asociace - International Sport and Cultural Association
 • externí lektor Fitness centra Hotelu International Brno (schwinn cycling,aerobik, step aerobik, bodystyling, pilates)
 • Certifikát - International Youth Leader Education,
 • Certifikát - Pilatesova metoda, říjen 2005)
 • Školení MUDr. R. Smíška - SM systém - spirální stabilizace, září 2007,
 • BOSSA diplom - Bossa jako součást Core training systém,CESA VUTBr,2008,
 • Zumba Fitness instruktor, 2011,
 • Movida Fitness instruktor, 2011,
 • Body balance diplom II,2012,
 • Oscilačně antigravitační metoda, 2012,
 • Trenérka krasojízdy sálová cyklistika II.třídy,2012
 • Certifikát Bosu Pilates and Core II.,2013
 • Certifikát Core training, 2013
 • Certifikát - Využití fyzioterapeutických technik v kondičním tréninku FBG 2013
 • Certifikát - Bosu Pilates and Core II. - FBG 2013
 • Certifikát - Functional/metabolic workout II (MyFit Brno) - 2013
 • Certifikát - Chi ball - FBG 2013
 • Certifikát - Pilates Props - over ball , FBG 2013
 • Certifikát - Roller - využití v lekcích - FBG 2015
 • Certifikát – Total body circuit – ITS My fit 2016
 • Certifikát – Inspiration day – Body mind – ITS My fit 2016
 • Certifikát – Mobilita II. – FBG - 2016
 • Certifikát - Diplom YOGA Basic - My fit - 2016
 • Certifikat - Diplom Yoga Postural - My fit - 2017
 • Certifikat - Pilates Inspiration Day Circuit - My fit - 2017
 • Certifikat - Yoga therapy antistress - My fit - 2017
 • Certifikát - Slow tonic - My fit - 2017
 • Certifikát - Bodystyling Interval training - My fit - 2017
 • Workshop - Kraniosakrální jógová podzimní terapie - Studio Yoga Brno 2017
 • Seminář - Hormonální jógové terapie dle Dinah Rodriguez - Brno 2017
 • Certifikát - Pilates Roller - Power and Flow - My FIT 1/2018
 • Certifikát - workshop Fast and Functional - Alessandro MUO - Italy - 2/2018
 • Certifikát - Body and mind mezinárodní kongres - My FIT 4/2018
 • Certifikát - Deep work:Jing and jang - Balacs Borsodi Hungaria -4/2018
 • Certifikát - workshop Foam roller flow Pilates - Dita Dolejší - My Fit 7/2018
 • Certifikát - diplom Principy zdravého pohybu v józe - jóga jako terapie- Lenka Oravcová (lektor) - MY FIT 9/2018
 • Certifikát - Funkční and core training - Roman Ondráček (lektor) - MY FIT 11/2018
 • Certifikát - Yoga Fascial release - Lenka velínská (lektor) - My FIT 2/2019
 • Mezinárodní Kongres FITNESS SUN DAY. Brno - certifikát - 7/2019
 • Workshop - certifikát CARDIO - MUSCLE - CORE - kardio trénink založený na AMRAP, silový trénink založený na LADDER, core trénink založený na ISOMETRIC - lektor: David Shauffer (USA/ITA) 7/2019
 • DIPLOM - ASHTANGA VINYASA YOGA - lektor: Nikol Pfeiferová 9/2019
 • Certifikát - Pilates Inspiration day - TWISTING MAT (OVERBALL),ARMS & LEGS TONING (RING, HAND WEIGHT)- My fit - lektor: Mgr. Lenka Velínská 1/2019
 • Certifikát - BODY MIND INSPIRATION DAY, PILATES MOBILITY & POWER - ROLLER (TONNING BALLS),ODAKA YOGA BALANCE FLOW . lektor: Gabriela Spongini Vlková 2/2019
Vybrané publikace
 • POKORNÁ, Alena, Radka STŘEŠTÍKOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. DĚTSKÝ AEROBIK ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ. 1.vyd. Brno, El-portál: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2019. ISSN 1802-128X. URL info
 • POKORNÁ, Alena, Radka STŘEŠTÍKOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. DĚTSKÝ AEROBIK ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISSN 1802-128X. URL info
 • VYCHODILOVÁ, Renáta, Martin ZVONAŘ, Martin SEBERA a Alena POKORNÁ. Effect of 6-Month Fascia-Oriented Training on the Dynamics of Changes and the Height of Vertical Jump in Well-Trained Junior Female Volleyball Players. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2019, roč. 2019, č. 2. ISSN 1802-7679. info
