Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Lucie Procházková
Pracoviště
 • Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky
  Pedagogická fakulta
  Masarykova univerzita
  Poříčí 9
  603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka, Erasmus koordinátorka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009: Ph.D. – Speciální pedagogika, Pedagogická fakulta MU, Brno, dizertace s názvem „Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce v Rakousku“
 • 2004: PhDr. – Speciální pedagogika, Pedagogická fakulta MU, Brno
 • 2002: Mgr. – Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy, Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy, Pedagogická fakulta MU, Brno
 • 1996-1997 – studium germanistiky a filosofie na Universität Wien, Vídeň, Rakousko
 • Další vzdělávání, kurzy:
 • 2023: Základní principy praktické paliativní péče a doprovázení umírajícího, Brno, ČR
 • 2017: Jak se bránit nátlakovým metodám, Brno, ČR
 • 2012: Sociální služba osobní asistence
 • 2012: Facilitovaná komunikace
 • 2011: Dysartrie u dětí s DMO v kombinaci s dalším přidruženým postižením, Brno, ČR
 • 2009: Kognitivno-komunikačné deficity, Bratislava, Slovensko
 • 2008: Menschen im Alter begleiten – Validation als Methode, Graz, Rakousko
 • 2008: Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením I. a II., Praha, ČR
 • 2005: Index für Inklusion, Vídeň, Rakousko
 • 2004: Grundkurs Basale Stimulation, Vídeň, Rakousko
Přehled zaměstnání
 • 2023 – dosud Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky, PdF MU, Brno, odborná asistentka
 • 2010 – 2022 Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání, PdF MU, Brno, odborná asistentka
 • 2007 – 2010 Katedra speciální pedagogiky, PdF MU, Brno, odborná asistentka
 • 2002 – 2007 SFS – Sozialökonomische Forschungsstelle, Vídeň, Rakousko, vědecko-výzkumná činnost
 • 2007 – 2009 Rakouský institut, Brno, výuka německého jazyka
 • 2001 – 2002 Jazyková škola SLON, Brno, výuka německého jazyka
Pedagogická a akademická činnost
 • Zaměření na obory speciální pedagogika (somatopedie, souběžné postižení více vadami, inkluzivní didaktika III) a speciální andragogika
 • Výuka předmětů v cizích jazycích (Nj a Aj): Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung, Special Education in International Perspectives, Education for All
 • Garantka předmětu Dobrovolnictví
 • Vedení dizertačních, diplomových a bakalářských prací z oblasti speciální pedagogiky a speciální andragogiky
 • Konzultantka pro studium speciální pedagogiky v německém jazyku
 • Přednášková činnost na zahraničních univerzitách, podpora spolupráce se zahraničními univerzitami a experty
 • Recenze odborných článků a projektů
 • Členka komise pro státní závěrečné zkoušky
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2020-2022 - Concepts for Professional Education in Border Regions (C4PE), INTERREG V-A AT-CZ (členka koordinačního týmu)
 • 2019-2022 - Qualifying Differences, ERASMUS+; KA204-5214 (řešitelka)
 • 2015-2017 – SEN Employment Links: Working with Employers and Trainers to Support Young People with Special Educational Needs/Disability into Employment, Erasmus+; 2015-1-UK01-KA202-013651 (spoluřešitel)
 • 2011-2013 – Towards Inclusive Learning Environments in Vocational Education and Training, LLP-LEO05-06164 (člen týmu)
 • 2007-2013 – Výzkumný záměr Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání / Special Educational Needs in the Frame of the Framework Educational Programme for Primary Schools, MSM0021622443 (člen týmu)
 • 2011 – Inovace předmětu Speciální andragogika osob se zdravotním postižením, FRVŠ (řešitel)
 • 2010-2011 – Labour Market Measures for Reducing Undeclared Work and Illegal Employment in Private Households of the Elderly (European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion), (člen týmu)
 • 2009, 2010 – Inclusive Education in the Current Czech School. Focus on Students with Special Educational Needs, MUNI/A/1007/2009, 2010
