Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Ladislav Plánka - Životopis

Identifikace osoby
 • jméno a příjmení: Ladislav Plánka
  datum a místo narození: 8.10.1977, Brno
  stav: ženatý
  počet dětí: 2
Pracoviště
 • Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie
  Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno
  Černopolní 9
  613 00 Brno, Česká republika
Funkce na pracovišti
 • přednosta kliniky
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009: habilitace v oboru chirurgie, titul doc. k 1.9.2009,Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
 • 2008: specializační atestace, Dětská chirurgie, IPVZ Praha
 • 2007: PGS, chirurgie, Ph.D., Využití kmenových buněk v léčbě poraněné růstové ploténky. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • 2005: atestace, Chirurgie I, IPVZ Praha
 • 2002: všeobecné lékařství, MUDr., Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2002 – dosud – Kinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno, sekundární lékař
 • 2005 – dosud – Lékařská fakulta MU, od 1.9.2007 zástupce přednosty pro školství
Pedagogická činnost
 • Přednášky
 • 1.Chirurgická propedeutika I, všeobecné lékařství 2005/2006 - dosud
 • 2.Chirurgická propedeutika II, všeobecné lékařství 2005/2006 - dosud
 • 3.Chirurgie I, všeobecné lékařství 2005/2006 - dosud
 • 4.Chirurgie II, všeobecné lékařství 2005/2006 - dosud
 • Cvičení a laboratorní cvičení
 • 1. Chirurgická propedeutika I
 • 2. Chirurgická propedeutika II
 • 3. Chirurgie I
 • 4. Chirurgie II
 • 5. Chirurgie předpromoční praxe
 • 6. Ukončení samostatné práce
 • 7. Atestace I, II
 • 8. Příprava disertační práce I - VI
 • 9. Odborná příprava
 • 10. Publikační aktivita
 • 11. Pomoc při výuce
 • Vedení doktorandů
 • MUDr. David Starý - Využití kmenových buněk v léčbě defektu kloubní chrupavky-experimentální studie
 • MUDr. Jan Škvařil - Angiogeneze a její vztah ke kostnímu hojení v dětském věku
 • MUDr. Bronislav Hnilička - Angiogeneze a její vztah ke kostnímu hojení v dětském věku
Vědeckovýzkumná činnost
 • Vlastní vědecká činnost:
 • - poranění růstové ploténky
 • - dětská traumatologie
 • - miniinvazivní chirurgie v dětském věku
 • - využití kmenových buněk v léčbě pohybového aparátu
 • Vědecké projekty
 • 2005 – 2006 – Spoluřešitel grantu IGA, r.č. 8483 – 2 - Využití kmenových buněk k léčbě poranění růstové ploténky - experimentální studie.
 • 2006 – dosud – Spiluřešitel Národního programu výzkumu II MŠMT, r.č. 2B06130 - Využití nově syntetizovaných biomateriálů v kombinaci s kmenovými buňkami v léčbě chorob, které postihují lidské tkáně derivované z mesodermu: chrupavku, kost, vazy a menisky.
 • 2006 – 2008 – Spoluřešitel grantu IGF FN Brno - Využití LCP dlahy v léčbě zlomenin diafýz dlouhých kostí v dětském věku.
 • 2007 – 2008 – Spoluřešitel grantu IGA, r.č. 9296 – 2 - Využití kmenových buněk k léčbě poraněné růstové ploténky na modelu miniaturních prasat – experimentální studie.
 • 2008 – 2010 – Spoluřešitel grantu IGA, r.č. 9896 – 3 - Využití nanotechnologií a biomateriálů v kombinaci s mezenchymovými kmenovými buňkami v léčbě poškozené fyzární růstové ploténky - experimentální studie.
 • 2008 – 2010 – Spoluřešitel grantu IGA, r.č. 9860 – 3 - Syntetické biokompatibilní degradabilní materiály v léčbě kostních defektů v dětském věku.
