Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Eduard SCHMIDT Narozen: 11.12.1935 v Uherském Hradišti
Pracoviště
 • Ústav fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta MU Kotlářská 2 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1992: profesor, fyzika pevných látek, MU v Brně
 • 1990: docent, fyzika pevných látek, MU v Brně
 • 1967: RNDr, fyzika pevných látek, Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně
 • 1966: CSc., fyzika pevných látek, Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně
 • 1958: promovaný fyzik, Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně
Přehled zaměstnání
 • 1992 - dosud: profesor, Ústav fyziky kondenzovaných látek, PřF, MU
 • 1990 - 1992: docent, Katedra fyziky pevných látek, PřF, MU
 • 1971 - 1990: odborný asistent, Katedra fyziky pevné fáze, PřF, UJEP
 • 1960 - 1971: odborný, vědecký pracovník, Laboratoř fyziky, PřF, UJEP
 • 1958 - 1960: asistent, Katedra experimentální fyziky, PřF, UJEP
Pedagogická činnost
 • Přednášky, cvičení, semináře z oboru fyzika pevných látek, fyzika polovodičů, optické vlastnosti pevných látek, základní kurz fyziky.
 • Předsednictví a členství v oborových radách pro doktorské studium.
Vědeckovýzkumná činnost
 • 65 původních publikací v oborech fyzika pevných látek, optické vlastnosti pevných látek,
 • polovodiče, elipsometrie, fyzika tenkých vrstev, modulační spektroskopie.
Akademické stáže
 • 1965 66: 5 měsíců, Katedra molekulární fyziky, Univerzita v Leningradě, Fyzikální institut AV
 • 1968 69: Material Research Institut, Pennsylvania State University
 • 1989: Chalmers University, Goteborg
 • Krátkodobé pobyty: Belgie, Německo, Polsko, USA, Gruzie, Maďarsko, JAR, Čína, atd.
Universitní aktivity
 • 1990: předseda Akademického senátu Přírodovědecké fakulty MU
 • 1992: děkan tamtéž
 • 1992-1998: rektor MU
 • 1998-2004: prorektor pro výzkum a vývoj MU
Mimouniversitní aktivity
 • 1958-dosud: člen JČSMF, JČMF a FVS včetně řady funkcí
 • 1992-1996: člen subkomise pro vědu a výzkum Parlamentu ČR
 • 1994-1998: člen Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj
 • 1992-1998: člen ČKR, kancléř 1997, člen předsednictva 96-96
 • 1993-1997: člen Vědecké rady AV
 • 1998-2001: člen Vědecké rady UP, Olomouc
 • 1999-2004: člen Vědecké rady VA, Brno
 • 2002-dosud: člen Vědecké rady VUT
 • 2004-dosud: člen Vědecké rady MU
 • 2004-2006: člen Umělecké rady FaVU VUT
Ocenění vědeckou komunitou
 • Univerzitní medaile a vyznamenání

15. 10. 2009


Životopis: prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (učo 17), verze: čeština(1), změněno: 15. 10. 2009 10:42, E. Schmidt