Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Osobní údaje
 • Marek Blahuš
  narozen 16. května 1986 v Kyjově
  bytem v Brně
  ženatý, dvě děti
Pracoviště
Funkce na pracovišti
 • technik IT, wikipedista rezident, wikipedista pro Brno
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost
 • zpracování přirozeného jazyka
 • interlingvistika a esperantologie
 • využití IT ve výuce jazyků
 • analýza obsahu a technická podpora tvorby internetové encyklopedie Wikipedie
 • genealogie, využití počítačů v genealogii a dějiny obce Ostrožská Lhota
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 26. 8. 2008 – 13. 2. 2009: Catholic University Leuven, Leuven, LLP Erasmus, BEL
 • 1. 9. 2010 – 9. 5. 2011: E@I, Nancy, LLP Erasmus, FRA
 • 1. 10. 2011 – 29. 2. 2012: European Commission, Directorate General for Interpretation, Brussels, Ostatní, BEL
 • 31. 8. 2015 – 4. 9. 2015: Uppsala University, Uppsala, SWE
  • pracovní mobilita programu Erasmus+ v oddělení IT pobočky Uppsalské univerzity ve Visby na ostrově Gotland
Univerzitní aktivity
Mimouniverzitní aktivity
Ocenění vědeckou komunitou
Vybrané publikace
 • BLAHUŠ, Marek. Aplikace počítačové lingvistiky při tvorbě on-line kurzu češtiny mluvtecesky.net. In Klíč k češtině jako cizímu jazyku. 2015. info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Marek BLAHUŠ. Korpus autentických klinických diagnóz v prostředí softwaru Sketch Engine. In LATINITAS MEDICA (sdílení zkušeností a inovace výuky lékařské terminologie, dějiny jazyka medicíny). 2014. info
 • BLAHUŠ, Marek a Karel PALA. Extending Czech WordNet Using a Bilingual Dictionary. In Christiane Fellbaum, Piek Vossen. 6th International Global Wordnet Conference Proceedings. Matsue, Japan: Toyohashi University of Technology, 2012. s. 50-55, 6 s. ISBN 978-80-263-0244-5. info
 • BLAHUŠ, Marek. Morphology-Aware Spell-Checking Dictionary for Esperanto. In Petr Sojka, Aleš Horák. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2009. Brno: Masaryk University, 2009. s. 3-8, 6 s. ISBN 978-80-210-5048-8. info
 • BLAHUŠ, Marek. Identifikace jazyka textu statistickými charakteristikami. Uherské Hradiště: Gymnázium Uherské Hradiště, 2004. 23 s. URL info
 • BLAHUŠ, Marek. Magna Familia - revoluční nástroj genealoga. Uherské Hradiště: Gymnázium Uherské Hradiště, 2003. 37 s. URL info
 • BLAHUŠ, Marek. Vyhledávač Český WAP a WAPový emulátor Smith. Uherské Hradiště: Gymnázium Uherské Hradiště, 2002. 22 s. URL URL info

7. 8. 2018


Životopis: Mgr. Marek Blahuš (učo 172464), verze: čeština(1), změněno: 7. 8. 2018 01:13, M. Blahuš

Další varianty: angličtina(1), esperanto(1)