 • VYCHODILOVÁ, Renáta, Lucie CHOCHOLOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena POKORNÁ a Klára VÍTKOVÁ. Hormonální jóga. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8937-2. epub url html PURL info
 • POKORNÁ, Alena, Radka STŘEŠTÍKOVÁ, Renáta VYCHODILOVÁ a Ondráčková ANNA. Cvičební programy pro onkologické pacientky po léčbě rakoviny prsu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8935-8. url info
 • POKORNÁ, Alena, Hana VRTĚLOVÁ a Radka STŘEŠTÍKOVÁ. CORE TRAINING s využitím balančních úsečí Bossa a Bosu®. 1. vyd. El portál MU: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2018. ISBN 978-80-210-9107-8. Předložená publikace slouží jako metodický materiál k akreditovanému programu MŠMT v rámci DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) – CORE TRAINING s využitím balančních úsečí Bossa a Bosu® info
 • POKORNÁ, Alena, Hana VRTĚLOVÁ a Radka STŘEŠTÍKOVÁ. CORE TRAINING s využitím balančních úsečí Bosu® a Bossa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISSN 1802-128X. url info
 • STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Alena POKORNÁ. Bodystyling. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8657-9. PURL html epub url info
 • STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Alena POKORNÁ. Zjištění zájmu k sportovně pohybovým aktivitám žen v rámci sportovně relaxačního víkendu. In Kornatovská Zuzana. Výchova ke zdraví a zdravý životní styl. České Budějovice: PdF JU, 2017. s. 72 - 78. ISBN 978-80-7394-565-7. info
 • STŘEŠTÍKOVÁ, Radka, Alena POKORNÁ a Renáta VYCHODILOVÁ. Zjištění zájmu k sportovně pohybovým aktivitám studentů Masarykovy univerzity v rámci předmětu wellness fit program. In Hlaváčová Jana. Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017. s. 94-98. ISBN 978-80-553-3148-5. info
 • SVOBODOVÁ, Zora, Alexandra MALÁ, Alena POKORNÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ, Miloslava URBANOVSKÁ a Renáta VYCHODILOVÁ. The Possibilities of Movement Therapy with Oncological Patients. In Milanovic, D Sporis, G Salaj, S Skegro, D. 8TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. ZAGREB: UNIV ZAGREB, FAC KINESIOLOGY, 2017. s. 59-62. ISBN 978-953-317-049-7. info
 • POKORNÁ, Alena, Radka STŘEŠTÍKOVÁ a Renáta VYCHODILOVÁ. Intervenční cvičební programy pro pacientky po léčbě s karcinomem prsu. In Život ve zdraví 2017. 2017. ISBN 978-80-210-8875-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8875-2017. URL info
 • CHOCHOLÁČOVÁ, Lucie, Renáta VYCHODILOVÁ, Alena POKORNÁ a Zora SVOBODOVÁ. Effect of Hormone Yoga Therapy on Symptomatic Manifestations of Dysfunctions in the Endocrine and Reproductive Systems. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Česká republika: Masarykova univerzita, 2018, 2017. s. 182-190. ISBN 978-80-210-8917-4. URL info
 • VYCHODILOVÁ, Renáta, Hana VRTĚLOVÁ a Alena POKORNÁ. Rollpilates. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8052-2. PURL html url epub info
 • VYCHODILOVÁ, Renáta, Hana VRTĚLOVÁ a Alena POKORNÁ. Rollpilates. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8180-2. url epub info
 • VYCHODILOVÁ, Renáta, Alena POKORNÁ a Hana VRTĚLOVÁ. The Fusion of Fascia-Oriented Exercise and Pilates in Rollpilates Course at Masaryk University. Quality in Sport. Publisher IKFInstytut Kultury Fizycznej Wydział Kultury Fizycznej, Promocji Zdrowia i Turystyki Uniwers, 2016, roč. 1/2016, č. 5, s. 63-69. ISSN 2450-3118. doi:10.5281/zenodo.49385. info