Akademické stáže
 • 29.4.2004 Moderní trendy v chirurgii a traumatologii, Brno, Česká republika
 • 18.4. – 19.4.2005 Úrazy dětí a možnosti jejich prevence, Praha, Česká republika
 • 20.10.2005 Notfall I – Teamtraining am Unfallort, Berlin, Německo
 • 3.4. – 5.4.2006 AO Course, Principles of Operative Fracture Management – Fracture Management, Brno, Česká republika
 • 2.4. – 4.4.2007 AO Course, Advances in Operative Fracture Management, Praha, Česká republika
 • 10.9. – 14.9.2006 AO Course, Approaches and Osteosynthesis and Fractures Treatment growth on Cadaver Specimen, Graz, Rakousko
 • 27.9. – 29.9.2007 AO Kurs Kindertraumatologie, Freiburg, Německo
 • 18.4.2008 Základní kurz laparoskopie – Praha, Česká republika
 • 24.4.2008 Kurz laparoskopického šití – Praha, Česká republika
 • 8. – 11.7.2008 Dětská laparoskopie, Hannover, Německo
 • 9. – 12.12.2008 AO Trauma Course – Pediatric Fractures, Davos, Švýcarsko
Mimouniversitní aktivity
 • Členství v odborných společnostech:
 • •Česká lékařská komora
 • •Česká společnost pro úrazovou chirurgii
 • •Česká pediatricko – chirurgická společnost
 • •European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology
 • •Europia Paediatric Surgeon´s Association
 • •European Academy of Paediatrics •AO Alumni Association
 • •European society of Trauma and Emergency Surgery
Ocenění vědeckou komunitou
 • - Uspořádání sjezdů, konferencí:
 • 53. sjezd českých a slovenských dětských chirurgů, Mikulov 18.-19.10.2007 - člen OV, předsedající
 • 54. kongres slovenských a českých detských chirurgov, Terchová, Vrátná 26.-29.3.2008 - předsedající sekce
 • VIII. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Jihlava 25.-27.9.2008 - předsedající sekce
 • Vyzvané přednášky: Plánka L., Gál P., Starý D., Trlica J., Dědek T.: Sběr dat a úrazový registr České republiky předneseno na Národním kongresu „Dopravní úrazy Brno 2006, 7-8.9.2006 v Brně – Hotel Voroněž
 • Plánka L., Starý D., Škvařil J., Hnilička B., Gál P.: Dětský chirurgický pacient, předneseno na VIII. Českém pediatrickém kongresu s mezinárodní účastí, 25. – 27.9.2008 Jihlava, vyšlo ve sborníku abstrakt: Česko – slovenská pediatrie 2008, 60(7-8), 378 – 379.
 • P. Gál, Ondruš Š., L.Plánka: Biomateriály v dětské traumatologii, předneseno na kongresu Trauma v detskom veku, 22. – 23.6.2006, Senec
 • P. Gál, L.Plánka, A. Nečas: Experimentální práce v oblasti růstové ploténky, předneseno na kongresu Trauma v detskom veku, 22. – 23.6.2006, Senec
 • P. Gál, L.Plánka: Moderní algoritmus léčby zlomenin stehenní kosti u dětí, předneseno na IX. Slovenském kongresu úrazovej chirurgie – Dni primára Bauera, 15. – 16.6.2006, Košice, SR
 • P. Gál, Ondruš. Š., L.Plánka: Biomateriály v léčbě kostních cyst, předneseno na IX. Slovenském kongresu úrazovej chirurgie – Dni primára Bauera, 15. – 16.6.2006, Košice, SR
Vybrané publikace
 • JOERIS, Alexander, Šimon ONDRUŠ, Ladislav PLÁNKA, Petr GÁL a Teddy SLONGO. ChronOS Inject in Children with Benign Bone Lesions - Does It Increase the Healing Rate? EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY. STUTTGART, GERMANY: GEORG THIEME VERLAG KG, 2010, roč. 20, č. 1, s. 24-28. ISSN 0939-7248. info
