Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Vědeckovýzkumná činnost
Akademické stáže
Ocenění vědeckou komunitou
Vybrané publikace

21. 10. 2021