Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D., narozen 7.1.1978 ve Valticích, svobodný
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Pedagogická fakulta
  Katedra tělesné výchovy
  Poříčí 31
  603 00 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2002: Mgr., učitelství pro ZŠ, obor učitelství tělesné výchovy a zeměpisu, PdF MU Brno.
 • 2010: Ph.D., kinantropologie, FSpS MU
Přehled zaměstnání
 • 2001-dosud: Pedagogická fakulta MU v Brně, odborný asistent
Pedagogická činnost
 • LVK a ZVK s KTV
 • Integrované terénní pracoviště PdF MU Jedovnice(Průvodce pro ZŠ a SŠ )
 • Basketbalový trenér MS Brno
 • Instruktor v lyžařské škole v Krkonoších
Vědeckovýzkumná činnost
 • Spoluřešitel výzkumného záměru ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ (MSM0021622421)
Universitní aktivity
 • člen Akademického senátu PdF MU Brno (1998-2001),
 • člen AS PdF MU Brno (2002-dosud)
Mimouniversitní aktivity
 • Člen komise psychomotoriky při ČASPV člen komise atletiky ČAS
Vybrané publikace
 • VRBAS, Jaroslav a Lenka MÁČKOVÁ. PLANTOGRAPHY OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL - COMPARING OF PLANTOGRAMS. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life". 1. vyd. Masaryk univerzity: Masaryk univerzity, 2016. s. 448-455, 8 s. ISBN 978-80-210-8129-1. URL info
 • VRBAS, Jaroslav. RELATIONSHIP BETWEEN CHOSEN INDICATORS OF HEALTH RELATED FITNESS OF CHILDREN ATTENDING THE PRIMARY SCHOOL. Studia Sportiva, Tisk centrum s.r.o. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2011, roč. 5, č. 3, s. 401-409. ISSN 1802-7679. info
 • VRBAS, Jaroslav. ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÁ ZDATNOST DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU. Analýza vybraných ukazatelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2010. 170 s. ISBN 978-80-210-5404-2. info
 • VRBAS, Jaroslav. INITIAL MEASUREMENT OF MEDICALLY ORIENTATED EFFICIENCY AND CORRECT POSTURE OF STUDENTS OF FIRST DEGREE ON PRIMARY SCHOOLS. In SCHOL AND HEALTH 21 Contemporary School Practice and Health Education. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 95 - 102, 8 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5. info
 • VRBAS, Jaroslav. Exploitation and comparison of test batteries at examining the Health - related fitness of primary school children. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 589 - 597, 9 s. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • VRBAS, Jaroslav, Marek TRÁVNÍČEK a Jiří NYKODÝM. Představení Branballu a srovnání se Softbalem. In Hry 2006: Výzkum a aplikace. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 247-251, 257 s. ISBN 80-7043-443-0. info

14. 11. 2012


Životopis: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. (učo 12136), verze: čeština(2), změněno: 14. 11. 2012 14:22, J. Vrbas