Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Marek Vařeka, Prostějov
Pracoviště
 • Katedra historie, Pedagogická fakulta
Funkce na pracovišti
 • externista
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010: Ph.D., Univerzita Hradec Králové, České a československé dějiny
 • 2006: PhDr., Univerzita Hradec Králové, Historie
 • 2004: Mgr., Slezská univerzita v Opavě, Historie-muzeologie
Přehled zaměstnání
 • (2009-dosud): Masarykovo muzeum v Hodoníně, historik-kurátor
 • (2008-dosud) Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, FF Ostravské univerzity
Pedagogická činnost
 • Dějiny raného novověku
 • Problematika evropského středověku
 • Vybrané kapitoly středověkých dějiny
 • Problematika raně novověkých dějin Problematika evropského středověku
 • Dějiny dějepisectví 1
 • Církevní řády ve středověku
 • Zrod evropského kapitalismu
 • Problematika českého středověku
Vědeckovýzkumná činnost
 • GAČR reg. č. 13-28086S Historický proces modernizace (na příkladu rakouského Slezska) Spoluřešitel segmentu zemědělství
 • V zámku a podzámku… Kód projektu: 224 101 200 32 Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013
 • Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíče. Kód projektu: 224 102 200 21 Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013
 • Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum IOP CZ.1.06/5.1.00/01.06095 Hlavní koordinátor expozice Zámecká jízdárna v Lednici ve výši 40 000 000,- Kč
 • ČESKO-POLSKÁ hospodářská spolupráce na teritoriu EUROREGIONU GLACENSIS CZ 04.4.85/2.2.02.1/0859 NTERREG IIIA prostřednictvím Euroregionu Glacensis
 • Východní Čechy v historických proměnách českých zemí, v letech 1999-2004 (řešitel doc. Ondřej Felcman). MŠMT J 20/98:184400004. FELCMAN, Ondřej-FUKALA, Radek a kol. Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat. Praha 2008.
Akademické stáže
 • Studijní pobyt, The Redemptorist historical institute Roma, 10. - 20. 5. 2017
 • Studijní pobyt, archivní výzkum GAČR, Vídeň, říjen 2015
 • Studijní pobyt, Hausarchiv Liechtenstein Vaduz, červenec 2009
 • Studijní pobyt, Liechtenstein Princely Collection, Vídeň, červenec 2006, září 2007, červenec 2008
 • Vědecko – pedagogický pobyt, Uniwersytet Wroclawski 15. 2. – 21. 6. 2007 (ERASMUS)
Univerzitní aktivity
 • 2010 (dosud) člen redakční rady, Sborník prací PdF MU – řada společenských věd
Mimouniverzitní aktivity
 • 2010 (dosud) Vědecký redaktor, Muzejní občasník Masarykova muzea v Hodoníně
 • 2010 (dosud) Společnost pro hospodářské a sociální dějiny ČR
 • 2010-2012 Česko-liechtensteinská komise MZV ČR
 • 2009 (dosud) místopředseda, Documenta Liechtensteiniana. Series Nova
 • 2006 (dosud) Kladská komise historiků
 • 2009 (dosud) Asociace muzeí a galerií
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2013 udělení záslužného řádu Pro Merito Melitense od Suverénního vojenského a špitálního řádu sv. Jana Křtitele, rytířů z Rhodu a Malty za autorskou výstavu s katalogem.
 • 2012 Najkrajša kniha a propagačný materiál za rok 2012 na Slovensku za knihu: František Štefan Lotrinský a holíčska fajanska. 2 miesto.

26. 6. 2018


Životopis: PhDr. Marek Vařeka, Ph.D. (učo 113959), verze: čeština(1), změněno: 26. 6. 2018 21:04, M. Vařeka