 • PLÁNKA, Ladislav, Petra CHALUPOVÁ, Marcela CHARVÁTOVÁ, Jan POUL a Petr GÁL. Rotační deformity při použití metody ESIN u zlomenin diafýzy stehenní kosti u dětí sledované magnetickou rezonancí. Acta chir. orthop. et traum. čechosl. Praha, 2010, roč. 77, č. 1, s. 39-42. ISSN 0001-5415. info
 • PLÁNKA, Ladislav, Alois NEČAS, Robert SRNEC, Petr RAUŠER, David STARÝ, Josef JANČÁŘ, Evžen AMLER, Eva FILOVÁ, Jana HLUČILOVÁ, Leoš KŘEN a Petr GÁL. Use of allogenic stem cells for the prevention of bone bridge formation in miniature pigs. Physiological Research. Česká republika, 2009, roč. 58, č. 6, s. 885-893. ISSN 0862-8408. info
 • GÁL, Petr, Šimon ONDRUŠ, Miroslav STRAKA, Jiří JOCHYMEK a Ladislav PLÁNKA. Syntetický biokompatibilní degradabilní materiál v léčbě juvenilních kostních cyst. Acta chir. orthop. et traum. čechosl. Praha, 2009, roč. 76, č. 6, s. 495-500. ISSN 0001-5415. info
 • CRHA, Michal, Alois NEČAS, Robert SRNEC, Jan JANOVEC, Ladislav STEHLIK, Petr RAUŠER, Lucie URBANOVÁ, Ladislav PLÁNKA, Josef JANČÁŘ a Evžen AMLER. Mesenchymal Stem Cells in Bone Tissue Regeneration and Application. Acta Veterinaria. Brno, 2009, roč. 78, č. 4, s. 635-642. ISSN 0001-7213. info
 • PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Jana HLUČILOVÁ, Jiří KLÍMA, Loeš KŘEN, Alois NEČAS a Petr GÁL. Differentiation protocol for hyaline cartilage producing mesenchymal stem cells (MSCs). EUROPEAN MUSCULOSKELETAL REVIEW. Londýn: Touch Briefings, 2009, roč. 4, č. 1, s. 80-82. ISSN 1754-5072. info
 • PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Jiří TŮMA a Petr GÁL. Laparoscopic versus laparotomic appendectomy for generalised peritinitis in children. Scripta medica. Brno: MU, 2009, roč. 82, č. 2, s. 83-89. ISSN 1211-3395. info
 • PLÁNKA, Ladislav, Vladimír BARTL, Jan ŠKVAŘIL, Jiří JOCHYMEK a Petr GÁL. Poranění růstové ploténky distální tibie v dětském věku – epidemiologická studie. Úrazová chirurgie. Ostrava: Česká společnost pro úrazovou chirurgii, 2009, roč. 17, č. 1, s. 5-10. ISSN 1211-7080. info
 • JOCHYMEK, Jiří, Jan ŠKVAŘIL, David STARÝ, Petr GÁL a Ladislav PLÁNKA. Use of locking compression plates for deformity correction of the forearm bones in children. Biomedical Papers. Olomouc: Palacky University, 2009, roč. 153, č. 1, s. 75-78. ISSN 1213-8118. info
 • DOSTÁLOVÁ, Z, I REJDOVÁ, David STARÝ, Matej HUSÁR, Jiří TŮMA a Ladislav PLÁNKA. Hygiena u dětí. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2009, roč. 10, č. 3, s. 79-82. ISSN 1213-0494. info
 • GUŘAN, Marcel, S ČAMBOR, M LISÝ a Ladislav PLÁNKA. Riziko aseptické nekrózy hlavice stehenní kosti po zlomenině krčku stehenní kosti – experimentální studie. Úrazová chirurgie. Praha, 2009, roč. 17, č. 2, s. 25-29. ISSN 1211-7080. info
 • GUŘAN, Marcel, S ČAMBOR, M LISÝ, Ladislav PLÁNKA a Petr GÁL. Zlomeniny krčku stehenní kosti u dětí a adolescentů. Úrazová chirurgie. Ostrava: Česká společnost pro úrazovou chirurgii, 2009, roč. 17, č. 2, s. 19-24. ISSN 1211-7080. info
 • JUSTAN, Ivan a Ladislav PLÁNKA. Vrozený pakloub tibie. Ortopedie. Praha, 2009, roč. 5, č. 3, s. 121-126. ISSN 1802-1727. info
