Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost
Akademické stáže
Ocenění vědeckou komunitou

6. 9. 2017