Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D., narozen 7. ledna 1978 ve Valticích, ženatý, 3 děti
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Pedagogická fakulta
  Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
  Poříčí 31
  603 00 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2002: Mgr., učitelství pro ZŠ, obor učitelství tělesné výchovy a zeměpisu, PdF MU
 • 2010: Ph.D., kinantropologie, FSpS MU
Přehled zaměstnání
 • 2001-dosud: Pedagogická fakulta MU v Brně, akademický pracovník
Pedagogická činnost
 • Základy tělesné výchovy 1 (část atletika)
 • Základy tělesné výchovy 2 (část pohybové hry)
 • Základy tělesné výchovy 3 (sportovní hry)
 • Teorie a didaktika TV
 • Zdravotně preventivní pohybové aktivity
 • Pohybové aktivity v letní přírodě
 • Pohybové aktivity v zimní přírodě
 • Metodiky zájmových činností (specializace TV)
 • Kondiční tělesná výchova
 • Souvislá pedagogická praxe
Vědeckovýzkumná činnost
 • V oblasti zdravotně orientované zdatnosti
 • V oblasti možnosti využití testových baterií pohybových dovedností v předškolním a mladším školním věku
 • V oblasti kurikula tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
Akademické stáže
 • V průběhu let 2002 až 2020 celkem 8 krátkodobých stáží (4 až 29 dnů) na univerzitách v Německu (Greifswald, Darmstadt,), Švýcarsku (Zürich, Magglingen), Dánsku (Hillerød), Itálii (Verona), Belgii (Brusel) a Číně (Šanghaj, Peking, Nankin, Chang-čou)
Univerzitní aktivity
 • člen Akademického senátu PdF MU Brno (1998-2001)
 • člen AS PdF MU Brno (2002-dosud)
 • vedoucí oddělení TV (2018 - dosud)
Mimouniverzitní aktivity
 • člen České kinantropologické společnosti
 • člen FIEP Europe (Federation Internationale D'education Phisique - Europe)
 • člen České společnosti učitelů tělesné výchovy
 • člen Evropského fóra psychomotoriky za ČR
 • člen subkomise psychomotoriky v České asociaci sportu pro všechny
 • člen České asociace univerzitního sportu za KTVVZ
 • člen Svazu lyžařů České republiky
 • lektor Atletika pro děti (Český atletický svaz)
Vybrané publikace
 • VRBAS, Jaroslav a Petr VLČEK. Zhodnocení výsledků a průběhu měření testovou baterií MOBAK v ČR ve vztahu ke zdraví dětí mladšího školního věku. In Život ve zdraví 2019. 2019. info
 • VRBAS, Jaroslav, Petr VLČEK a Herrmann CHRISTIAN. Historical development of the MOBAK test battery and selected results of European countries in the BMC-EU project. In 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY - "Sport and Quality of Life". 2019. info
 • VRBAS, Jaroslav, Hana ŠERÁKOVÁ, Daniela JONÁŠOVÁ a Dagmar HEILAND TRÁVNÍKOVÁ. Mezinárodní den Psychomotoriky 19. 09. 2019. 2019. info
 • VRBAS, Jaroslav. Psychologie sportu- komunikace a společné trénování s rodiči. In POHYBOVÁ GRAMOTNOST Atletika pro celou rodinu. 2019. info
 • VRBAS, Jaroslav. Basketbal CAMP Jičín 2018. 2018. URL info
 • VRBAS, Jaroslav, Marek TRÁVNÍČEK a Petr VLČEK. Sportovní den pro děti - JAMAATLETIKA 2018. 2018. URL info
 • VRBAS, Jaroslav a Petr VLČEK. Testová baterie pohybových kompetencí dětí mladšího školního věku (projekt MOBAK). In Fórum kinanntropologie 2018, Vzdělávání v kinantropologii. 2018. ISBN 978-80-87647-47-9. URL info
 • TRÁVNÍČEK, Marek, Petr VLČEK, Jaroslav VRBAS a Jiří NYKODÝM. Pilotní ověření testové baterie pohybových dovedností “MOBAK” jako součást kurikula sportovních her ve školní TV. In Valach Petr, Charvát Luboš. Hry 2016. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-80-261-0646-3. URL info
