Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Jitka Daňková
  vdaná
Pracoviště
Funkce na pracovišti
 • koordinátorka s-techniků
Vzdělání
 • 2011: magisterský studijní program Aplikovaná informatika, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno, obor Služby, řízení a inovace, ukončení studia včetně státní zkoušky
 • 2008: bakalářský studijní program Aplikovaná informatika, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno, ukončení studia včetně státní zkoušky
Pracovní zkušenosti
 • 2007 – : MU Brno, Centrum výpočetní techniky, Fakulta informatiky
Pedagogická činnost
 • 2006 – 2007: výuka předmětu IB015 (cvičení), Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Botanická 68a, 602 00 Brno
 • 2006 – 2007: učitel na nepravidelné výpomoci, Základní škola, Brno, Novolíšenská 10
Vědeckovýzkumná činnost
 • příprava 3D modelu pro animace (skinování)
 • tvorba 3D animací
Mimouniverzitní aktivity
 • 2004 – 2008 : členka grafického sdružení Dreampictures, pozice 3D animátorky

10. 8. 2018


Životopis: Mgr. Jitka Daňková (učo 173357), verze: čeština(12), změněno: 10. 8. 2018 10:12, J. Daňková