Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. Miloš Jakubíček, Ph.D. (*1986)
Pracoviště
 • Centrum zpracování přirozeného jazyka, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
Funkce na pracovišti
 • odborný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: Ph.D. -- studijní program Informatika, studijní obor Informatika
 • 2012: RNDr. -- rigorózní zkouška, studijní program Informatika, studijní obor Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka
 • 2010: Mgr. -- navazující magisterský studijní program Informatika, studijní obor Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka
 • 2008: Bc. -- bakalářský studijní program Informatika, studijní obor program Informatika, studijní obor Informatika
 • 2005: všeobecné středoškolské vzdělání (Gymnázium Jihlava)
Přehled zaměstnání
 • 2009-: Centrum zpracování přirozeného jazyka, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita (odborný pracovník)
 • 2012-2016: Centrum počítačové lingvistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (lektor)
 • 2008-: Lexical Computing (CEO)
Pedagogická činnost
 • Na Masarykově univerzitě:
 • PLIN015 Proseminář z počítačové lingvistiky II (přednáška)
 • PLIN013 Proseminář z počítačové lingvistiky (přednáška)
 • IA161 Syntactic Formalisms and Their Application in Natural Language Parsing (přednáška spol. s Juyeon Kang)
 • IB001 Úvod do programování (cvičení)
 • VB000 Základy odborného stylu (technická výpomoc)
 • IB047 Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie (vedení projektů)
 • Jinde:
 • 2011 CLARA Training Course on Multilingual Tools and Resources (Bergen, Norsko)
 • 2016 ENeL Training School on Tools and methods for creating innovative e-dictionaries (Ljubljana, Slovinsko)
 • 2015, 2016, 2017: Lexicom, a Workshop in Lexicography and Lexical Computing (Telč, Česká Republika; Boulder, USA; Vídeň, Rakousko; Leiden, Holandsko)
Vědeckovýzkumná činnost
 • syntaktická analýza češtiny a příbuzných jazyků s volným pořádkem slov ve větě
 • korpusová lingvistika a nástroje pro zpracování velkých textových korpusů
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2009/2010 Universitaet Des Saarlandes, Německo
 • 10. 10. 2009 – 10. 3. 2010: Saarland University, Saarbrücken, DEU
Mimouniverzitní aktivity
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2010: PACLIC 2010 best student paper award
 • 2008: RASLAN 2008 best paper award
Vybrané publikace
 • KOSEM, Iztok, Miloš JAKUBÍČEK, Jelena KALLAS, Simon KREK, Carole TIBERIUS, Tanara Zingano KUHN, Margarita CORREIA, José Pedro FERREIRA, Maarten JANSEN a Isabel PEREIRA. Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of the eLex 2019 conference. Brno: Lexical Computing CZ s.r.o., 2019. ISSN 2533-5626. URL info
 • KOSEM, Iztok, Miloš JAKUBÍČEK, Jelena KALLAS, Simon KREK, Carole TIBERIUS a Vít BAISA. Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of the eLex 2017 conference. Brno: Lexical Computing CZ s.r.o., 2017. ISSN 2533-5626. URL info
 • KOSEM, Iztok, Miloš JAKUBÍČEK, Jelena KALLAS a Simon KREK. Electronic lexicography in the 21st century: linking lexical data in the digital age. Proceedings of the eLex 2015 conference. Ljubljana/Brighton: Trojina, Institute for Applied Slovene Studies/Lexical Computing Ltd., 2015. ISBN 978-961-93594-3-3. URL info
 • KILGARRIFF, Adam, Miloš JAKUBÍČEK, Jan POMIKÁLEK, Tony Berber SARDINHA a Pete WHITELOCK. PtTenTen: A corpus for Portuguese lexicography. In Tony Berber Sardinha, Telma de Lurdes São Bento Ferreira. Working with Portuguese Corpora. 1. vyd. London: Bloomsbury Publishing, 2014. s. 280-287. Bloomsbury Academic. ISBN 978-1-4411-9050-5. URL info
