Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
Univerzitní aktivity
Mimouniverzitní aktivity
Vybrané publikace

7. 9. 2018