 • VLČEK, Petr a Jaroslav VRBAS. Integrating physical education and geography in the primary education curriculum – A case study of the Czech Republic and the Republic of Slovenia. 2017. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela, Dagmar HEILAND TRÁVNÍKOVÁ, Hana ŠERÁKOVÁ, Jaroslav VRBAS a Gabriela JANÍKOVÁ. Mezinárodní den Psychomotoriky 19. 09. 2017. 2017. info
 • VRBAS, Jaroslav a Lenka MÁČKOVÁ. PLANTOGRAPHY OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL - COMPARING OF PLANTOGRAMS. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life". 1. vyd. Masaryk univerzity: Masaryk univerzity, 2016. s. 448-455. ISBN 978-80-210-8129-1. URL info
 • TRÁVNÍČEK, Marek, Petr VLČEK, Jaroslav VRBAS a Jiří NYKODÝM. Pilotní ověření testové baterie pohybových dovedností “MOBAK” jako součást kurikula sportovních her ve školní TV. In Hry 2016 (Výzkum a aplikace). 2016. URL info
 • VRBAS, Jaroslav. Člen komise EFP (Evropské fórum psychomotoriky). 2016 - 2016. URL info
 • VRBAS, Jaroslav a Michal LUPAČ. Zasedání komisí Evropského fóra psychomotoriky. Pohyb je život-Metodická příloha,. Česká asociace Sport pro všechny, 2014, roč. 18, č. 2, s. 9-10. ISSN 1212-0669. info
 • VRBAS, Jaroslav, Marek TRÁVNÍČEK a Kateřina ŠAUEROVÁ. Atletika v předškolním a mladším školním věku – učební materiál. 1. vyd. Brno: KTV PdF MU, 2013. 86 s. ISBN 978-80-210-6636-6. Po kliknutí na odkaz je potřeba kliknout ještě na název publikace Atletika v předškolním a mladším školním věku info
 • VRBAS, Jaroslav. HEALTH RELATED FITNESS OF CHILDREN ATTENDING THE PRIMARY SCHOOL – DESCRIPTIVE STATISTICS OF SELECTED INDICATORS. 2011. info
 • MUŽÍK, Vladislav, Petr VLČEK a Jaroslav VRBAS. Co je skutečným cílem školní tělesné výchovy? In Fórum pedagogické kinantropologie. 2011. info
 • VRBAS, Jaroslav. RELATIONSHIP BETWEEN CHOSEN INDICATORS OF HEALTH RELATED FITNESS OF CHILDREN ATTENDING THE PRIMARY SCHOOL. Studia Sportiva. Tisk centrum s.r.o. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2011, roč. 5, č. 3, s. 401-409. ISSN 1802-7679. info
 • VRBAS, Jaroslav. ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÁ ZDATNOST DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU. Analýza vybraných ukazatelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2010. 170 s. ISBN 978-80-210-5404-2. info
 • VRBAS, Jaroslav. INITIAL MEASUREMENT OF MEDICALLY ORIENTATED EFFICIENCY AND CORRECT POSTURE OF STUDENTS OF FIRST DEGREE ON PRIMARY SCHOOLS. In SCHOL AND HEALTH 21 Contemporary School Practice and Health Education. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 95 - 102. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5. info
 • VRBAS, Jaroslav. Exploitation and comparison of test batteries at examining the Health - related fitness of primary school children. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 589 - 597. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • VRBAS, Jaroslav, Marek TRÁVNÍČEK a Jiří NYKODÝM. Představení Branballu a srovnání se Softbalem. In Hry 2006: Výzkum a aplikace. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 247-251, 257 s. ISBN 80-7043-443-0. info

27. 11. 2020


Životopis: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. (učo 12136), verze: čeština(2), změněno: 27. 11. 2020 13:16, J. Vrbas