 • KILGARRIFF, Adam, Miloš JAKUBÍČEK, Vojtěch KOVÁŘ, Pavel RYCHLÝ a Vít SUCHOMEL. Finding Terms in Corpora for Many Languages with the Sketch Engine. In Proceedings of the Demonstrations at the 14th Conferencethe European Chapter of the Association for Computational Linguistics. Gothenburg, Sweden: The Association for Computational Linguistics, 2014. s. 53-56. ISBN 978-1-937284-75-6. Plný text výsledku info
 • JAKUBÍČEK, Miloš, Pavel RYCHLÝ a Adam KILGARRIFF. Effective Corpus Virtualization. In Marc Kupietz, Hanno Biber, Harald Lüngen, Piotr Bański, Evelyn Breiteneder, Karlheinz Mörth, Andreas Witt, Jani Takhsha. Challenges in the Management of Large Corpora (CMLC-2). Reykjavik: EUROPEAN LANGUAGE RESOURCES ASSOCIATION-ELRA, 2014. s. 7-9. ISBN 978-2-9517408-8-4. URL info
 • KILGARRIFF, Adam, Vít BAISA, Jan BUŠTA, Miloš JAKUBÍČEK, Vojtěch KOVÁŘ, Jan MICHELFEIT, Pavel RYCHLÝ a Vít SUCHOMEL. The Sketch Engine: ten years on. Lexicography. Springer Berlin Heidelberg, 2014, roč. 1, č. 1, s. 7-36. ISSN 2197-4292. doi:10.1007/s40607-014-0009-9. URL info
 • JAKUBÍČEK, Miloš a Vojtěch KOVÁŘ. Enhancing Czech Parsing with Verb Valency Frames. In CICLing 2013. Greece: Springer Verlag, 2013. s. 282-293. ISBN 978-3-642-37246-9. doi:10.1007/978-3-642-37247-6_23. info
 • JAKUBÍČEK, Miloš, Pavel ŠMERK a Pavel RYCHLÝ. Fast Construction of a Word-Number Index for Large Data. In A. Horák, P. Rychlý. RASLAN 2013 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2013. s. 63-67. ISBN 978-80-263-0520-0. URL info
 • JAKUBÍČEK, Miloš a Marek MEDVEĎ. Portable Lexical Analysis for Parsing of Morphologically-Rich Languages. In A. Horák, P. Rychlý. RASLAN 2013 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2013. s. 21-26. ISBN 978-80-263-0520-0. info
 • MEDVEĎ, Marek, Miloš JAKUBÍČEK a Vojtěch KOVÁŘ. Towards taggers and parsers for Slovak. In Zygmunt Vetulani & Hans Uszkoreit. Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. Proceedings of the 6th Language and Technology Conference. Poznań, Poland: Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2013. s. 527-530. ISBN 978-83-932640-3-2. LTC website info
 • POMIKÁLEK, Jan, Pavel RYCHLÝ a Miloš JAKUBÍČEK. Building a 70 billion word corpus of English from ClueWeb. In Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Mehmet Ugur Dogan and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Jan Odijk and Stelios Piperidis. Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Istanbul, Turkey: European Language Resources Association (ELRA), 2012. s. 502-506. ISBN 978-2-9517408-7-7. URL info
 • KILGARRIFF, Adam, Jan POMIKÁLEK, Miloš JAKUBÍČEK a Pete WHITELOCK. Setting up for corpus lexicography. In Ruth Vatvedt Fjeld and Julie Matilde Torjusen. Proceedings of the 15th EURALEX International Congress. Oslo, Norway: Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo, 2012. s. 606-612. ISBN 978-82-303-2228-4. URL info
 • JAKUBÍČEK, Miloš. Rule-Based Parsing of Morphologically Rich Languages. Masaryk University, 2012. 41 s. Dissertation thesis proposal. URL info
 • MEDVEĎ, Marek, Miloš JAKUBÍČEK, Vojtěch KOVÁŘ a Václav NĚMČÍK. Adaptation of Czech Parsers for Slovak. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. RASLAN 2012 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno, Czech Republic: Tribun EU, 2012. s. 23-30. ISBN 978-80-263-0313-8. URL info
 • HORÁK, Aleš, Miloš JAKUBÍČEK a Vojtěch KOVÁŘ. Linguistic Logical Analysis of Direct Speech. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. RASLAN 2012 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno, Czech Republic: Tribun EU, 2012. s. 51-59. ISBN 978-80-263-0313-8. URL info
 • JAKUBÍČEK, Miloš. Effective Parsing Using Competing CFG Rules. In Habernal, Matoušek. Proceedings of Text, Speech and Dialogue 2011. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2011. s. 115-122. ISBN 978-3-642-23537-5. URL info