 • 2006 – Neue Geschäftsfelder des ASBÖ in der Oststeiermark, im Auftrag des Arbeiter-Samariterbundes (řešitel)
 • 2005-2007 – Donau-Entwicklungspartnerschaft – „Quality in Inclusion“, im Auftrag der Gemeinschaftsinitiative EQUAL (člen týmu a koordinátor transnacionální spolupráce)
 • 2005-2007 – Qualitätsentwicklung Gender Mainstreaming, im Auftrag der Gemeinschaftsinitiative EQUAL (člen týmu)
 • 2005-2006 – „Geschäftsfelder“ – Bedarfsanalyse in derzeitigen und möglichen Geschäftsfeldern des Arbeiter-Samariterbundes, im Auftrag des Arbeiter-Samariterbundes (řešitel)
 • 2002-2005 – „INTequal – Integration Jugendlicher mit Behinderung in Niederösterreich“, im Auftrag der Gemeinschaftsinitiative EQUAL (člen týmu)
 • 2002-2005 – QSI – Qualitätsunterstützte Ausbildungen für Beschäftigte in der Integration behinderter Menschen im Dritten Sektor, im Auftrag der Gemeinschaftsinitiative EQUAL (člen týmu)
 • 2003-2006 – „gemeinsam erweitern“, gemeinsam mit dem ÖGB, im Auftrag der EU (člen týmu)
 • 2003-2005 – „Pflege im Spannungsfeld zwischen Angehörigen und Beschäftigung“, im Auftrag der GPA und AK (člen týmu)
 • 2004 – DON’T WAIT. AsylwerberInnen und der Arbeitsmarkt – Schaffung innovativer Lösungsansätze für einen scheinbaren Widerspruch, im Auftrag der Gemeinschaftsinitiative EQUAL (člen týmu)
 • 2003-2004 – BAG – Berufsbilder und Ausbildungen in den Gesundheits- und Sozialen Diensten, im Auftrag der Gemeinschaftsinitiative EQUAL (člen týmu)
Akademické stáže
 • 04/2023 - Německo (DEU), Würzburg, Julius-Maximilians-Universität Würzburg - stáž
 • 05/2022 a 12/2022 - Itálie (ITA), Bologna, University of Bologna - stáž
 • 05/2019 - Slovinsko (SLO), University of Ljubljana - stáž, výuka
 • 02/2018 – Velká Británie (GBR), Belfast, Queen’s University Belfast – přednáška
 • 02/2017 – Velká Británie (GBR), Belfast, Queen’s University Belfast – Teacher Staff Mobility
 • 12/2016 – Německo (DEU), Kempten – Erasmus+ projekt KA2
 • 11/2016 – Rakousko (AUT), Vídeň, Universität Wien – přednáška
 • 11/2016 – Gruzie (GEO), Telavi – Erasmus+ projekt KA2
 • 09/2016 – Německo (DEU), Dortmund, Technische Universität – docentské dny
 • 06/2016 – Velká Británie (GBR), Northampton, University of Northampton – Teacher Staff Mobility
 • 04/2016 – Německo (DEU), Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg – Teacher Staff Mobility
 • 12/2015 – Německo (DEU), Würzburg, Julius-Maximilians-Universität Würzburg – Teacher Staff Mobility
 • 11/2015 – Slovensko (SVK), Bratislava, Univerzita Komenského – stáž
 • 11/2015 – Finsko (FIN), Jyväskylä, Jyväskylä University of Applied Science – Teacher Staff Mobility
 • 09/2015 – Švýcarsko (CHE), Basel, Universität Basel – přednáška
 • 07/2015 – Švýcarsko (CHE), Zürich, Universität Zürich – přednáška
 • 06/2015 – Slovinsko (SVN), Ljubljana, University of Ljubljana – Teacher Staff Mobility
 • 04/2015 – Rakousko (AUT), Vídeň – stáž
 • 11/2014 – Maďarsko (HUN), Budapest – přednáška
 • 11/2014 – Polsko (POL), Wroclaw, University of Wrocław – přednáška
 • 09/2014 – Německo (DEU), Lipsko, Universität Leipzig – docentské dny, workshop
 • 07/2014 – Německo (DEU), Würzburg, Julius-Maximilians-Universität Würzburg – Teacher Staff Mobility
 • 06/2014 – Německo (DEU), Stuttgart – stáž
 • 10/2013 – Německo (DEU), Mnichov, Ludwig-Maximilians-Universität München – přednáška
 • 09/2013 – Německo (DEU), Berlín, Humboldt Universität – docentské dny
 • 07/2013 – Rakousko (AUT), Vídeň – stáž
 • 06/2013 – Německo (DEU), Würzburg, Julius-Maximilians-Universität Würzburg – Teacher Staff Mobility
 • 03/2013 – Rakousko (AUT), Vídeň – stáž
 • 02/2013 – Estonsko (EST), Tartu – projekt TILE
 • 11/2012 – Kypr (CYP), Nicosia – projekt VET, European Agency for Development in Special Need Education
 • 09/2012 – Německo (DEU), Oldenburg, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg – docentské dny, workshop
 • 06/2012 – Německo (DEU), Würzburg, Julius-Maximilians-Universität Würzburg – Teacher Staff Mobility