 • KRTIČKA, Milan, Ladislav PLÁNKA, Daniel IRA, Michal MAŠEK a Petr GÁL. Úrazový registr České republiky – zkušenosti s vedením databáze ve FN Brno. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2009, roč. 88, č. 12, s. 716-719. ISSN 0035-9351. info
 • PLÁNKA, Ladislav. Prevence vzniku kostního můstku transplantací allogenních mezenchymových kmenových buněk do fyzárních defektů u prasat. In IV. Moravské ortopedické a traumatologické dny. 2009. info
 • GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. ChronOs inject v léčbě kostních cyst u dětí. In IV. Moravské ortopedické a traumatologické dny. 2009. info
 • STARÝ, David a Ladislav PLÁNKA. Využití kmenových buněk k léčbě hlubokého defektu kloubního povrchu. In IV. Moravské ortopedické a traumatologické dny. 2009. info
 • PLÁNKA, Ladislav. Hodnocení klinické praxe studenty všeobecného a pediatrického směru. In V. Konferenci o studiu na LF MU, Brno. 2009. info
 • PLÁNKA, Ladislav. SROVNÁNÍ PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ TRANSPLANTACE MESENCHYMOVÝCH KMENOVÝCH BUNĚK PŘI LÉČBĚ DEFEKTU RŮSTOVÉ CHRUPAVKY U MINIATURNÍHO PRASETE. In I. celostátní konference Bioimplantologie 2009, Brno. 2009. info
 • BRICHTOVÁ, Eva a Ladislav PLÁNKA. Kraniocerebrální poranění v Centru dětské traumatologie Fakultní nemocnice Brno. In VI. festivalu kazuistik, Jihlava. 2009. ISBN 978-80-254-4373-6. info
 • STARÝ, David a Ladislav PLÁNKA. Registr dětských úrazů. In Mezinárodním seminář Prevence dětských úrazů. Prevence násilí na dětech. Praha. 2009. info
 • GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Shaken baby syndrom. In Mezinárodní seminář Prevence dětských úrazů. Prevence násilí na dětech. Praha. 2009. info
 • PLÁNKA, Ladislav. Vrozené atrézie a stenózy duodena – retrospektivní studie. In 55. mezinárodní kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Plzeň. 2009. ISBN 978-80-7177-016-9. info
 • STARÝ, David a Ladislav PLÁNKA. Vývoj laparoskopie v dětské chirurgii. In 55. mezinárodní kongres českých a slovenských dětských chirurgů. 2009. ISBN 978-80-7177-016-9. info
 • PLÁNKA, Ladislav. Národní registr dětských úrazů ČR – analýza úrazových dat za rok 2008. In 55. mezinárodní kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Plzeň. 2009. ISBN 978-80-7177-016-9. info
 • PLÁNKA, Ladislav. New composite scaffold and mesenchymal stem cells in treatment of articular cartilage defect. In 10th EFORT Congress, Vienna. 2009. info
 • PLÁNKA, Ladislav. Využití kmenových buněk k léčbě hlubokého defektu kloubního povrchu. In XVII. Frejkovy dny, Brno. 2009. info
 • PLÁNKA, Ladislav. Dětská traumatologie v ČR. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov. 2009. ISBN 978-80-7392-106-4. info
 • PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Robert SRNEC, Alois NEČAS a Petr GÁL. Nové možnosti v léčbě poúrazových defektů kloubní chrupavky. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2008, roč. 87, č. 1, s. 42-45. ISSN 0035-9351. info
 • NEČAS, Alois, Ladislav PLÁNKA, Robert SRNEC, Petr RAUŠER, Lucie URBANOVÁ, Jana LORENZOVÁ, Michal CRHA, Josef JANČÁŘ a Petr GÁL. Biomaterials and Stem Cells in the Treatment of Articular Cartilage. Acta Veterinaria. 2008, roč. 77, č. 2, s. 277-284. ISSN 0001-7213. info