 • JAKUBÍČEK, Miloš a Aleš HORÁK. Punctuation Detection with Full Syntactic Parsing. Research in Computing Science, Special issue: Natural Language Processing and its Applications. Mexiko: Instituto Politécnico Nacional, 2010, roč. 46, March 2010, s. 335-343. ISSN 1870-4069. URL info
 • JAKUBÍČEK, Miloš, Pavel RYCHLÝ, Adam KILGARRIFF a Diana MCCARTHY. Fast syntactic searching in very large corpora for many languages. In PACLIC 24 Proceedings of the 24th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation. Tokyo: Waseda University, 2010. s. 741-747. ISBN 978-4-905166-00-9. info
 • JAKUBÍČEK, Miloš, Vojtěch KOVÁŘ a Marek GRÁC. Through Low-Cost Annotation to Reliable Parsing Evaluation. In PACLIC 24 Proceedings of the 24th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation. Tokyo: Waseda University, 2010. s. 555-562. ISBN 978-4-905166-00-9. URL info
 • BUŠTA, Jan a Miloš JAKUBÍČEK. Building of Corpus Based E-learning Materials for Czech. In SCO 2009 : Sharable Content Objects : 6. ročník konference o elektronické podpoře výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 144-149. ISBN 978-80-210-4878-2. SCO 2009 info
 • KOVÁŘ, Vojtěch, Miloš JAKUBÍČEK a Jan BUŠTA. Czech Vulgarisms in Text Corpora. In After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing. 1. vyd. Brno: Tribun EU s.r.o., 2009. s. 141-145. ISBN 978-80-7399-815-8. info
 • JAKUBÍČEK, Miloš, Aleš HORÁK a Vojtěch KOVÁŘ. Mining Phrases from Syntactic Analysis. In Text, Speech, Dialogue 2009. 1. vyd. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2009. s. 124-130. ISBN 978-3-642-04207-2. doi:10.1007/978-3-642-04208-9_20. URL info
 • KOVÁŘ, Vojtěch, Aleš HORÁK a Miloš JAKUBÍČEK. Syntactic Analysis as Pattern Matching: The SET Parsing System. In Proceedings of 4th Language & Technology Conference. Poznań (Poland): Wydawnictwo Poznańskie, 2009. s. 100-104. ISBN 978-83-7177-746-2. info
 • JAKUBÍČEK, Miloš, Vojtěch KOVÁŘ a Aleš HORÁK. Measuring Coverage of a Valency Lexicon using Full Syntactic Analysis. In RASLAN 2009 : Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2009. s. 75-79. ISBN 978-80-210-5048-8. URL info
 • KOVÁŘ, Vojtěch a Miloš JAKUBÍČEK. Prague Dependency Treebank Annotation Errors: A Preliminary Analysis. In RASLAN 2009 : Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2009. s. 101-108. ISBN 978-80-210-5048-8. URL info
 • JAKUBÍČEK, Miloš, Jan BUŠTA, Dana HLAVÁČKOVÁ a Karel PALA. Classification of Errors in Text. In RASLAN 2009 : Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2009. s. 109-119. ISBN 978-80-210-5048-8. URL info
 • KOVÁŘ, Vojtěch a Miloš JAKUBÍČEK. Test Suite for the Czech Parser Synt. In Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2008. Brno: Masaryk University, 2008. s. 63-70. ISBN 978-80-210-4741-9. URL info
 • KOVÁŘ, Vojtěch, Aleš HORÁK a Miloš JAKUBÍČEK. Power Networks Dialogs - Enhancing Domain-Specific Text Processing Techniques and Resources. In Proceedings of ELNET 2008. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. s. 72-80. ISBN 978-80-248-1875-7. info
 • JAKUBÍČEK, Miloš. Extraction of Syntactic Structures Based on the Czech Parser Synt. In Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2008. Brno: Masaryk University, 2008. s. 56-62. ISBN 978-80-210-4741-9. URL info
 • JAKUBÍČEK, Miloš. Extrakce strukturních informací z běžného textu na základě syntaktického analyzátoru. Masarykova Univerzita, 2008. URL info

14. 12. 2018


Životopis: RNDr. Miloš Jakubíček, Ph.D. (učo 172962), verze: čeština(1), změněno: 14. 12. 2018 13:25, M. Jakubíček

Další varianta: angličtina(1)