 • 11/2011 – Finsko (FIN), Jyväskylä, Jyväskylä University of Applied Science – projekt TILE
 • 09/2011 – Německo (DEU), Koblenz-Landau, Universität Koblenz-Landau – docentské dny, přednáška
 • 07/2011 – Německo (DEU), Reutlingen, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg – Teacher Staff Mobility
 • 06/2011 – Dánsko (DNK), Vejle – projekt VET, European Agency for Development in Special Need Education
Univerzitní aktivity
 • Erasmus+ koordinátorka
 • koordinátorka spolupráce s fakultními zařízeními
Mimouniverzitní aktivity
 • členka Somatopedické společnosti
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2010: Cena děkana za významný tvůrčí čin
Vybrané publikace
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Support of Inclusive Mobility at Masaryk University. In What’s new in Brussels? Recent developments in European policies and programmes. 2022. URL info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Postoje k lidem s postižením v pracovním kontextu ve vztahu ke zkušenosti s nimi. Sociální pedagogika | Social Education. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlině, 2019, roč. 7, č. 2, s. 57-68. ISSN 1805-8825. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7441/soced.2019.07.02.04. URL info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Employment of people with disabilities: The case of the Czech Republic. 2018. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Einfluss der Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung auf die Einstellung zu ihrer beruflichen Eingliederung. In HEDDERICH, Ingeborg, ZAHND, Raphael. Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2016, s. 361-369. ISBN 978-3-7815-2059-2. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora mladých lidí při volbě povolání se zaměřením na Jugendcoaching, formu podpory v Rakousku. Speciální pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2015, roč. 25, číslo 1, s. 83-91. ISSN 1211-2720. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. People with physical disabilities on the labour market – abilities required for work self-fulfilment. e-Pedagogium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, Volume 201, issue II, s. 114-122. ISSN 1213-7499. URL info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Bedeutung von Kompetenzen für berufliche Eingliederung. In LEONHARDT, Annette, MÜLLER, Katharina, TRUCKENBRODT, Tilly. Die UN-Behindertenrechtskonvention und ihre Umsetzung. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2015, s. 545-553. ISBN 978-3-7815-1943-5. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Einfluss der Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung auf die Einstellung zu ihrer beruflichen Eingliederung. In 7. Symposium der Internationalen Heil- und Sonderpädagogik, Zürich. 2015. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Pracovní zkušenosti dospělých osob s tělesným postižením. 2014. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Lenka KRATOCHVILOVÁ. Support of Social Participation of People with Disabilities. In European Williams Syndrome Conference (EWSC). 2014. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Employment of people with disabilities – experience of the employers. In Social boundaries of work. Changes in the sphere of work in the 21st century capitalism. 2014. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením - současné trendy v České republice a v zahraničí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 200 s. ISBN 978-80-210-7607-5. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením. In PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 86-104. ISBN 978-80-210-6306-8. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Dospělé osoby s mentálním postižením. In PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 141-164. ISBN 978-80-210-6306-8. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Metoda validace - podpora práce s dezorientovanými lidmi. Odborný časopis Sociální služby. