Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Branislava Vyoralová, datum narození: 30.8.1946, místo narození: Moravany u Brna
Pracoviště
 • Fyziologický ústav
  Laboratoř experimentální kardiologie
  Laboratoř buněčné elektrofyziologie
  Lékařská fakulta
  Masarykova univerzita
  Kamenice 5
  625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • laborantka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 4-letá zdravotnická škola s maturitou - ukončeno 1964
 • 3-leté pomaturitní studium - atestace z biochemie (Doškolovací ústav Brno)
Přehled zaměstnání
 • 1991-dosud: laborantka; Fyziologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita (LF MU)
 • 1987-1990: laborantka ve výzkumné laboratoři; II. interní klinika, FN u sv. Anny, LF MU
 • 1964-1986: vedoucí laboratoře; Železniční poliklinika (Brno)

1. 10. 2014


Životopis: Branislava Vyoralová (učo 1518), verze: čeština(1), změněno: 1. 10. 2014 09:28, B. Vyoralová