 • PLÁNKA, Ladislav, Petr GÁL, Helga KECOVÁ, Jiří KLÍMA, Jana HLUČILOVÁ, Eva FILOVÁ, Evžen AMLER, Petr KRUPA, Leoš KŘEN, Robin SRNEC, Lucie URBANOVÁ, Jana LORENZOVÁ a Alois NEČAS. Allogeneic and autogenous transplantations of MSCs in treatment of the physeal bone bridge in rabbits. BMC Biotechnology. London: BioMed Central Ltd, 2008, roč. 8, č. 1, s. 70-78. ISSN 1472-6750. info
 • MICKOVÁ, A., K. TOMÁNKOVÁ, H. KOLÁŘOVÁ, R. BAJGAR, P. KOLÁŘ, Pavel ŠUNKA, P. PLENCNER, M. JAKUBOVÁ, J. BENEŠ, L. KOLÁČNÁ, Ladislav PLÁNKA, Alois NEČAS a E. AMLER. Ultrasonic Shock-Wave as a Control Mechanism for Liposome Drug Delivery System for Possible Use in Scaffold Implanted to Animals with Iatrogenic Articular Cartilage Defects. Acta Veterinaria. Brno, 2008, roč. 77, č. 2, s. 285-290, 5 s. ISSN 0001-7213. info
 • PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Jan ŠKVAŘIL a Petr GÁL. Národní registr dětských úrazů. National paediatric trauma registry. Úrazová chirurgie. Ostrava: Česká společnost pro úrazovou chirurgii, 2008, roč. 16, č. 3, s. 65-68. ISSN 1211-7080. info
 • PLÁNKA, Ladislav, Jan ŠKVAŘIL, David STARÝ, Jiří JOCHYMEK a Petr GÁL. Physeal injuries of distal femur in children. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Brno, 2008, roč. 81, č. 2, s. 61 - 68. ISSN 1211-3395. info
 • POUL, Jan, Jiří TŮMA a Jaroslava BAJEROVÁ. Video-assisted gastrocnemius-soleus and hamstring lengthening in cerebral palsy patients. J.Pediatr. Orthop. part B. 2008, roč. 17, č. 2, s. 81-84. ISSN 1060-152X. info
 • STARÝ, David, Jiří TŮMA, Ladislav PLÁNKA a Petr GÁL. Corrosive injuries of the oesophagus and stomach in children. Scripta medica. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2008, roč. 82, č. 2, s. 69-75. ISSN 1211-3395. info
 • PLÁNKA, Ladislav, Šimon ONDRUŠ, Jan ŠKVAŘIL, David STARÝ a Petr GÁL. Použití biodegradabilních materiálů v léčbě kostních cyst u dětí. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2008, roč. 87, č. 11, s. 585-589. ISSN 0035-9351. info
 • ŠKVAŘIL, Jan, Ladislav PLÁNKA, Jiří JOCHYMEK a Petr GÁL. Poranění růstové zóny proximální tibiální epifýzy v dětském věku a možnosti jejich léčby. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2008, roč. 87, č. 11, s. 605-608. ISSN 0035-9351. info
 • PLÁNKA, Ladislav. Dětský chirurgický pacient. In VIII. Českém pediatrickém kongresu s mezinárodní účastí. 2008. info
 • GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Srovnání dětské traumatologické péče v České republice a na Slovensku. In 54. sjezd českých a slovenských dětských chirurgů, Boboty. 2008. info
 • GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Možnosti využití syntetických resorbovatelných materiálů v dětské ortopedii a traumatologii. In 54. sjezd českých a slovenských dětských chirurgů, Boboty. 2008. info
 • BARTL, Vladimír a Ladislav PLÁNKA. Příspěvek k poranění proximálního konce radia u dětí. In 3.Slovenská konferenci Trauma v detskom veku, Senec. 2008. info
 • PLÁNKA, Ladislav. Prevence vzniku kostního můstku transplantací allogenních mezenchymových kmenových buněk do fyzárních defektů u prasat. In XVI. Frejkovy dny, Brno. 2008. info
 • GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Chondrocytic potential of allogenic mesenchymal stem cells transplanted without immunosuppression to regenerate physeal defect in rabbits. In 9th EFORT Congress, Nice, France. 2008. info
 • PLÁNKA, Ladislav. Prevention of Bone Bridge Formation Using Transplantation of the Autogenous Mesenchymal Stem Cells to Physeal Defects: An Experimental Study in Rabbits. In Stem Cells Europe conference and exhibition, Amsterdam. 2008. info
 • PLÁNKA, Ladislav. Mesenchymal Stem Cells in Treatment of Growth Plate and Atricular Cartliage. In Stem Cells Europe conference and exhibition, Amsterdam. 2008. info
 • PLÁNKA, Ladislav. Zevní fixace v léčení dětských zlomenin pánve a dolní končetiny – naše zkušenosti. In IX. Ostravské traumatologické dny, Rožnov pod Radhoštěm. 2008. info
 • PLÁNKA, Ladislav. Children´s trauma registry in Czech Republic for accident prevention. In 2nd Congress of the European Academy of Paediatrics, Nice. 2008. info
 • PLÁNKA, Ladislav. Mesenchymal stem cells in treatment of growth plate and articular cartilage. In 2nd Congress of the European Academy of Paediatrics, Nice. 2008. info
 • PLÁNKA, Ladislav. Neonatal brain injury prevention in the Czech Republic. In 1st UENPS Congress, Roma. 2008. info
 • PLÁNKA, Ladislav. Korekce posttraumatických následků na předloktí u dětí. In 2. Moravské ortopedické a traumatologické dny, Přerov. 2008. info
 • PLÁNKA, Ladislav. National Action Plan of Child Accident Prevention 2007–2017 in the Czech Republic. In Pediatric Disaster & Emergency Services National Summit, Los Angeles. 2008. info
 • KOLÁČNÁ, L., J. BAKEŠOVÁ, F. VARGA, E. KOŠŤÁKOVÁ, Ladislav PLÁNKA, A. NEČAS, D. LUKÁŠ, E. AMLER a V. PELOUCH. Biochemical and Biophysical Aspects of Collagen Nanostructure in the Extracellular Matrix. Physiological Research. Praha, 2007, roč. 56, Suppl. 1, s. 51-60. ISSN 0862-8408. info
 • SLOVÍKOVÁ, Alexandra, Ladislav PLÁNKA, Helga KECOVÁ, Alois NEČAS a Josef JANČÁŘ. Příprava a modifikace porézních kolagenových substrátů pro tkáňové inženýrství. In Osteotomie a nové trendy v léčbě nemocí kostí a kloubů. Brno: VFU Brno, 2007, s. 47-50, 56 s. ISBN 978-80-7305-009-2. info
 • NEČAS, Alois, Ladislav PLÁNKA, Jana LORENZOVÁ, Lucie URBANOVÁ, Robin SRNEC, Helga KECOVÁ a Josef JANČÁŘ. Využití biomateriálů a kmenových buněk k léčbě nemocí chrupavek, kostí, vazů a šlach. In Osteotomie a nové trendy v léčbě nemocí kostí a kloubů. Brno: VFU Brno, 2007, s. 47-50. ISBN 978-80-7305-009-2. info
 • PLÁNKA, Ladislav. : Pozdní komplikace léčby zlomeniny diafýzy stehenní kosti ošetřené metodou elastické nitrodřeňové osteosyntézy. In 53. sjezd českých a slovenských dětských chirurgů, Mikulov. 2007. info
 • PLÁNKA, Ladislav. Prevence vzniku kostního můstku transplantací mesenchymových kmenových buněk do defektu růstové chrupavky králíků - experimentální studie. In 53. sjezd českých a slovenských dětských chirurgů, Mikulov. 2007. info
 • GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Srovnání preventivního a terapeutického použití mesenchymových kmenových buněk u parciálního defektu růstové chrupavky králíků. In 53. sjezd českých a slovenských dětských chirurgů, Mikulov. 2007. info
 • CHALUPOVÁ, Petra a Ladislav PLÁNKA. Korelace ultrasonografie s histologickým nálezem u akutní appendicitidy v dětském věku. In 53. sjezd českých a slovenských dětských chirurgů, Mikulov. 2007. info
 • STARÝ, David a Ladislav PLÁNKA. Digitální zpracování a archivace operačních výkonů. In 53. sjezd českých a slovenských dětských chirurgů. 2007. info
 • BARTL, Vladimír a Ladislav PLÁNKA. Příspěvek k poranění hlavičky radia u dětí. In 53. sjezd českých a slovenských dětských chirurgů, Mikulov. 2007. info
 • GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Moderní trendy v dětské ortopedii a traumatologii. In XI. Národní kongres ČSOT. 2007. info
 • GÁL, Petr, Ladislav PLÁNKA, David STARÝ, Jan TRLICA a Tomas DEDEK. Sběr dat a úrazový registr České republiky. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2006, roč. 85, č. 10, s. 504-507. ISSN 0035-9351. info
 • PLÁNKA, Ladislav. Sběr dat a úrazový registr České republiky. In Dopravní úrazy Brno 2006. 2006. info
 • GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Biomateriály v dětské traumatologii. In Trauma v detskom veku. 2006. info
 • GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Experimentální práce v oblasti růstové ploténky. In Trauma v detskom veku. 2006. info
 • GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Moderní algoritmus léčby zlomenin stehenní kosti u dětí. In Dni primára Bauera. 2006. info
 • GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Biomateriály v léčbě kostních cyst. In IX. Slovenském kongresu úrazovej chirurgie – Dni primára Bauera. 2006. info
 • PLÁNKA, Ladislav. Sběr dat a úrazový registr České republiky. In VIII. Ostravské traumatologické dny. 2006. info
 • GÁL, Petr. Synthetic biocompatible and bioresorbable materials in juvenile bone cysta treatment. In EFORT 2006. 2006. info
 • GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. The use of stem cells in the treatment of growth plate injuries – experimantal study – preliminary results. In EFORT 2006. 2006. info
 • TŮMA, Jiří a Ladislav PLÁNKA. Chronická bolest v podbříšku a elektivní appendektomie. In Nové horizonty gynekologické endoskopie, Hradec Králové. 2006. info
 • PLÁNKA, Ladislav. Masivní spongioplastika a zevní fixace při řešení posttraumatické pseudoartrózy – kazuistika. In XIII. Frejkovy dny. 2005. info
 • DĚDEK, Tomáš a Ladislav PLÁNKA. Úrazový registr České republiky - struktura dat. In Novákovy traumatologické dny. 2005. info
 • KRAFKA, Karel a Ladislav PLÁNKA. Thorakoskopie u onkologicky nemocných pacientů. In XXXVII. Celoslovenská pediatrická konference „Galandov deň“, Martin. 2005. info
 • PLÁNKA, Ladislav. Schopnost remodelace distálního radia při hojení zlomenin v dětském věku. In 2. Moravské ortopedické a traumatologické dny, Přerov. 2000. info

17. 5. 2018


Ladislav Plánka - Životopis: prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (učo 20583), verze: čeština(9), změněno: 17. 5. 2018 09:15, L. Plánka

Další varianta: angličtina(7)