Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Pracoviště
 • Katedra mediálních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních studií MU Brno, Joštova 10, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: Ph.D. ze Sociologie, FSS MU Brno, "Mezi rukopisy a knihami: logika a dynamika současného českého literárního pole prizmatem knižních nakladatelů"
 • 2010: Mgr. z Český jazyk a literatura, FF MU Brno, "Kritická osobnost Jana Lopatky"
 • 2009: Mgr. z Mediální studia a žurnalistika, FSS MU Brno, "Populární kultura jako interpretační výzva"
 • 2007: Bc. z Mediální studia a žurnalistika - Český jazyk a literatura, FSS a FF MU Brno, "Informační nerovnost v kontextu nových informačních a komunikačních technologií: Komparační analýza digital divide mezi středoškoláky"
Přehled zaměstnání
 • 2018-2021: šéfredaktorka odborného časopisu Mediální studia
 • 2016-: odborná asistentka KMSŽ FSS MU Brno
 • 2013-2016: lektorka KMSŽ FSS MU Brno
 • 2008-: spolupráce s literárním časopisem Host (recenze a kritiky)
Pedagogická činnost
 • kritická diskurzivní studia, argumentace, akademické psaní
Vědeckovýzkumná činnost
 • kritická diskurzivní studia, argumentace a emoce, sociologie literatury, populární kultura, kvalitativní metodologie
Akademické stáže
 • 2014: Summer School Course of Mixed Methods: Integrating Qualitative and Quantitative Research, Oslo University
 • 2013: Summer School in Corpus Approaches to Social Science, Lancaster University
Mimouniverzitní aktivity
 • 2007-: kritiky, recenze, diskuze pro literární měsíčník Host
Vybrané publikace
 • KIRKOSOVÁ, Kateřina. ‘Bestseller’ is no longer a rude word : negotiating the art/commerce balance by Czech fiction publishers. Poetics. Amsterdam: Elsevier, 2022, roč. 94, October, s. 1-12. ISSN 0304-422X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.poetic.2022.101735. URL info
 • KIRKOSOVÁ, Kateřina. Commercial, or popular literature?: the case of small publishers’ fairs in Czech Republic. In EUPOP 2018. 2018. URL info
 • KIRKOSOVÁ, Kateřina. Jak se vám líbí. Komunikační strategie českých beletristických nakladatelství. Slovo a smysl. Praha: Univerzita Karlova, 2018, roč. 15, č. 30, s. 128-144. ISSN 1214-7915. článek - open access info
 • KIRKOSOVÁ, Kateřina. Přemluv bábu, pobav sebe : postmoderní estetika v občanském politickém diskurzu. Filozofie dnes. Univerzita Hradec Králové, 2018, roč. 10, č. 2, s. 175-207. ISSN 1804-0969. článek - open access info
 • KIRKOSOVÁ, Kateřina a Michal TKACZYK. ‘We can deploy thousands of soldiers’: Legitimization of security measures in the media representations of the European migration crisis in the Czech news media. In Refugee Crisis: A Comparative Research Workshop Erasmus University Rotterdam. 2017. info
 • KIRKOSOVÁ, Kateřina. Opening the gates for popular fiction, changing the rules of literary game: a case of book publishers’ strategies in Czech literary field. In Presumed Autonomy 2016: Literature and Art in Theory and Practice. 2016. URL info
 • KIRKOSOVÁ, Kateřina. Texty a formy: knihy vázané, brožované a elektronické pohledem českých beletristických nakladatelů. Mediální studia. Praha: Univerzita Karlova, 2016, roč. 10, č. 1, s. 29-49. ISSN 1801-9978. URL info
 • KIRKOSOVÁ, Kateřina. Publikování knih v čase manažerské logiky: poznámky k současnému českému nakladatelskému poli. In Pořízková, Lenka; Navrátilová, Martina. Literární a knižní kultura v digitálním věku. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2015, s. 139-149. ISBN 978-80-87895-49-8. URL info

18. 1. 2024


Životopis: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D. (učo 143760), verze: čeština(2), změněno: 18. 1. 2024 09:39, K. Kirkosová

Další varianta: angličtina(1)