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb, 2012, roč. XIV, únor 2012, s. 12-13. ISSN 1803-7348. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Kompetence jako předpoklad pro začlenění. In 3. národní konference o podporovaném zaměstnávání. 2012. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Eingliederung von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsprozess. In Tagung der Lehrenden der Körperbehindertenpädagogik 2012. 2012. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 159 s. Odborná kniha. ISBN 978-80-210-5536-0. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Integrace osob se zdravotním postižením na trh práce - zkušenosti ze zahraničí. In FRIEDMANN, Z. et al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. první. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 113-122. ISBN 978-80-210-5602-2. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora osob s roztroušenou sklerózou a jejich rodin. In Hájková, V., Strnadová, I. (Eds.) Zředěný život. Léčebné, psychosociální a vzdělávací aspekty progresivních onemocnění. 1. vydání. Praha: Somatopedická společnost, o.s, nakladatelství Epocha, 2011, s. 120-131. ISBN 978-80-904464-1-0. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora žáků s postižením na přechodu mezi školou a zaměstnáním. In Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. přepr. a rozšíř. vyd. Brno: Paido Brno, 2010, s. 245-252. ISBN 978-80-7315-198-0. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of pupils with special educational needs IV. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2010, s. 353-359. ISBN 978-80-7315-201-7. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Einfluss der neuen Legislative auf das Leben von Menschen mit Behinderung in der Tschechischen Republik. behinderte Menschen. Graz, 2010, roč. 33, 3/2010, s. 18-26. ISSN 1561-2791. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora osob s poškozením mozku a jejich rodin z pohledu speciálního pedagoga. In Neurorehabilitace po poškození mozku. 2010. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Jiří VÍTEK a Marie VÍTKOVÁ. Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der tschechischen Grundschule. In BÜRLI, A., U. STRASSER a A.-D. STEIN. Integration und Inklusion aus internationaler Sicht. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2009, s. 109-116. Internationale Heil- und Sonderpädagogik. ISBN 978-3-7815-1558-1. info
 • BAZALOVÁ, Barbora a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Bildung der Schüler mit Störungen des autistischen Spektrums in der Tschechischen Republik. behinderte Menschen. Graz, Rakousko, 2009, roč. 32/2009, č. 4, s. 11-15. ISSN 1561-2791. URL info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s r.o., 2009, 172 s. speciální pedagogika. ISBN 978-80-7392-094-4. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Tom SCHMID. Homecare Aid: A Challenge for Social Policy and Research. In RAMON, Shulamit a Darja ZAVIRŠEK. Critical Edge Issues in Social Work and Social Policy: Comparative Research Perspektives. Ljubljana: Faculty od Social Work, 2009, s. 139-162. ISBN 978-961-6569-27-9. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Tom SCHMID. Kindheit, Jugend und Behinderung. In KNAPP, Gerald a Gerald SALZMANN. Kindheit, Gesellschaft und Soziale Arbeit. Lebenslagen und soziale Ungleichheiten von Kindern in Österreich. Klagenfurt - Ljubljana - Wien: Hermagoras Verlag/Mohorjeva založba, 2009, s. 444-467. Studien der Sozialpädagogik, Band 10. ISBN 978-3-7086-0497-8. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Role doteku při komunikaci s těžce postiženými jedinci. In HÁJKOVÁ, Vanda. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. 1. vyd. Praha: Somatopedická společnost, o.s., 2009, s. 111-121. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-904464-0-3. info
