Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost
Universitní aktivity
Mimouniversitní aktivity
Vybrané publikace

16. 5. 2019