Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Jakub Razim, nar. 24. června 1982 v Kadani
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Mgr., Ph.D.)
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.)
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Historie (Mgr., PhDr., Ph.D.)
Akademické stáže
 • 2021: měsíční badatelský pobyt na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani - Katedra římského práva, právních tradic a právního kulturního dědictví (Progres Q07)
 • 2020: měsíční badatelský pobyt na Univerzitě ve Vídni - Institut pro právní a ústavní dějiny (CEE Grant)
 • 2010: tříměsíční badatelský pobyt na Univerzitě ve Vídni - Institut pro rakouský dějezpyt (Aktion)
 • 2005: semestrální studijní pobyt na Jagellonské univerzitě v Krakově (CEEPUS)
 • 2004: semestrální studijní pobyt na Univerzitě Lipsko (Sokrates/Erasmus)

Členství a funkce v orgánech
 • Centrum medievistických studií FLÚ AVČR (fellow)
 • Centrum pro studium středověku FF UK (člen)

 • Slovník středověké latiny v českých zemích (člen redakční rady)

 • Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku HÚ AV ČR (spolupracovník)

19. 6. 2022


Životopis: PhDr. Mgr. Jakub Razim, Ph.D. et Ph.D. (učo 210598), verze: čeština(4), změněno: 19. 6. 2022 10:34, J. Razim