 • BAZALOVÁ, Barbora a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Elementary Education 2007-2013. In The First International Congress of Educational Research. „Trends and Issues in Educational Research“. 2009. ISBN 978-605-60682-0-1. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora žáků s postižením při přechodu ze školy do světa práce. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009, 10 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora žáků s postižením při přechodu ze školy do světa práce. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 393-401. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Marie VÍTKOVÁ. Neue Trends in der Bildung im Bereich der Sonderpädagogik in der Tschechischen Republik. In BIEWER, Gottfried, Mikael LUCIAK a Mirella SCHWINGE. Begegnung und Differenz: Menschen - Länder - Kulturen. Deutschland. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2008, s. 561-568. speciální pedagogika. ISBN 978-3-7815-1577-2. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Dotek jako prostředek komunikace. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2008, 9 s. ISBN 978-80-7315-167-6. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. System der beruflichen Integration in Tschechien. Überblick über die Angebote und Beispiele aus der Praxis. 2008. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Dotek jako prostředek komunikace a stimulace. In Bazální stimulace, aktivace a komunikace. 2008. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Možnosti podpory osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce v Rakousku. In MÜHLPACHR, Pavel. Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 121-131. ISBN 978-80-210-4762-4. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Zur Ausbildung von Lehrer/-inne/-n an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität im Hinblick auf die Arbeit mit Schüler/-inne/-n mit sonderpädagogischem Förderbedarf. In Lehrer/-innenbildung in Europa. Wien: LIT Verlag, 2008, s. 28-34. Europäische Identität, Band 2. ISBN 978-3-7000-0826-2. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Tom SCHMID. Pflege und Betreuung zu Hause. (Erforderliche) Rahmenbedingungen. In PFEIL, Walter. Zukunft der Pflege und Betreuung in Österreich. Wien: MANZ, 2007, s. 131-161. ISBN 978-3-214-03863-X. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Tom SCHMID. Social care system in Austria. In Social services in the Czech Republic within an international context. 2007. info
 • VÍTKOVÁ, Marie, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ. Bildung von Sonderpädagogen und allgemeinen Pädagogen an der Masaryk Universität im Hinblick auf die Bachelor-Master-Doktorstruktur. In Pädagogische Professionalität und sonderpädagogische Kompetenz vor neuen Herausforderungen. 2007. info
 • SCHMID, Tom a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Pflege und Betreuung im Spannungsfeld zwischen Nötigem, Wünschenswertem und Finanzierbarem. Soziale Sicherheit. Wien, 2006, roč. 11/2006, s. 454-464. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora a doprovod lidí s postižením při integraci do zaměstnání v Rakousku. In BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. Brno: MSD, 2005, s. 26-31. ISBN 80-86633-31-4. info
 • WETZEL, Gottfried, Ewald FEYRER, Tom SCHMID a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Professionalisierung der Integrationsarbeit. In KOWARSCH, A a K POLLHEIMER. Professionalisierung in pädagogischen Berufen. Purkersdorf: Verlag Brüder Hollinek, 2005, s. 311-323. ISBN 3-85119-299-0. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Sind ausländische Pflegekräfte für Österreich notwendig? CliniCum. Wien, 2004, roč. 4/2004, s. 62. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Různé úhly pohledu na edukaci žáků s těžkým postižením a s více vadami. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. rozšířené a přepracované. Brno: Paido, 2004, s. 333-342. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9. info

16. 11. 2023


Životopis: PhDr. Lucie Matoušková, Ph.D. (učo 20097), verze: čeština(1), změněno: 16. 11. 2023 20:53, L. Matoušková