 • POKORNÁ, Alena a Radka STŘEŠTÍKOVÁ. Intervenční cvičební program pro onkologické pacientky s karcinomem prsu. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2016, roč. 29/2016, č. 6, s. 461-462, 478 s. ISSN 0862-495X. URL info
 • POKORNÁ, Alena a Radka STŘEŠTÍKOVÁ. Rimini wellness 2016. In Slaná Reissmannová, J. a L. Gajzlerová, eds. 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.–9. září 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 240-244. ISBN 978-80-210-8477-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8477-2016. URL info
 • DOVRTĚLOVÁ, Lenka, Pavel STEJSKAL, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Alena POKORNÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ a Michal HROUZEK. PHYSICAL ACTIVITY AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE IN CANCER PATIENTS - A PILOT STUDY. In 10th International Conference on Kinanthropology - books of abstract. 2015. ISBN 978-80-210-8029-4. URL info
 • POKORNÁ, Alena, Renáta VYCHODILOVÁ a Hana VRTĚLOVÁ. Wellness Fit Programme at University Sport Centre department. In Faculty of Sports Studies. Proceedings of the 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013. Published by MU. Brno: Faculty of Sports Studies, 2013. s. 225-231. ISBN 978-80-210-6640-3. URL info
 • POKORNÁ, Alena. Indoor cycling v rámci pohybových aktivit. 1. vyd. Orel Brno: Orel, 2007. 39 s. Časopis Orel 1/2007. ISBN 1210-1184. info
 • POKORNÁ, Alena. Aerobní programy a indoor cycling - sportovní metodika. 1.vydání. Orel ústředí Brno: Orel, 2007. 15-16 str. Časopis Orel 2/2007. ISBN 1210-1184. info
 • POKORNÁ, Alena a Jitka KOPŘIVOVÁ. Úroveň pohybových aktivit žen s nadváhou a obezitou. In Sborník mezinárodní konference Sport a kvalita života 2007. 1,vydání 2007. Masarykova univerzita: MU Fakulta sportovních studií, 2007. s. 107-265. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • POKORNÁ, Alena, Zora SVOBODOVÁ, Věra VEČEŘOVÁ, Hana VRTĚLOVÁ a Lenka SVOBODOVÁ. Wellness program - Bodyflex. In Sborník mezinárodní konference Sport a kvalita života. 1.vydání 2007. Brno: MU Fakulta sportovních studií, 2007. s. 108-266. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • STODŮLKOVÁ, Alena. Vliv intervenčního cvičebního programu na funkční stav hybného systému u žen s nadváhou a obezitou. In MU, FSpS In Sport a kvalita života 2006. 1.vydání. MU, FSpS Brno: MU FSpS, 2006. s. 117-275. ISBN 80-210-4145-5. info
 • STODŮLKOVÁ, Alena. Dětský aerobik ve vyučovacím procesu MŠ a I.stupně ZŠ. 1.vydání. MU: Vydavatelství MU, Brno - Kraví Hora, 2006. 30 s. MU FSpS, svazek 1. ISBN 80-210-4113-7. info
 • STODŮLKOVÁ, Alena a Jitka KOPŘIVOVÁ. Vliv experimentálního činitele na parametry určující nadváhu. In Sport a kvalita života. MU v Brně, FSpS: Masarykova univerzita v Brně, FSpS, 2005. s. 142-142, 161 s. ISBN 80-210-3863-2. info
 • STODŮLKOVÁ, Alena a Jitka KOPŘIVOVÁ. Vhodné pohybové aktivity pro ženy s nadváhou. In Sport a kvalita života. 1. vyd. Masarykova Univerzita Brno: MU Fakulta sportovních studií, 2004. s. 82-82, 90 s. ISBN 80-210-3541-2. info
 • STODŮLKOVÁ, Alena a Jitka KOPŘIVOVÁ. Týdenní rekondiční pobyt žen s nadváhou. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2002. info
 • STODŮLKOVÁ, Alena a Jitka KOPŘIVOVÁ. Faktory vedoucí ke změně životního stylu u žen s nadváhou. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2002. Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu, sborní. info

13. 1. 2020


Životopis: Mgr. Alena Pokorná, Ph.D. (učo 10350), verze: čeština(1), změněno: 13. 1. 2020 10:44, A. Pokorná

Další varianta: angličtina(8)